PBeques.Popup.Loading

Home > Applicant profile > Convocatòria de subvencions destinades al suport a la recerca en matèria de joventut corresponent a l'any 2019. : Premi Joventut

Convocatòria de subvencions destinades al suport a la recerca en matèria de joventut corresponent a l'any 2019. : Premi Joventut

Grant provider

Agència Catalana de la Joventut (ACJ)

Programme

Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2017_2020

Thematic area

Social Sciences and Law

Type of aid

Other aids

Intended applicants

Other groups

Requirements

Persones beneficiàries: 2.1.a) Persones físiques: qualsevol persona autora d'un treball o projecte final de carrera, tesi de llicenciatura, treball final de màster, treball de recerca del DEA (Diploma d'Estudis Avançats) o tesi doctoral. Poden ser persones beneficiàries del Premi Joventut una persona física autora del projecte o diverses persones físiques coautores del projecte. 2.1.b) Persones jurídiques: entitats sense afany de lucre amb seu social o delegació a Catalunya o universitats públiques o privades del sistema universitari català. 2.2 Els treballs, amb una extensió mínima de 50.000 paraules, han de ser originals, inèdits, en català i no premiats en altres concursos. 2.3 Aquest premi és compatible amb l'obtenció d'altres beques, ajuts o subvencions per a l'elaboració dels treballs o projectes que es presentin a d'altres convocatòries. 2.4 Se n'exclouen les sol·licituds de treballs o estudis presentats en edicions anteriors del Premi Joventut. 2.5 Resten excloses de participació les persones vinculades laboralment amb l'Agència Catalana de la Joventut o la Direcció General de Joventut.

Additional information

L'objecte del Premi Joventut és premiar un treball o projecte final de carrera, tesi de llicenciatura, treball final de màster, treball de recerca del DEA (Diploma d'Estudis Avançats) o tesi doctoral dins l'àmbit de les ciències socials i humanitats que analitzi la realitat juvenil actual de Catalunya des d'una perspectiva general o sobre algun dels seus aspectes, preferentment sobre joves de 16 a 29 anys.

Publication date

13/09/2019

Opening date

13/09/2019

Submission date at UAB

30/09/2019

UAB submission office

No s'ha de presentar al Registre de la UAB

Date of submission to the Agency convener

03/10/2019

Submission office to the Agency convener

Registre general AGAUR

Resolution date

14/03/2020

Call regulations

Check conditions

Information website

Check website

FAQs

Frequently asked questions about this call.
Questions will NOT be answered personally. All answers will be published on this website.
*If you have read the call, but still have questions, please fill out this form.

*Subject

*I wish to receive more information on this call