PBeques.Popup.Loading

Home > Type of aid > Beques i ajuts en el marc del programa Beatriu de Pinós per a l'any 2013 (BP-DGR) : Beques per a estades de recerca postdoctorals fora de l'Estat espanyol (BP-Modalitat A)

Beques i ajuts en el marc del programa Beatriu de Pinós per a l'any 2013 (BP-DGR) : Beques per a estades de recerca postdoctorals fora de l'Estat espanyol (BP-Modalitat A)

Grant provider

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Programme

V Pla de Recerca i Innovació 2009-2013

Thematic area

Biosciences
Sciences
Arts and Humanities
Health Sciences
Social Sciences and Law
Technological Sciences

Type of aid

Mobility

Intended applicants

Graduates
Researchers
Postdoc

Requirements

Pot beneficiar-se d'aquesta modalitat el personal investigador que compleixi els requisits següents: a) Estar en possessió del títol de doctor en el moment d'acceptar la beca (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi); b) Haver obtingut el títol de doctor després de l'1 de gener de 2010 o bé després de l'1 de gener de 2008 si es justifica, durant aquest període, que s'ha gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat; que s'han tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de seixanta-cinc anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial, o bé que s'ha patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos; c) Haver obtingut el títol de llicenciatura, grau o equivalent, o el títol de doctorat, en una universitat del sistema universitari català. El personal investigador que ha obtingut el títol de llicenciatura, grau o equivalent fora del sistema universitari català no pot fer l'estada postdoctoral al mateix país on ha obtingut qualsevol d'aquests títols. El personal investigador no pot fer l'estada a la mateixa institució on ha fet el doctorat o on n'ha obtingut el títol. Queda exclòs d'aquesta modalitat el personal investigador que, en el moment de presentar la sol·licitud, ja hagi fet una estada postdoctoral, o diverses, a l'estranger amb una durada total igual o superior als dos anys

Additional information

L'objecte d'aquesta modalitat és atorgar en règim de concurrència competitiva 25 beques per fer estades de recerca postdoctoral de dos anys de durada en universitats i centres de recerca de fora de l'Estat espanyol. Les estades postdoctorals a l'estranger s'han d'iniciar dins del període comprès entre la data de publicació de la resolució de concessió al tauler d'anuncis de l'AGAUR i l'1 d'octubre de 2014. Les estades postdoctorals a l'estranger s'han de finalitzar, com a màxim, el 30 de setembre de 2016, excepte en els casos previstos en aquesta convocatòria

Publication date

31/07/2013

Opening date

31/07/2013

Submission date at UAB

30/09/2013

UAB submission office

No es presenta a través del Registre Gral. UAB

Date of submission to the Agency convener

30/09/2013

Submission office to the Agency convener

Oficina Virtual Tràmits Generalitat de Catalunya

Resolution date

25/02/2014

Call regulations

Check conditions

Information website

Check website

FAQs

Frequently asked questions about this call.
Questions will NOT be answered personally. All answers will be published on this website.
*If you have read the call, but still have questions, please fill out this form.

*Subject

*I wish to receive more information on this call