PBeques.Popup.Loading

Inicio > Perfil solicitante > Investigadores

Investigadores

Se han encontrado 159 ayudas Se han encontrado más de 100 registros, te recomendamos que perfiles más tu busqueda
Convocatoria Plazo de solicitud Estado
Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY) : Modalitat A) Sortida a l'estranger + retorn Desde 22/07/2019
hasta 23/09/2019
Abierta
Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY) : Modalitat B) Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO Desde 22/07/2019
hasta 23/09/2019
Abierta
Subvencions per a la realització de programes concertats de cooperació al desenvolupament i programes concertats d'educació per al desenvolupament des de l'enfocament de gènere i basat en drets humans. : Línia 2: Programes concertats d'educació per al desenvolupament des de l'enfocament de gènere i basat en drets humans. Desde 08/07/2019
hasta 29/07/2019
Pendiente de resolución
Subvencions de l'Institut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència : Subvencions de l'Institut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència Desde 28/06/2019
hasta 09/08/2019
Pendiente de resolución
Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP) : R-ICIP 2019 Desde 17/06/2019
hasta 17/07/2019
Pendiente de resolución
Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. : Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. Desde 17/06/2019
hasta 19/07/2019
Pendiente de resolución
Ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica. : Ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica. Desde 13/06/2019
hasta 31/10/2019
Abierta
JPI Cultural Heritage: Conservation, Protection and Use Call : JPI Cultural Heritage: Conservation, Protection and Use Call Desde 13/05/2019
hasta 03/09/2019
Abierta
Subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica : Subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica Desde 08/05/2019
hasta 05/06/2019
Pendiente de resolución
Ajuts a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors.i la innovació en el sector de l'aqüicultura corresponents a 2029, 2020 i 2021. : Ajuts a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors.i la innovació en el sector de l'aqüicultura Desde 30/04/2019
hasta 29/05/2019
Pendiente de resolución
Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica : Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica 2019 Desde 24/04/2019
hasta 24/05/2019
Pendiente de resolución
Acciones de Programación Conjunta Internacional contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad : Acciones de Programación Conjunta Internacional 2019 Desde 17/04/2019
hasta 09/05/2019
Pendiente de resolución
Improving expertise in the field of industrial relations : Improving expertise in the field of industrial relations Desde 11/04/2019
hasta 11/06/2019
Pendiente de resolución
Acciones de dinamización Europa Investigación, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad : Europa Investigación 2019 Desde 09/04/2019
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - Environment and resource efficiency : LIFE 2019 ENV - Environment and Resource Efficiency Desde 04/04/2019
hasta 17/06/2019
Pendiente de resolución
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - nature and biodiversity : LIFE 2019 NAT - Nature and Biodiversity Desde 04/04/2019
hasta 19/06/2019
Pendiente de resolución
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - Environmental governance & information : LIFE 2019 GIE- Environmental Governance and Information Desde 04/04/2019
hasta 19/06/2019
Pendiente de resolución
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - Climate action : LIFE 2019 Climate Change Adaptation, LIFE 2019 Climate Change Mitigation, 2019 Climate Governance and Information Desde 04/04/2019
hasta 12/09/2019
Abierta
Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. : Línea de actuación 1. Cultura científica, tecnològica y de la innovación. Desde 18/03/2019
hasta 23/04/2019
Pendiente de resolución
Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. : Línea de actuación 3. Ciencia Ciudadana Desde 18/03/2019
hasta 23/04/2019
Pendiente de resolución
Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. : Linea de actuación 4: Redes de divulgación y comunicación Desde 18/03/2019
hasta 23/04/2019
Pendiente de resolución
Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. : Línea de actuación 2. Educación y vocaciones científicas Desde 18/03/2019
hasta 23/04/2019
Pendiente de resolución
Projectes digitals : Fundació puntCat Desde 12/02/2019
hasta 28/03/2019
Pendiente de resolución
Convocatòria ICREA Sènior 2019 : ICREA Sènior Desde 29/01/2019
hasta 07/03/2019
Pendiente de resolución
Projectes de Grups Coord. Clínics : Associació Espanyola Contra el Càncer 2019 Desde 15/01/2019
hasta 14/02/2019
Pendiente de resolución
Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Modalitat Projectes d'Investigació en Salut (PI) Desde 03/01/2019
hasta 07/03/2019
Pendiente de resolución
Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Modalitat Projectes Desenvolupament Tecnològic en Salut Desde 03/01/2019
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Accions complementàries de programació conjunta Internacional Desde 03/01/2019
hasta 11/07/2019
Pendiente de resolución
EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME : Democratic engagement and civic participation - Civil Society Projects Desde 20/12/2018
hasta 01/09/2019
Abierta
EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME : European Remembrance Projects Desde 20/12/2018
hasta 01/02/2019
Pendiente de resolución
Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa 2018 : Projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa Desde 19/12/2018
hasta 28/02/2019
Pendiente de resolución
Premios Fundación Lilly : de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2019 Desde 15/12/2018
hasta 15/02/2019
Pendiente de resolución
Programa Smart Money. : Programa Smart Money. Desde 12/12/2018
hasta 31/12/2019
Abierta
Beques Fundación Carolina 2019 Desde 05/12/2018
hasta 17/12/2018
Pendiente de resolución
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 : ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 Desde 24/10/2018
hasta 01/10/2019
Abierta
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 : ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 Desde 24/10/2018
hasta 05/02/2019
Pendiente de resolución
ERASMUS+ 2019: SPORT - COLLABORATIVE PARTNERSHIPS : ERASMUS+ 2019: SPORT - COLLABORATIVE PARTNERSHIPS Desde 24/10/2018
hasta 04/04/2019
Pendiente de resolución
ERASMUS+ 2019 - SPORT - SMALL COLLABORATIVE PARTNERSHIPS : ERASMUS+ 2019 - SPORT - SMALL COLLABORATIVE PARTNERSHIPS Desde 24/10/2018
hasta 04/04/2019
Pendiente de resolución
ERC Proof of Concept Grant 2019 : ERC Proof of Concept Grant 2019 Desde 16/10/2018
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
ERC Proof of Concept Grant 2019 : ERC Proof of Concept Grant 2019 Desde 16/10/2018
hasta 19/09/2019
Abierta
Proyectos I+D 2018 de Generación de Conocimiento correspondientes al Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnològico. : Áreas temáticas correspondientes a Ciencias Sociales y Humanidades (CSH): CSO / Ciencias Sociales; DER / Derecho; ECO / Economía; EDU / Ciencias de la Educación; FLA / Cultura: Filologia, Literatura i arte; MLP / Mente, lenguaje y Pensamiento; PHA / Estudios del pasado,: historia y arqueología; PSI / Psicología Desde 20/08/2018
hasta 02/10/2018
Pendiente de resolución
Proyectos I+D 2018 de Generación de Conocimiento correspondientes al Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnològico. : Áreas temáticas correspondientes a Ciencias de la vida (CV): BIO / Biociencias y biotecnología; BME / Biomedicina; CAA Ciencias Agrarias y agroalimentarias; CTM / Ciencias y tecnologías medioambientales Desde 20/08/2018
hasta 03/10/2018
Pendiente de resolución
Proyectos I+D 2018 de Generación de Conocimiento correspondientes al Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnològico. : Áreas temáticas correspondientes a Ciencias Matemàticas, Físicas, químicas e ingenierías (CMIFQ) : CTQ / Ciencias y Tecnologías Químicas; EYT / Energía y Transporte; FIS / Ciencias Físicas; MAT / Ciencias y Tecnologías de materiales; MTM / Ciencias matemáticas; PIN / Producción industrial, ingeniería civil e ingenierías para la sociedad; TIC / Tecnologías de la información y de las comunicaciones Desde 20/08/2018
hasta 04/10/2018
Pendiente de resolución
Retos Investigación, Proyectos I+D+i 2018 correspondientes al Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. : Áreas temáticas de Ciencias Sociales y Humanidades: CSO / Ciencias Sociales; DER / Derecho; ECO / Economia; EDU / Ciencias de la educación; FLA / Cultura: filologia, literatura y arte; MLP / Mente, lenguaje y pensamiento; PHA / Estudios del pasado: historia y Arqueología; PSI / Psicología DER / Derecho; ECO / Economía; EDU / Ciencias de la Educación; FEM / Estudios Feministas, de la Mujer y de Género; FFI / Filología y Filosofía; HAR / Historia y Arte PSI / Psicología Desde 20/08/2018
hasta 02/10/2018
Pendiente de resolución
Retos Investigación, Proyectos I+D+i 2018 correspondientes al Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. : Áreas temáticas de correspondientes a Ciencias de la Vida (CV): BIO / Biociencias y biotecnología; BME / Biomedicina; CAA / Ciencias Agrarias y Agroalimentarias; CTM / Ciencias y tecnologías medioambientales Desde 20/08/2018
hasta 03/10/2018
Pendiente de resolución
Retos Investigación, Proyectos I+D+i 2018 correspondientes al Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. : Áreas temáticas de Ciencias Matemáticas, Físicas, Químicas e ingenierías (CMIFQ): CTQ / Ciencias y tecnologías químicas; EYT / Energía y Transporte; FIS / Ciencias Físicas; MAT / Ciencias y Tecnologías de Materiales; MTM / Ciencias matemáticas; PIN / Producción industrial, ingeniería civil e ingenierías para la sociedad; TIC / Tecnologías de la información y de las comunicaciones Desde 20/08/2018
hasta 04/10/2018
Pendiente de resolución
Integrated research platforms enabling patient-centric drug development : Integrated research platforms enabling patient-centric drug development Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Blockchain Enabled Healthcare : Blockchain Enabled Healthcare Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Microenvironment imposed signatures in tissue and liquid biopsies in immune- mediated diseases : Microenvironment imposed signatures in tissue and liquid biopsies in immune- mediated diseases Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Emerging translational safety technologies and tools for interrogating human immuno-biology : Emerging translational safety technologies and tools for interrogating human immuno-biology Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Development and validation of translational platforms in support of synaptopathy drug discovery : Development and validation of translational platforms in support of synaptopathy drug discovery Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Digital endpoints in neurodegenerative and immune-mediated diseases : Digital endpoints in neurodegenerative and immune-mediated diseases Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
AMR Accelerator programme Pillar A: Capability Building Network to accelerate and validate scientific discoverieS : AMR Accelerator programme Pillar A: Capability Building Network to accelerate and validate scientific discoveries Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Fundació La Marató TV3 : Projectes de recerca d'excel·lència sobre càncer Desde 19/02/2018
hasta 19/03/2019
Pendiente de resolución
Convocatòria ICREA Sènior 2018 : ICREA Sènior Desde 30/01/2018
hasta 08/03/2018
Pendiente de resolución
Beques Fundación Carolina 2018 Desde 20/11/2017
hasta 11/12/2017
Pendiente de resolución
GOVERNANCE FOR THE FUTURE: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 15) : GOVERNANCE-01-2019: Trust in governance Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
GOVERNANCE FOR THE FUTURE: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 15) : GOVERNANCE-02-2018-2019: Past, present and future of differentiation in European governance Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
GOVERNANCE FOR THE FUTURE: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 15) : SU-GOVERNANCE-10-2019: Drivers and contexts of violent extremism in the broader MENA region and the Balkans /// Focus area: Boosting the effectiveness of the Security Union (SU) Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
GOVERNANCE FOR THE FUTURE: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 15) : DT-GOVERNANCE-13-2019: Digitisation, Digital Single Market and European culture: new challenges for creativity, intellectual property rights and copyright /// Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
GOVERNANCE FOR THE FUTURE: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 15) : DT-GOVERNANCE-12-2019-2020: Pilot on using the European cloud infrastructure for public administrations /// Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
GOVERNANCE FOR THE FUTURE: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 15) : DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms of delivering public goods and inclusive public services /// Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
GOVERNANCE FOR THE FUTURE: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 15) : GOVERNANCE-04-2019: Enhancing social rights and EU citizenship Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
MIGRATION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 08) : MIGRATION-03-2019: Social and economic effects of migration in Europe and integration policies Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
MIGRATION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 08) : DT-MIGRATION-06-2018-2019: Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled solutions // Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
MIGRATION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 08) : MIGRATION-07-2019: International protection of refugees in a comparative perspective Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of disruptive technologies in public services // Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : TRANSFORMATIONS-03-2018-2019: Innovative solutions for inclusive and sustainable urban environments Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : DT-TRANSFORMATIONS-07-2019: The impact of technological transformations on children and youth /// Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : DT-TRANSFORMATIONS-07-2019: The impact of technological transformations on children and youth /// Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : TRANSFORMATIONS-08-2019: The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : DT-TRANSFORMATIONS-11-2019: Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion /// Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : TRANSFORMATIONS-13-2019: Using big data approaches in research and innovation policy making Desde 27/10/2017
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
SU-BES01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects of border and external security : SU-BES01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects of border and external security (year 2018) Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
SU-ICT-02-2020: Building blocks for resilience in evolving ICT systems : SU-ICT-02-2020: Building blocks for resilience in evolving ICT systems Desde 27/10/2017
hasta 19/11/2019
Abierta
SU-DS03-2019-2020: Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises : SU-DS03-2019-2020: Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
SU-DS05-2018-2019: Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors : SU-DS05-2018-2019: Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors (year 2019) Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
LC-MG-1-10-2019: Logistics solutions that deal with requirements of the 'on demand economy' and for shared-connected and low-emission logistics operations : LC-MG-1-10-2019: Logistics solutions that deal with requirements of the 'on demand economy' and for shared-connected and low-emission logistics operations Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Abierta
LC-MG-1-11-2019: Structuring R&I towards zero emission waterborne transport : LC-MG-1-11-2019: Structuring R&I towards zero emission waterborne transport Desde 27/10/2017
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
LC-MG-1-5-2019: Advancements in aerodynamics and innovative propulsion systems for quieter and greener aircrafts : LC-MG-1-5-2019: Advancements in aerodynamics and innovative propulsion systems for quieter and greener aircrafts Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Abierta
LC-MG-1-6-2019: Aviation operations impact on climate change (InCo flagship) : LC-MG-1-6-2019: Aviation operations impact on climate change (InCo flagship) Desde 27/10/2017
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
LC-MG-1-7-2019: Future propulsion and integration: towards a hybrid/electric aircraft (InCo flagship) : LC-MG-1-7-2019: Future propulsion and integration: towards a hybrid/electric aircraft (InCo flagship) Desde 27/10/2017
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
LC-MG-1-8-2019: Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion for Waterborne Transport : LC-MG-1-8-2019: Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion for Waterborne Transport Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Abierta
LC-MG-1-9-2019: Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions : LC-MG-1-9-2019: Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Abierta
MG-2-6-2019: Moving freight by Water: Sustainable Infrastructure and Innovative Vessels : MG-2-6-2019: Moving freight by Water: Sustainable Infrastructure and Innovative Vessels Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Abierta
MG-2-7-2019: Safety in an evolving road mobility environment : MG-2-7-2019: Safety in an evolving road mobility environment Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Abierta
MG-2-8-2019: Innovative applications of drones for ensuring safety in transport : MG-2-8-2019: Innovative applications of drones for ensuring safety in transport Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Abierta
MG-2-9-2019: InCo Flagship on Integrated multimodal, low-emission freight transport systems and logistic : MG-2-9-2019: InCo Flagship on Integrated multimodal, low-emission freight transport systems and logistic Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Abierta
MG-4-5-2019: An inclusive digitally interconnected transport system meeting citizens' needs : MG-4-5-2019: An inclusive digitally interconnected transport system meeting citizens' needs Desde 27/10/2017
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
MG-4-6-2019: Supporting Joint Actions on sustainable urban accessibility and connectivity : MG-4-6-2019: Supporting Joint Actions on sustainable urban accessibility and connectivity Desde 27/10/2017
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
MG-BG-02-2019: Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation : MG-BG-02-2019: Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation Desde 27/10/2017
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
SU-BES02-2018-2019-2020: Technologies to enhance border and external security : SU-BES02-2018-2019-2020: Technologies to enhance border and external security (year 2019) Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
SU-BES03-2018-2019-2020: Demonstration of applied solutions to enhance border and external security : SU-BES03-2018-2019-2020: Demonstration of applied solutions to enhance border and external security (year 2019) Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
SU-DRS01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient societies : SU-DRS01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient societies (year 2019) Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
SU-DRS02-2018-2019-2020: Technologies for first responders : SU-DRS02-2018-2019-2020: Technologies for first responders (year 2019) Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
SU-DRS03-2018-2019-2020: Pre-normative research and demonstration for disaster-resilient societies : SU-DRS03-2018-2019-2020: Pre-normative research and demonstration for disaster-resilient societies (year 2019) Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
SU-DRS04-2019-2020: Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) cluster : SU-DRS04-2019-2020: Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) cluster Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
SU-DRS05-2019: Demonstration of novel concepts for the management of pandemic crises : SU-DRS05-2019: Demonstration of novel concepts for the management of pandemic crises Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
SU-FCT02-2018-2019-2020: Technologies to enhance the fight against crime and terrorism : SU-FCT02-2018-2019-2020: Technologies to enhance the fight against crime and terrorism (year 2019) Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
159 resultados , página

0

- 16