PBeques.Popup.Loading

Inicio

Se han encontrado 240 ayudas Se han encontrado más de 100 registros, te recomendamos que perfiles más tu busqueda
Convocatoria Plazo de solicitud Estado
Convocatoria Erasmus+ Estudios 2020-2021 Desde 28/10/2019
hasta 11/11/2019
Pendiente de abrir
Convocatoria de becas"Pere Menal" para estudiantes de grado de Matemáticas. Curso 2019-2020 Desde 01/10/2019
hasta 11/10/2019
Pendiente de resolución
Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2020 (FI-DGR) : Ajuts a les universitats o als centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (nova concessió) Desde 30/09/2019
hasta 14/10/2019
Abierta
Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2020 (FI-DGR) : Renovació per a les persones candidates a les quals els hi finalitza el contracte entre l'1 d'abril de 2020 i el 31 de juliol de 2020 Desde 30/09/2019
hasta 27/01/2020
Abierta
Convocatoria de becas para estudiar en el Servicio de Lenguas de la UAB. Curso 2019-2020. Desde 16/09/2019
hasta 27/09/2019
Pendiente de resolución
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D conjunts d'empreses catalanes amb desenvolupadors de tecnologia públics acreditats : Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D conjunts d'empreses catalanes amb desenvolupadors de tecnologia públics acreditats Desde 16/09/2019
hasta 17/10/2019
Abierta
Convocatòria de subvencions destinades al suport a la recerca en matèria de joventut corresponent a l'any 2019. : Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut. Desde 13/09/2019
hasta 03/10/2019
Pendiente de resolución
Convocatòria de subvencions destinades al suport a la recerca en matèria de joventut corresponent a l'any 2019. : Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya. Desde 13/09/2019
hasta 03/10/2019
Pendiente de resolución
Convocatòria de subvencions destinades al suport a la recerca en matèria de joventut corresponent a l'any 2019. : Premi Joventut Desde 13/09/2019
hasta 03/10/2019
Pendiente de resolución
Proyectos I+D+i de "Generación de Conocimiento" y "Retos investigación" 2019, del Plan Estatal de I-D-I 2017-2020 : Proyectos Generación de Conocimiento en el marco del Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnólogico del Sistema de I+D+i. Desde 13/09/2019
hasta 17/10/2019
Abierta
Proyectos I+D+i de "Generación de Conocimiento" y "Retos investigación" 2019, del Plan Estatal de I-D-I 2017-2020 : Proyectos «Retos Investigación», en el marco del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. Desde 13/09/2019
hasta 17/10/2019
Abierta
Convocatoria de ayudas para estancias y trabajos de campo. Curso 20192020 Desde 09/09/2019
hasta 30/09/2019
Pendiente de resolución
Convocatoria de ayudas para el personal académico de la UAB para el aprendizaje de idiomas (2019) Desde 05/09/2019
hasta 15/10/2019
Abierta
Convocatòria ICREA Acadèmia 2019 : ICREA Acadèmia 2019 Desde 26/08/2019
hasta 26/09/2019
Pendiente de resolución
Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament regional (FEDER) : Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament regional (FEDER) Desde 24/07/2019
hasta 23/09/2019
Pendiente de resolución
Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY) : Modalitat A) Sortida a l'estranger + retorn Desde 22/07/2019
hasta 23/09/2019
Pendiente de resolución
Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY) : Modalitat B) Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO Desde 22/07/2019
hasta 23/09/2019
Pendiente de resolución
Subvencions per a la realització de programes concertats de cooperació al desenvolupament i programes concertats d'educació per al desenvolupament des de l'enfocament de gènere i basat en drets humans. : Línia 2: Programes concertats d'educació per al desenvolupament des de l'enfocament de gènere i basat en drets humans. Desde 08/07/2019
hasta 29/07/2019
Pendiente de resolución
Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN): call for 2020 : MSCA-ITN-2020-EJD: Marie Sklodowska-Curie European Joint Doctorates (ITN-EJD) Desde 03/07/2019
hasta 14/01/2020
Abierta
Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN): call for 2020 : MSCA-ITN-2020-EID: Marie Sklodowska-Curie European Industrial Doctorates (ITN-EID) Desde 03/07/2019
hasta 14/01/2020
Abierta
Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN): call for 2020 : MSCA-ITN-2020-ETN: Marie Sklodowska-Curie European Training Networks (ITN-ETN) Desde 03/07/2019
hasta 14/01/2020
Abierta
Convocatoria de ayudas a estudios para situaciones de Emergencia: Programa Finestreta. Curso 2019-2020 Desde 01/07/2019
hasta 30/04/2020
Abierta
Subvencions de l'Institut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència : Subvencions de l'Institut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència Desde 28/06/2019
hasta 09/08/2019
Pendiente de resolución
Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP) : R-ICIP 2019 Desde 17/06/2019
hasta 17/07/2019
Pendiente de resolución
Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. : Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. Desde 17/06/2019
hasta 19/07/2019
Pendiente de resolución
Ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica. : Ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica. Desde 13/06/2019
hasta 31/10/2019
Abierta
ERC Advanced Grant 2019 : ERC Advanced Grant 2019 Desde 21/05/2019
hasta 29/08/2019
Pendiente de resolución
JPI Cultural Heritage: Conservation, Protection and Use Call : JPI Cultural Heritage: Conservation, Protection and Use Call Desde 13/05/2019
hasta 03/09/2019
Pendiente de resolución
Subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica : Subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica Desde 08/05/2019
hasta 05/06/2019
Pendiente de resolución
Ajuts a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors.i la innovació en el sector de l'aqüicultura corresponents a 2029, 2020 i 2021. : Ajuts a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors.i la innovació en el sector de l'aqüicultura Desde 30/04/2019
hasta 29/05/2019
Pendiente de resolución
Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica : Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica 2019 Desde 24/04/2019
hasta 24/05/2019
Pendiente de resolución
Acciones de Programación Conjunta Internacional contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad : Acciones de Programación Conjunta Internacional 2019 Desde 17/04/2019
hasta 09/05/2019
Pendiente de resolución
Improving expertise in the field of industrial relations : Improving expertise in the field of industrial relations Desde 11/04/2019
hasta 11/06/2019
Pendiente de resolución
Acciones de dinamización Europa Investigación, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad : Europa Investigación 2019 Desde 09/04/2019
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - Environment and resource efficiency : LIFE 2019 ENV - Environment and Resource Efficiency Desde 04/04/2019
hasta 17/06/2019
Pendiente de resolución
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - nature and biodiversity : LIFE 2019 NAT - Nature and Biodiversity Desde 04/04/2019
hasta 19/06/2019
Pendiente de resolución
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - Environmental governance & information : LIFE 2019 GIE- Environmental Governance and Information Desde 04/04/2019
hasta 19/06/2019
Pendiente de resolución
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - Climate action : LIFE 2019 Climate Change Adaptation, LIFE 2019 Climate Change Mitigation, 2019 Climate Governance and Information Desde 04/04/2019
hasta 12/09/2019
Pendiente de resolución
null Desde 01/04/2019
hasta 11/04/2019
Pendiente de resolución
Convocatoria de ayudas para el aprendizaje de idiomas para estudiantes que realizan prácticas curriculares en el extranjero (2019) Desde 22/03/2019
hasta 30/04/2019
Pendiente de resolución
Convocatoria de ayudas para la corrección de materiales docentes en catalán e inglés para el año 2019 Desde 22/03/2019
hasta 29/11/2019
Abierta
Convocatòria de Doctorats Industrials 2019 : Projectes de doctorat industrial cofinançats (DI-COF-CAT) Desde 13/03/2019
hasta 10/12/2019
Abierta
Convocatòria de Doctorats Industrials 2019 : Projectes de doctorat industrial especifics (DI-ESP-CO) Desde 13/03/2019
hasta 10/12/2019
Abierta
Convocatòria de Doctorats Industrials 2019 : Projectes de doctorat industrial cofinançats (DI-COF-CAT) Desde 13/03/2019
hasta 08/10/2019
Pendiente de resolución
Convocatòria de Doctorats Industrials 2019 : Projectes de doctorat industrial especifics (DI-ESP-CO) Desde 13/03/2019
hasta 08/10/2019
Pendiente de resolución
Convocatòria ICREA Sènior 2019 : ICREA Sènior Desde 29/01/2019
hasta 07/03/2019
Pendiente de resolución
null Desde 07/01/2019
hasta 21/02/2019
Pendiente de resolución
Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Contratos PFIS: contratos predoctorales de formación en investigación en salud Desde 03/01/2019
hasta 09/04/2019
Resuelta
Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Accions complementàries de programació conjunta Internacional Desde 03/01/2019
hasta 11/07/2019
Pendiente de resolución
Convocatoria correspondiente al año 2018 de los Subprogramas Estatales de Formación e Incorporación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020: Ayudas Juan de la Cierva-Incorporación. : Ayudas Juan de la Cierva-incorporación 2018 Desde 26/12/2018
hasta 29/01/2019
Resuelta
EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME : Democratic engagement and civic participation - Civil Society Projects Desde 20/12/2018
hasta 01/09/2019
Pendiente de resolución
Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). : Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Desde 18/12/2018
hasta 18/02/2019
Pendiente de resolución
Programa Smart Money. : Programa Smart Money. Desde 12/12/2018
hasta 31/12/2019
Abierta
Beques Fundación Carolina 2019 Desde 05/12/2018
hasta 17/12/2018
Pendiente de resolución
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 : ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 Desde 24/10/2018
hasta 01/10/2019
Pendiente de resolución
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 : ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 Desde 24/10/2018
hasta 05/02/2019
Resuelta
ERASMUS+ 2019 - SPORT - SMALL COLLABORATIVE PARTNERSHIPS : ERASMUS+ 2019 - SPORT - SMALL COLLABORATIVE PARTNERSHIPS Desde 24/10/2018
hasta 04/04/2019
Resuelta
ERC Proof of Concept Grant 2019 : ERC Proof of Concept Grant 2019 Desde 16/10/2018
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
ERC Proof of Concept Grant 2019 : ERC Proof of Concept Grant 2019 Desde 16/10/2018
hasta 19/09/2019
Pendiente de resolución
Becas de estudio en la Universitat de La Verne i California State University (California,USA) Desde 09/10/2018
hasta 21/11/2018
Pendiente de resolución
Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (asociados a proyectos) convocatoria 2018 : Ajut complementari per al finançament d'estades a centres d'I+D i matrícula doctorat Desde 09/10/2018
hasta 31/12/2023
Abierta
Integrated research platforms enabling patient-centric drug development : Integrated research platforms enabling patient-centric drug development Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Blockchain Enabled Healthcare : Blockchain Enabled Healthcare Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Microenvironment imposed signatures in tissue and liquid biopsies in immune- mediated diseases : Microenvironment imposed signatures in tissue and liquid biopsies in immune- mediated diseases Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Emerging translational safety technologies and tools for interrogating human immuno-biology : Emerging translational safety technologies and tools for interrogating human immuno-biology Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Development and validation of translational platforms in support of synaptopathy drug discovery : Development and validation of translational platforms in support of synaptopathy drug discovery Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Digital endpoints in neurodegenerative and immune-mediated diseases : Digital endpoints in neurodegenerative and immune-mediated diseases Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
AMR Accelerator programme Pillar A: Capability Building Network to accelerate and validate scientific discoverieS : AMR Accelerator programme Pillar A: Capability Building Network to accelerate and validate scientific discoveries Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
AMR Accelerator programme Pillar B: Tuberculosis drug development network to accelerate and validate scientific discoveries and advance the R&D pipeline of new and innovative agents to address the global tuberculosis epidemic : AMR Accelerator programme Pillar B: Tuberculosis drug development network to accelerate and validate scientific discoveries and advance the R&D pipeline of new and innovative agents to address the global tuberculosis epidemic Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Convocatoria de ayudas a estudios para situaciones de Emergencia: Programa Finestreta. Curso 2018-2019 Desde 02/07/2018
hasta 30/04/2019
Pendiente de resolución
PROGRAMA DE JÓVENES LÍDERES IBEROAMERICANOS XV EDICIÓN Desde 30/05/2018
hasta 15/06/2018
Pendiente de resolución
Convocatoria de movilidad para prácticas 2018/2019 (Erasmus+ Prácticas y UAB Exchange Programme Traineeships) Desde 02/05/2018
hasta 01/02/2019
Pendiente de resolución
Becas AVENIR Desde 26/04/2018
hasta 27/05/2018
Pendiente de resolución
Becas MAEC-AECID de Arte, Educación y Cultura Desde 19/03/2018
hasta 20/04/2018
Pendiente de resolución
Convocatoria de ayudas a estudios para situaciones de Emergencia: Programa Finestreta. Curso 2017-2018 Desde 15/02/2018
hasta 31/05/2018
Pendiente de resolución
Convocatòria ICREA Sènior 2018 : ICREA Sènior Desde 30/01/2018
hasta 08/03/2018
Resuelta
Beca British Council Programa Future News Worldwide Desde 18/01/2018
hasta 28/02/2018
Pendiente de resolución
Beques Fundación Carolina 2018 Desde 20/11/2017
hasta 11/12/2017
Pendiente de resolución
SU-BES01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects of border and external security : SU-BES01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects of border and external security (year 2018) Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
SU-ICT-02-2020: Building blocks for resilience in evolving ICT systems : SU-ICT-02-2020: Building blocks for resilience in evolving ICT systems Desde 27/10/2017
hasta 19/11/2019
Abierta
SU-DS03-2019-2020: Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises : SU-DS03-2019-2020: Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
SU-DS05-2018-2019: Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors : SU-DS05-2018-2019: Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors (year 2019) Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
LC-MG-1-10-2019: Logistics solutions that deal with requirements of the 'on demand economy' and for shared-connected and low-emission logistics operations : LC-MG-1-10-2019: Logistics solutions that deal with requirements of the 'on demand economy' and for shared-connected and low-emission logistics operations Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Pendiente de resolución
LC-MG-1-11-2019: Structuring R&I towards zero emission waterborne transport : LC-MG-1-11-2019: Structuring R&I towards zero emission waterborne transport Desde 27/10/2017
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
LC-MG-1-5-2019: Advancements in aerodynamics and innovative propulsion systems for quieter and greener aircrafts : LC-MG-1-5-2019: Advancements in aerodynamics and innovative propulsion systems for quieter and greener aircrafts Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Pendiente de resolución
LC-MG-1-6-2019: Aviation operations impact on climate change (InCo flagship) : LC-MG-1-6-2019: Aviation operations impact on climate change (InCo flagship) Desde 27/10/2017
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
LC-MG-1-7-2019: Future propulsion and integration: towards a hybrid/electric aircraft (InCo flagship) : LC-MG-1-7-2019: Future propulsion and integration: towards a hybrid/electric aircraft (InCo flagship) Desde 27/10/2017
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
LC-MG-1-8-2019: Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion for Waterborne Transport : LC-MG-1-8-2019: Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion for Waterborne Transport Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Pendiente de resolución
LC-MG-1-9-2019: Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions : LC-MG-1-9-2019: Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Pendiente de resolución
MG-2-6-2019: Moving freight by Water: Sustainable Infrastructure and Innovative Vessels : MG-2-6-2019: Moving freight by Water: Sustainable Infrastructure and Innovative Vessels Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Pendiente de resolución
MG-2-7-2019: Safety in an evolving road mobility environment : MG-2-7-2019: Safety in an evolving road mobility environment Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Pendiente de resolución
MG-2-8-2019: Innovative applications of drones for ensuring safety in transport : MG-2-8-2019: Innovative applications of drones for ensuring safety in transport Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Pendiente de resolución
MG-2-9-2019: InCo Flagship on Integrated multimodal, low-emission freight transport systems and logistic : MG-2-9-2019: InCo Flagship on Integrated multimodal, low-emission freight transport systems and logistic Desde 27/10/2017
hasta 12/09/2019
Pendiente de resolución
MG-4-5-2019: An inclusive digitally interconnected transport system meeting citizens' needs : MG-4-5-2019: An inclusive digitally interconnected transport system meeting citizens' needs Desde 27/10/2017
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
MG-4-6-2019: Supporting Joint Actions on sustainable urban accessibility and connectivity : MG-4-6-2019: Supporting Joint Actions on sustainable urban accessibility and connectivity Desde 27/10/2017
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
MG-BG-02-2019: Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation : MG-BG-02-2019: Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation Desde 27/10/2017
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
SU-BES02-2018-2019-2020: Technologies to enhance border and external security : SU-BES02-2018-2019-2020: Technologies to enhance border and external security (year 2019) Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
SU-BES03-2018-2019-2020: Demonstration of applied solutions to enhance border and external security : SU-BES03-2018-2019-2020: Demonstration of applied solutions to enhance border and external security (year 2019) Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
SU-DRS01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient societies : SU-DRS01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient societies (year 2019) Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
SU-DRS02-2018-2019-2020: Technologies for first responders : SU-DRS02-2018-2019-2020: Technologies for first responders (year 2019) Desde 27/10/2017
hasta 22/08/2019
Pendiente de resolución
240 resultados , página

0

- 25