PBeques.Popup.Loading

Home > Applicant profile > Researchers

Researchers

181 grants found Over 100 results have been found. Please refine your search and try again.
Call Deadline Stage
Subvencions per a la realització de programes concertats de cooperació al desenvolupament i programes concertats d'educació per al desenvolupament des de l'enfocament de gènere i basat en drets humans. : Línia 2: Programes concertats d'educació per al desenvolupament des de l'enfocament de gènere i basat en drets humans. From 08/07/2019
to 29/07/2019
Open
Subvencions de l'Institut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència : Subvencions de l'Institut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència From 28/06/2019
to 09/08/2019
Open
Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP) : R-ICIP 2019 From 17/06/2019
to 17/07/2019
Pending resolution
Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. : Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. From 17/06/2019
to 19/07/2019
Pending resolution
Ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica. : Ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica. From 13/06/2019
to 31/10/2019
Open
JPI Cultural Heritage: Conservation, Protection and Use Call : JPI Cultural Heritage: Conservation, Protection and Use Call From 13/05/2019
to 03/09/2019
Open
Subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica : Subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica From 08/05/2019
to 05/06/2019
Pending resolution
Ajuts a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors.i la innovació en el sector de l'aqüicultura corresponents a 2029, 2020 i 2021. : Ajuts a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors.i la innovació en el sector de l'aqüicultura From 30/04/2019
to 29/05/2019
Pending resolution
Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica : Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica 2019 From 24/04/2019
to 24/05/2019
Pending resolution
Acciones de Programación Conjunta Internacional contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad : Acciones de Programación Conjunta Internacional 2019 From 17/04/2019
to 09/05/2019
Pending resolution
Improving expertise in the field of industrial relations : Improving expertise in the field of industrial relations From 11/04/2019
to 11/06/2019
Pending resolution
Acciones de dinamización Europa Investigación, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad : Europa Investigación 2019 From 09/04/2019
to 25/04/2019
Pending resolution
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - Environment and resource efficiency : LIFE 2019 ENV - Environment and Resource Efficiency From 04/04/2019
to 17/06/2019
Pending resolution
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - nature and biodiversity : LIFE 2019 NAT - Nature and Biodiversity From 04/04/2019
to 19/06/2019
Pending resolution
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - Environmental governance & information : LIFE 2019 GIE- Environmental Governance and Information From 04/04/2019
to 19/06/2019
Pending resolution
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - Climate action : LIFE 2019 Climate Change Adaptation, LIFE 2019 Climate Change Mitigation, 2019 Climate Governance and Information From 04/04/2019
to 12/09/2019
Open
Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. : Línea de actuación 1. Cultura científica, tecnològica y de la innovación. From 18/03/2019
to 23/04/2019
Pending resolution
Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. : Línea de actuación 3. Ciencia Ciudadana From 18/03/2019
to 23/04/2019
Pending resolution
Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. : Linea de actuación 4: Redes de divulgación y comunicación From 18/03/2019
to 23/04/2019
Pending resolution
Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. : Línea de actuación 2. Educación y vocaciones científicas From 18/03/2019
to 23/04/2019
Pending resolution
Projectes digitals : Fundació puntCat From 12/02/2019
to 28/03/2019
Pending resolution
Convocatòria ICREA Sènior 2019 : ICREA Sènior From 29/01/2019
to 07/03/2019
Pending resolution
Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciencia i tecnologia dins del Programa Beatriu de Pinós (BP 2018) : Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema de ciència i tecnologia català From 25/01/2019
to 04/03/2019
Pending resolution
Projectes de Grups Coord. Clínics : Associació Espanyola Contra el Càncer 2019 From 15/01/2019
to 14/02/2019
Pending resolution
Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Modalitat Projectes d'Investigació en Salut (PI) From 03/01/2019
to 07/03/2019
Pending resolution
Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Modalitat Projectes Desenvolupament Tecnològic en Salut From 03/01/2019
to 14/03/2019
Pending resolution
Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Accions complementàries de programació conjunta Internacional From 03/01/2019
to 11/07/2019
Pending resolution
EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME : Democratic engagement and civic participation - Civil Society Projects From 20/12/2018
to 01/09/2019
Open
EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME : European Remembrance Projects From 20/12/2018
to 01/02/2019
Pending resolution
Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa 2018 : Projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa From 19/12/2018
to 28/02/2019
Pending resolution
Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2019 : Projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat 2019 From 18/12/2018
to 24/01/2019
Pending resolution
ERASMUS+ KEY ACTION3: SUPPORT FOR POLICY REFORM - INITIATIVES FOR POLICY INNOVATION : ERASMUS+ KEY ACTION3: SUPPORT FOR POLICY REFORM - INITIATIVES FOR POLICY INNOVATION From 17/12/2018
to 19/03/2019
Closed
Premios Fundación Lilly : de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2019 From 15/12/2018
to 15/02/2019
Pending resolution
Programa Smart Money. : Programa Smart Money. From 12/12/2018
to 31/12/2019
Open
Beques Fundación Carolina 2019 From 05/12/2018
to 17/12/2018
Pending resolution
KNOWLEDGE ALLIANCES 2019 : KNOWLEDGE ALLIANCES 2019 From 24/10/2018
to 28/02/2019
Pending resolution
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF SCHOOL EDUCATION 2019 : ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF SCHOOL EDUCATION From 24/10/2018
to 21/03/2019
Closed
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 2019 : ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 2019 From 24/10/2018
to 21/03/2019
Closed
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION 2019 : ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION 2019 From 24/10/2018
to 21/03/2019
Closed
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF ADULT EDUCATION 2019 : ERASMUS+ 2019 -STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF ADULT EDUCATION 2019 From 24/10/2018
to 21/03/2019
Closed
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 : ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 From 24/10/2018
to 01/10/2019
Open
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 : ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 From 24/10/2018
to 05/02/2019
Pending resolution
ERASMUS+ 2019: SPORT - COLLABORATIVE PARTNERSHIPS : ERASMUS+ 2019: SPORT - COLLABORATIVE PARTNERSHIPS From 24/10/2018
to 04/04/2019
Pending resolution
ERASMUS+ 2019 - SPORT - SMALL COLLABORATIVE PARTNERSHIPS : ERASMUS+ 2019 - SPORT - SMALL COLLABORATIVE PARTNERSHIPS From 24/10/2018
to 04/04/2019
Pending resolution
ERC Consolidator Grant 2019 : ERC Consolidator Grant 2019 From 24/10/2018
to 07/02/2019
Pending resolution
CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION 2019 : CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION 2019 From 21/10/2018
to 07/02/2019
Pending resolution
ERC Proof of Concept Grant 2019 : ERC Proof of Concept Grant 2019 From 16/10/2018
to 25/04/2019
Pending resolution
ERC Proof of Concept Grant 2019 : ERC Proof of Concept Grant 2019 From 16/10/2018
to 19/09/2019
Open
ERC Proof of Concept Grant 2019 : ERC Proof of Concept Grant 2019 From 16/10/2018
to 23/01/2019
Pending resolution
MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) -- Work Programme Year: H2020-2018-2020 : MSCA-ITN-ETN European Training Networks From 13/09/2018
to 15/01/2019
Closed
MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) -- Work Programme Year: H2020-2018-2020 : MSCA-ITN-EID European Industrial Doctorates From 13/09/2018
to 15/01/2019
Closed
MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) -- Work Programme Year: H2020-2018-2020 : MSCA-ITN-EJD European Joint Doctorates From 13/09/2018
to 15/01/2019
Closed
Proyectos I+D 2018 de Generación de Conocimiento correspondientes al Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnològico. : Áreas temáticas correspondientes a Ciencias Sociales y Humanidades (CSH): CSO / Ciencias Sociales; DER / Derecho; ECO / Economía; EDU / Ciencias de la Educación; FLA / Cultura: Filologia, Literatura i arte; MLP / Mente, lenguaje y Pensamiento; PHA / Estudios del pasado,: historia y arqueología; PSI / Psicología From 20/08/2018
to 02/10/2018
Pending resolution
Proyectos I+D 2018 de Generación de Conocimiento correspondientes al Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnològico. : Áreas temáticas correspondientes a Ciencias de la vida (CV): BIO / Biociencias y biotecnología; BME / Biomedicina; CAA Ciencias Agrarias y agroalimentarias; CTM / Ciencias y tecnologías medioambientales From 20/08/2018
to 03/10/2018
Pending resolution
Proyectos I+D 2018 de Generación de Conocimiento correspondientes al Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnològico. : Áreas temáticas correspondientes a Ciencias Matemàticas, Físicas, químicas e ingenierías (CMIFQ) : CTQ / Ciencias y Tecnologías Químicas; EYT / Energía y Transporte; FIS / Ciencias Físicas; MAT / Ciencias y Tecnologías de materiales; MTM / Ciencias matemáticas; PIN / Producción industrial, ingeniería civil e ingenierías para la sociedad; TIC / Tecnologías de la información y de las comunicaciones From 20/08/2018
to 04/10/2018
Pending resolution
Retos Investigación, Proyectos I+D+i 2018 correspondientes al Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. : Áreas temáticas de Ciencias Sociales y Humanidades: CSO / Ciencias Sociales; DER / Derecho; ECO / Economia; EDU / Ciencias de la educación; FLA / Cultura: filologia, literatura y arte; MLP / Mente, lenguaje y pensamiento; PHA / Estudios del pasado: historia y Arqueología; PSI / Psicología DER / Derecho; ECO / Economía; EDU / Ciencias de la Educación; FEM / Estudios Feministas, de la Mujer y de Género; FFI / Filología y Filosofía; HAR / Historia y Arte PSI / Psicología From 20/08/2018
to 02/10/2018
Pending resolution
Retos Investigación, Proyectos I+D+i 2018 correspondientes al Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. : Áreas temáticas de correspondientes a Ciencias de la Vida (CV): BIO / Biociencias y biotecnología; BME / Biomedicina; CAA / Ciencias Agrarias y Agroalimentarias; CTM / Ciencias y tecnologías medioambientales From 20/08/2018
to 03/10/2018
Pending resolution
Retos Investigación, Proyectos I+D+i 2018 correspondientes al Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. : Áreas temáticas de Ciencias Matemáticas, Físicas, Químicas e ingenierías (CMIFQ): CTQ / Ciencias y tecnologías químicas; EYT / Energía y Transporte; FIS / Ciencias Físicas; MAT / Ciencias y Tecnologías de Materiales; MTM / Ciencias matemáticas; PIN / Producción industrial, ingeniería civil e ingenierías para la sociedad; TIC / Tecnologías de la información y de las comunicaciones From 20/08/2018
to 04/10/2018
Pending resolution
Integrated research platforms enabling patient-centric drug development : Integrated research platforms enabling patient-centric drug development From 18/07/2018
to 15/05/2019
Pending resolution
Blockchain Enabled Healthcare : Blockchain Enabled Healthcare From 18/07/2018
to 15/05/2019
Pending resolution
Microenvironment imposed signatures in tissue and liquid biopsies in immune- mediated diseases : Microenvironment imposed signatures in tissue and liquid biopsies in immune- mediated diseases From 18/07/2018
to 15/05/2019
Pending resolution
Emerging translational safety technologies and tools for interrogating human immuno-biology : Emerging translational safety technologies and tools for interrogating human immuno-biology From 18/07/2018
to 15/05/2019
Pending resolution
Development and validation of translational platforms in support of synaptopathy drug discovery : Development and validation of translational platforms in support of synaptopathy drug discovery From 18/07/2018
to 15/05/2019
Pending resolution
Digital endpoints in neurodegenerative and immune-mediated diseases : Digital endpoints in neurodegenerative and immune-mediated diseases From 18/07/2018
to 15/05/2019
Pending resolution
AMR Accelerator programme Pillar A: Capability Building Network to accelerate and validate scientific discoverieS : AMR Accelerator programme Pillar A: Capability Building Network to accelerate and validate scientific discoveries From 18/07/2018
to 15/05/2019
Pending resolution
Fundació La Marató TV3 : Projectes de recerca d'excel·lència sobre càncer From 19/02/2018
to 19/03/2019
Pending resolution
Convocatòria ICREA Sènior 2018 : ICREA Sènior From 30/01/2018
to 08/03/2018
Pending resolution
Beques Fundación Carolina 2018 From 20/11/2017
to 11/12/2017
Pending resolution
GOVERNANCE FOR THE FUTURE: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 15) : GOVERNANCE-01-2019: Trust in governance From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
GOVERNANCE FOR THE FUTURE: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 15) : GOVERNANCE-02-2018-2019: Past, present and future of differentiation in European governance From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
GOVERNANCE FOR THE FUTURE: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 15) : SU-GOVERNANCE-10-2019: Drivers and contexts of violent extremism in the broader MENA region and the Balkans /// Focus area: Boosting the effectiveness of the Security Union (SU) From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
GOVERNANCE FOR THE FUTURE: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 15) : DT-GOVERNANCE-13-2019: Digitisation, Digital Single Market and European culture: new challenges for creativity, intellectual property rights and copyright /// Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
GOVERNANCE FOR THE FUTURE: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 15) : DT-GOVERNANCE-12-2019-2020: Pilot on using the European cloud infrastructure for public administrations /// Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
GOVERNANCE FOR THE FUTURE: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 15) : DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms of delivering public goods and inclusive public services /// Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
GOVERNANCE FOR THE FUTURE: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 15) : GOVERNANCE-04-2019: Enhancing social rights and EU citizenship From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
MIGRATION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 08) : MIGRATION-03-2019: Social and economic effects of migration in Europe and integration policies From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
MIGRATION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 08) : MIGRATION-07-2019: International protection of refugees in a comparative perspective From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
MIGRATION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 08) : DT-MIGRATION-06-2018-2019: Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled solutions // Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of disruptive technologies in public services // Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : TRANSFORMATIONS-03-2018-2019: Innovative solutions for inclusive and sustainable urban environments From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : DT-TRANSFORMATIONS-07-2019: The impact of technological transformations on children and youth /// Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : TRANSFORMATIONS-08-2019: The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : DT-TRANSFORMATIONS-11-2019: Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion /// Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : DT-TRANSFORMATIONS-07-2019: The impact of technological transformations on children and youth /// Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT) From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Work Programme 2018-2020 (topics 01 to 14) : TRANSFORMATIONS-13-2019: Using big data approaches in research and innovation policy making From 27/10/2017
to 14/03/2019
Pending resolution
SU-BES01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects of border and external security : SU-BES01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects of border and external security (year 2018) From 27/10/2017
to 22/08/2019
Open
SU-ICT-02-2020: Building blocks for resilience in evolving ICT systems : SU-ICT-02-2020: Building blocks for resilience in evolving ICT systems From 27/10/2017
to 19/11/2019
Open
SU-DS03-2019-2020: Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises : SU-DS03-2019-2020: Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises From 27/10/2017
to 22/08/2019
Open
SU-DS05-2018-2019: Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors : SU-DS05-2018-2019: Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors (year 2019) From 27/10/2017
to 22/08/2019
Open
LC-MG-1-10-2019: Logistics solutions that deal with requirements of the 'on demand economy' and for shared-connected and low-emission logistics operations : LC-MG-1-10-2019: Logistics solutions that deal with requirements of the 'on demand economy' and for shared-connected and low-emission logistics operations From 27/10/2017
to 12/09/2019
Open
LC-MG-1-10-2019: Logistics solutions that deal with requirements of the 'on demand economy' and for shared-connected and low-emission logistics operations : LC-MG-1-10-2019: Logistics solutions that deal with requirements of the 'on demand economy' and for shared-connected and low-emission logistics operations From 27/10/2017
to 16/01/2019
Closed
LC-MG-1-11-2019: Structuring R&I towards zero emission waterborne transport : LC-MG-1-11-2019: Structuring R&I towards zero emission waterborne transport From 27/10/2017
to 25/04/2019
Pending resolution
LC-MG-1-5-2019: Advancements in aerodynamics and innovative propulsion systems for quieter and greener aircrafts : LC-MG-1-5-2019: Advancements in aerodynamics and innovative propulsion systems for quieter and greener aircrafts From 27/10/2017
to 16/01/2019
Closed
LC-MG-1-5-2019: Advancements in aerodynamics and innovative propulsion systems for quieter and greener aircrafts : LC-MG-1-5-2019: Advancements in aerodynamics and innovative propulsion systems for quieter and greener aircrafts From 27/10/2017
to 12/09/2019
Open
LC-MG-1-6-2019: Aviation operations impact on climate change (InCo flagship) : LC-MG-1-6-2019: Aviation operations impact on climate change (InCo flagship) From 27/10/2017
to 25/04/2019
Pending resolution
LC-MG-1-7-2019: Future propulsion and integration: towards a hybrid/electric aircraft (InCo flagship) : LC-MG-1-7-2019: Future propulsion and integration: towards a hybrid/electric aircraft (InCo flagship) From 27/10/2017
to 25/04/2019
Pending resolution
LC-MG-1-8-2019: Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion for Waterborne Transport : LC-MG-1-8-2019: Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion for Waterborne Transport From 27/10/2017
to 16/01/2019
Closed
LC-MG-1-8-2019: Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion for Waterborne Transport : LC-MG-1-8-2019: Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion for Waterborne Transport From 27/10/2017
to 12/09/2019
Open
LC-MG-1-9-2019: Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions : LC-MG-1-9-2019: Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions From 27/10/2017
to 16/01/2019
Closed
181 results , page

0

- 19