PBeques.Popup.Loading

Home

239 grants found Over 100 results have been found. Please refine your search and try again.
Call Deadline Stage
Erasmus study - 2012/2013 From 28/10/2019
to 11/11/2019
Pending
Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per l'any 2019 : Projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC) From 16/10/2019
to 18/11/2019
Open
Call for application for language learning grants for students undertaking degree-related work experience abroad (2019) From 15/10/2019
to 19/11/2019
Open
Subvencions per a la incentivacióa la presentació de projectes d'internacionalització a convocatòries europees d'R+D+/ en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament per a l'any 2019 (acrònim INTCO 2019) : Subvencions per a la incentivacióa la presentació de projectes d'internacionalització a convocatòries europees d'R+D+/ en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament per a l'any 2019 (acrònim INTCO 2019) From 07/10/2019
to 30/11/2019
Open
null From 01/10/2019
to 11/10/2019
Pending resolution
Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2020 (FI-DGR) : Ajuts a les universitats o als centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (nova concessió) From 30/09/2019
to 14/10/2019
Pending resolution
Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2020 (FI-DGR) : Renovació per a les persones candidates a les quals els hi finalitza el contracte entre l'1 d'abril de 2020 i el 31 de juliol de 2020 From 30/09/2019
to 27/01/2020
Open
null From 16/09/2019
to 27/09/2019
Pending resolution
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D conjunts d'empreses catalanes amb desenvolupadors de tecnologia públics acreditats : Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D conjunts d'empreses catalanes amb desenvolupadors de tecnologia públics acreditats From 16/09/2019
to 17/10/2019
Pending resolution
Convocatòria de subvencions destinades al suport a la recerca en matèria de joventut corresponent a l'any 2019. : Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut. From 13/09/2019
to 03/10/2019
Pending resolution
Convocatòria de subvencions destinades al suport a la recerca en matèria de joventut corresponent a l'any 2019. : Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya. From 13/09/2019
to 03/10/2019
Pending resolution
Convocatòria de subvencions destinades al suport a la recerca en matèria de joventut corresponent a l'any 2019. : Premi Joventut From 13/09/2019
to 03/10/2019
Pending resolution
Proyectos I+D+i de "Generación de Conocimiento" y "Retos investigación" 2019, del Plan Estatal de I-D-I 2017-2020 : Proyectos Generación de Conocimiento en el marco del Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnólogico del Sistema de I+D+i. From 13/09/2019
to 17/10/2019
Pending resolution
Proyectos I+D+i de "Generación de Conocimiento" y "Retos investigación" 2019, del Plan Estatal de I-D-I 2017-2020 : Proyectos «Retos Investigación», en el marco del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. From 13/09/2019
to 17/10/2019
Pending resolution
null From 09/09/2019
to 30/09/2019
Pending resolution
Call for applications: financial support for language-learning available to UAB teaching staff (2019) From 05/09/2019
to 15/10/2019
Pending resolution
Convocatòria ICREA Acadèmia 2019 : ICREA Acadèmia 2019 From 26/08/2019
to 26/09/2019
Pending resolution
Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament regional (FEDER) : Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament regional (FEDER) From 24/07/2019
to 23/09/2019
Pending resolution
Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY) : Modalitat A) Sortida a l'estranger + retorn From 22/07/2019
to 23/09/2019
Pending resolution
Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY) : Modalitat B) Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO From 22/07/2019
to 23/09/2019
Pending resolution
Subvencions per a la realització de programes concertats de cooperació al desenvolupament i programes concertats d'educació per al desenvolupament des de l'enfocament de gènere i basat en drets humans. : Línia 2: Programes concertats d'educació per al desenvolupament des de l'enfocament de gènere i basat en drets humans. From 08/07/2019
to 29/07/2019
Pending resolution
Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN): call for 2020 : MSCA-ITN-2020-EJD: Marie Sklodowska-Curie European Joint Doctorates (ITN-EJD) From 03/07/2019
to 14/01/2020
Open
Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN): call for 2020 : MSCA-ITN-2020-EID: Marie Sklodowska-Curie European Industrial Doctorates (ITN-EID) From 03/07/2019
to 14/01/2020
Open
Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN): call for 2020 : MSCA-ITN-2020-ETN: Marie Sklodowska-Curie European Training Networks (ITN-ETN) From 03/07/2019
to 14/01/2020
Open
Convocatoria de ayudas al estudio para situaciones de Emergencia. Programa Finestreta. Curso 2019-2020 From 01/07/2019
to 30/04/2020
Open
Subvencions de l'Institut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència : Subvencions de l'Institut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència From 28/06/2019
to 09/08/2019
Pending resolution
Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP) : R-ICIP 2019 From 17/06/2019
to 17/07/2019
Pending resolution
Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. : Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. From 17/06/2019
to 19/07/2019
Pending resolution
Ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica. : Ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica. From 13/06/2019
to 31/10/2019
Open
ERC Advanced Grant 2019 : ERC Advanced Grant 2019 From 21/05/2019
to 29/08/2019
Pending resolution
JPI Cultural Heritage: Conservation, Protection and Use Call : JPI Cultural Heritage: Conservation, Protection and Use Call From 13/05/2019
to 03/09/2019
Pending resolution
Subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica : Subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica From 08/05/2019
to 05/06/2019
Pending resolution
Ajuts a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors.i la innovació en el sector de l'aqüicultura corresponents a 2029, 2020 i 2021. : Ajuts a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors.i la innovació en el sector de l'aqüicultura From 30/04/2019
to 29/05/2019
Pending resolution
Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica : Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica 2019 From 24/04/2019
to 24/05/2019
Pending resolution
Acciones de Programación Conjunta Internacional contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad : Acciones de Programación Conjunta Internacional 2019 From 17/04/2019
to 09/05/2019
Pending resolution
Improving expertise in the field of industrial relations : Improving expertise in the field of industrial relations From 11/04/2019
to 11/06/2019
Pending resolution
Acciones de dinamización Europa Investigación, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad : Europa Investigación 2019 From 09/04/2019
to 25/04/2019
Pending resolution
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - Environment and resource efficiency : LIFE 2019 ENV - Environment and Resource Efficiency From 04/04/2019
to 17/06/2019
Pending resolution
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - nature and biodiversity : LIFE 2019 NAT - Nature and Biodiversity From 04/04/2019
to 19/06/2019
Pending resolution
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - Environmental governance & information : LIFE 2019 GIE- Environmental Governance and Information From 04/04/2019
to 19/06/2019
Pending resolution
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - Climate action : LIFE 2019 Climate Change Adaptation, LIFE 2019 Climate Change Mitigation, 2019 Climate Governance and Information From 04/04/2019
to 12/09/2019
Pending resolution
null From 01/04/2019
to 11/04/2019
Pending resolution
CCall for applications: support for correcting teaching materials in English, 2019. From 22/03/2019
to 29/11/2019
Open
Convocatòria de Doctorats Industrials 2019 : Projectes de doctorat industrial cofinançats (DI-COF-CAT) From 13/03/2019
to 10/12/2019
Open
Convocatòria de Doctorats Industrials 2019 : Projectes de doctorat industrial especifics (DI-ESP-CO) From 13/03/2019
to 10/12/2019
Open
Convocatòria de Doctorats Industrials 2019 : Projectes de doctorat industrial cofinançats (DI-COF-CAT) From 13/03/2019
to 08/10/2019
Pending resolution
Convocatòria de Doctorats Industrials 2019 : Projectes de doctorat industrial especifics (DI-ESP-CO) From 13/03/2019
to 08/10/2019
Pending resolution
Convocatòria ICREA Sènior 2019 : ICREA Sènior From 29/01/2019
to 07/03/2019
Pending resolution
null From 07/01/2019
to 21/02/2019
Pending resolution
Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Contratos PFIS: contratos predoctorales de formación en investigación en salud From 03/01/2019
to 09/04/2019
Closed
Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Accions complementàries de programació conjunta Internacional From 03/01/2019
to 11/07/2019
Pending resolution
Convocatoria correspondiente al año 2018 de los Subprogramas Estatales de Formación e Incorporación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020: Ayudas Juan de la Cierva-Incorporación. : Ayudas Juan de la Cierva-incorporación 2018 From 26/12/2018
to 29/01/2019
Closed
EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME : Democratic engagement and civic participation - Civil Society Projects From 20/12/2018
to 01/09/2019
Pending resolution
Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). : Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). From 18/12/2018
to 18/02/2019
Pending resolution
Programa Smart Money. : Programa Smart Money. From 12/12/2018
to 31/12/2019
Open
Beques Fundación Carolina 2019 From 05/12/2018
to 17/12/2018
Pending resolution
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 : ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 From 24/10/2018
to 01/10/2019
Pending resolution
ERC Proof of Concept Grant 2019 : ERC Proof of Concept Grant 2019 From 16/10/2018
to 25/04/2019
Pending resolution
ERC Proof of Concept Grant 2019 : ERC Proof of Concept Grant 2019 From 16/10/2018
to 19/09/2019
Pending resolution
null From 09/10/2018
to 21/11/2018
Pending resolution
Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (asociados a proyectos) convocatoria 2018 : Ajut complementari per al finançament d'estades a centres d'I+D i matrícula doctorat From 09/10/2018
to 31/12/2023
Open
Integrated research platforms enabling patient-centric drug development : Integrated research platforms enabling patient-centric drug development From 18/07/2018
to 15/05/2019
Pending resolution
Blockchain Enabled Healthcare : Blockchain Enabled Healthcare From 18/07/2018
to 15/05/2019
Pending resolution
Microenvironment imposed signatures in tissue and liquid biopsies in immune- mediated diseases : Microenvironment imposed signatures in tissue and liquid biopsies in immune- mediated diseases From 18/07/2018
to 15/05/2019
Pending resolution
Emerging translational safety technologies and tools for interrogating human immuno-biology : Emerging translational safety technologies and tools for interrogating human immuno-biology From 18/07/2018
to 15/05/2019
Pending resolution
Development and validation of translational platforms in support of synaptopathy drug discovery : Development and validation of translational platforms in support of synaptopathy drug discovery From 18/07/2018
to 15/05/2019
Pending resolution
Digital endpoints in neurodegenerative and immune-mediated diseases : Digital endpoints in neurodegenerative and immune-mediated diseases From 18/07/2018
to 15/05/2019
Pending resolution
AMR Accelerator programme Pillar A: Capability Building Network to accelerate and validate scientific discoverieS : AMR Accelerator programme Pillar A: Capability Building Network to accelerate and validate scientific discoveries From 18/07/2018
to 15/05/2019
Pending resolution
AMR Accelerator programme Pillar B: Tuberculosis drug development network to accelerate and validate scientific discoveries and advance the R&D pipeline of new and innovative agents to address the global tuberculosis epidemic : AMR Accelerator programme Pillar B: Tuberculosis drug development network to accelerate and validate scientific discoveries and advance the R&D pipeline of new and innovative agents to address the global tuberculosis epidemic From 18/07/2018
to 15/05/2019
Pending resolution
Convocatoria de ayudas al estudio para situaciones de Emergencia. Programa Finestreta. Curso 2018-2019 From 02/07/2018
to 30/04/2019
Pending resolution
null From 30/05/2018
to 15/06/2018
Pending resolution
Internship mobility From 02/05/2018
to 01/02/2019
Pending resolution
null From 26/04/2018
to 27/05/2018
Pending resolution
null From 19/03/2018
to 20/04/2018
Pending resolution
Convocatoria de ayudas al estudio para situaciones de Emergencia. Programa Finestreta. Curso 2017-2018 From 15/02/2018
to 31/05/2018
Pending resolution
British Council Scholarship Future News Worlwide Programme From 18/01/2018
to 28/02/2018
Pending resolution
Beques Fundación Carolina 2018 From 20/11/2017
to 11/12/2017
Pending resolution
SU-BES01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects of border and external security : SU-BES01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects of border and external security (year 2018) From 27/10/2017
to 22/08/2019
Pending resolution
SU-ICT-02-2020: Building blocks for resilience in evolving ICT systems : SU-ICT-02-2020: Building blocks for resilience in evolving ICT systems From 27/10/2017
to 19/11/2019
Open
SU-DS03-2019-2020: Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises : SU-DS03-2019-2020: Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises From 27/10/2017
to 22/08/2019
Pending resolution
SU-DS05-2018-2019: Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors : SU-DS05-2018-2019: Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors (year 2019) From 27/10/2017
to 22/08/2019
Pending resolution
LC-MG-1-10-2019: Logistics solutions that deal with requirements of the 'on demand economy' and for shared-connected and low-emission logistics operations : LC-MG-1-10-2019: Logistics solutions that deal with requirements of the 'on demand economy' and for shared-connected and low-emission logistics operations From 27/10/2017
to 12/09/2019
Pending resolution
LC-MG-1-11-2019: Structuring R&I towards zero emission waterborne transport : LC-MG-1-11-2019: Structuring R&I towards zero emission waterborne transport From 27/10/2017
to 25/04/2019
Pending resolution
LC-MG-1-5-2019: Advancements in aerodynamics and innovative propulsion systems for quieter and greener aircrafts : LC-MG-1-5-2019: Advancements in aerodynamics and innovative propulsion systems for quieter and greener aircrafts From 27/10/2017
to 12/09/2019
Pending resolution
LC-MG-1-6-2019: Aviation operations impact on climate change (InCo flagship) : LC-MG-1-6-2019: Aviation operations impact on climate change (InCo flagship) From 27/10/2017
to 25/04/2019
Pending resolution
LC-MG-1-7-2019: Future propulsion and integration: towards a hybrid/electric aircraft (InCo flagship) : LC-MG-1-7-2019: Future propulsion and integration: towards a hybrid/electric aircraft (InCo flagship) From 27/10/2017
to 25/04/2019
Pending resolution
LC-MG-1-8-2019: Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion for Waterborne Transport : LC-MG-1-8-2019: Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion for Waterborne Transport From 27/10/2017
to 12/09/2019
Pending resolution
LC-MG-1-9-2019: Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions : LC-MG-1-9-2019: Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions From 27/10/2017
to 12/09/2019
Pending resolution
MG-2-6-2019: Moving freight by Water: Sustainable Infrastructure and Innovative Vessels : MG-2-6-2019: Moving freight by Water: Sustainable Infrastructure and Innovative Vessels From 27/10/2017
to 12/09/2019
Pending resolution
MG-2-7-2019: Safety in an evolving road mobility environment : MG-2-7-2019: Safety in an evolving road mobility environment From 27/10/2017
to 12/09/2019
Pending resolution
MG-2-8-2019: Innovative applications of drones for ensuring safety in transport : MG-2-8-2019: Innovative applications of drones for ensuring safety in transport From 27/10/2017
to 12/09/2019
Pending resolution
MG-2-9-2019: InCo Flagship on Integrated multimodal, low-emission freight transport systems and logistic : MG-2-9-2019: InCo Flagship on Integrated multimodal, low-emission freight transport systems and logistic From 27/10/2017
to 12/09/2019
Pending resolution
MG-4-5-2019: An inclusive digitally interconnected transport system meeting citizens' needs : MG-4-5-2019: An inclusive digitally interconnected transport system meeting citizens' needs From 27/10/2017
to 25/04/2019
Pending resolution
MG-4-6-2019: Supporting Joint Actions on sustainable urban accessibility and connectivity : MG-4-6-2019: Supporting Joint Actions on sustainable urban accessibility and connectivity From 27/10/2017
to 25/04/2019
Pending resolution
MG-BG-02-2019: Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation : MG-BG-02-2019: Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation From 27/10/2017
to 25/04/2019
Pending resolution
SU-BES02-2018-2019-2020: Technologies to enhance border and external security : SU-BES02-2018-2019-2020: Technologies to enhance border and external security (year 2019) From 27/10/2017
to 22/08/2019
Pending resolution
SU-BES03-2018-2019-2020: Demonstration of applied solutions to enhance border and external security : SU-BES03-2018-2019-2020: Demonstration of applied solutions to enhance border and external security (year 2019) From 27/10/2017
to 22/08/2019
Pending resolution
SU-DRS01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient societies : SU-DRS01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient societies (year 2019) From 27/10/2017
to 22/08/2019
Pending resolution
SU-DRS02-2018-2019-2020: Technologies for first responders : SU-DRS02-2018-2019-2020: Technologies for first responders (year 2019) From 27/10/2017
to 22/08/2019
Pending resolution
SU-DRS03-2018-2019-2020: Pre-normative research and demonstration for disaster-resilient societies : SU-DRS03-2018-2019-2020: Pre-normative research and demonstration for disaster-resilient societies (year 2019) From 27/10/2017
to 22/08/2019
Pending resolution
239 results , page

0

- 24