GIRHAC - Grup Interdisciplinar de Recerca Històrica, Ambiental i Cultural


Més informació a http://www.albarradas.espol.edu.ec/

Precedents

Des de fa vàries dècades els membres del Grup GIRHAC, de manera conjunta o individual, vénen realitzant investigacions en l'àmbit del coneixement socioambiental, especialment el relacionat amb tecnologies d'origen precolombí pel maneig de l'aigua a l'Amèrica del Sud. Estudis sobre camps de camellones , camanchaca (boira costanera) i albarradas o jagüeyes s'han dut a terme a la regió costanera de l'Equador des de l'any 1980 amb un enfocament interdisciplinar i comparatiu, especialment des de l'Antropologia (arqueologia i etnografia).

Com a resultat d'aquests estudis s'han realitzat projectes experimentals de replantacions de cultius en camps de camellones a la Baixa Conca del Guayas, així com la recuperació dels coneixements locals sobre la seva adaptació cultural moderna. Es treballa conjuntament amb organitzacions, cooperatives i amb el recolzament d'institucions internacionals (1980-1986, AID, EEUU).

En el cas de la Península equatoriana de Santa Elena, s'ha construït i desenvolupat, des de l'any 1986, el Complex Cultural Real Alto a la Comuna Pechiche , que actualment funciona com a centre d'investigació, organitzador de tallers participatius, difusió educativa i d'activitats recreacionals amb les comunitats natives. Compta amb un arboretum que preserva les principals espècies natives desaparegudes amb les sequeres, i un Museu que reflecteix la història cultural i ambiental de la regió. Al llarg d'aquestes dècades s'han anat realitzant nombroses publicacions sobre el maneig col·lectiu dels recursos naturals, aprofundint en el coneixement ancestral del medi ambient i els impactes del fenomen de El Niño en el desenvolupament dels territoris ètnics amb organització comunal.

A la dècada dels 90 s'inicia una nova fase d'investigacions que donarà origen a l'actual estructura de grup actual. Des de l'any 2000 els projectes s'han focalitzat en el maneig i la gestió d'aigua en sistemes d' albarradas , i en la recuperació de coneixements ancestrals que guien les estratègies de les comunitats rurals en la seva adaptació a fenòmens climàtics com El Niño en la costa de l'Equador i del Perú. En el cas dels treballs realitzats a l'Equador, la Universitat aliada ha estat la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL – Equador) mitjançant les seves Facultats de Ciències de la Terra i el Centre d'Estudis Arqueològics i Antropològics, gràcies a un conveni marc amb la UAB i, concretament, amb el Departament d'Antropologia Social i Cultural.

A través del projecte “ Rescuing Ancient Knowledge on Sustainable Use of Bio-diversity in Coastal Ecuador ” financiat pel GEF (Banco Mundial) es va realitzar el primer inventari de Sistemes d' Albarradas a la costa de l'Equador. Aquest fou realitzat per l'equip de la UAB i l'ESPOL. El treball de camp fins l'any 2003 va abarcar una extensió territorial superior als 6.000 km 2 , sent responsable de la part sociocultural la Dra. Silvia G. Álvarez del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB. Seguint un enfocament interdisciplinar, es recuperà informació històrica , cultural i ambiental sobre els orígens de la tecnologia, així com els canvis produïts en els usos, normes i sabers dels recursos naturals en territoris de propietat comunal i propietat privada. Els principals resultats han estat transferits mitjançant tallers participatius amb les poblacions locals, les ONG i els governs regionals; amb la publicació de llibres i altres materials; amb la realització d'exposicions museogràfiques itinerants; i a través de la web www.albarradas.espol.edu.ec

Gràcies al finançament obtingut pel Proyecto Albarradas , cinc estudiants del Departament d'Antropologia de la UAB (Yolanda Gutiérrez, Peteers Koën Grietens, Pía Escobar, Martín Bazurco i Claudia González Andricaín) van poder realitzar les seves primeres experiències de treball de camp. En el cas del doctorant Peteers Koën, va realitzat la seva etapa exploratòria d'investigació, culminant amb una tesis doctoral sobre grups gitanos a l'Equador. Per la seva part, els doctorands Martín Bazurco i Claudia González Andricain van continuar amb el tema socioambiental i completaren les seves tesines de Màster a la UAB. Ambdues foren publicades amb finançament de l'ESPOL en la sèrie “Cultura Comunal, Agua y Biodiversidad en la Costa del Ecuador”, editada per l'investigadora responsable d'aquest Equip. La sèrie està dedicada a publicar els resultats obtinguts en investigacions comparatives sobre recursos naturals i maneig de l'aigua a l'Equador, Colòmbia, Argentina i Bolívia.

Un altre dels productes derivats del Proyecto Albarradas fou l'organització d'una Escola de Treball de Camp en Antropologia (16 ECTS), que ja du dues temporades funcionant a la ciutat de Guayaquil, i està centrada en la qüestió ambiental. El seu desenvolupament té com a suport els Convenis existents entre l'ESPOL, a través del seu Centro de Estudios Arqueológicos y Antropológicos (CEAA), la Universitat de Bergen (Noruega), i la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament d'Antropologia Social i Cultural).

Aquests treballs interdisciplinaris, pioners en el cas de l'Equador, han servit de base per a la conformació de la Xarxa “ Local knowledge and natural resource management in the Andes liderada per la Universitat de Bergen ( http://www.smr.uib.no/Andes/index.htm). L'intercanvi d'experiències en les reunions organitzades a diferents països d'Amèrica i d'Europa ha permès enfortir l'enfocament comparatiu i estimular la inclusió d'estudis antropològics en els projectes de caràcter ambiental. Els resultats han estat publicats per la Universitat de Bergen ( 2006, F . F. Jacobsen & J. McNeish (eds.). From where life flows: Te local knowledge and politics of water in the Andes, Tapir academic press, Trondeheim).

El Grup s'ha constituït amb la participació d'arqueòlegs, antropòlegs, geòlegs, historiadors, hidròlegs y biòlegs - ecòlegs. A més, s'ha incentivat i promogut la participació intercultural dels actors involucrats en aquests processos de gestió ambiental. L'interès actual del Grup es centra en continuar les activitats no tan sols d'investigació, sinó també de capacitació, assessorament, difusió i transferència de coneixements relacionats amb el maneig col·lectiu dels recursos naturals, especialment l'aigua i la seva connectivitat, així como les tecnologies natives, els sabers, percepcions, costums i pràctiques culturals relacionades. Es posa especial atenció a la realitat sociocultural i socioambiental local en el context socio-polític sudamericà.

Com a estructura d'investigació formal, el Grup s'adscriu al Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB , sent els seus membres actuals personal acadèmic, persones vinculades a centres de l'esfera de la UAB , doctorands relacionats al Grup per projectes i convenis, col·laboradors d'altres institucions, o activitats especialitzades i complementàries.

ACTUALIZACION DE ACTIVIDADES DEL GRUPO 2009-2010:

CONSULTORIA : “Habilitacion y Sustentabilidad de Sistemas de Albarradas en la Provincia de Manabi”, Ecuador. Contrato con el Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuicultura y Pesca (MAGAP) en el marco del Decreto Ejecutivo N0. 146 deL 2009, declarando el estado de Excepción por el déficit hídrico (sequia) en todo el territorio de la provincia de Manabí. Noviembre-Diciembre-Enero 2009-2010.

CONSULTORIA : “Socializacion de las Actividades de Habilitacion de 40 Albarradas en la Provincia de Manabí”. Contrato con el Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuicultura y Pesca (MAGAP) mediante Resolución N0. 237 del 23 de diciembre del 2009. Enero-Febrero del 2010.

DIAGNOSTICO . “Diagnostico socio-economico-ambiental de los colectivos de Cerro Guayabal, Las Palmas, Pepa de Huso y La Sequita en la Provincia de Manabí”, Contrato con la “Corporacion Nacional Ciudad Alfaro”, Montecristi, Manabí, Ecuador, octubre-diciembre 2009.

Publicacion Vol. IV “Representaciones, saberes y gestion de los recursos naturales y culturales a nivel local” en la serie “Cultura comunal, agua y biodiversidad en la costa de Ecuador”, S.Alvarez (ed), Abya-Yala, Quito, 2009.

 

Investigadora Principal

  • Dra. Silvia G. Álvarez, Professora Titular. Departament d'Antropologia Social i Cultural, UAB

Membres del grup

  • Dr. Alexandre Coello de la Rosa, Investigador JAE - doc – Investigador Ramón y Cajal
  • PhD. Jorge G. Marcos, Director - Investigador del CEAA - ESPOL, Guayaquil, Equador (Centre de l'esfera de UAB).
  • Msc. Mónica Burmester, Centro de Investigación Ambiental (CIAM), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMP), Argentina. Investigadora associada a projectes.

Membres col·laboradors

  • Dr. Dídac Santos Fita, Postdoctorant al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mèxic. Biòleg format per la Universitat de Barcelona (UAB) i amb especialització en Antropologia Social I Cultural pel Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB. Mestria en Zoologia per la Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus, BA, Brasil. Investigador col·laborador del GIRHAC.

 

Preguntes Freqüents Preguntes Més Freqüents sobre els estudis d'Antropologia

 

Borsa de Treball Accedeix a la Borsa de Treball de la UAB

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de la UAB

 

Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques

 

Biblioteques de la UAB Accés al catàleg de les biblioteques de la UAB

 

Bones pràctiques Accés al Codi de Bones Pràctiques Científiques

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Antropologia Social i Cultural
Edifici B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona