BALLESTÍN GONZÁLEZ, Beatriz
 

Departament0 de Antropología Social y Cultural
Despacho: B9-233
Vinculación: Profesora Asociada

Teléfono: +34 93 586 83 24
Correo electrónico: beatriz.ballestin@uab.cat
Web: https://uab.academia.edu/BeatrizBallest
         https://orcid.org/0000-0002-2374-9968   

 
 
 
 

Lineas de investigación

 • Infància, joventut, famílies, migracions i educació
 • Construcció d’identitats dels infants i joves d’origen immigrant. Identitats i mixticitat
 • Polítiques públiques adreçades als infants, la joventut i les families d’origen immigrant
 • Antropologia de la infància i de la joventut (història, teories)

Proyectos actualmente en curso
 

 • Títol del projecte: “Sociabilidad y procesos identitarios de hijos/as de uniones mixtas: la mixticidad, entre la inclusión y la constricción social (MIXED_YOUTH)”.
  Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, I+D+i 2013-2016. Ref. CSO2015-63962-R 
  Durada: des del 2016 fins el 2020
  Investigador Principal: Dan Rodríguez-García

   

Proyectos y convenios finalizados los últimos años
 

 • AJC (Agència Catalana de la Joventut). Generalitat de Catalunya. Explotació i anàlisi de les dades de l’EJC17 (Enquesta a la Joventut de Catalunya 2017) referents a la temática “Immigració”. IP: Dra. Beatriz Ballestín. Durada: juliol 2017-gener 2018.
 • Fundació Jaume Bofill. “Immigració i educació a Catalunya. Una actualització de l’estat de la qüestió”. IP: Dra. Beatriz Ballestín. Durada: gener-octubre 2015.

 • Fundació Jaume Bofill. “Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2015”. IP: Dr. Josep Maria Vilalta. Durada: febrer-octubre 2015.

 • Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Ref. CSO2012-39157. “Espacios de vida y usos del tiempo de las familias postdivorcio”. IP: Dra. Montserrat Solsona. Durada: 2013-2016.

 • RECERCAIXA-AGAUR. “Fills i filles de famílies immigrants a Catalunya: gestió de la interculturalitat per a la cohesió social (Children of immigrant families in Catalonia: managing interculturality for social cohesion)”. CER Migracions de la Universitat Autònoma de Barcelona. IP: Dra.Carlota Solé. 14 researchers. Durada: 2011-2014  

 • AGAUR-ARAFI. “Fills i filles de famílies immigrades als països rics. Informe 2010 sobre el cas de Catalunya al context de la Unió Europea”. IP: Dra. Silvia Carrasco. Durada: 2010-2012.  

 • AGAUR-ARIE “Projecte de desenvolupament de la capacitat inclusiva i intercultural dels centres escolars amb alumnat d'origen immigrant, minoritari i procedent de l'adopció internacional”. IP: Dra. Silvia Carrasco. Durada: 2008-2010.  

 • Projecte MEC, Plan Nacional I+D+I (2004-2007). Nº de Proyecto: SEJ-2005-09333-CO2-CO1 “Familias transnacionales, relaciones interculturales e integración socioeducativa de niños y jóvenes de origen extranjero. Perspectivas comparativas.” IP: Dra. S. Carrasco (UAB-CIIMU).  


 

CURRÍCULUM ABREVIADO

Formación académica y docencia

Doctora i Màster en Antropologia Social i Cultural, i Llicenciada en Sociologia i en Antropologia Social i Cultural (Premi Extraordinari de Llicenciatura UAB, 2000; Premi Nacional Fi de Carrera MEC, 2000).
Actualment és professora associada al Departament d’Antropologia Social de la UAB, on imparteix docència de Grau i de Postgrau en diversos programes de Màster, principalment al Màster Oficial en Antropologia, Investigació avançada i intervenció social (Dpt. Antropologia Social UAB). També és Consultora del Grau d’Educació Social a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Ha estat investigadora del Grup EMIGRA/CER Migracions de la UAB, i ha fet recerca a  l'Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU) dins les àrees d’immigració, famílies i polítiques publiques. Entre 2002 i 2006 va ser becària pre-doctoral FPU (MECD), gaudint d’una estada al Department of Educational Studies del Goldsmiths College de Londres (2005). És membre de la Xarxa de Recerca Internacional: CMI (Children, Migration and Identities) Network. University of Swansea. Regne Unit.

La seva activitat de recerca ha obtingut diversos premis, com el Premi de Comunicació Científica Joan Lluís Vives 2006 per l'article Immigració i identitats a l'escola primària: un "joc de nens"?; i un Premi d’Investigació Cultural “Marqués de Lozoya” 2006, atorgat pel Ministerio de Cultura per la seva Tesi de Màster (2004). La seva Tesi Doctoral (2008) va analitzar les construccions identitàries i els processos de (des)vinculació escolar dels infants d’Educació Infantil i Primària en contextos d’immigració.

Selección de publicaciones

 • Ballestín, B.; López, J. (2018, en premsa) Joves d’origen immigrant estranger. Inèrcies i canvis en les desigualtats i oportunitats dins l’espai juvenil. A Serracant, P. (coord.) Enquesta a la Joventut de Catalunya (EJC) 2017. Barcelona: Agència Catalana de la Joventut (ACJ), Generalitat de Catalunya.
 • Ballestín, B. (2017) Experiencias y dinámicas de (des)vinculación escolar en contextos de inmigración: una perspectiva socioantropológica. Temas de educación  ISSN 0716-7423, vol. 23, nº 2.
 • Ballestín, B. (2017) Infants i joves d’origen immigrant a Catalunya. Un estat de la qüestió socioeducativa. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, Document de Treball (217 pàgines).
 • Ballestín González, B.; González-Motos, S. (2016) Educació i alumnat d'origen immigrant: vells i nous reptes per a l'èxit escolar i la cohesió social. En: Vilalta, J.M. (dir) Reptes de l'educació a Catalunya. Anuari 2015. Barcelona, Fundació Jaume Bofill, Col. Polítiques, núm. 84.
 • Ballestín B. (2015) De “su cultura es muy fuerte” a “no se adapta a la escuela”: alumnado de origen inmigrante, evaluación y efecto Pigmalión en primaria. RASE, Revista de la Asociación de Sociología de la Educación ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3. 361-379.
 • Ballestin, B. (2014, in press) What (cultural) difference does it make? Children of immigrant background between colour-blind and culturalist ideologies at primary schools in Catalonia. In: Tervooren, A., Engel, N., Göhlich, M., Miethe, I. and Reh, S. (Eds.) Ethnography and Difference in Educational Fields. International Developments of Educational Research. Nürnberg (Germany), FAU Erlangen-Nürnberg.
 • Ballestín González, B. (2012) “¡Dile al negrito y al cola cao que paren de molestarnos!”. Sociabilidad entre iguales y dinámicas de segregación en la escuela primaria. A: García Castaño, F. J., y Olmos Alcaraz, A. (eds.) Segregaciones y construcción de la diferencia en la escuela. Madrid, Trotta.
 • Carrasco, S., Pàmies, J., Ponferrada, M., Ballestín, B. & Bertran, M. (2012) School segregation and Education in Catalonia: an ethnographic approach, in European Education Research Journal (paper, under review)

 • Ballestín González, B. (2011) Los niños de la inmigración en la escuela primaria: identidades y dinámicas de des/vinculación escolar entre el ‘colour-blindness’ y los esencialismos culturalistas, a Poveda D., Jociles M.I., Franzé, A. (eds.) Etnografías de la infancia: discursos, prácticas y campos de acción. Madrid: La Catarata.

 • Carrasco, S.; Pàmies, J.; Ponferrada, M.; Ballestín, B.; Bertran, M. (2011) Segregación escolar e inmigración en Cataluña: aproximaciones etnográficas, a F. J. García Castaño & S. Carrasco (eds.) Población inmigrante y escuela. Conocimientos y saberes de investigación. Textos reunidos en homenaje a Eduardo Terrén Lalana. Colección Estudios Creade N.º 5. Madrid: Ministerio de Educación, pgs. 367-400.

 • Ballestín González, B. (2008) Immigració i identitats a l’escola primària. Experiències i dinàmiques de vinculació i desvinculació escolar al Maresme. Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d’Antropologia Social i Cultural. 566 pgs. Publicada aTDX:http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1114108-103458/index.html

 • Ballestín González, B. (2007) Inmigración e identidades en la escuela primaria. El caso de la comarca del Maresme (Cataluña), al V Congreso sobre la Inmigración en España. Migraciones y desarrollo humano. València: Universitat de València.

 • Ballestín, B. (2006) Immigració i identitats a l’escola primària: un joc de nens?.El Temps, núm. 1.166, octubre de 2006. Pgs. 38-42.

 • Carrasco S.; Ballestín B.; et alt. (2005) Etnografía, educación y políticas públicas. Oportunidades y dificultades desde la experiencia en Barcelona. Ankulegi, Revista de Antropología Social, núm. 9, Desafíos de la sociedad contemporánea.

 • Carrasco S.; Ballestín B.; Borison A. (2005) Infància i immigració: tendències, relacions i polítiques. A Gómez-Granell C. et alt. (coords.) Infància, famílies i canvi social a Catalunya. Vol. 2.  Barcelona, Institut d’Infància y Món Urbà (CIIMU, Observatori de la Infància). Pgs. 11-148. http://www.ciimu.org/

 • Kaplan, A.; Ballestín, B. (2004) La inmigración senegambiana, entre el retorno y el arraigo de la escolarización. A Carrasco, S. (ed.) Inmigración, contexto familiar y educación. Procesos y experiencias de la población marroquí, ecuatoriana, china y senegambiana. Barcelona, ICE, Col. Els llibres de l’ICE, Sèrie Educación y Sociedad. Servei de Publicacions de la UAB. Pgs. 203-240.

 • Carrasco S.; Ballestín B.; Herrera D.; Martínez C. (2002) Infància i immigració a Barcelona. Entre els projectes dels adults i les realitats dels infants. A Gómez-Granell C. et alt. (coords.) La infància i les famílies als inicis del segle XXI. Barcelona, CIIMU, Observatori de la Infància. http://www.ciimu.org .

 • Carrasco S.; Ballestín B., Bertran M.; Bretones, E. (2001) Educación, aculturación y género. Reflexiones desde la investigación en el nuevo contexto multicultural de Cataluña. Nómadas. Bogotà, Universidad Central, núm. 14, abril 2001. Pgs. 50-67.

 
 

 

 

 
 

Grupos de investigación Grupos de investigación del departamento de antropología

 

Institut Català d'Antropologia Institut Català d'Antropologia

 

Planos y transportes Como llegar y moverse por el campus

 

CONTACTA CON NOSOTROS

Departamento de Antropología Social y Cultural
Edificio B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona