TAPADA BERTELLI, Maria Teresa
 

Departament d'Antropologia Social i Cultural
Despatx: B9-235
Vinculació: Professora Titular

Telèfon: +34 93 581 18 04
Correu electrònic: teresa.tapada@uab.cat
Web: http://e-nomada.net

 
 
 
 

Grups de recerca

 • Grup de Recerca Emergent:
  Regeneració Urbana i Segregació Socioespacial (REURSE). Número de registre: 123230234

  Des del 2007 és responsable del grup emergent del Departament d’Antropologia Social i Cultural, reconegut per la Universitat Autònoma de Barcelona Grup de Recerca REURSE (Regeneració Urbana i Segregació Socioespacial) al marc del qual s’ha signat el conveni de Mobilitat Docent UAB-ENTPE (Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat)- Université de Lyon. Reponsable de La universitat de Lyon: Fatiha Belmessous (INTPE).

Línies de recerca

 • Impacte social de les polítiques de regeneració urbana i dinàmiques de segregació socio-espacial.
 • Antropologia urbana i de l’espai.
 • Habitatge i ús cultural de l’espai.
 • Espai urbà i mobilitat quotidiana.

Projectes i convenis

 • Membre de l’equip coordinat per Joan Josep Pujadas (URV de Tarragona) al proyecte de  I+D “Espacios nómadas urbanos, movilidad y vida cotidiana”

 

CURRÍCULUM ABREUJAT

María Teresa Tapada Bertelli, antropòloga, ha desenvolupat la seva activitat de recerca en l’àmbit de l’antropologia urbana i l’antropologia de l’espai construït. Doctora en antropologia, és Máster en Estudis Regionals, Urbans i Metropolitans de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona, centre del qual va ser becària de FPI juntament amb el Departament d’Antropologia Social (1989), ambdós centres de la Universitat Autònoma de Barcelona. Diplomada per l’Institute for Housing and Urban Development Studies de Rotterdam (Holanda) al 1991, té experiència docent universitària des de 1992 i és professora titular d’Universitat a la UAB des de 1999, impartint matèries de llicenciatura com són “Antropologia de les Institucions Polítiques”, “Pràctiques de Camp II” i a Tercer Cicle com “Antropologia de l’espai construït” i  “La diversitat cultural de l’ús de l’espai: ver un disseny constructiu sostenible” “Entorn, espai i habitatge”.

Del 2002 al 2005 va formar part del equip espanyol del projecte RESTATE Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbouhoods and Cities” (2002-2005) coordinat per Ronald Van Kempen (Universitat d’Utrecth, Holanda), projecte internacional de caire comparatiu i interdisciplinari, dins del cinquè programa marc finançat per la Unió Europea (Contracte Nº eVK4-CT-2002-00085). Les publicacions més rellevants, resultat d’aquesta investigació són de lliure consulta a la web:  http://www.restate.geog.uu.nl/

Altres mèrits: consultoria i participació a projectes

Als darrers anys ha participat com a assessora a diverses entitats de prestigi requerida per fer aportacions des de una visió socio-antropològica en temes vinculats a experiències d’habitar va ésser l’eix conductor; ja sigui la construcció d’un nou barri residencial de tipus experimental o la elaboració un mapa del chabolismo o infra habitatge situació que afecta majoritàriament a població d’ètnia gitana. Va participar com a experta a les sessions de reflexió metodològiques i pràctiques organitzades pel FAD (Foment de les Arts Decoratives) al seu projecte “Barri innovador” desenvolupat durant l’any 2007. També va participar com a experta en diverses reunions preparatòries del “Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España” durant el 2007 (http://www.gitanos.org/areas/vivienda). En aquest cas la reflexió va dirigir-se cap a temes d’impacte de la pràctica arquitectònica i la seva vinculació amb la societat prèvia a la redacció del nou desenvolupament urbanístic del barri del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (Barcelona). D’aquesta experiència s’ha publicat el llibre “Habitar Millor. Converses sobre habitatge” editat al 2008 pel FAD (ISBN-13:978-84-602-3973-3). També ha participat al projecte Xarxes d’Opinió promogudes per la mateixa entitat (http://www.fadweb.org/cat/index.html).L’interès de les institucions va sorgir de la necessitat de reflexionar entorn a l’articulació entre disciplines i professionals del àmbit de la arquitectura i CCSS en relació a les formes d’habitar i sentit de pertinència sociocultural a l’espai construït. Darrerament ha sigut invitada a participar com a experta al grup de tècnics experts de suport local del projecte europeu NODUS Linking urban renewal and Regional Spatial Planning, liderat pel Institut d’Estudis Territorials de la Generalitat de Catalunya.

Darrerament ha participat i coordinat la Fase II del projecte “«Renforcement des capacités municipales de Jacmel (Haïti)» coordinat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i finançat per la Fundació Obra Social de la Caixa i l’Ajuntament de Barcelona. Que ha resultat en una publicació recent.

Publicacions principals

 • Tapada, T.  (2007) Complejidades en la intervención para la mejora de las ciudades. Referència del llibre: Síntesis de la Jornada sobre Estrategias de Activación Urbana. Madrid: Foro Civitas Nova.
 • Tapada, T.; Ostendorf W. I Garcia, L. (2006) Improving the built environment .Regenerating large housing estates in Europe. A guide to better practice. Ed: R. Van Kempen et alii. Urban and Regional Research Centre. Utrech. Holanda. ISBN: 90-6266-259-5.

 • Pareja, M.; Tapada, T.; van Boxmeer, B.; Garcia, L.; Simó(2005) Large Housing Estates in Spain. Opinions and prospects of inhabitants in Orcasitas, Simancas, Trinitat Nova and Sant Roc. RESTATE Report 4h. Utrecht: Urban and Regional Research Centre Utrecht, Faculty of Geosciences, Utrecht University. ISBN: 90-6266-251-X.

 • Mugnano S., Pareja M. & Tapada, T., (2005) Building partnerships in Spanish and Italian regeneration processes. Restructuring large housing estates in Europe. Ed: R. Van Kempen et alii. Editorial: Policy Press. ISBN 1861347758.

 • Pareja, M.; Tapada, T.; van Boxmeer, B.; Garcia, L.; Simó, M.( 2004) Large Housing Estates in Spain. Policies and practices Referència del llibre: RESTATE Report 4h. Utrecht: Urban and Regional Research Centre Utrecht, Faculty of Geosciences, Utrecht University. ISBN: 90-6266-240-4.

 • Pareja, M.; Tapada, T.; van Boxmeer, B.; Garcia (2003)Large Housing Estates in Spain. Overview of developments and problems in Madrid and Barcelona Referència del llibre: RESTATE Report 4h. Utrecht: Urban and Regional Research Centre Utrecht, Faculty of Geosciences, Utrecht University.  ISBN: 90-6266-225-0.

 • Tapada, T. (2002) Antropología, vivienda y realojamiento urbano: la necesidad de diseños arquitectónicos más flexibles y adaptados Revista Bimestral de la Asociación Secretariado Gitano. Pensamiento y cultura.ISBN: 1575-1988. http://www.gitanos.org/revista/articulos/16a_fondo.htm


 

 

 

 
 
Grups de recerca Grups de recerca del departament d'antropologia

 

Institut Català d'Antropologia Visita la web de l'ICA

 

Plànols i transports UAB Com arribar i moure's pel campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Antropologia Social i Cultural
Edifici B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona