PIELLA VILA, Anna
 
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Despatx: B9-207
Vinculació: Professora Titular

Telèfon: +34 93 581 3279
Correu electrònic: anna.piella@uab.cat
Web: http://gent.uab.cat/annapiella/

 
 

Línies de recerca

 • Representacions del Parentiu i Parentalitats múltiples. Parentiu i Persones sense descendència directa (infecunditat voluntària o involuntària).
 • Investigació transcultural en l’àmbit del Parentiu. Models socioculturals de procreació i criança dels nens i nenes.
 • Etnografia Pobles Aborígens d'Austràlia.

Paraules Clau: Relacions de Parentiu, Infecunditat i Parentiu (fills sense fills), Etnografia, Procreació, Parentalitat, Parentiu Transcultural, Identitat, Relacions interètniques, Aborígens australians.

Projectes i convenis

 • Parentalidades. Aproximaciones antropológicas y conexiones interdisciplinarias. CSO2012-34041. IP: Piella Vila, Anna.Equip: getp/GRAFO. Projecte coordinat UAB / UPNA. Ministerio de Economía y Competitividad. 01/02/2013 - 31/01/2016.
 • Teoría transcultural de la reproducción de los grupos humanos. La antropología del parentesco como estudio de los modelos socioculturales de la procreación y crianza de niños. SEJ2006-10864. IP:González Echevarría, Aurora. Equip: getp/GRAFO. Ministerio de Educación y Ciencia .01/10/2006-30/09/2009.
   
 • Participació en el projecte d'investigació: "El dominio teórico transcultural de la procreación". DGICYT BSO2000-0478  (2000-2003). Investigadora principal: Aurora González Echevarría. Divisió d'Antropologia Social. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Participació en el projecte d'investigació: "El dominio teórico transcultural de la procreación". DGICYT BSO2000-0478  (2000-2003). Investigadora principal: Aurora González Echevarría. Divisió d'Antropologia Social. Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

CURRÍCULUM ABREUJAT

Formació acadèmica

 • Doctora en Antropologia Social i Cultural. Universitat Autònoma de Barcelona. Setembre, 2001.
 • Màster en Investigació Bàsica i Aplicada en Antropologia Social. Universitat Autònoma de Barcelona. Juny, 1998
  .
 • Estudis de postgrau. The University of Queensland. Faculty of Arts. Dept. of Anthropology and Sociology. Brisbane. Australia. 1993
 • Llicenciada en Filosofia i Lletres. Secció Història. Especialitat Antropologia Social i Cultural. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 1989.
 • Llicenciada en Ciències de la Informació. Secció Periodisme. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 1986.

Beques i estades de recerca

 • Estades de Treball de Camp a North Queensland (Austràlia) a la zona de Murray Upper i Tully on viuen comunitats aborígens Jirrbalgan i Girramaylgan de la llèngua Dyirbal. 1998, 1999, 2003.
 • Estada de Recerca Bibliogràfica com a ‘Visiting Scholar' a la Universitat de Cambridge. Department of Anthropology. Anglaterra. Maig-Juny de 1996.
 • Non Award student. Universitat de Queensland. Brisbane. Austràlia. Seguiment de Cursos sobre cultura Aborígen (40 crèdits) i Recerca bibliogràfica. Febrer-Novembre 1993.
 • Beca BE (Beques per a la recerca a fora de Catalunya) de la CIRIT. Investigadora principal en el projecte: 'La construcció del parentiu en una comunitat aborigen d'Austràlia'. Comissionat per a Universitats i Recerca. Direcció General de Recerca. Generalitat de C atalunya. 15/09/1999 a 30/01/2000.

Principals publicacions

Articles

 • VALDÉS, M. y PIELLA, A. (2016) “La parentalidad desde el parentesco. Un concepto antropológico e interdisciplinar” Quaderns-e ICA ISSN: 1696-8298. Monográfic. Volumen: 21 (2)
 • ESQUERRÀ ROQUETA, A.; PIELLA VILA, A. (Re)Construint relacions de parentiu. Una aproximació a les famílies recompostes mixtes (Catalunya) (2013). Perifèria. Revista de recerca i formació en Antropologia. ISSN: 1885-8996 Revista Digital de la UAB. Vol 18, No 2. Pp.128-157
 • PIELLA VILA, A. ‘Childless Children’. A Cross-Cultural Approach to Childlessness and Kinship. (2013) GWP-Grafo Working Papers. ISSN: 2014-5993. Revista Digital de la UAB
 • PIELLA VILA, A. (2012) "Infecundidad y Parentesco (hijos sin hijos). Una perspectiva histórica y transcultural". Ankulegi, 16. Donostia-San Sebastián, Pp. 29-42
 • GONZÁLEZ Echevarría, A.; CASADO, I.; FONS, V.; GRAU, J.; PARRAMÓN, C.; PIELLA, A.; RODRÍGUEZ, D.; SAN ROMÁN, T.; SOTO, P.; VALENZUELA, H.; VALDÉS, M. (2010) "Sobre la definición de los dominios transculturales. La antropología del parentesco como teoría sociocultural de la  Procreación". Alteridades, 20, (39), pp. 111-124. Universidad Autónoma de México. ISSN 0188-7017
 • PIELLA VILA, A.; FONS, V. (2010), ''Introducción'' en Procreación, crianza y género. Aproximaciones antropológicas a la parentalidad. Fons, V; Piella, A.; Valdes, M. (eds.). Barcelona: PPU, Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. ISBN 978-84-477-1107-9. Pp. 13-26.
 • PIELLA VILA, A. (2004) “Identitats i ciutadania. Els pobles indígenes d’Austràlia” en Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia. Sèrie Monogràfics, núm. 20. Nacions vs. Estats. Barcelona.  Pp. 217-238.
 • PIELLA VILA, A. (2003) “La religiositat dels aborígens australians” en Dialogal. Quaderns de l’Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós, Núm. 6. Pg. 26.
 • PIELLA VILA, A. "The Aborigines Carrying the Landscape in Their Name". Web UNESCO-Catalunya:  www.unescocat.org/cultmon/en/dossiers/aborigens.html.
 • PIELLA VILA, A. (2001) "De la selva a la comunidad. La creación de una comunidad aborigen en el nordeste de Australia". Revista Española del Pacífico. Núm.14 Monográfico: Australia. Asociación Española de Estudios del Pacífico (AEEP). Pp. 237-251

Capítols de llibres

 • PIELLA VILA, Anna; José M. URIBE; M. Isabel JOCILES (2014). “Parentalidades múltiples y articulaciones disciplinarias. De Fronteras, Encrucijadas y Vínculos” a Periferias, Fronteras y Diálogos. Actas del XIII Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español. Tarragona, 2-5 de septiembre de 2014. Ed. Tarragona. Universitat Rovira i Virgili; p. 1344 - 1356. 978-84-697-0505-6
 • PIELLA VILA, A. (2011) "Tener o no tener… hijos. Una aproximación histórica y transcultural a la relación entre infecundidad y parentesco ('hijos sin hijos')" a Grau.J.; Rodríguez, D.; Valenzuela, H. ParentescoS: Modelos Culturales de Reproducción. Barcelona: PPU, Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. Pp. 417-442. ISBN: 978-84-477-1092-8
   
 • PIELLA VILA, A. (2011) “Parentesco, Identidad y Territorio. El modelo procreativo de los dyirbal (Nordeste de Australia)” a Grau.J.; Rodríguez, D.; Valenzuela, H. ParentescoS: Modelos Culturales de Reproducción. Barcelona: PPU, Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. Pp. 137-160. ISBN: 978-84-477-1092-8
   
 • PIELLA VILA, A. (2006) “Familias y parientes: referentes identitarios y puentes culturales” a Hacia el aula intercultural: experiencias y reflexiones. Coord. Paloma Álvarez y Pepi Soto. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid. Pp. 81-96
 • PIELLA VILA, A. (2004) “Els pobles oceànics” a Atles de la Diversitat de l’’Enciclopèdia Catalana. Barcelona. Pp. 48-49
 • "Los niños soñados. Creencias sobre procreación entre los aborígenes del nordeste de Australia" a Abriendo Surcos en la Tierra. Investigación Básica y Aplicada en la UAB. Libro Homenaje a Ramón Valdés del Toro. Servei de Publicacions. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, (2002). Pp. 63-78.

Llibres

 • FONS, V., PIELLA, A., VALDÉS, M. (eds.) (2010), Procreación, crianza y género. Aproximaciones antropológicas a la parentalidad, PPU, Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona. ISBN 978-84-477-1107-9
 • PIELLA, A.; SANJUÁN, L.; VALENZUELA, H. (eds.) (2008) Construyendo Intersecciones: Aproximaciones teóricas y aplicadas en las relaciones entre los ámbitos del parentesco y la atención a la salud en contexto intercultural. XI Congreso de Antropología (FAAEE), vol. 8, Ankulegi, Donostia-San Sebastián. ISBN 13-978-84-691-4960-7
 • PIELLA, A. (2002) Parentiu a Jambun. Canvis i continuïtats en una comunitat aborigen d'Austràlia. Publicacions d'Antropologia Cultural. Número 21. Servei de Publicacions. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra.
 • PIELLA, A. (2002) Els meus parents, el meu grup. Parentiu i Identitat entre els aborígens d'Austràlia. Col.lecció Documents. Servei de Publicacions. Universitat Autònoma de Barcelona.Bellaterra.
Resenya del llibre
 • Peasley, William John. ‘The Last of the Nomads,’ Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, no. 17-18, winter 2002.

Associacions

 • Membre de l'EASA. European Association for Studies on Australia. Entitat interdisciplicar que aplega a especialistes en estudis australians de diferents universitats europees, nordamericanes i australianes.
 • Membre del CENTRE D'ESTUDIS AUSTRALIANS de Barcelona, entitat interdisciplinar amb seu al departament de filologia anglesa i germànica de la Universitat de Barcelona.
 • Membre de l'EASA (European Association of Social Anthropologists).
 
 
Grups de recerca Grups de recerca del departament d'antropologia

 

Institut Català d'Antropologia Visita la web de l'ICA

 

Plànols i transports UAB Com arribar i moure's pel campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Antropologia Social i Cultural
Edifici B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona