AHCISP - Antropologia i Història de la construcció d'identitats socials i polítiques


Més informació a http://blogs.uab.cat/ahcisp


L'eix d'aquest grup de recerca el constitueix l'estudi etnogràfic i l'anàlisi teòrica crítica del dualisme cartesià entre natura i cultura reflectit en la construcció de les identitats i les exclusions socio-polítiques en diferents contextos històrics i geogràfics. Totes les persones integrants del grup comparteixen una perspectiva antropològica històrica. En aquest marc general es distingeixen dues grans línies de recerca:

1) Recerques antropològico-històriques:

 • La construcció d'identitats i exclusions en la formació dels estats nacionals, la nacionalitat i els drets de ciutadania en països Llatinoamericans i a Europa (Stolcke); l'especificitat política de l'antisemitisme modern, la persecució dels jueus a l'Europa central i les comunitats jueves a l'Estat espanyol contemporani i el mediterrani musulmà (Ojeda); la dialèctica de les identitats socials i polítiques i el paper ideològic de la religió sota el Protectorat Espanyol al Marroc, la imatge recurrent del "moro" i les seves implicacions per a la nova immigració a Europa (Mateo); la construcció d'identitats ètniques i nacionals, la definició de la pertinença/exclusió nacional i la categorització dels immigrants i els seus descendents a Catalunya durant els anys 1950-60 (Clua).
 • Els significats simbòlics i supòsits ontològics de les categories de raça i sexe (Stolcke), les estructures argumentals del racisme i de les definicions ètniques (Stolcke i Ventura); les concepcions d'individu i de societat (Stolcke i Ventura) i de persona (Surrallés, Ventura); la conceptualització política i simbòlica de la nació i del subjecte nacional (Clua).
 • Aspectes antropològics de la biomedicina: interseccions entre natura i cultura en els avenços en el camp de la biogenètica, de la genòmica i en especial en la medicina reproductiva, incloent la clonació (Stolcke); divergències i confluències entre la medicina tradicional y moderna a l'Àfrica subsahariana (Muela).

2) Estudis etnogràfics de la construcció d'identitats, diferències i exclusions socio-polítiques en societats particulars:

 • Identitats i exclusions socials i polítiques en societats afroamericanes com Cuba i Brasil, amb una perspectiva de gènere, a l'època colonial i postcolonial (Stolcke).
 • Identitats ètniques en la seva dimensió simbòlica i política en societats indígenes d'Amèrica Llatina, amb una especial atenció als moviments de població i a les relacions interètniques històriques i contemporànies (Ventura); dialèctiques ideològiques transatlàntiques en l'organització de la societat colonial hispanoamericana (Coello); noves formes d'organització i resistència ètnicopolítica en societats indígenes en l'època postcolonial (Ventura, Martínez Mauri).
 • La noció de persona com a idea clau en la construcció d'identitats socials i formes de representació del món en societats indígenes d'Amèrica del Sud, tant en les societats xamàniques de les terres baixes (Ventura) com en societats andines, amb forta influència colonial (Coello).

Investigadors principals

Membres del grup

Publicacions col·lectives

 • Ventura, M. (ed.) (2010) Fronteras y mestizajes, sistemas de clasificación social en Europa, América y África. Publicacions d'Antropologia Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona, núm. 26: Bellaterra.
 • Martínez Mauri, M. (coord) (2009) Identitats ambivalents a debat, Quaderns , Revista de l'Institut Català d'antropologia, número 25.
 • Martínez Mauri, M. i Rodríguez Blanco, E (coord.) (2009) Intelectuales, mediadores y antropólogos. La traducción y la reinterpretación de lo global en lo local , Donostia-San Sebastián: ANKULEGI antropologia elkartea.
 • Stolcke, V. M.Ventura, M.Clua, A. Coello, M.Martínez Mauri, J.Ll.Mateo, J.Muela, Maite Ojeda, S. Queralt i A.Surrallés (AHCISP-UAB) 2008 “Identitats ambivalents: estudi comparatiu de sistemes de classificació social”, Revista d'Etnologia de Catalunya núm.34, abril, pp.165-168.
 • Stolcke, V. i Coello, A. (eds.) (2007) Identitades ambivalentes en América Latina (siglos XVI-XXI) , Editorial Bellaterra, Bellaterra
 • Ventura, M., A. Lluís i G. Dalla-Corte (eds) (2006) Elogi de la frontera: entre límits i ponts . Casa Amèrica Catalunya: Barcelona.

 

Contacte

+34 93 586 83 22
gr.ahcisp@uab.cat
http://blogs.uab.cat/ahcisp

Preguntes Freqüents Preguntes Més Freqüents sobre els estudis d'Antropologia

 

Borsa de Treball Accedeix a la Borsa de Treball de la UAB

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de la UAB

 

Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques

 

Biblioteques de la UAB Accés al catàleg de les biblioteques de la UAB

 

Bones pràctiques Accés al Codi de Bones Pràctiques Científiques

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Antropologia Social i Cultural
Edifici B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona