A A A  
PLA D'ACCIÓ PER A  LA SOSTENIBILITAT DE LA UAB
Pla d'acció per a la sostenibilitat 

Documents i publicacions


Butlletí de l'Agenda 21 de la UAB

Número 16, gener 2013. Pla sostenibilitat 2013-2017
Número 15, abril 2012. Energia
Número 14, novembre 2011. Mobilitat

Núm.13.    Núm.12     Núm.11   Núm.10    Núm. 9   Núm.8    Núm.7
Núm. 6      Núm.5       Núm.4     Núm. 3     Núm. 2   Núm.1


Memòries de la gestió ambiental a la UAB

Gestio_ambiental_de la UAB 2013-2014

Gestió ambiental UAB 2011-2012       2009-2010     2007-2008

Informes anuals d'indicadors de seguiment de la sostenibilitat

Informe de seguiment 2011 i 2012

Informe de seguiment 2010
      Informe de seguiment 2009
Informe de seguiment 2008      Informe de seguiment 2007
 


Altres publicacions

Educació Ambiental

Llibret dels itineraris de natura (2,4 MB)


Guia de "Congressos més sostenibles" de l'Ajuntament de Barcelona.


Guia de "Festes Més Sostenibles"

Grans Esdeveniments Festius


Malbaratament Alimentari

"Aprofitem el menjar!" Una guia per a la reducció del malbaratament alimentari en el sector de l'hosteleria, la restauració i el catèring.

"Aprovechemos la comida!" Una guia para reducir el despilfarro alimentario en el sector de la hosteleria, la restauración y el cátering.


Guia d'educació ambiental "Congressos més sostenibles" de l'Ajuntament de Barcelona.


Manual de compra verda a la universitat. Material d'oficina i equipaments informàtics

Manual de compra verda a la universitat. Material de laboratori

More Responsabile Food Consumption. Proposals to prevent and avoid food wastage.

Un consum més responsable dels aliments. Propostes per a prevenir i evitar el malbaratament alimentari.


Un consumo + responsable de los aliments. Propostas para prevenir e evitar el despilfarro alimentario.

Stop al malbaratament alimentari


Documents i publicacions

Enllaços d'interès