• El professor d'idiomes i l'alfabetització digital.

  Conferència de Jordi Adell, del Centre d'Educació i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I, dins del cicle Amalgama 2010 al Servei de Llengües de la UAB.
  Jordi Adell reflexiona sobre les competències digitals i, en particular, sobre el rol del professor d'idiomes universitari en l'alfabetització digital dels seus alumnes, amb l'objectiu de debatre sobre la responsabilitat del formador d'idiomes en aquesta qüestió.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Desembre 2010
  Durada: 01:55:20 
  Mida: 560 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Continguts culturals en l'ensenyament de les competències comunicatives interculturals.

  Conferència de Leah Davcheva, dins del cicle Amalgama 2010 al Servei de Llengües de la UAB. En aquesta presentació investiga, des de punts de vista diversos, l'entorn conceptual i orientat a la pràctica relacionat amb l'ensenyament de continguts culturals dins del paradigma més tradicional de l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Setembre 2010
  Durada: 01:43:24 
  Mida: 502 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Presentació de la IV Trobada sobre semiimmersió a Catalunya: Ensenyament en anglès a la universitat cosmopolita.

  Presentació dels objectius de la trobada a càrrec de Rosa Pujol, Joan Badia, Jordi Sabaté, Mar Antón, Montse Balagueró i Cristina Escobar a la Facultat de Ciències de l'Educació l'1 de juny de 2010.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Agost 2010
  Durada: 00:25:16 
  Mida: 123 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • La UAB davant dels reptes de la internacionalització dels estudis superiors: el pla d'impuls de l'anglès.

  Presentació de Montserrat Farell, vicerectora de Política Acadèmica, i Isabel Pont, secretària general, dins de la jornada: Ensenyament en anglés a la universitat cosmopolita. IV Trobada sobre semiimmersió a Catalunya l'1 de juny de 2010 a la Facultat de Ciències de l'Educació.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Agost 2010
  Durada: 00:30:30 
  Mida: 148 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • L'anglès com a llengua vehicular de l'ensenyament superior.

  Presentació de Luci Nussbaum, directora del dpt. de la llengua, literatura i ciències socials, dins de la jornada: Ensenyament en anglés a la universitat cosmopolita. IV Trobada sobre semiimmersió a Catalunya l'1 de juny de 2010 a la Facultat de Ciències de l'Educació.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Agost 2101
  Durada: 00:26:14 
  Mida: 128 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Experiència docent en anglès 06.

  Rosalia Gallo, professora d'Economia de l'Empresa de la UAB, ens explica la seva experiència al impartir la seva assignatura en anglès, dins de la jornada: Ensenyament en anglés a la universitat cosmopolita. IV Trobada sobre semiimmersió a Catalunya, l'1 de juny de 2010 a la Facultat de Ciències de l'Educació.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Agost 2010
  Durada: 00:13:28 
  Mida: 65,9 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Experiència docent en anglès 05.

  Sergi Robles, professor d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions de la UAB, ens explica la seva experiència al impartir la seva assignatura en anglès, dins de la jornada: Ensenyament en anglés a la universitat cosmopolita. IV Trobada sobre semiimmersió a Catalunya l'1 de juny de 2010 a la Facultat de Ciències de l'Educació.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Agost 2010
  Durada: 00:18:02 
  Mida: 88,4 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Experiència docent en anglès 04.

  Josep Maria Morera, professor d'Enginyeria Tècnica Industrial de la UPC, ens explica la seva experiència al impartir la seva assignatura en anglès, dins de la jornada: Ensenyament en anglés a la universitat cosmopolita. IV Trobada sobre semiimmersió a Catalunya l'1 de juny de 2010 a la Facultat de Ciències de l'Educació.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Agost 2010
  Durada: 00:13:25 
  Mida: 65,1 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Experiència docent en anglès 03.

  Mariona Espinet, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB, ens explica la seva experiència al impartir la seva assignatura en anglès, dins de la jornada: Ensenyament en anglés a la universitat cosmopolita. IV Trobada sobre semiimmersió a Catalunya l'1 de juny de 2010 a la Facultat de Ciències de l'Educació.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Agost 2010
  Durada: 00:15:33 
  Mida: 75 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Experiència docent en anglès 02.

  Merçè Clariana, professora de la Facultat de Psicologia de la UAB, ens explica la seva experiència al impartir la seva assignatura en anglès, dins de la jornada: Ensenyament en anglés a la universitat cosmopolita. IV Trobada sobre semiimmersió a Catalunya l'1 de juny de 2010 a la Facultat de Ciències de l'Educació.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Agost 2010
  Durada: 00;19:09 
  Mida: 75 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Experiència docent en anglès 01.

  Mar Bardagí, professora de la Facultat de Veterinària de la UAB, ens explica la seva experiència al impartir la seva assignatura en anglès, dins de la jornada: Ensenyament en anglés a la universitat cosmopolita. IV Trobada sobre semiimmersió a Catalunya l'1 de juny de 2010 a la Facultat de Ciències de l'Educació.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Agost 2010
  Durada: 00:19:08 
  Mida: 94 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Preguntes i conclusions IV Trobada sobre semiimmersió a Catalunya: Ensenyament en anglès a la universitat cosmopolita.

  Marta Estella, vicedirectora del Servei de Llengües de la UAB, comenta les conclusions finals de la Trobada.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Agost 2010
  Durada: 00:16:38 
  Mida: 81,9 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Utilitzes YouTube?

  Conferència de Jamie Keddie, formador de formadors del Norwich Institute of Language Education, en la jornada didàctica: Aplicacions Pedagògiques del Web 2.0, a UAB idiomes Barcelona el 7 de maig de 2010.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Agost 2010
  Durada: 00:56:33 
  Mida: 285 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Cinc maneres d'integrar la tecnologia en l'ensenyament de llengües.

  Conferència de Nicky Hockly, directora pedagògica de The Consultants-E i assessora acadèmica de la FUI, en la jornada didàctica: Aplicacions Pedagògiques del Web 2.0, a UAB idiomes Barcelona el 7 de maig de 2010.

  Autor:  Servei de llengües de la UAB
  Data: Agost 2010
  Durada: 00:51:44 
  Mida: 253 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • L'ensenyament-aprenentatge 2.0: principis i paradoxes.

  Conferència a càrrec d'Enric serra, responsable de formació i autoaprenentatge del Servei de Llengües de la UAB, en la jornada didàctica: Aplicacions Pedagògiques del Web 2.0, a UAB idiomes Barcelona el 7 de maig de 2010.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Agost 2010
  Durada: 01:13:08 
  Mida: 359 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Idees per a la plataforma Ning: activitats lingüístiques per a xarxes socials.

  Comunicació a càrrec d'Ian James, professor del Servei de Llengües de la UAB, en la jornada didàctica: Aplicacions Pedagògiques del Web 2.0, a UAB idiomes Barcelona el 7 de maig de 2010.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Agost 2010
  Durada: 00:37:16 
  Tipus: video/x-flv 

 • Com fomentar l'autonomia en l'aprenentatge

  Comunicació a càrrec de Beatriz González i Lola Torres, professores de UAB Idiomes Barcelona, en la jornada didàctica: Aplicacions Pedagògiques del Web 2.0, a UAB idiomes Barcelona el 7 de maig de 2010.

  Autor:  Serrvei de Llengües de la UAB
  Data: Juny 2010
  Tipus: video/x-flv 

 • Un model de formació de TICS: UAB Idiomes 2.0

  Comunicació a càrrec de Javier Sanchez Bolado i Kieran Donaghy, professors de UAB Idiomes Barcelona, en la jornada didàctica: Aplicacions Pedagògiques del Web 2.0, a UAB idiomes Barcelona el 7 de maig de 2010.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Juny 2010
  Durada: 00:35:22 
  Mida: 167 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • XIII Seminari sobre Dret i Llengua (Concurs d'Oratòria)

  Tercera edició del Concurs d'Oratòria organitzat pel Servei de Llengües i la Facultat de Dret, en el marc del XIII Seminari sobre Dret i Llengua, celebrat el dia 12 de maig de 2010 a la Sala de Vistes de la Facultat de Dret. L'enregistrament inclou les intervencions dels participants defensant els seus supòsits de fet, les posteriors intervencions del jurat i el veredicte final.

  Autor:  Servei de Llengües UAB
  Data: Juny 2010
  Durada: 01:05:25 
  Mida: 318 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Un món de llengües

  Aquest vídeo mostra la diversitat lingüística i cultural que es pot trobar a la UAB. El campus és un espai on conviuen i es relacionen llengües i cultures, on les persones experimenten, aprenen, somien, estudien, conviuen... És un món de llengües!

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Abril 2010
  Durada: 00:01:01 
  Mida: 4,95 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Copy què? Compartint coneixement amb respecte.

  Confer?ncia d'Ignasi Labastida, cap de l’Oficina de Difusi? del Coneixement de la Universitat de Barcelona i responsable del projecte Creative Commons a Catalunya i l’Estat espanyol, dins del cicle Amalgama 2010 al Servei de Lleng?es de la UAB.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Abril 2010
  Durada: 01:44:00 
  Mida: 506 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Motivating Senior Learners

  Confer?ncia a c?rrec de Sophie Acomat i Mark McKinnon, professors de UAB Idiomes Barcelona, en la jornada did?ctica: Metodologia de l'ensenyament a s?niors, a UAB idiomes Barcelona el 29 de gener de 2010.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Març 2010
  Durada: 00:42:21 
  Mida: 206 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Adapting methodology and material to the needs of older learners

  Conferència a càrrec de Kieran Donaghy, professor de UAB Idiomes Barcelona, en la jornada didàctica: Metodologia de l'ensenyament a sèniors, a UAB idiomes Barcelona el 29 de gener de 2010.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Març 2010
  Durada: 00:55:41 
  Mida: 280 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Participació social dels sèniors.

  Conferència de la Sra. Merçè Pérez, de l'Àrea Psicosocial i de Participació de l'Institut de l'Envelliment de la UAB, en la jornada didàctica: Metodologia de l'ensenyament a sèniors,a UAB idiomes Barcelona el 29 de gener de 2010.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Març 2010
  Durada: 01:03:57 
  Mida: 340 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Informació abundant, nous valors i exel.lència en l'aprenentatge de llengües.

  Conferència de Dolors Reig dins el cicle Amalgama 09, organitzat pel Servei de Llengües, que va tenir lloc a la UAB l'11 de desembre de 2009

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Febrer 2010
  Durada: 01:46:09 
  Mida: 515MB MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Escoles que aprenen i professors que aprenen: una resposta òptima a la complexitat.

  Conferència del Sr. Adrian Underhill, International ELT Consultant i expresident de l'IATEFL, en l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2009-2010 i Celebració del 10è aniversari de UAB Idiomes Barcelona.

  Autor:  Servei de Llengües
  Data: Novembre 2009
  Durada: 01:07:28 
  Mida: 327 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • CLIL-AICLE: Aportacions i condicions.

  Conferència de la Dra. Carme Muñoz, professora de Lingüística Anglesa i Lingüística Aplicada a la Universitat de Barcelona, en l'acte d'inauguració del curs 2009-2010 al Servei de Llengües de la UAB.

  Autor:  Servei de Llengües
  Data: Novembre 2009
  Durada: 01:43:24 
  Mida: 505 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Llegir la ideologia: De la llengua cap al pensament crític.

  Conferència d'en Daniel Cassany dins el cicle Amalgama 09, organitzat pel Servei de Llengües, que va tenir lloc a la UAB el 3 de juliol de 2009

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Setembre 2009
  Durada: 01:40:37 
  Mida: 492 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Assignatures en anglès a la universitat

  Presentació del bloc "Assignatures en anglès a la universitat" a càrrec d'Alexandra Vraciu, professora del Servei de Llengües de la UAB, en el marc de la jornada "Experiències de suport al PDI que introdueix l'anglès, o altres llengües estrangeres, en la docència", organitzada pel Servei de Llengües de la UAB el dia 19 de juliol 2009.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Juny 2009
  Durada: 00:24:25 
  Mida: 119 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Les universitats i la política europea de multilingüisme

  Conferència d'Isidor Marí dins el cicle Amalgama 09, organitzat pel Servei de Llengües, que va tenir lloc a la UAB el 19 de juny de 2009.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Juny 2009
  Durada: 01:14:18 
  Mida: 364 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • XII Seminari sobre Dret i Llengua (II Concurs d'Oratòria)

  Segona edició del Concurs d'Oratòria organitzat pel Servei de Llengües i la Facultat de Dret, en el marc del XII Seminari sobre Dret i Llengua, que va tenir lloc el dia 1 de març de 2009 a la Sala de Vistes de la Facultat de Dret. L'enregistrament inclou les intervencions dels participants defensant els seus supòsits de fet, les posteriors intervencions del jurat i el veredicte final.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Juny 2009
  Durada: 01:05:27 
  Mida: 317 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • XII Curs de formació del voluntariat lingüístic 03: L'experiència del programa de Voluntariat per la Llengua

  Sessió formativa a càrrec Xavier Grimau, tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística de Sabadell, en el XII Curs de Formació del Voluntariat Lingüístic, organitzat el Servei de Llengües els dies 15 i 16 de desembre de 2008.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Juny 2009
  Durada: 01:07:17 
  Mida: 328 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • XII Curs de formació del voluntariat lingüístic 02: L'acollida lingüística dels participants en programes d'intercanvi universitari

  Sessió formativa a càrrec de David Casals, tècnic dels Servei Lingüístic de la Universitat de Barcelona, en el XII Curs de Formació del Voluntariat Lingüístic, organitzat pel Servei de Llengües els dies 15 i 16 de desembre de 2008.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Juny 2009
  Durada: 01:50:55 
  Mida: 543 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • XII Curs de formació del voluntariat lingüístic 01: Introducció al voluntariat

  Sessió formativa a càrrec de Jordi Prat, de la Fundació Autònoma Solidària, en el XII Curs de Formació del Voluntariat Lingüístic, organitzat pel Servei de Llengües els dies 15 i 16 de desembre de 2008.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Juny 2009
  Durada: 01:32:39 
  Mida: 450 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Festa de Graduació de l'Argumenta Casa de Convalescència (Barcelona)

  Vídeo de la celebració de la Festa de Graduació de l'Argumenta, celebrada el 22 de febrer de 2008 a la Casa de Convalescència de Barcelona. Inclou els testimoniatges d?usuaris (alumnes i tutors) del programa de formació en competències comunicatives Argumenta, com també la representació teatral de la Companyia Nocturna (que il?lustra còmicament la necessitat i les virtuts del producte)

  Autor:  Servei de Llengues de la UAB
  Data: Maig 2009
  Durada: 01:01:19 
  Mida: 298 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Didàctica dels llenguatges d’especialitat en el marc universitari europeu.

  Conferència de Joseba Ezeiza de la Universitat del País Basc dins la Jornada de Competències comunicatives i gèneres discursius organitzada per el Servei de Llengües, que va tenir lloc a la UAB el 30 de gener de 2009.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: març 2009
  Durada: 01:54:53 
  Mida: 559 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Concurs d'oratòria (XI Seminari sobre Dret i Llengua) Facultat de Dret i Servei de Llengües

  Vídeo del I Concurs d'oratòria del Seminari sobre Dret i Llengua, celebrat a l'aula magna de la Facultat de Dret. Inclou les intervencions dels nou participants (amb les corresponents rèpliques i consideracions del jurat) en la defensa dels diversos supòsits de fet; i també el veredicte final del concurs

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: febrer 2009
  Durada: 01:54:57 
  Mida: 558 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Sigues Lingüísticament Sostenible. Decàleg

  Acte de presentaci? del dec?leg Sigues ling??sticament sostenible, un projecte desenvolupat pels serveis ling??stics de vuit universitats catalanes amb l’objectiu de difondre entre la comunitat universit?ria la import?ncia que t? la sostenibilitat de la diversitat ling??stica.

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: febrer 2009
  Durada: 0:38:14 
  Mida: 185 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • L'e-tutor a l'era del web 2.0

  Conferència del Dr. Mario Rotta, professor a la Universitat de Florència, en la Jornada Interuniversitària Argumenta, que va tenir lloc a la UAB el 3 d'octubre de 2008

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: desembre 2008
  Durada: 02:07:09 
  Mida: 620 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Biografia Lingüística 07

  Belén Garí. Barcelona. Idioma:castellà

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: desembre 2008
  Durada: 04:03 
  Mida: 22,1 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Biografia Lingüística 06

  Francisco Uriel. Saragossa. Aragó. Idioma:francès

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: desembre 2008
  Durada: 02:36 
  Mida: 12,6 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Biografia Lingüística 05

  Suzanne Chelemer. Califòrnia. EUA. Idioma:anglès

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: desembre 2008
  Durada: 03:24 
  Mida: 16,5 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Biografia Lingüística 04

  Aníbal Coronel. Argentina. Idioma: català

  Data: desembre 2008
  Durada: 02:53 
  Mida: 14 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Biografia Lingüística 03

  Alexandra Vraciu. Bucarest. Romania. Idioma:roman?

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: desembre 2008
  Durada: 04:13 
  Mida: 20,5 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Biografia Lingüística 02

  Lucien Vautrin. París. França. Idioma: francès

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: desembre 2008
  Durada: 02:26 
  Mida: 11,9 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Biografia Lingüística 01

  Favio Cesar. Córdoba. Argentina Idioma: castellà

  Autor:  Servei de Llengües
  Data: desembre 2008
  Durada: 03:02 
  Mida: 14,7Mb MB
  Tipus: video/x-flv 

 • El multilingüisme i la globalització cultural del segle XXI

  Conferència de J. Carlos Moreno Cabrera, lingüista de la Universitat Autònoma de Madrid, en l'acte d'inauguració del curs 2008-2009 al Servei de Llengües de la UAB

  Autor:  Servei de Llengües de la UAB
  Data: Octubre 2008
  Durada: 01:11:00 
  Mida: 22 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Cercador
 • Paraula
 • De:
 • Fins:
 • Els més vistos
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona