Maps and transport

ESCOLES I FACULTATS 33. Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)
 1. Aulari General 34. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
 2. Escola de Postgrau 35. Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
 3. Edifici Blanc 36. Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
        - Escola de Prevenció i de Seguretat Integral 37. Institut de Neurociències
        - Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 38. Laboratori de Llum de Sincrotó
        - Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera 39. MATGAS, AIE
4. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 40. Planta de Tecnologia dels Aliments
5. Facultat de Ciències 41. Port d'Informàtica Científica
6. Facultat de Ciències de l'Educació 42. Servei d'Analísis Arqueològiques
7. Facultat de Ciències de la Comunicació 43. Servei d'Estabulari
8. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials SERVEIS
9. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 44. Biblioteca d'Humanitats
10. Facultat de Dret 45. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
11. Facultat de Filosofia i Lletres 46. Cases Sert
12. Facultat de Medicina 47. Deixalleria del Campus
13. Facultat de Psicologia 48. Escola Bressol "Gespa"
14. Facultat de Traducció i Interpretació 49. Fundació UAB (FUAB)
15. Facultat de Veterinària 50. Parc Mòbil
 INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA 51. Plaça Cívica
16. Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport (CEOE)         - Edifici d'Estudiants
17. Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica (CBATEG)         - Sala de Cinema i Teatre
18. Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals (CREAF)         - Punt d'Informació
19. Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA) 52. Rectorat. Consell Social. Gerència
20. Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 53. Servei Assistencial de Salut
21. Centre de Visió per Computador (CVC) 54. Servei d'Activitat Física (SAF)
22. Centre Nacional de Microelectrònica (CNM) 55. Servei d'Informàtica
23. Centre temàtic europeu de territori i medi ambient 56. Servei de Llengües
24. Edifici E 57. Treball Campus
        - Centre de Documentació Europea 58. Vila Universitària
        - Centre d'Estudis Demogràfics ALTRES LLOCS D'INTERÈS
        - Centre d'Estudis Internacionals i Interculturals 59. Applus
        - Institut Universitari d'Estudis Europeus 60. Bombers de la Generalitat de Catalunya
25. Granges i Camps Experimentals 61. Escola de Bellaterra- Col·legi públic
26. Hospital Clínic Veterinari de la UAB 62. Estació de Bellaterra FGC
27. Institut Català de Nanotecnologia 63. Estació de RENFE Cerdanyola- Universitat
28. Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE) 64. Estació Universitat Autònoma FGC
29. Institut d'Estudis Medievals 65. Hotel Serhs Campus
30. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 66. Institut de Batxillerat "Pere Calders"
31. Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA)
32. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB)  
Homepage
2022 Universitat Autònoma de Barcelona