ERROR GRAVE Header 1, -4

 

 

ERROR: Not received list of nodepath
No se ha recibido la lista de Headers: ERROR = -4

Centre de Documentació Europea


Centre de Documentació Europea


Edifici E1 08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel.: 93 581 16 81
Fax: 93 581 30 63
 ce.doc.europea@uab.cat

El Centre de Documentació Europea (CDE) va nèixer l'any 1984 fruït d'un Conveni entre el Rectorat de la UAB i la Comissió Europea.

Els seus objectius són el foment a la recerca sobre la Unió Europa i la difusió de les seves polítiques dins la comunitat universitària.

Treballa en estreta col·laboració amb  l'Institut Universitari d'Estudis Europeus de la UAB, amb el qual comparteix edifici i direcció.

Pertany a la Xarxa d'Informació Europe Direct i, per tant, els seus serveis s'adrecen a tota la ciutadania, exceptuant dels préstec que està limitat als usuaris del Servei de Biblioteques de la UAB.

Dins l'organigrama de la UAB forma part del Servei de Biblioteques, com a extensió permanent de la Biblioteca de Ciències Socials

Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB BUTLLETÍ Notícies, bibliografia, legislació ... SUMARIS REVISTES Recopilació per àrees temàtiques DELICIOUS Base de dades de recursos web ANUNCIS Beques, treball, seminaris... FACEBOOK Segueix-nos TWITTER Segueix-nos DRET DE LA UE Informació i recursos PAÍSOS DE LA UE Cerques informació sobre un estat europeu? Aquí la trobaràs Accés des de fora de la UAB als recursos digitals