Comunicat sobre la Festa Major de la UAB
Comunicat sobre la Festa Major de la UAB
07.10.2009 Institucional  -  L'equip de govern de la UAB comunica que el dia 5 de novembre no es farà la Festa Major  i que, per tant, el dia 5 serà lectiu, tal com ha estat decidit per part del Consell de Govern de la Universitat, celebrat avui 7 d'octubre.

L'equip de govern ha manifestat en reiterades ocasions la seva preocupació per l'actual format de la Festa Major: primer, en el Consell de Govern del 15 de juliol passat i, posteriorment, a l'acte d'Inauguració del curs 2009-2010 de la UAB. En ambdues ocasions es van explicar les conclusions d'un estudi fet sobre aquests esdeveniments, on es destaca que, tal i com es realitza actualment, la festa presenta diversos problemes: suposa una despesa econòmica que la universitat no pot assumir en època de crisi  i provoca greus riscos de seguretat, de salut i de sostenibilitat mediambiental. Els darrers anys, la Festa Major de la UAB ha arribat a concentrar al campus més de 30.000 persones. El Consell Social de la UAB ha recolzat expressament aquesta iniciativa per a l'any 2009. Ha determinat, així mateix, que la supressió d'aquesta festa ha de ser entesa com la primera d'un conjunt d'importants mesures de racionalització de la despesa que caldrà adoptar en els primers mesos.

Per tal de dirimir el futur d'aquesta celebració, s'ha proposat la creació d'una comissió específica, formada per membres dels tres col·lectius de la comunitat universitària, la finalitat de la qual  és elaborar una proposta que permeti replantejar l'actual format i,  si cal, celebrar una festa que estigui d'acord amb el que s'espera d'una universitat pública compromesa amb la cultura i el coneixement. Aquesta comissió començarà a treballar la propera setmana per presentar noves iniciatives.

Som conscients que aquesta és una decisió difícil, que tindrà un impacte i no serà ben acollida per una part de la  nostra comunitat universitària. Però creiem que, en el context actual, hem d'actuar amb responsabilitat: no podem assumir la despesa directa de 296.000€ que va costar la Festa Major l'any 2008.

Estem segurs que discutint aquest tema trobarem alternatives que beneficien a tota la comunitat de la UAB.

Bellaterra, 7 d'octubre de 2009

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats