Servei d’Activitat Física (SAF)

Les franges horàries per a poder accedir a les instal·lacions esportives són: 

  • De dilluns a divendres – 7.15 a 8.30 h / 8.30 a 9.45 h / 9.45 a 11 h / 11 a 12.15 h /12.15 a 13.30 h / 13.30 a 14.45 h / 14.45 a 16 h / De 16 a 17.15 h / De 17.15 a 18.30 h / De 18.30 a 19.45 h / De 19.45 a 21 h  
  • Dissabte – 8 a 9.30 h / 9.30 a 11 h / 11 a 12.30 h / 12.30 a 14 h / 14 a 15.30 h / 15.30 a 17 h / 17 a 18.30 h / 18.30 a 20 h 
  • Diumenge – 9.15 a 10.30 h / 11 a 12.15 h / 12.45 a 14 h 

Fins que no es normalitzi el web del SAF podeu presentar a la direcció les vostres reclamacions, felicitacions o queixes a través d’aquest enllaç.


El Servei d’Activitat Física està oferint totes les activitats i serveis en les instal·lacions esportives del campus. Estan obertes de dilluns a divendres, de 7 a 21.20 h, dissabtes, de 8 a 20.15, i diumenges, de 9.15 a 14.15 h

S’ha reactivat l’opció de donar-se d’alta com a persones abonades a la comunitat universitària (10€ al mes als estudiants i 20 € al mes a la resta de CU) i a persones externes a la UAB (35 € al mes). La matrícula és gratuïta per a la Comunitat Universitària, sempre i quan no s’hagi gaudit de gratuïtat en el darrers dos anys. En el cas de persones externes també tenen una promoció de matrícula gratuïta fins al 30 de novembre.

Estigueu atents a les xarxes socials, que són ara els nostres grans canals d’informació: InstagramTwitter i Facebook

Per qüestions relacionades amb l’accés a les instal·lacions i a les activitats es pot trucar al telèfon d’atenció al públic: 935 811 934. 

Per altres qüestions relacionades amb activitats i serveis cal adreçar-se per correu electrònic al personal tècnic:
rosa.llobet@uab.cat (activitats dirigides i serveis)
jacobo.yeste@uab.cat (activitats de reconeixement acadèmic)
carles.siso@uab.cat (competicions) xavier.isern@uab.cat (programa Tutoresport)