PIUNE

Servei per a la Inclusió a la UAB. Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques (PIUNE)

El PIUNE treballa per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat o necessitats educatives especials (NEE), pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats, i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la Universitat, com la resta dels seus companys. El Servei orienta els futurs estudiants de la UAB i promou mesures de suport durant el temps en què cursen els estudis. Atèn estudiants amb discapacitat física, visual o auditiva amb trastorns de l’aprenentatge, mentals, TEA o alimentaris.

Serveis

-Psicopedagògics

• Avaluació, detecció i informede les NEE i dels recursos més adients

• Tutoria acadèmica, personal i d’orientació professional

• Coordinació amb facultats i/o centres i amb les persones tutores i professorat

• Adaptacions d’exàmens

• Programa d’estudiants de suport

• Intèrpret de llengua de signes

-Mobilitat

• Acompanyament en transport adaptat

• Orientació en l’accés

a la facultat i/o l’aulari

• Detecció de barreres

Arquitectòniques

-Tecnològics

• Recursos tecnològics

• Assessorament sobre recursos tecnològics

• Transcripció de textos en formats alternatius

-Orientació laboral. Programa UAB Impuls

• Acompanyament en la inserció al mercat de treball de l’alumnat i persones titulades de la UAB en situació de risc d’exclusió social.

• Assessorament a les empreses

Atenció a estudiants i professorat:

És precís demanar cita prèvia per telèfon o whatsapp.

Horari: De dilluns a dijous de 10 a 14h i de 15 a 17h i divendres de 10 a 14h.

Oficina Plaça Cívica, al costat de l’Òptica Universitària.

Whatsapp 649 17 98 15/ 673 44 73 50  /  935814716

piunefas@gmail.com