Formulari Inscripció

Les vostres dades personals són tractades per la Fundació Alumni UAB, com a encarregada del tractament, en virtut del contracte subscrit amb la Universitat Autònoma de Barcelona, responsable del tractament, per mantenir una vinculació permanent de la UAB amb els seus antics estudiants i fomentar la relació entre ells, així com facilitar serveis de formació continua i d'orientació i inserció laboral, i difondre les activitats dirigides als antics alumnes de la UAB.

 

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament  i portabilitat davant el responsable del tractament, mitjançant sol·licitud dirigida a la Secretaria General de la UAB, campus universitari de Bellaterra, Edifici del Rectorat, Pça. Acadèmica, 08193-Cerdanyola del Vallès (Barcelona); o davant la Fundació Alumni UAB, mitjançant sol·licitud dirigida a Fundació Alumni UAB, campus universitari de Bellaterra, Local P1, plaça Cívica, 08193-Cerdanyola del Vallès (Barcelona) o a proteccio.dades.alumni@uab.cat.