Àrea d’Afers Acadèmics

29/11/2021 – Formularis per sol·licitar el certificat i el trasllat de les notes PAU/M25/45 anys:


25/11/2021 – Nota informativa sobre els calendaris

Alguns terminis han quedat suspesos per la resolució del rector. Properament es publicarà una modificació dels calendaris.


18/11/2021 – Informació important de la tramitació de la beca Equitat i de la beca General

Davant la impossibilitat d’accedir a les dades acadèmiques, la tramitació de la beca Equitat i de la beca General de l’alumnat de la UAB ha quedat suspesa amb efectes 11 d’octubre i fins el dia 11 de desembre, segons la resolució del rector de la UAB de 21 d’octubre de 2021.

Aquesta suspensió temporal motivada per l’atac informàtic patit per la UAB, ja ha estat comunicada a l’AGAUR com a organisme gestor d’ambdues convocatòries, i implicarà que l’alumnat de la UAB no apareixerà a les resolucions de les dues beques fins que es pugui reprendre la tramitació.

És possible que l’AGAUR efectuï reclamacions de documentació no acadèmica en aquells casos en els que sigui necessari. Demanem a l’alumnat de la UAB que rebi peticions de documentació de l’AGAUR, que les atengui seguint les instruccions que trobaran al correu electrònic de la reclamació.

Des de la UAB es reprendrà la tramitació tan aviat com sigui possible.


16/11/2021 – Beca de col·laboració amb departaments 2021-2022

Publicació de les propostes de beques concedides i denegades de la Universitat Autònoma de Barcelona

El dia 29 d’octubre de 2021, el Vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat va emetre la resolució per la qual es reprèn i impulsa la tramitació del la convocatòria de beques de col·laboració d’estudiants en departaments universitaris per al curs 2021-2022. En conseqüència, la tramitació de la beca de col·laboració es va reprendre el mateix dia 29 d’octubre.  Un cop finalitzat el període d’al·legacions, i reunida la comissió de selecció prevista a la convocatòria, es procedeix a publicar els llistat definitius que contenen la proposat definitiva de beques concedides i denegades.

Proposta definitiva de beques concedides

Proposta definitiva de beques denegades


15/10/2021 –  Beca de col·laboració amb departaments 2021-2022

Publicació de les propostes de beques concedides i denegades de la Universitat Autònoma de Barcelona

Proposta de beques concedides (Format PDF, 437 Kb)

Proposta de beques denegades (Format PDF, 516 Kb)