Guies docents dels màsters oficials

Advocacia

Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social

Anàlisi Econòmica / Economic Analysis

Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic

Arqueologia Prehistòrica

Arxivística i Gestió de Documents

Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Bioinformàtica / Bioinformatics

Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

Biotecnologia Avançada

Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Ciència Política / Political Science

Continguts de Comunicació Audiovisual y Publicitat

Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

Direcció i Organització de Turisme d’Esdeveniments

Dret Empresarial

Drets Sociolaborals

Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

Economia i Administració d’Empreses / Economics and Business Administration

Egiptologia

Emprenedoria i Innovació Social

Enginyeria Biològica i Ambiental

Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Estudis Globals d’Àsia Oriental

Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Estudis Teatrals

Estudis Territorials i Planejament

Farmacologia

Filosofia Aplicada

Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes

Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia/ High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology

Genètica Avançada / Advanced Genetics

Geoinformació

Gestió Aeronàutica

Gestió Pública

Gestió d’Empreses Hoteleres

Gestió dels Recursos Humans a les Organitzacions

Gestió, organització i economia de l’empresa/Management, Organization and Business Economics

Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Humanitats i Patrimoni Digitals

Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i la Salut

Integració Europea

Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health

Interpretació de Conferències

Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals

Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera

Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

Microbiologia Aplicada

Mitjans, Comunicació i Cultura

Modelització per a la Ciència i l’Enginyeria / Modelling for Science and Engineering

Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga

Màrqueting

Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology

Neurociències

Periodisme i Innovació en Continguts Digitals

Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Política Social, Treball i Benestar

Polítiques Socials i Acció Comunitària

Psicologia General Sanitària

Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física

Psicopedagogia

Qualitat d’Aliments d’Origen Animal

Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Recerca Avançada en Ciència Política/Advanced Research in Political Science

Recerca en Educació

Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

Recerca i Intervenció Psicosocial

Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica

Traducció Audiovisual

Traducció i Estudis Interculturals

Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Unió Europea-Xina: Cultura i Economia

Visió per Computador / Computer Vision

Zoonosi i Una Sola Salut (One Health)