Guies docents dels graus

Graus

Física

1r curs

100143 – Àlgebra I

100144 – Àlgebra II

100141 – Càlcul I

100142 – Càlcul II

100138 – Electricitat i Magnetisme

100145 – Iniciació a la Física Experimental

100137 – Mecànica i Relativitat

100140 – Ones i Òptica

100147 – Química per a Físics

100092 – Temes de Ciència Actual

2n curs

106072 – Anàlisi de Variable Complexa

100153 – Càlcul de Diverses Variables

100149 – Electromagnetisme

100152 – Equacions Diferencials

100139 – Estructura de la Matèria i Termodinàmica

100150 – Laboratori de Mecànica

100151 – Laboratori d’Electromagnetisme

100148 – Mecànica Clàssica

103950 – Mètodes Numèrics I

3r curs

100154 – Física Quàntica I

100155 – Física Quàntica II

100165 – Introducció a la Biofísica

103948 – Introducció a la Ciència de Materials

103949 – Introducció a la Física Nuclear i de Partícules

100164 – Introducció a la Fotònica

100161 – Introducció a l’Astrofísica

100158 – Laboratori de Termodinàmica

100159 – Laboratori d’Òptica

100167 – Mètodes Matemàtics Avançats

103951 – Mètodes Numèrics II

100156 – Òptica

100157 – Termodinàmica i Mecànica Estadística

4t curs

100173 – Electrodinàmica i Radiació de Sincrotró

100187 – Electrònica

100185 – Física Ambiental

104048 – Física d’Acceleradors

103947 – Física d’Altes Energies

100175 – Física de l’Estat Sòlid

100184 – Física de Nanomaterials

100186 – Física de Radiacions

100174 – Física Estadística

106071 – Física Hospitalària

100179 – Fluids i Superfluids

100170 – Història de la Física

100182 – Informació Quàntica

100177 – Laboratori Avançat

100171 – Mecànica Quàntica

100178 – Mecànica Quàntica Avançada

100172 – Mecànica Teòrica i Sistemes no Lineals

100183 – Òptica Aplicada

100180 – Òptica Quàntica

103656 – Pràctiques Externes

103946 – Relativitat General i Cosmologia

104051 – Treball de Final de Grau

Matemàtiques

1r curs

100088 – Àlgebra lineal

100091 – Eines informàtiques per a les matemàtiques

100090 – Física

100089 – Fonaments de les matemàtiques

100087 – Funcions de variable real

100092 – Temes de Ciència Actual

2n curs

100094 – Anàlisi matemàtica

100093 – Càlcul en diverses variables i optimització

100096 – Estructures algebràiques

100095 – Geometria lineal

100097 – Mètodes numèrics

100098 – Seminari de matemàtica discreta

100099 – Taller de modelització

3r curs

100103 – Anàlisi complexa i de Fourier

100100 – Equacions diferencials i modelització I

100101 – Equacions diferencials i modelització II

100105 – Estadística

100107 – Geometria diferencial

100104 – Probabilitat i modelització estocàstica

100102 – Teoria de Galois

100106 – Topologia

4t curs

100112 – Àlgebra commutativa

100111 – Anàlisi harmònica

100110 – Anàlisi real i funcional

100113 – Aritmètica

100120 – Càlcul numèric

100119 – Equacions en derivades parcials

106081 – Estadística Matemàtica

100115 – Geometria Riemanniana

100133 – Gestió financera

106082 – Història de les Matemàtiques

100121 – Integració numèrica d’equacions en derivades parcials

100125 – Investigació operativa

100123 – Mostreig estadístic

100109 – Pràctiques en empreses

100116 – Processos estocàstics

100126 – Programació avançada

100124 – Sèries temporals

100118 – Sistemes dinàmics

100127 – Tendències actuals de les matemàtiques

100114 – Topologia de varietats

100108 – Treball de Final de Grau

Història de l’Art

1r curs

100550 – Art del segle XX

100575 – Art egipci

100018 – Expressió escrita llengua catalana

100019 – Expressió escrita llengua espanyola

100218 – Grans temes de la història

100541 – Iconografia

100010 – Introducció a l’antropologia social i cultural

100539 – Lèxic i tècniques de l’art i de l’arquitectura

100271 – Literatura Comparada

100533 – Música, història i societat

100538 – Teoria de l’art

2n curs

100562 – Art a Europa dels segles IV a X

100576 – Art antic de l’Àsia Menor

100548 – Art barroc

100551 – Art del segle XIX

100427 – Art grec

100546 – Art renaixentista (segle XV a Itàlia)

100426 – Art romà

100542 – Conceptes fonamentals de patrimoni artístic i museografia

100540 – La història de l’art: objecte i fonaments

100544 – Teoria i llenguatge del cinema

3r curs

100574 – Art barroc a Espanya

100563 – Art bizantí

106396 – Art Budista

106393 – Art del Japó, l’Àfrica i Oceania

100547 – Art del segle XVIII

100561 – Art gòtic

100549 – Art i cultura visual contemporània

100559 – Art i pensament

106395 – Art Islàmic

100565 – Art precolombí de la zona andina

100545 – Art renaixentista (segle XVI)

100560 – Art romànic

104050 – Arts Figuratives del Segle XV

100558 – Crítica de l’art

100564 – Fotografia i Cinema: Classicisme i Postmodernitat

100557 – Gestió del patrimoni artístic

100556 – Història del col·leccionisme 

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100555 – Mercat de l’art i difusió del patrimoni artístic

100055 – Museologia

100579 – Obres i Debat de l’Art Actual

100552 – Pràctiques professionals de gestió del patrimoni artístic

100569 – Teories artístiques contemporànies

4t curs

100574 – Art barroc a Espanya

106396 – Art Budista

106393 – Art del Japó, l’Àfrica i Oceania

106395 – Art Islàmic

100565 – Art precolombí de la zona andina

104050 – Arts Figuratives del Segle XV

100564 – Fotografia i Cinema: Classicisme i Postmodernitat

100557 – Gestió del patrimoni artístic

100556 – Història del col·leccionisme 

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100555 – Mercat de l’art i difusió del patrimoni artístic

100055 – Museologia

100579 – Obres i Debat de l’Art Actual

100552 – Pràctiques professionals de gestió del patrimoni artístic

100569 – Teories artístiques contemporànies

100535 – Treball de final de grau

Musicologia

1r curs

100018 – Expressió escrita llengua catalana

100019 – Expressió escrita llengua espanyola

100219 – Grans temes de la filosofia

100218 – Grans temes de la història

100660 – Introducció a la musicologia

100010 – Introducció a l’antropologia social i cultural

100276 – Lectura de la imatge artística

100271 – Literatura Comparada

100659 – Llenguatge musical I

100658 – Llenguatge musical II

100657 – Músiques i cultures

2n curs

100662 – Anàlisi musical

100636 – Estètica de la música I

100652 – Gestió cultural I

100651 – Gestió musical

100642 – La música del barroc

100641 – La música del classicisme

100640 – La música del renaixement i del manierisme

100638 – La música medieval

100632 – Músiques urbanes i populars

100637 – Organologia

3r curs

100644 – Crítica musical

100635 – Estètica de la música II

100646 – Etnomusicologia

100647 – Etnomusicologia de l’area mediterrània

100666 – Gestió cultural II (patrimoni)

100006 – Història contemporània

100643 – Història de la música dels segles XX i XXI

100633 – Història de la música hispànica

100655 – Història de l’òpera

100014 – Història Medieval

100005 – Història moderna

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100669 – Informàtica musical

105766 – La Música de Jazz

100639 – La música del romanticisme

104155 – Música i Mitjans Audiovisuals

100634 – Músiques, identitat i gènere

100654 – Notació musical I

100653 – Notació musical II

100656 – Patrimoni musical

100649 – Pràctiques externes

100667 – Semiologia musical

4t curs

100644 – Crítica musical

100647 – Etnomusicologia de l’area mediterrània

100666 – Gestió cultural II (patrimoni)

100006 – Història contemporània

100633 – Història de la música hispànica

100014 – Història Medieval

100005 – Història moderna

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100669 – Informàtica musical

105766 – La Música de Jazz

104155 – Música i Mitjans Audiovisuals

100634 – Músiques, identitat i gènere

100649 – Pràctiques externes

100667 – Semiologia musical

100648 – Treball de final de grau

Arqueologia

1r curs

100219 – Grans temes de la filosofia

100722 – Història Antiga

100014 – Història Medieval

106093 – Història Moderna i Contemporània: Textos i Cultura Material

100010 – Introducció a l’antropologia social i cultural

100720 – Introducció a l’arqueologia

100276 – Lectura de la imatge artística

100712 – Mètodes i Tècniques per a l’Arqueologia Històrica

106091 – Prehistòria I: Orígens Humans

106092 – Prehistòria II: de les Primeres Societats Camperoles a les Primeres Societats Estatals

2n curs

100412 – Arqueologia clàssica

100742 – Arqueologia hispànica

100741 – Arqueologia Medieval

100739 – El Mediterrani en la Prehistòria

100018 – Expressió escrita llengua catalana

100019 – Expressió escrita llengua espanyola

100743 – Gestió i Difusió de l’Arqueologia

100389 – Història del Mediterrani en l’Antiguitat

100738 – Introducció a la Cartografia

100713 – Mètodes i Tècniques de Camp en Arqueologia Prehistòrica

100724 – Teoria Social, Econòmica i Política en Arqueologia

3r curs

100717 – Anàlisi dels Artefactes

100716 – Anàlisi i Estudi dels Materials Arqueològics

100331 – Arqueologia Agrària de l’Edat Mitjana

100731 – Arqueologia d’Amèrica

100737 – Arqueologia de l’Arquitectura i de l’Urbanisme

100379 – Arqueologia de les Dones

100730 – Arqueologia de les Primeres Societats Agrícoles

100729 – Arqueologia de les Societats Caçadores Recol·Lectores

100728 – Arqueologia de les Societats Complexes

100330 – Arqueologia del Territori Medieval

100727 – Arqueologia dels Orígens de l’Estat

100734 – Arqueologia grega

100715 – Arqueologia Quantitativa

100733 – Arqueologia romana

100426 – Art romà

100714 – Bioarqueologia

103985 – Ciència i Tècnica a l’Època Moderna

100725 – Corrents Teòrics en Arqueologia

100357 – Els Regnes Hispànics Medievals i Al-Àndalus

100382 – Epigrafia i Numismàtica

100355 – Guerra i imperialisme en l’antiguitat

100351 – Història antiga de Catalunya

100006 – Història contemporània

100325 – Història de la Religió i del Pensament en l’Antiguitat

100368 – Història de les Dones a l’Edat Mitjana

104209 – Història i Civilització d’Egipte

100369 – Història i gènere a l’antiguitat

100352 – Història Medieval de Catalunya

100339 – Història social i econòmica de l’antiguitat

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100405 – Instruments per als estudis clàssics

100361 – La Formació d’Europa. Segles V-XI

100360 – L’Època del Gòtic. Segles XII-XV

100332 – Llatí Medieval

100736 – Paisatge i Territori

100718 – Pràctiques Externes

100732 – Protohistòria del mediterrani

100726 – Recursos Instrumentals per a l’Arqueologia Clàssica

100372 – Textos Llatins

4t curs

100731 – Arqueologia d’Amèrica

100379 – Arqueologia de les Dones

100730 – Arqueologia de les Primeres Societats Agrícoles

100729 – Arqueologia de les Societats Caçadores Recol·lectores

100728 – Arqueologia de les Societats Complexes

100330 – Arqueologia del Territori Medieval

100727 – Arqueologia dels Orígens de l’Estat

100734 – Arqueologia grega

100733 – Arqueologia romana

100426 – Art romà

103985 – Ciència i Tècnica a l’Època Moderna

100357 – Els Regnes Hispànics Medievals i Al-Àndalus

100382 – Epigrafia i Numismàtica

100355 – Guerra i imperialisme en l’antiguitat

100351 – Història antiga de Catalunya

100006 – Història contemporània

100325 – Història de la Religió i del Pensament en l’Antiguitat

100368 – Història de les Dones a l’Edat Mitjana

104209 – Història i Civilització d’Egipte

100369 – Història i gènere a l’antiguitat

100352 – Història Medieval de Catalunya

100339 – Història social i econòmica de l’antiguitat

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100405 – Instruments per als estudis clàssics

100361 – La Formació d’Europa. Segles V-XI

100360 – L’Època del Gòtic. Segles XII-XV

100332 – Llatí Medieval

100718 – Pràctiques Externes

100732 – Protohistòria del mediterrani

100726 – Recursos Instrumentals per a l’Arqueologia Clàssica

100372 – Textos Llatins

100723 – Treball de Final de Grau

Estudis d’Àsia Oriental

1r curs

101522 – Geografia d’Àsia

101520 – Història d’Àsia

101574 – Idioma I: Japonès Modern

101575 – Idioma I: Xinès Modern

101572 – Idioma II: Japonès Modern

101573 – Idioma II: Xinès Modern

101576 – Introducció a l’Antropologia Social i Cultural

101577 – Introducció a l’Economia

101519 – Introducció a les Ciències Polítiques i a les Relacions Internacionals

101517 – Introducció a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

2n curs

101532 – Economia Aplicada de l’Àsia Oriental

101541 – Història Premoderna de l’Àsia Oriental

101570 – Idioma III: Japonès Modern

101571 – Idioma III: Xinès Modern

101568 – Idioma IV: Japonès Modern

101569 – Idioma IV: Xinès Modern

101539 – Literatura Clàssica de l’Àsia Oriental

101537 – Pensament Clàssic de l’Àsia Oriental

101527 – Política de l’Àsia Oriental

101525 – Societat de l’Àsia Oriental

3r curs

101545 – Art i Cultura Popular de l’Àsia Oriental

101534 – Gènere i Societat a l’Àsia Oriental

101542 – Historia Moderna i Contemporània de l’Àsia Oriental

101566 – Idioma V: Japonès Modern

101567 – Idioma V: Xinès Modern

101560 – Idioma VIa: Japonès Modern

101561 – Idioma VIa: Xinès Modern

101558 – Idioma VIb: Japonès Modern

101559 – Idioma VIb: Xinès Clàssic

101540 – Lingüística de les Llengües de l’Àsia Oriental

101538 – Literatura Moderna i Contemporània de l’Àsia Oriental

101536 – Pensament Modern i Contemporani de l’Àsia Oriental

101526 – Relacions internacionals de l’Àsia Oriental

4t curs

101531 – Empresa i Mercats Nacionals i Internacionals de l’Àsia Oriental

101530 – Estudi de Casos de Política i Relacions Internacionals de l’Àsia Oriental

101544 – Estudis Culturals Comparatius de l’Àsia Oriental

101543 – Gènere, Literatura i Societat a l’Àsia Oriental

101551 – Idioma I: Coreà Modern

101574 – Idioma I: Japonès Modern

101575 – Idioma I: Xinès Modern

101550 – Idioma II: Coreà Modern

101572 – Idioma II: Japonès Modern

101573 – Idioma II: Xinès Modern

101570 – Idioma III: Japonès Modern

101571 – Idioma III: Xinès Modern

101568 – Idioma IV: Japonès Modern

101569 – Idioma IV: Xinès Modern

101529 – Migració i Diàspores de l’Àsia Oriental

101521 – Pràctiques Externes

101535 – Temes Avançats d’Art i Cultura Popular de l’Àsia Oriental

101524 – Temes Avançats de Societat Contemporània de l’Àsia Oriental

101547 – Text i Context I: Coreà

101554 – Text i Context I: Japonès

101552 – Text i Context II: Japonès

101518 – Treball de Final de Grau

Estudis Anglesos

1r curs

103410 – Gramàtica Descriptiva Anglesa

100219 – Grans temes de la filosofia

100218 – Grans temes de la història

100217 – Història i Cultura de les Illes Britàniques

100228 – Introducció a la Lingüística

100270 – Literatura Anglesa del Segle XX

100271 – Literatura Comparada

100222 – Llengua Estrangera, Alemany

100221 – Llengua estrangera, francès

100220 – Llengua Estrangera, Italià

103409 – Usos Bàsics de la Llengua Anglesa

2n curs

100227 – Fonètica i Fonologia Angleses I

100226 – Fonètica i Fonologia Angleses II

100225 – Gramàtica Anglesa

100191 – Història i Cultura dels Estats Units

100250 – Literatura del Romanticisme Anglès

100248 – Literatura Nord-Americana del Segle XIX

100246 – Literatura Victoriana

100223 – Sintaxi Anglesa

100234 – Ús de la Llengua Anglesa I

100233 – Ús de la Llengua Anglesa II

3r curs

100199 – Adquisició de la llengua anglesa

100215 – Anglès per a finalitats específiques

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

100208 – Estudis culturals en anglès

100206 – Estudis postcolonials en anglès

100212 – Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

100211 – Història de la Cultura Alemanya

100193 – Història de la Llengua Anglesa I

100192 – Història de la Llengua Anglesa II

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100205 – Idioma Modern III (Alemany)

100204 – Idioma Modern IV (Alemany)

100210 – Literatura Alemanya i Cinema

100249 – Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100209 – Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

100237 – Literatura nord-americana contemporània

100247 – Literatura Nord-Americana Moderna

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100224 – Llengua Comparada

100274 – Llenguatge, Cultura i Cognició

100259 – Metodologia de l’ensenyament

100190 – Morfologia, lexicologia i semàntica

100245 – Orígens de la Literatura Anglesa

100262 – Pensament Literari

100216 – Pràctiques externes

100189 – Pragmàtica

100267 – Prosa en anglès

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100266 – Shakespeare i el seu temps

100197 – Sociolingüística anglesa

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

100253 – Tradició Literària Occidental I

100252 – Tradició Literària Occidental II

100214 – Traducció

100232 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada

100231 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada

4t curs

100199 – Adquisició de la llengua anglesa

100215 – Anglès per a finalitats específiques

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

100208 – Estudis culturals en anglès

100206 – Estudis postcolonials en anglès

100212 – Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

100211 – Història de la Cultura Alemanya

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100205 – Idioma Modern III (Alemany)

100204 – Idioma Modern IV (Alemany)

100210 – Literatura Alemanya i Cinema

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100209 – Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

100237 – Literatura nord-americana contemporània

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100274 – Llenguatge, Cultura i Cognició

100259 – Metodologia de l’ensenyament

100190 – Morfologia, lexicologia i semàntica

100262 – Pensament Literari

100216 – Pràctiques externes

100189 – Pragmàtica

100267 – Prosa en anglès

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100266 – Shakespeare i el seu temps

100197 – Sociolingüística anglesa

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

100253 – Tradició Literària Occidental I

100252 – Tradició Literària Occidental II

100214 – Traducció

100251 – Treball de fi de grau

Filosofia

1r curs

100018 – Expressió escrita llengua catalana

100019 – Expressió escrita llengua espanyola

100290 – Filosofia de l’art

100291 – Filosofia pràctica

100218 – Grans temes de la història

100305 – Història de la ciència

100010 – Introducció a l’antropologia social i cultural

100292 – Introducció als problemes de la filosofia

100276 – Lectura de la imatge artística

100293 – Lectura de textos filosòfics

100294 – Teoria i pràctica de l’argumentació

2n curs

100311 – Epistemologia

100277 – Estètica

100282 – Ètica

100306 – Filosofia antiga

100307 – Filosofia de la il·lustració

100308 – Filosofia del segle XIX

100309 – Filosofia medieval

100310 – Filosofia moderna

100284 – Filosofia política

100314 – Lògica

3r curs

100285 – Drets humans

100278 – Estètica i crítica

100283 – Ètica contemporània

100300 – Fenomenologia i hermenèutica

100301 – Filosofia analítica

100312 – Filosofia de la ciència

100302 – Filosofia de la història

100316 – Filosofia de la ment

100317 – Filosofia de la tecnologia

100313 – Filosofia del llenguatge

100288 – Filosofia i gènere

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100303 – Metafísica

100322 – Pràctiques externes

100297 – Seminari de filosofia contemporània

100298 – Seminari de filosofia fonamental

100299 – Seminari de filosofia moderna

100281 – Seminari d’estètica i filosofia de l’art

100289 – Seminari d’ètica i filosofia política

100304 – Teoria crítica

4t curs

100285 – Drets humans

100278 – Estètica i crítica

100316 – Filosofia de la ment

100317 – Filosofia de la tecnologia

100288 – Filosofia i gènere

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100322 – Pràctiques externes

100297 – Seminari de filosofia contemporània

100298 – Seminari de filosofia fonamental

100299 – Seminari de filosofia moderna

100281 – Seminari d’estètica i filosofia de l’art

100289 – Seminari d’ètica i filosofia política

100323 – Treball de fi de grau

Llengua i Literatura Espanyoles

1r curs

100219 – Grans temes de la filosofia

100218 – Grans temes de la història

100228 – Introducció a la Lingüística

103547 – Introducció a la Literatura Espanyola I

103548 – Introducció a la Literatura Espanyola II

100604 – Introducció a la Llengua Espanyola

100271 – Literatura Comparada

100625 – Llatí

100603 – Llengua espanyola oral i escrita

100599 – Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles

2n curs

100587 – Fonètica i Fonologia de l’Espanyol

100597 – Gramàtica Històrica de l’Espanyol

100595 – Literatura Espanyola Contemporània

100594 – Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme

100593 – Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme

100624 – Literatura espanyola del segle XVI

100622 – Literatura espanyola medieval

100586 – Morfologia de l’Espanyol

100585 – Semàntica i pragmàtica de l’espanyol

100583 – Sintaxi de l’Espanyol: L’Oració Simple

3r curs

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

100582 – Comentari de Textos Literaris

100581 – Comentari lingüístic de textos literaris

100589 – Crítica textual

100598 – Dialectologia de l’espanyol

104616 – Gramàtica Històrica de l’Espanyol: Evolució i Problemes

100596 – Història de la Llengua Espanyola

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100592 – L’espanyol com a llengua estrangera

100591 – Lexicografia i terminologia de l’espanyol

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100623 – Literatura Espanyola del Segle XVII

100630 – Literatura hispanoamericana: de la literatura prehispànica al segle XIX

100629 – Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l’Època Contemporània

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100274 – Llenguatge, Cultura i Cognició

100262 – Pensament Literari

100621 – Pràctiques externes

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100584 – Sintaxi de l’Espanyol: L’Oració Composta

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100601 – Textos de la poesia espanyola contemporània

100613 – Textos de Literatura Hispanoamericana

100272 – Tipologia Lingüística

100253 – Tradició Literària Occidental I

100252 – Tradició Literària Occidental II

4t curs

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

100589 – Crítica textual

104616 – Gramàtica Històrica de l’Espanyol: Evolució i Problemes

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100592 – L’espanyol com a llengua estrangera

100591 – Lexicografia i terminologia de l’espanyol

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100274 – Llenguatge, Cultura i Cognició

100262 – Pensament Literari

100621 – Pràctiques externes

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100601 – Textos de la poesia espanyola contemporània

100613 – Textos de Literatura Hispanoamericana

100272 – Tipologia Lingüística

100253 – Tradició Literària Occidental I

100252 – Tradició Literària Occidental II

100631 – Treball de fi de grau

Traducció i Interpretació

1r curs

101482 – Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (alemany)

101480 – Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (anglès)

101481 – Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (francès)

101479 – Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (alemany)

101477 – Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (anglès)

101478 – Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (francès)

101476 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (alemany)

101468 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (àrab)

104661 – Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Coreà)

101474 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (francès)

101472 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (italià)

101471 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (japonès)

101470 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (portuguès)

101469 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (rus)

101475 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (xinès)

101467 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (alemany)

101459 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (àrab)

104662 – Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Coreà)

101465 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (francès)

101463 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (italià)

101462 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (japonès)

101461 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (portuguès)

101460 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (rus)

101466 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (xinès)

101284 – Idioma castellà per a traductors i intèrprets 1

101283 – Idioma català per a traductors i intèrprets 1

101437 – Iniciació a la traducció B-A (alemany-castellà)

101436 – Iniciació a la traducció B-A (alemany-català)

101433 – Iniciació a la traducció B-A (anglès-castellà)

101432 – Iniciació a la traducció B-A (anglès-català)

101435 – Iniciació a la traducció B-A (francès-castellà)

101434 – Iniciació a la traducció B-A (francès-català)

101483 – Introducció a les tecnologies de la traducció i de la interpretació

101282 – Llengua castellana per a traductors i intèrprets 1

101281 – Llengua catalana per a traductors i intèrprets 1

2n curs

101485 – Documentació aplicada a la traducció i a la interpretació

101287 – Història de la traducció i de la interpretació

101512 – Idioma B per a traductors i intèrprets 3 (alemany)

101510 – Idioma B per a traductors i intèrprets 3 (anglès)

101511 – Idioma B per a traductors i intèrprets 3 (francès)

101509 – Idioma B per a traductors i intèrprets 4 (alemany)

101507 – Idioma B per a traductors i intèrprets 4 (anglès)

101508 – Idioma B per a traductors i intèrprets 4 (francès)

101428 – Idioma català per a traductors i intèrprets 2

101412 – Idioma i traducció C1 (alemany)

101404 – Idioma i traducció C1 (àrab)

101410 – Idioma i traducció C1 (francès)

101408 – Idioma i traducció C1 (italià)

101407 – Idioma i traducció C1 (japonès)

101406 – Idioma i traducció C1 (portuguès)

101405 – Idioma i traducció C1 (rus)

101411 – Idioma i traducció C1 (xinès)

101403 – Idioma i traducció C2 (alemany)

101395 – Idioma i traducció C2 (àrab)

101401 – Idioma i traducció C2 (francès)

101399 – Idioma i traducció C2 (italià)

101398 – Idioma i traducció C2 (japonès)

101397 – Idioma i traducció C2 (portuguès)

101396 – Idioma i traducció C2 (rus)

101402 – Idioma i traducció C2 (xinès)

101427 – Llengua castellana per a traductors i intèrprets 2

101426 – Llengua catalana per a traductors i intèrprets 2

101285 – Traducció A-A

101345 – Traducció B-A 1 (alemany-castellà)

101344 – Traducció B-A 1 (alemany-català)

101341 – Traducció B-A 1 (anglès-castellà)

101340 – Traducció B-A 1 (anglès-català)

101343 – Traducció B-A 1 (francès-castellà)

101342 – Traducció B-A 1 (francès-català)

101339 – Traducció B-A 2 (alemany-castellà)

101338 – Traducció B-A 2 (alemany-català)

101335 – Traducció B-A 2 (anglès-castellà)

101334 – Traducció B-A 2 (anglès-català)

101337 – Traducció B-A 2 (francès-castellà)

101336 – Traducció B-A 2 (francès-català)

3r curs

101449 – Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Anglès)

101450 – Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Francès)

101358 – Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Alemany)

101394 – Idioma i traducció C3 (alemany)

101386 – Idioma i traducció C3 (àrab)

101392 – Idioma i traducció C3 (francès)

101390 – Idioma i traducció C3 (italià)

101389 – Idioma i traducció C3 (japonès)

101388 – Idioma i traducció C3 (portuguès)

101387 – Idioma i traducció C3 (rus)

101393 – Idioma i traducció C3 (xinès)

101385 – Idioma i traducció C4 (alemany)

101377 – Idioma i traducció C4 (àrab)

101383 – Idioma i traducció C4 (francès)

101381 – Idioma i traducció C4 (italià)

101380 – Idioma i traducció C4 (japonès)

101379 – Idioma i traducció C4 (portuguès)

101378 – Idioma i traducció C4 (rus)

101384 – Idioma i traducció C4 (xinès)

101438 – Iniciació a la interpretació

101351 – Iniciació a la traducció especialitzada B-A (alemany-castellà)

101350 – Iniciació a la traducció especialitzada B-A (alemany-català)

101347 – Iniciació a la traducció especialitzada B-A (anglès-castellà)

101346 – Iniciació a la traducció especialitzada B-A (anglès-català)

101349 – Iniciació a la traducció especialitzada B-A (francès-castellà)

101348 – Iniciació a la traducció especialitzada B-A (francès-català)

101516 – Tecnologies de la traducció i la interpretació

101286 – Teoria de la traducció i de la interpretació

101488 – Terminologia aplicada a la traducció i la interpretació

101333 – Traducció B-A 3 (alemany-castellà)

101332 – Traducció B-A 3 (alemany-català)

101329 – Traducció B-A 3 (anglès-castellà)

101328 – Traducció B-A 3 (anglès-català)

101331 – Traducció B-A 3 (francès-castellà)

101330 – Traducció B-A 3 (francès-català)

101318 – Traducció inversa (castellà-alemany)

101316 – Traducció inversa (castellà-anglès)

101317 – Traducció inversa (castellà-francès)

101315 – Traducció inversa (català-alemany)

101313 – Traducció inversa (català-anglès)

101314 – Traducció inversa (català-francès)

4t curs

101431 – Edició i revisió de textos (A – castellà)

101430 – Edició i revisió de textos (A – català)

101455 – Expressió oral A per a intèrprets (castellà)

101454 – Expressió oral A per a intèrprets (català)

101451 – Expressió oral B per a intèrprets (anglès)

101354 – Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació C (Portuguès)

103960 – Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació A (Català)

106409 – Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació D (Romanès)

101513 – Idioma B d’especialitat (B) per a traductors i intèrprets (anglès)

101476 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (alemany)

101468 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (àrab)

104661 – Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Coreà)

101474 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (francès)

101472 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (italià)

101471 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (japonès)

101470 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (portuguès)

101469 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (rus)

101475 – Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (xinès)

101467 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (alemany)

101459 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (àrab)

104662 – Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Coreà)

101465 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (francès)

101463 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (italià)

101462 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (japonès)

101461 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (portuguès)

101460 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (rus)

101466 – Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (xinès)

106403 – Idioma D per a Traductors i Intèrprets 1 (Grec Modern)

106405 – Idioma D per a Traductors i Intèrprets 1 (Romanès)

106404 – Idioma D per a Traductors i Intèrprets 2 (Grec Modern)

106406 – Idioma D per a Traductors i Intèrprets 2 (Romanès)

103689 – Idioma i traducció C5 (alemany)

103690 – Idioma i traducció C5 (àrab)

103692 – Idioma i traducció C5 (francès)

103694 – Idioma i traducció C5 (italià)

103695 – Idioma i traducció C5 (japonès)

103696 – Idioma i traducció C5 (portuguès)

103697 – Idioma i traducció C5 (rus)

103691 – Idioma i traducció C5 (xinès)

101367 – Idioma i traducció C6 (alemany)

101359 – Idioma i traducció C6 (àrab)

101365 – Idioma i traducció C6 (francès)

101363 – Idioma i traducció C6 (italià)

101362 – Idioma i traducció C6 (japonès)

101361 – Idioma i traducció C6 (portuguès)

101360 – Idioma i traducció C6 (rus)

101366 – Idioma i traducció C6 (xinès)

101458 – Introducció a les institucions nacionals i internacionals per a traductors i intèrprets

101484 – Lingüística aplicada a la traducció

101423 – Literatura A per a traductors (castellà)

101415 – Literatura estrangera per a traductors (portuguès)

101425 – Llengua d’especialitat (A) per a traductors i intèrprets (castellà)

101424 – Llengua d’especialitat (A) per a traductors i intèrprets (català)

101457 – Mediació social per a traductors i intèrprets

101443 – Pràctiques d’interpretació bilateral B-A-B (anglès-A-anglès)

101456 – Pràctiques externes

101440 – Tècniques de preparació a la interpretació bilateral B-A-B (anglès-A-anglès)

103557 – Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Alemany-Castellà)

103558 – Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Alemany-Català)

103559 – Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Anglès-Castellà)

103560 – Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Anglès-Català)

103561 – Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Francès-Castellà)

103562 – Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Francès-Català)

101327 – Traducció audiovisual i localització A-A (castellà-català /català-castellà)

101320 – Traducció de textos editorials no literaris B-A (anglès-castellà)

101319 – Traducció de textos editorials no literaris B-A (anglès-català)

105022 – Traducció Especialitzada B (alemany) – A

105021 – Traducció Especialitzada B (francès) – A

101310 – Traducció inversa especialitzada (castellà-anglès)

101307 – Traducció inversa especialitzada (català-anglès)

101301 – Traducció jurídica i financera B-A (anglès-castellà)

101300 – Traducció jurídica i financera B-A (anglès-català)

101295 – Traducció literària B-A (anglès-castellà)

101294 – Traducció literària B-A (anglès-català)

105024 – Traducció Literària i Editorial B (alemany) – A

105023 – Traducció Literària i Editorial B (francès) – A

101289 – Traducció tècnica i científica B-A (anglès-castellà)

101288 – Traducció tècnica i científica B-A (anglès-català)

103698 – Treball de fi de grau

Biologia

1r curs

100766 – Bioestadística

103980 – Biologia Cel·lular

100801 – Botànica

100758 – Estructura i funció de biomolècules

100810 – Física

100777 – Genètica

100782 – Histologia

100745 – Matemàtiques

100765 – Química

100786 – Zoologia

2n curs

100779 – Ampliació de biologia cel·lular

100791 – Ampliació de zoologia

100784 – Ampliació d’histologia

100804 – Anàlisi i cartografia de la vegetació

100751 – Biologia humana

100759 – Biosenyalització i metabolisme

100806 – Fisiologia animal: sistemes

100776 – Genètica molecular

100771 – Microbiologia

100796 – Nutrició i metabolisme vegetal

3r curs

100780 – Bioinformàtica

100769 – Ciències de la biosfera

100774 – Diversitat funcional de microorganismes

100768 – Ecologia

100770 – Evolució

100807 – Fisiologia animal: neurofisiologia i endocrinologia

100797 – Fisiologia i regulació del desenvolupament vegetal

100757 – Immunologia

100747 – Salut i ambient

4t curs

100753 – Antropologia forense

100752 – Antropologia molecular

100764 – Biocatàlisi

100783 – Biologia del desenvolupament

100790 – Biologia i diversitat d’artròpodes

100803 – Biologia i diversitat de fanerògames

100802 – Biologia i diversitat de plantes criptògames

100788 – Biologia i diversitat de vertebrats terrestres

100789 – Biologia i diversitat d’invertebrats no artròpodes

100775 – Biologia molecular de procariotes

100763 – Biologia molecular i biotecnologia de plantes

100800 – Botànica aplicada

100761 – Citogenètica

100773 – Ecologia microbiana

100767 – Edafologia

100809 – Endocrinologia

100746 – Farmacologia

100808 – Fisiologia animal comparada i ambiental

100805 – Fisiologia de la conducta

100772 – Fisiologia i metabolisme microbià

100799 – Fisiologia vegetal ambiental

100798 – Fisiologia vegetal aplicada

100794 – Genètica de poblacions

100750 – Genètica humana

100792 – Genòmica, proteòmica i interactòmica

100781 – Histologia d’òrgans i sistemes

100744 – Història de la biologia

100787 – Ictiologia

100756 – Immunologia de les malalties infeccioses

100749 – Orígens Humans

100795 – Pràctiques externes

100748 – Primatologia

100762 – Química i enginyeria de proteïnes

100760 – Tecnologia de la reproducció

100092 – Temes de Ciència Actual

100785 – Treball de Final de Grau

Biologia ambiental

1r curs

100811 – Bioestadística

100855 – Biologia cel·lular i histologia

100812 – Bioquímica

100854 – Ecologia

100853 – Genètica

100814 – Matemàtiques

100838 – Medi físic

100829 – Prospecció del medi natural

100846 – Química

100851 – Zoologia

2n curs

100837 – Ampliació de Zoologia

100832 – Anàlisi de cartografia ambiental

100845 – Biologia de la conservació

100840 – Botànica

100817 – Edafologia

100834 – Fisiologia animal comparada i ambiental

100823 – Fisiologia vegetal

100822 – Fisiologia vegetal ambiental

100852 – Microbiologia

3r curs

100831 – Anàlisi de la vegetació

100830 – Biologia marina

100820 – Ciències de la biosfera

100825 – Ecologia microbiana

100818 – Ecotoxicologia i contaminació

100844 – Estudi de casos de biologia ambiental

100828 – Filogènia i evolució

100843 – Gestió de recursos animals i plagues

100827 – Micologia

100842 – Valoració d’espècies i ecosistemes

4t curs

105782 – Agrogenòmica

100836 – Biologia humana

100849 – Biologia i diversitat d’artròpodes

100841 – Biologia i diversitat de les fanerògames

100850 – Biologia i diversitat de vertebrats terrestres

100848 – Biologia i diversitat d’invertebrats no artròpodes

100835 – Comportament animal

100819 – Ecologia forestal

100839 – Ecologia, evolució i diversitat de les criptògames

105781 – Economia i Gestió d’Empreses

100821 – Fisiologia vegetal aplicada

100847 – Ictiologia

100826 – Micologia aplicada

100824 – Microbiologia ambiental

100833 – Parasitologia

100813 – Pràcticum en empreses o institucions

105780 – Primatologia

100816 – Protecció de sòls

100815 – Treball de final de grau

Bioquímica

1r curs

100892 – Biologia cel·lular

100877 – Bioquímica I

100908 – Física

100890 – Fonaments de la química general

100870 – Histologia

100886 – Laboratori integrat 1

100885 – Laboratori integrat 2

100872 – Matemàtiques

100875 – Microbiologia

100889 – Química orgànica dels processos bioquímics

100879 – Tècniques instrumentals bàsiques

100888 – Termodinàmica i cinètica

2n curs

100867 – Biocatàlisi

100910 – Bioestadística

100858 – Biologia molecular

100876 – Bioquímica II

100887 – Cultius cel·lulars

100898 – Fisiologia animal 

100912 – Fisiologia vegetal

100891 – Genètica

100884 – Laboratori integrat 3

100883 – Laboratori integrat 4

100857 – Química i enginyeria de proteïnes

100880 – Tècniques instrumentals avançades

100873 – Virologia

3r curs

100866 – Bioenergètica

100894 – Bioinformàtica

100871 – Bioquímica clínica

100909 – Bioquímica industrial

100897 – Bioquímica: aspectes legals i socials

100893 – Genòmica, proteòmica i interactòmica

100869 – Immunologia

100882 – Laboratori integrat 5

100881 – Laboratori integrat 6

100868 – Patologia molecular

100865 – Regulació metabòlica

100864 – Senyalització cel·lular

100856 – Tecnologia del DNA recombinant

4t curs

100907 – Anàlisi estructural avançada

100903 – Animals transgènics

100906 – Biofísica de membranes

100863 – Biologia molecular del càncer

100913 – Biologia molecular i biotecnologia de plantes

100861 – Desenvolupament animal i tècniques de manipulació embrionària

100896 – Economia i gestió

100860 – Endocrinologia

100905 – Espectroscòpia de biomolècules

100902 – Farmacologia molecular

100911 – Fisiologia vegetal aplicada

100874 – Microbiologia molecular

100904 – Nanobiotecnologia

100859 – Neuroquímica

100899 – Pràctiques en empreses i institucions

100878 – Química biomolecular

100901 – Teràpia gènica

100895 – Treball de final de grau

100900 – Vacunes i fàrmacs

Biotecnologia

1r curs

100946 – Biologia animal i vegetal

100939 – Biologia cel·lular

100938 – Bioquímica

100920 – Física

100945 – Fisiologia vegetal

100915 – Fonaments de química

100944 – Genètica

100928 – Laboratori integrat 1

100927 – Laboratori integrat 2

100967 – Matemàtiques

100914 – Química orgànica

100921 – Tècniques instrumentals bàsiques

2n curs

100936 – Biologia i genètica molecular

100969 – Economia i gestió d’empresa

100932 – Fisiologia animal 

100960 – Fonaments d’enginyeria de bioprocessos

100926 – Laboratori integrat 3

100925 – Laboratori integrat 4

100966 – Mètodes numèrics i aplicacions informàtiques

100953 – Microbiologia

100952 – Microbiologia molecular

100934 – Tecnologia del DNA recombinant

3r curs

100962 – Anàlisi i síntesi de bioprocessos

100971 – Aspectes legals de la biotecnologia

100948 – Bioinformàtica

100970 – Biotecnologia i societat

100929 – Cultius cel·lulars

100947 – Genòmica, proteòmica i interactòmica

100918 – Immunologia

100924 – Laboratori integrat 5

100923 – Laboratori integrat 6

100959 – Processos de separació i purificació

100935 – Química i enginyeria de proteïnes

100922 – Tècniques instrumentals avançades

100951 – Virologia

4t curs

100937 – Animals transgènics

100956 – Biocatàlisi

100931 – Biodiversitat

100963 – Biologia molecular i biotecnologia de plantes

100968 – Biotecnologia alimentària

100955 – Biotecnologia ambiental

100958 – Control i instrumentació

100972 – Enginyeria genètica de microorganismes

100943 – Farmacologia

100954 – Fisiologia vegetal aplicada

100957 – Millora genètica animal

100919 – Modelització i simulació de biosistemes

100933 – Nanobiotecnologia

100949 – Patologia molecular

100916 – Pràctiques externes

100964 – Projectes de plantes biotecnològiques

100942 – Tecnologia de la reproducció

100930 – Teràpia gènica i cel·lular

100950 – Treball de final de grau

100973 – Vacunes i fàrmacs biotecnològics

Geologia

1r curs

101059 – Cristal·lografia

101039 – Fonaments de geologia

101030 – La vida a la Terra

101045 – Matemàtiques per la geologia

101044 – Planeta Terra

101060 – Química de la terra

101038 – Treball de camp de geologia regional

2n curs

101040 – Cartografia geològica

101064 – Estratigrafia

101063 – Geomorfologia I

101062 – Geomorfologia II

101058 – Mineralogia

101049 – Paleontologia I

101048 – Paleontologia II

101061 – Sedimentologia

101031 – Sistemes d’informació geogràfica i tractament d’imatges

3r curs

101071 – Ambients geològics actuals

101065 – Anàlisi de conques

101070 – Anàlisi de riscos geològics

101033 – Economia i gestió d’empresa

101069 – Edafologia

101054 – Enginyeria geològica I: mecànica de roques

101053 – Enginyeria geològica II: mecànica de sòls i geotècnia

101052 – Geologia del petroli

101047 – Geologia estructural I

101046 – Geologia estructural II

101035 – Geoquímica

101068 – Geoquímica ambiental

101067 – Gestió ambiental i ordenació del territori

101066 – Hidrogeologia

101051 – Jaciments minerals

101034 – Mètodes geofísics

101055 – Petrologia ígnia

101057 – Petrologia metamòrfica

101056 – Petrologia sedimentària

101043 – Registre geològic del canvi global

101050 – Roques industrials i del patrimoni

101042 – Tectònica global

101029 – Treball de camp de geologia del Massís Ibèric

4t curs

101071 – Ambients geològics actuals

101065 – Anàlisi de conques

101070 – Anàlisi de riscos geològics

101033 – Economia i gestió d’empresa

101069 – Edafologia

101054 – Enginyeria geològica I: mecànica de roques

101053 – Enginyeria geològica II: mecànica de sòls i geotècnia

101052 – Geologia del petroli

101068 – Geoquímica ambiental

101067 – Gestió ambiental i ordenació del territori

101066 – Hidrogeologia

101051 – Jaciments minerals

101036 – Pràcticum

101043 – Registre geològic del canvi global

101050 – Roques industrials i del patrimoni

101042 – Tectònica global

101028 – Treball de camp de geologia dels Pirineus

101037 – Treball de fi de grau

Antropologia Social i Cultural

1r curs

101259 – Antropologia i intervenció sociocultural

101279 – Aproximació etnogràfica a la diversitat cultural

101278 – Conceptes bàsics. Perspectives antropològiques sobre diferència i desigualtat

101258 – Cultura, natura i desenvolupament

100018 – Expressió escrita llengua catalana

100019 – Expressió escrita llengua espanyola

100219 – Grans temes de la filosofia

100218 – Grans temes de la història

101275 – Introducció a la sociologia

101277 – Textos i audiovisuals etnogràfics

100333 – Visions geogràfiques del món

2n curs

101269 – Antropologia de la religió, el simbolisme i el ritual

101268 – Antropologia del parentesc

101267 – Antropologia econòmica

101266 – Antropologia política

101264 – Epistemologia i mètodes de recerca en antropologia social i cultural

105764 – Història de l’Antropologia I: dels Antecedents a Boas

105765 – Història de l’Antropologia II: de les Escoles Clàssiques al Postmodernisme

101263 – Pràctiques de camp en antropologia social i cultural I

3r curs

101249 – Anàlisi Antropològica del Món Contemporani

101253 – Antropologia de l’educació

101243 – Antropologia dels pobles d’Espanya

101252 – Antropologia dels sistemes de sexe/gènere

101251 – Antropologia històrica

101273 – Coneixement local i gestió de recursos naturals

101582 – Demografia

101271 – Ecologia Humana

101248 – Entorn, espai i habitatge

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

101246 – Migracions i relacions interculturals

101245 – Noves formes de família i nous grups domèstics

101244 – Persona, cos, salut i gènere

101262 – Pràctiques de camp en antropologia social i cultural II

101265 – Pràctiques externes

101261 – Recursos instrumentals per a la recerca en antropologia

101255 – Seminari d’aplicacions de l’antropologia i anàlisi de polítiques d’intervenció social

101254 – Seminari de pràctiques externes

101257 – Seminari de teoria crítica i pensament antropològic

101256 – Seminari de teories i recerques antropològiques avançades

101260 – Tècniques de recerca en antropologia social i cultural

4t curs

101251 – Antropologia històrica

101273 – Coneixement local i gestió de recursos naturals

101582 – Demografia

101271 – Ecologia Humana

101248 – Entorn, espai i habitatge

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

101246 – Migracions i relacions interculturals

101245 – Noves formes de família i nous grups domèstics

101244 – Persona, cos, salut i gènere

101265 – Pràctiques externes

101255 – Seminari d’aplicacions de l’antropologia i anàlisi de polítiques d’intervenció social

101254 – Seminari de pràctiques externes

101257 – Seminari de teoria crítica i pensament antropològic

101256 – Seminari de teories i recerques antropològiques avançades

101280 – Treball de final de grau

Criminologia

1r curs

100475 – Estructura social

100449 – Fonaments de la psicologia criminal

100455 – Fonts de dades en criminologia

100434 – Introducció a la criminologia

103499 – Introducció al Dret

100454 – La recerca científica en criminologia

100472 – Llenguatge criminològic

100433 – Pedagogia

100448 – Psicologia social

100474 – Sociologia general

2n curs

100452 – Anàlisi de dades

100460 – Dret penal especial

100459 – Dret penal general

100450 – Mètodes quantitatius de recerca en criminologia

100442 – Policia i seguretat

100441 – Prevenció de la delinqüència

100439 – Programes d’intervenció

100444 – Teories criminològiques

100436 – Victimologia

3r curs

103953 – Anàlisi Geogràfica del Delicte

100470 – Delinqüència econòmica

100467 – Delinqüència i drogues

100469 – Delinqüència juvenil

100458 – Dret penitenciari

100457 – Dret processal penal

100451 – Mètodes qualitatius de recerca en criminologia

100462 – Penologia

100445 – Política criminal

100464 – Violència domèstica i delinqüència contra les dones

4t curs

100443 – Avaluació de programes i polítiques públiques

103952 – Criminologia Comparada

100471 – Crims contra la Humanitat i els Drets Humans

100447 – Delinqüència i psicopatologia

100468 – Delinqüència organitzada

100453 – Gènere i criminologia

103551 – Investigació Criminal

100461 – Penologia comparada

100435 – Pràcticum extern

100446 – Psicologia criminal aplicada

103954 – Seguretat Privada en Àmbits Específics

100437 – Tècniques de resolució del conflicte

100463 – Treball de Final de Grau

100438 – Xarxes d’intervenció social

Relacions Laborals

1r curs

100506 – Comptabilitat

100491 – Dret civil

100490 – Dret constitucional

100489 – Dret del treball I

100488 – Dret mercantil

100505 – Economia de l’empresa

103500 – Història del Dret Social i de les Institucions Laborals

100514 – Introducció a l’economia

103501 – Psicologia

100513 – Sociologia del treball i de les relacions laborals

2n curs

100520 – Dret administratiu

100499 – Dret del treball II

100498 – Dret del treball III

103503 – Dret Tributari

100504 – Economia del treball

100494 – Normes internacionals i dret social comunitari

100521 – Organització d’empreses

100502 – Polítiques sociolaborals

103502 – Psicologia del Treball

100482 – Sociologia de l’empresa

3r curs

100501 – Dret de la seguretat social I

100500 – Dret de la seguretat social II

100496 – Dret sindical

100524 – Estratègia de l’empresa

100495 – Gestió judicial i extrajudicial del conflicte laboral

100493 – Ordenació jurídica de la seguretat i la salut laborals

100476 – Tècniques de negociació i resolució de conflictes

100480 – Tècniques d’investigació social

100481 – Teoria de les relacions laborals

4t curs

100527 – Auditoria sociolaboral I

103956 – Dictadura Franquista i Transició Democràtica

100512 – Dret del treball i Noves Tecnologies

100497 – Dret sancionador del treball

105068 – Drets i Tecnologies en l’Àmbit de les Relacions Laborals

100522 – Gestió estratègica de recursos humans

100510 – Gestió jurídica de la diversitat a l’empresa

100484 – Organització, qualificació i competències

103959 – Pràctiques Externes

100507 – Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques

103958 – Treball de Final de Grau

Ciència Política i Gestió Pública

1r curs

101106 – Anglès per a les ciències socials

101100 – Ciència política

101077 – Economia política

101105 – Fonaments de sociologia

101116 – Fonaments del dret públic

101099 – Política i món contemporani

2n curs

101114 – Administració i polítiques públiques

101104 – Metodologia de l’anàlisi política

101118 – Pensament polític

101078 – Política espanyola

101091 – Relacions Internacionals

3r curs

101113 – Anàlisi de les polítiques públiques

101097 – Anàlisi de polítiques exteriors

101076 – Anàlisi electoral

101096 – Anàlisi i resolució de conflictes

101075 – Comportament polític

101074 – Comunicació i Opinió Pública

101098 – Demografia

101121 – Dret administratiu

101120 – Dret constitucional

101119 – Dret internacional públic

101086 – Economia i comerç internacional

101085 – Finances públiques

101111 – Gestió pública

101110 – Govern Local

101109 – Govern Multinivell

101083 – Institucions i política de la Unió Europea

101108 – Negociació d’Intervencions Públiques

101095 – Organitzacions internacionals

101072 – Partits

101082 – Política catalana

101081 – Política comparada I

101080 – Política comparada II

101084 – Política econòmica i economia del sector públic

101094 – Política Exterior Espanyola

101093 – Política internacional europea

101107 – Polítiques Comunitàries

101122 – Pràctiques externes

101092 – Problemes actuals de les relacions internacionals

101090 – Sistema internacional contemporani

101102 – Tècniques de recerca

101089 – Teoria de les relacions internacionals

101117 – Teoria Política

4t curs

101113 – Anàlisi de les polítiques públiques

101097 – Anàlisi de polítiques exteriors

101076 – Anàlisi electoral

101096 – Anàlisi i resolució de conflictes

101074 – Comunicació i Opinió Pública

101098 – Demografia

101121 – Dret administratiu

101120 – Dret constitucional

101119 – Dret internacional públic

101086 – Economia i comerç internacional

101085 – Finances públiques

101110 – Govern Local

101109 – Govern Multinivell

101108 – Negociació d’Intervencions Públiques

101095 – Organitzacions internacionals

101072 – Partits

101082 – Política catalana

101094 – Política Exterior Espanyola

101093 – Política internacional europea

101107 – Polítiques Comunitàries

101122 – Pràctiques externes

101092 – Problemes actuals de les relacions internacionals

101089 – Teoria de les relacions internacionals

101117 – Teoria Política

104093 – Treball de Final de Grau

Educació Social

1r curs

105047 – Aspectes biopsicològics de la persona

103682 – Comunicació i interacció educativa I

103683 – Comunicació i interacció educativa II

101644 – Educació i contextos educatius

101634 – El procés d’ensenyament aprenentatge

105045 – Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris

105046 – Psicologia Evolutiva i de l’Educació

101662 – Teories i història de l’educació

2n curs

103520 – Antropologia i Filosofia de l’Educació

101657 – Bases sociopolítiques de l’educació

101653 – Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes

101655 – Investigar en educació

101642 – L’organització i els grups

3r curs

101671 – Acollida i inclusió de les persones immigrants

101666 – Democràcia i participació social

101665 – Desenvolupament cultural comunitari

101673 – Educació amb les persones adultes

101684 – Educació de nens i joves

101636 – Educació en contextos de diversitat

101683 – Educació en el temps lliure de nens i joves

101646 – Educació i cooperació per al desenvolupament

101661 – Educació per a la ciutadania

101664 – Educació per a la salut

101639 – Educació, sostenibilitat i consum

101637 – Estratègies de mediació

101659 – Estratègies didàctiques per a la formació de les persones adultes

101663 – Fonaments de l’educació sociocomunitària

101675 – Gestió d’institucions socioeducatives

101682 – Infància i adolescència en risc

101670 – Inserció social de les persones amb discapacitat

101669 – Institucions de justícia i reeducació

101668 – Orientació i inserció sociolaboral

104080 – Pedagogia Social

101681 – Pràcticum I

101656 – Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

101667 – Treball social i discriminació

4t curs

101671 – Acollida i inclusió de les persones immigrants

101666 – Democràcia i participació social

101665 – Desenvolupament cultural comunitari

101636 – Educació en contextos de diversitat

101683 – Educació en el temps lliure de nens i joves

101646 – Educació i cooperació per al desenvolupament

101661 – Educació per a la ciutadania

101664 – Educació per a la salut

101639 – Educació, sostenibilitat i consum

101637 – Estratègies de mediació

101659 – Estratègies didàctiques per a la formació de les persones adultes

101682 – Infància i adolescència en risc

101670 – Inserció social de les persones amb discapacitat

101669 – Institucions de justícia i reeducació

101668 – Orientació i inserció sociolaboral

101680 – Pràcticum II

101656 – Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

103546 – Treball de Final de Grau

101667 – Treball social i discriminació

Pedagogia

1r curs

105047 – Aspectes biopsicològics de la persona

103682 – Comunicació i interacció educativa I

103683 – Comunicació i interacció educativa II

101644 – Educació i contextos educatius

101634 – El procés d’ensenyament aprenentatge

105045 – Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris

105046 – Psicologia Evolutiva i de l’Educació

101662 – Teories i història de l’educació

2n curs

103520 – Antropologia i Filosofia de l’Educació

101657 – Bases sociopolítiques de l’educació

101653 – Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes

101655 – Investigar en educació

101642 – L’organització i els grups

3r curs

103523 – Desenvolupament Organitzacional d’Institucions Educatives

103524 – Direcció i Lideratge d’Institucions Educatives

103528 – Economia i Planificació de l’Educació

103527 – Educació Comparada

103522 – Innovació Educativa

103521 – Models i Estratègies de Formació en les Organitzacions

103525 – Orientació Escolar

103526 – Orientació Professional

103686 – Pràcticum I

4t curs

101660 – Avaluació de centres i professors

101636 – Educació en contextos de diversitat

101646 – Educació i cooperació per al desenvolupament

101661 – Educació per a la ciutadania

101639 – Educació, sostenibilitat i consum

101637 – Estratègies de mediació

101659 – Estratègies didàctiques per a la formació de les persones adultes

101635 – Gestió i desenvolupament dels recursos humans en les organitzacions

103687 – Pràcticum II

101643 – Supervisió i inspecció educativa

101656 – Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

101628 – Treball de final de grau

Sociologia

1r curs

101100 – Ciència política

101077 – Economia política

101105 – Fonaments de sociologia

101141 – Història contemporània

101138 – Metodologia i disseny de la recerca social

101091 – Relacions Internacionals

2n curs

101143 – El gènere i la etnicitat

101124 – Gestió de projectes d’intervenció social I

101142 – Les classes socials i l’estratificació

102146 – Mètodes d’Anàlisi

101147 – Mètodes qualitatius de recerca social

101146 – Mètodes quantitatius de recerca social

101127 – Pensament sociològic contemporani

102145 – Política social, família i migracions

101125 – Teoria sociològica micro

3r curs

101148 – Anàlisi multivariada de dades

101149 – Anàlisi qualitativa

101144 – El canvi social i la globalització

101128 – Epistemologia de les ciències socials

101123 – Gestió de projectes d’intervenció social II

101129 – Sociologia ambiental

101133 – Sociologia de la religió

101158 – Sociologia de l’educació

101151 – Sociologia del treball

101126 – Teoria sociològica macro

4t curs

101136 – Antropologia social

103688 – Consum i Sostenibilitat

101098 – Demografia

101157 – Economia de les Polítiques Socials

101160 – Educació, escola i territori

101159 – Política educativa

101139 – Pràctiques externes

101153 – Relacions laborals

101137 – Sociologia de la comunicació

101134 – Sociologia de la Cultura

101152 – Sociologia de l’empresa i de les organitzacions

101132 – Sociologia de les identitats

101131 – Sociologia del coneixement

101154 – Sociologia del gènere

104094 – Treball de final de grau

101150 – Treball domèstic i vida quotidiana

Història

1r curs

100018 – Expressió escrita llengua catalana

100019 – Expressió escrita llengua espanyola

100337 – Fonaments del món contemporani

100338 – Fonaments del món modern

100219 – Grans temes de la filosofia

100334 – Introducció a la Història Antiga

100335 – Introducció a la Història Medieval

100336 – Introducció a la Prehistòria

100010 – Introducció a l’antropologia social i cultural

100276 – Lectura de la imatge artística

100333 – Visions geogràfiques del món

2n curs

100340 – Història Contemporània de Catalunya I, del Catalanisme a la Generalitat Republicana

100342 – Història Contemporània d’Espanya I, l’Època de la Revolució Liberal

100345 – Història Contemporània universal I, l’Època del Liberalisme

100339 – Història social i econòmica de l’antiguitat

100361 – La Formació d’Europa. Segles V-XI

100363 – L’Època de la Reforma

100360 – L’Època del Gòtic. Segles XII-XV

100388 – Les Societats Prehistòriques

100373 – Mètodes i Tècniques per a la Recerca Històrica

100374 – Paleografia

3r curs

100348 – Conquesta i Colonització d’Amèrica (Segles XVI-XVIII)

100341 – Història Contemporània de Catalunya II, el Franquisme i la Recuperació de l’Autonomia

100343 – Història Contemporània d’Espanya II, de la Monarquia a la República

100344 – Història Contemporània d’Espanya III, el Franquisme i la Democràcia

100346 – Història Contemporània Universal II, l’Època de l’Imperialisme

100347 – Història Contemporània universal III, l’Època dels Blocs

100349 – Història d’Amèrica Contemporània

100362 – L’Època de la Il·lustració

100364 – L’Època del Barroc

100390 – Tendències Historiogràfiques Actuals

4t curs

100331 – Arqueologia Agrària de l’Edat Mitjana

100379 – Arqueologia de les Dones

100330 – Arqueologia del Territori Medieval

103985 – Ciència i Tècnica a l’Època Moderna

100375 – Cultura i Mentalitats a l’Època Moderna

100383 – Dictadures i Democràcies al Segle XX

100328 – Diplomàtica

100354 – Els Orígens de la Catalunya Contemporània

100357 – Els Regnes Hispànics Medievals i Al-Àndalus

100382 – Epigrafia i Numismàtica

100384 – Feixisme, Populisme i Nacionalpopulisme al Segle XX

100355 – Guerra i imperialisme en l’antiguitat

100356 – Guerra i Societat en l’Època Moderna

100351 – Història antiga de Catalunya

100325 – Història de la Religió i del Pensament en l’Antiguitat

100368 – Història de les Dones a l’Edat Mitjana

100389 – Història del Mediterrani en l’Antiguitat

100366 – Història del Pensament i de les Cultures Polítiques Contemporànies

100365 – Història Dels Moviments Socials a l’Època Contemporània

100369 – Història i gènere a l’antiguitat

100370 – Història i Gènere a l’Època Moderna

100371 – Història i Gènere als Segles Contemporanis

100352 – Història Medieval de Catalunya

100353 – Història Moderna de Catalunya

100367 – Història Social i Econòmica del Món Contemporani

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100376 – La Monarquia dels Reis Catòlics

100377 – La Monarquia Hispànica, Segles XVI-XVIII

100332 – Llatí Medieval

100386 – Nacions i Nacionalismes en el Món Contemporani.

104156 – Pràctiques Externes (Arxivística i Documentació)

100358 – Relacions internacionals i conflictes a l’època contemporània

100359 – Revoltes i Revolucions a l’Època Moderna

100387 – Revolució i Contrarevolució a l’Època Contemporània

100372 – Textos Llatins

100391 – Treball de Final de Grau

Microbiologia

1r curs

100991 – Biologia animal

100990 – Biologia cel·lular i histologia animal

100989 – Biologia vegetal

100999 – Bioquímica

100984 – Genètica

100980 – Laboratori integrat I

100979 – Laboratori integrat II

101001 – Matemàtiques

101025 – Microbiologia

101023 – Química

2n curs

101000 – Bioinformàtica

100986 – Biologia molecular d’eucariotes

101027 – Diversitat de procariotes

100988 – Ecologia

101020 – Ecologia microbiana

101019 – Fisiologia i metabolisme microbià

101008 – Immunologia

100978 – Laboratori integrat III

100977 – Laboratori integrat IV

101024 – Protistologia

100998 – Tècniques instrumentals

101002 – Virologia

3r curs

100985 – Biologia molecular de procariotes

101022 – Bioreactors

101021 – Bioseguretat i normatives

100981 – Enginyeria genètica de microorganismes

101011 – Epidemiologia de les malalties infeccioses

100976 – Laboratori integrat V

100975 – Laboratori integrat VI

101026 – Micologia

101015 – Microbiologia ambiental

101006 – Microbiologia clínica

101005 – Microbiologia dels aliments

101014 – Microbiologia industrial

4t curs

100997 – Biocatàlisi

100996 – Biofísica

100995 – Bioquímica clínica

100994 – Edafologia

101010 – Farmacologia

100993 – Fisiologia animal: sistemes

100992 – Fisiologia vegetal aplicada

100983 – Genòmica microbiana

100982 – Genòmica, proteòmica i interactòmica

101009 – Higiene alimentària

101007 – Immunologia de les malalties infeccioses

101017 – Introducció a la tecnologia dels aliments

101016 – Micologia aplicada

101004 – Parasitologia

101012 – Perspectives professionals de la microbiologia

100974 – Pràcticum

100092 – Temes de Ciència Actual

100987 – Treball de fi de grau

101003 – Vacunes i fàrmacs

Dret

1r curs

102300 – Dret Civil I

102216 – Dret Constitucional I

102252 – Dret Penal I

102246 – Dret Penal II

102231 – Dret Romà

102197 – Història del Dret i de les Institucions

102251 – Instruments per a l’Estudi

102277 – Introducció a l’Economia

102299 – Organització Constitucional de l’Estat

102267 – Teoria del Dret

2n curs

102276 – Dret Administratiu I

102230 – Dret Administratiu II

102240 – Dret Civil II

102239 – Dret Civil III

102215 – Dret Constitucional II

102263 – Dret de la Unió Europea

102232 – Dret Internacional Públic

102271 – Dret Mercantil I

102245 – Dret Penal III

3r curs

102229 – Dret Administratiu III

102238 – Dret Civil IV

102292 – Dret del Treball i de la Seguretat Social I

102291 – Dret del Treball i de la Seguretat Social II

102223 – Dret Financer i Tributari I

102222 – Dret Financer i Tributari II

102270 – Dret Mercantil II

102207 – Dret Processal I

102206 – Dret Processal II

4t curs

102282 – Bioètica

100471 – Crims contra la Humanitat i els Drets Humans

103956 – Dictadura Franquista i Transició Democràtica

103955 – Dret de Família

102293 – Dret de la Seguretat Social

102273 – Dret de l’Assegurança

102237 – Dret de Successions

102261 – Dret del Comerç Internacional

102227 – Dret del Medi Ambient

102260 – Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació)

102285 – Dret i Benestar Animal

102259 – Dret Internacional Privat

102226 – Dret Local

102272 – Dret Marítim

102247 – Dret Penal Econòmic i de l’Empresa

102225 – Dret Urbanístic

102214 – Drets Fonamentals

105068 – Drets i Tecnologies en l’Àmbit de les Relacions Laborals

102204 – Els Judicis Penals

102219 – Fiscalitat Empresarial

102280 – Gènere i Dret

102205 – Gestió dels Litigis Civils

102258 – Institucionalització del Sistema Internacional

102213 – Institucions Polítiques de Catalunya

102257 – La Participació dels Ciutadans en les Institucions de la Unió Europea

102221 – L’Impost de la Renda de les Persones Físiques i l’Impost de Successions i Donacions

102249 – Multiculturalitat i Llibertat Religiosa

105066 – Pràctiques en Oficines Judicials

104153 – Pràctiques Externes

102200 – Pràctiques Externes I

102255 – Protecció Internacional dels Drets Humans

100507 – Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques

102234 – Responsabilitat Civil

105067 – Simulació Jurídica

102294 – Sistemes Jurídics Contemporanis

103957 – Treball de Final de Grau

Educació Infantil

1r curs

103682 – Comunicació i interacció educativa I

103683 – Comunicació i interacció educativa II

102007 – Context social i gestió escolar

102024 – Desenvolupament de la personalitat (0-6 anys)

101644 – Educació i contextos educatius

105045 – Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris

102022 – Pràcticum I

2n curs

102015 – Aspectes instrumentals de les llengües

103679 – Didàctica de la llengua oral en educació infantil

102012 – Els centres educatius d’educació infantil

101997 – Observació sistemàtica i anàlisi de contextos

102000 – Organització de l’espai escolar, materials i habilitats docents

102021 – Pràcticum II

102023 – Processos educatius i aprenentatge (0-6 anys)

102006 – Societat, família i escola

102011 – Teories i pràctiques contemporànies en educació

3r curs

103680 – Didàctica de la llengua escrita i la literatura en educació infantil

104075 – Didàctica de la Música en l’Etapa d’Educació Infantil I

101989 – Didàctica del coneixement del medi natural i social en educació infantil I

101988 – Didàctica del coneixement del medi natural i social en educació infantil II

105048 – Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d’Educació Infantil I

101992 – Educació de les arts visuals en educació infantil I

101991 – Educació de les arts visuals en educació infantil II

105050 – Inclusió Educativa: Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil

102005 – Infància, salut i alimentació

101986 – Les matemàtiques en el currículum d’educació infantil

102020 – Pràcticum III

4t curs

101999 – Acollida lingüística a l’escola

106076 – Anàlisi, Audició i Creació

102002 – Biblioteca escolar

104076 – Didàctica de la Música en l’Etapa d’Educació Infantil II

102039 – Didàctica de la música I

106079 – Didàctica de la Música II

105049 – Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d’Educació Infantil II

101639 – Educació, sostenibilitat i consum

101637 – Estratègies de mediació

106073 – Infanteses: Narratives Inclusives a través de l’Art

102034 – Innovació Didàctica en les Arts Visuals

101985 – Joc i activitat matemàtica en educació infantil

101998 – Joc i moviment en educació infantil

101987 – La pràctica matemàtica a l’aula d’educació infantil

102009 – L’activitat didàctica en el cicle 0-3

106078 – L’Actualitat i les Ciències Socials en l’Educació Primària: la Formació del Pensament Crític

106450 – L’Ensenyament de l’Anglès a l’Educació Infantil

102004 – L’experimentació en educació infantil

102032 – Llenguatge musical

102031 – Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística

102001 – Narrativa i poesia en educació infantil

105053 – Necessitats educatives específiques afectives, emocionals i de conducta en Educació Infantil

105052 – Necessitats educatives específiques de caràcter cognitiu en Educació Infantil

105051 – Necessitats educatives específiques en els processos d’aprenentatge en Educació Infantil

105054 – Necessitats educatives específiques sensorials en Educació Infantil

102019 – Pràcticum IV

102030 – Projectes Artístics

102016 – Projectes globalitzadors des de les ciències socials en educació infantil

102008 – Projectes musicals en educació infantil

102017 – Religió, cultura i valors

101656 – Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

106074 – Territoris de l’Art Contemporani com a Espais d’Aprenentatge

102018 – Treball de final de grau

106075 – Veu, Direcció i Cançó

Educació Primària

1r curs

103682 – Comunicació i interacció educativa I

103683 – Comunicació i interacció educativa II

101644 – Educació i contextos educatius

103699 – Llenguatges i contextos I

103700 – Llenguatges i contextos II

102055 – Matemàtiques per a mestres

105045 – Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris

102011 – Teories i pràctiques contemporànies en educació

2n curs

102061 – Aprenentatge de les matemàtiques i currículum

102085 – Aprenentatge i desenvolupament I

102069 – Context social i gestió escolar

102068 – Didàctica i desenvolupament curricular

102052 – Educació física en l’educació primària

102036 – Educació musical i visual

102046 – Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural

102076 – Llenguatges i currículums

102065 – Pràcticum I

3r curs

102084 – Aprenentatge i desenvolupament II

102089 – Didàctica de les ciències experimentals

102042 – Didàctica de les ciències socials

102083 – Diferències i inclusió

102051 – Educació física i la seva didàctica I

102035 – Educació musical, visual i aprenentatge

102059 – Gestió i innovació a l’aula de matemàtiques

102075 – Llengües i aprenentatge

102067 – Planificació, investigació i innovació

103701 – Pràcticum II

103702 – Pràcticum III

102073 – Projecte lingüístic de centre i plurilingüisme

4t curs

101999 – Acollida lingüística a l’escola

102054 – Activitat física, diversitat i salut

106076 – Anàlisi, Audició i Creació

102053 – Aprenentatge i desenvolupament motor

103578 – Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) a l’Educació Primària

104079 – Bases Lingüístiques per a Mestres d’Educació Primària

102002 – Biblioteca escolar

102060 – Connexions i contextos en matemàtiques

102039 – Didàctica de la música I

106079 – Didàctica de la Música II

105055 – Disseny de Projectes STEM per a l’Àula de Primària

102050 – Educació física i la seva didàctica II

101639 – Educació, sostenibilitat i consum

106077 – Ensenyar Ciències Socials amb Perspectiva de Gènere

101637 – Estratègies de mediació

101659 – Estratègies didàctiques per a la formació de les persones adultes

102049 – Expressió i comunicació corporal

106073 – Infanteses: Narratives Inclusives a través de l’Art

102034 – Innovació Didàctica en les Arts Visuals

102041 – Investigació i innovació en didàctica de les ciències socials

102058 – Joc i activitats matemàtiques en l’educació primària

102048 – Joc i iniciació esportiva

103581 – La Llengua Anglesa en el Món Contemporani: Pràctiques i Contextos

102088 – Laboratori i virtualitat en l’educació primària

106078 – L’Actualitat i les Ciències Socials en l’Educació Primària: la Formació del Pensament Crític

103580 – L’Aprenentatge de Llengua Estrangera (Anglès) en l’Educació Primària Mitjançant les TIC

103537 – Literatura Infantil

102032 – Llenguatge musical

102031 – Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística

102057 – Matemàtiques en el centre escolar

102056 – Matemàtiques per a comprendre el món

102028 – Necessitats educatives específiques afectives, emocionals i de conducta

102027 – Necessitats educatives específiques de caràcter cognitiu

102026 – Necessitats educatives específiques en els processos d’aprenentatge

102025 – Necessitats educatives específiques sensorials

102074 – Patrimoni lingüístic i literari

106080 – Planificació, Criteris i Pràctica Musical a l’Escola Actual

102062 – Pràcticum IV

103505 – Pràcticum V

102030 – Projectes Artístics

103536 – Projectes per Ensenyar i Aprendre Llengua

103579 – Recursos per a l’Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i Primària

102017 – Religió, cultura i valors

101656 – Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

106074 – Territoris de l’Art Contemporani com a Espais d’Aprenentatge

102047 – Treball de Final de Grau

103582 – Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Anglesa

102086 – Valors educatius de la ciència dins i fora de l’aula

106075 – Veu, Direcció i Cançó

Genètica

1r curs

101956 – Biologia animal i vegetal

101955 – Biologia cel·lular i histologia

101967 – Bioquímica

101952 – Fisiologia animal 

101963 – Genètica

101947 – Laboratori integrat I

101946 – Laboratori integrat II

101968 – Matemàtiques

101953 – Microbiologia

101957 – Química

2n curs

101965 – Bioestadística

101984 – Biologia del desenvolupament

101982 – Biologia molecular de procariotes

101964 – Citogenètica

101954 – Ecologia

101959 – Genètica de poblacions

104121 – Genètica Molecular d’Eucariotes

101945 – Laboratori integrat III

101944 – Laboratori integrat IV

101980 – Mutagènesi

101966 – Tècniques instrumentals

3r curs

101938 – Bioètica i legislació

101951 – Bioinformàtica

101950 – Biologia de sistemes

101973 – Diagnòstic genètic molecular

101961 – Evolució

101971 – Genètica humana

104120 – Genètica i Reproducció

101970 – Genètica mèdica

101960 – Genètica quantitativa i millora

101948 – Genòmica, proteòmica i interactòmica

101943 – Laboratori integrat V

101942 – Laboratori integrat VI

4t curs

101939 – Agrogenòmica

105061 – Animals Transgènics

105063 – Antropologia Forense

101975 – Biologia humana

101979 – Biologia molecular i biotecnologia de plantes

101978 – Control de l’expressió gènica en eucariotes

101940 – Economia i gestió d’empreses

101977 – Enginyeria genètica de microorganismes

101972 – Genètica del càncer

101949 – Genòmica microbiana

101974 – Gens i ambient

101962 – Història de la Genètica

101981 – Immunologia

101958 – Pràctiques externes

105062 – Tècniques Reproductives

105065 – Temes Actuals de la Bioinformàtica

100092 – Temes de Ciència Actual

101969 – Teràpia gènica i cel·lular

101976 – Treball de fi de grau

105064 – Vacunes i Fàrmacs

Infermeria

1r curs

106107 – Bases Ètiques i Metodològiques de la Infermeria

106102 – Ciències Psicosocials

106105 – Comunicació i TIC

106103 – Cultura, Societat i Salut

106097 – Diagnòstic per la Imatge i Funció del Cos Humà I

106096 – Estructura del Cos Humà

106106 – Evolució de les Cures i el Pensament en Infermeria

106098 – Funció del Cos Humà II

106104 – Metodologia Científica i Bioestadística

106099 – Nutrició

2n curs

106101 – Comunicació Terapèutica

106110 – Cures Infermeres a l’Adult I

106109 – Educació per a la Salut

106100 – Farmacologia

106108 – Gestió i Qualitat dels Serveis d’Infermeria

106118 – Infermeria Familiar i Comunitària

106120 – Pràcticum I

106121 – Pràcticum II

106119 – Salut Pública

106116 – Simulació I

3r curs

101793 – Cures en Infermeria a l’Adult II

101792 – Cures en Infermeria en la Infància, Adolescència i a la Dona

101791 – Cures en Infermeria en Salut Mental

101790 – Cures en Infermeria en Situacions Complexes

101810 – Infermeria i Salut Comunitària

103675 – Pràcticum III

103676 – Pràcticum IV

103677 – Pràcticum V

4t curs

101777 – Addiccions i Toxicomanies

101817 – Aprendre a viure i acompanyar en el procés de morir

101773 – Atenció d’Infermeria al Nen i la Família amb Problemes de Salut Infantil

101772 – Cures d’Infermeria en l’Atenció Primària de Salut Infantil

104115 – Infermeria i Antropologia de la Medicina

101776 – Intervencions en Salut Mental

104114 – Metodologia de la Recerca Qualitativa en Ciències de la Salut

103678 – Pràcticum VI

101771 – Pràctiques externes en infància i salut

101775 – Pràctiques externes en salut mental al llarg de la vida

101819 – Pràctiques externes en vellesa i salut

104116 – Pràctiques Externes Integrades

101818 – Síndromes geriàtriques

106127 – Treball de Final de Grau

Fisioteràpia

1r curs

102970 – Anatomia Humana I

102969 – Anatomia Humana II

102993 – Bases Biològiques del Cos Humà

103008 – Biofísica i Biomecànica

104098 – Fisioteràpia Bàsica de l’Aparell Locomotor

104099 – Fonaments de la Fisioteràpia

102992 – Funció del Cos Humà

102989 – Metodologia Científica i Bioestadística

103016 – Psicologia Humana

2n curs

102985 – Avaluació Clínica en Fisioteràpia de l’Aparell Locomotor

102984 – Avaluació Instrumental en Fisioteràpia de l’Aparell Locomotor

103015 – Conceptes Clínics Patològics. Tècniques de Diagnòstic

102982 – Fisioteràpia en la Patologia de l’Aparell Locomotor I

102988 – Fisioteràpia en Neurologia I

103014 – Patologia Medicoquirúrgica

103005 – Pràcticum I

103004 – Pràcticum II

102996 – Salut Pública

102979 – Tècniques Terapèutiques en Fisioteràpia de l’Aparell Locomotor

3r curs

102995 – Anglès Tècnic

102968 – Avaluació i Tractament Fisioterapèutic en Processos Cardiorespiratoris

102977 – Desenvolupament Psicomotriu del Nen i Fisiopatologia Pediàtrica

102994 – Farmacologia en Fisioteràpia

102975 – Fisioteràpia en Geriatria

102981 – Fisioteràpia en la Patologia de l’Aparell Locomotor II

102980 – Fisioteràpia en la Patologia de l’Aparell Locomotor III

102987 – Fisioteràpia en Neurologia II

102976 – Fisioteràpia en Pediatria

103003 – Pràcticum III

103002 – Pràcticum IV

102978 – Prevenció i Tractament de Fisioteràpia en Processos Vasculars. Prevenció i Tractament del Limfedema

102971 – Prevenció i Tractament de les Alteracions del Sòl Pelvià

4t curs

103007 – Aprofundiment en Ergonomia

103012 – Cadenes Musculars

102974 – Fisiologia Cardiorespiratòria

102999 – Fisiopatologia Neurològica Aplicada

103013 – Fisioteràpia en la Patologia del Raquis

103988 – Fisioteràpia en la Prevenció i en el Tractament de les Lesions Esportives

104100 – Fisioteràpia, Història i Societat

103011 – Neurodinàmica

102991 – Ortopèdia Tècnica Avançada

103001 – Pràcticum V

103000 – Pràcticum VI

103006 – Psicomotricitat Normal i Patològica

103010 – Teràpia Manual Osteopàtica

102973 – Tractament Fisioterapèutic del Tòrax

102998 – Tractament Fisioterapèutic en Neurologia

102990 – Treball de Fi de Grau

102972 – Valoració de la Funció Cardiorespiratòria i Diagnòstic de Fisioteràpia

102997 – Valoració i Diagnòstic Fisioterapèutic en Neurologia

Logopèdia

1r curs

101730 – Adquisició i processament del llenguatge

101700 – Anatomia i fisiologia del sistema nerviós

101701 – Anatomia i fisiologia dels òrgans de la veu i la parla

101708 – Física acústica i audiologia

101702 – Fonaments educatius de la logopèdia

101729 – Introducció a la metodologia científica i als processos psicològics bàsics

101725 – Lingüística

101731 – Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge

101728 – Psicologia evolutiva I: infància

2n curs

101703 – Canvis biològics durant el cicle vital: implicacions per a la logopèdia

104142 – Dislàlies i disfèmies: valoració i intervenció

101691 – Mètodes d’investigació en logopèdia

101710 – Neurologia del llenguatge

104143 – Patologia de l’audició, la parla, la veu i la deglució

104145 – Pràcticum I: Introducció a la pràctica logopèdica

101727 – Psicologia evolutiva II: de l’adolescència a la vellesa

104146 – Trastorns i avaluació de l’adquisició del llenguatge oral i escrit

3r curs

104144 – Alteracions de l’audició: valoració i intervenció

101718 – Alteracions de la veu: valoració i intervenció

101722 – Alteracions del llenguatge associades a altres patologies

104147 – Deglució i trastorns relacionats: valoració i intervenció

104148 – Intervenció en alteracions del llenguatge associades a altres patologies: factors d’interacció i comunicació alternativa i augmentativa

101706 – Intervenció en alteracions del llenguatge oral i escrit

101711 – Malalties neurodegeneratives i demències

101697 – Pràcticum II

4t curs

103705 – Advanced Voice Analysis and Characterization

101734 – Avaluació psicològica en els trastorns del llenguatge

101688 – Comunicació i llenguatge oral en l’escola inclusiva

101685 – Disseny i adaptació curriculars

101726 – Educació de la veu i la seva salut

101714 – Funcions cognitives superiors: pensament

101686 – L’educació primerenca de la criatura afectada per trastorns del llenguatge i l’audició

104140 – Llenguatge en entorns multilingües i multiculturals

101733 – Llenguatge i psicopatologia

101693 – Neonatologia i atenció neuropediàtrica precoç

104191 – Pràcticum III

101695 – Pràcticum IV

101692 – Prevenció neurofoniàtrica en geriatria

101713 – Psicologia de la memòria i les seves aplicacions en el llenguatge

104141 – Recursos metodològics per a l’elaboració del treball de final de grau

101723 – Tractament medicoquirúrgic de les disfonies

101699 – Treball de final de grau

Turisme

1r curs

101194 – Anàlisi del sector turístic

101193 – Fonaments del turisme

104952 – Geografia Turística

101207 – Habilitats informàtiques i d’estudi

104950 – Introducció a l’Economia Turística

104949 – Introducció a l’Empresa Turística

104953 – Introducció al Dret Turístic

101164 – Primera llengua estrangera I, anglès

101165 – Primera llengua estrangera I, francès

101163 – Segona llengua estrangera I, alemany

101162 – Segona llengua estrangera I, francès

103666 – Segona llengua estrangera I, xinès

104951 – Tècniques Quantitatives Aplicades al Turisme

2n curs

101203 – Comptabilitat

101206 – Economia del turisme

101232 – Gestió dels recursos humans

101190 – Habilitats del sector turístic

104967 – Pràctiques Externes I

101182 – Primera llengua estrangera II, anglès

101183 – Primera llengua estrangera II, francès

101195 – Recursos territorials turístics

101175 – Segona llengua estrangera II, alemany

101174 – Segona llengua estrangera II, francès

103668 – Segona llengua estrangera II, xinès

104966 – Turisme i Patrimoni

3r curs

101201 – Comptabilitat de gestió

104955 – Direcció Estratègica de l’Empresa Turística

101200 – Direcció financera

101191 – Habilitats directives i de comunicació

101210 – Màrqueting estratègic

104954 – Màrqueting Turístic

104968 – Pràctiques Externes II

101179 – Primera llengua estrangera III, anglès

101180 – Primera llengua estrangera III, francès

101172 – Segona llengua estrangera III, alemany

101171 – Segona llengua estrangera III, francès

4t curs

104958 – Animació Sociocultural

104964 – e-Commerce en Turisme

104965 – e-Marketing Turístic

104956 – Emprenedoria i Innovació

101188 – Gastronomia i enologia

104957 – Gestió de la Qualitat Turística

101223 – Gestió del servei i atenció al client

101225 – Gestió d’oficines de turisme

101218 – Guia turístic

104961 – Innovació en Gestió Hotelera

104960 – Innovació en Turisme

101222 – Organització de congressos i esdeveniments

101214 – Polítiques territorials turístiques

104969 – Pràctiques Professionals

101176 – Primera llengua estrangera IV, anglès

101177 – Primera llengua estrangera IV, francès

101235 – Productes turístics

104962 – Promoció de Destins Turístics

101227 – Publicitat i relacions públiques

104617 – Segona Llengua Estrangera IV, Alemany

104622 – Segona Llengua Estrangera IV, Francés

104963 – Sistemes d’Informació i Gestió Hotelera

101226 – Sociologia i psicologia del turisme

104649 – Tercera Llengua Estrangera I, Alemany

104646 – Tercera Llengua Estrangera I, Francès

104645 – Tercera Llengua Estrangera I, Xinés

104959 – Transports i Distribució Turística

101239 – Treball de Final de Grau

101213 – Turisme i sostenibilitat

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

1r curs

103795 – Àlgebra

103796 – Càlcul

103797 – Estadística

102707 – Física Bàsica

102690 – Fonaments de Senyals i Sistemes

103798 – Fonaments d’Enginyeria

102708 – Fonaments d’Enginyeria del Software

103799 – Fonaments d’Informàtica

102709 – Teoria de Circuits i Electrònica

2n curs

102685 – Arquitectura de Computadors i Perifèrics

102689 – Components i Circuits Electrònics

102688 – Electrònica Analògica

102714 – Fonaments de les Comunicacions

103800 – Organització i Gestió d’Empreses

102683 – Radiació i Ones Guiades

102712 – Senyals i Sistemes Discrets

102684 – Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware

3r curs

102731 – Circuits Electrònics de Potència

102730 – Circuits i Tecnologies Electròniques

102723 – Disseny de Sistemes Electrònics

103519 – Electrònica de Transmissors i Receptors

102738 – Enginyeria de Radiofreqüència i Microones

102713 – Fonaments de Xarxes

102717 – Gestió de Projectes i Legislació

102736 – Instrumentació I

102735 – Instrumentació II

102722 – Sistemes Electrònics i Aplicacions

4t curs

102729 – Aplicacions Multidisciplinàries I

102725 – Compatibilitat Electromagnètica

102737 – Control de Sistemes

102727 – Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions

102733 – Disseny de Sistemes Incrustats

102720 – Disseny Microelectrònic

102716 – Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat

106539 – Pràctiques Externes

102724 – Sistemes d’Instrumentació Intel·ligents

106540 – Treball de Fi de Grau

Enginyeria Química

1r curs

106054 – Bases d’Experimentació en Enginyeria Química

106050 – Bases de l’Enginyeria Química

102443 – Biologia i Bioquímica General

106042 – Estadística

106046 – Expressió Gràfica

106043 – Física

102447 – Fonaments de Química

106040 – Matemàtiques

106045 – Química Inorgànica i de l’Equilibri

2n curs

102397 – Aplicacions Informàtiques

102443 – Biologia i Bioquímica General

102404 – Cinètica Química

102414 – Circulació de Fluids

102436 – Electrònica i Electrotècnia

102425 – Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial

102396 – Experimentació en Enginyeria Química I

103813 – Organització i Gestió d’Empreses

102446 – Química orgànica

102442 – Termodinàmica Aplicada

3r curs

102438 – Ciència de Materials

102445 – Control, Instrumentació i Automatismes

102437 – Disseny d’Equips i Resistència de Materials

102436 – Electrònica i Electrotècnia

102415 – Enginyeria del Medi Ambient

102435 – Enginyeria del Procés i Producte

102395 – Experimentació en Enginyeria Química II

102394 – Experimentació en Enginyeria Química III

102403 – Operacions de Separació

102402 – Reactors

102444 – Simulació de Processos Químics

102441 – Termotècnia

102440 – Transmissió de Calor

4t curs

102400 – Ampliació de Reactors Químics

102410 – Ampliació d’Enginyeria Bioquímica

102401 – Ampliació d’Operacions de Separació

102407 – Enginyeria Bioquímica

102398 – Fenòmens de Transport

103794 – Pràctiques Externes

102430 – Tractaments de Potabilització d’Aigües i Depuració d’Efluents Urbans

102429 – Tractaments de Residus Sòlids i Fonts d’Energia Renovable

102406 – Treball de Fi de Grau

Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

1r curs

103795 – Àlgebra

103796 – Càlcul

103797 – Estadística

102707 – Física Bàsica

102690 – Fonaments de Senyals i Sistemes

103798 – Fonaments d’Enginyeria

102708 – Fonaments d’Enginyeria del Software

103799 – Fonaments d’Informàtica

102709 – Teoria de Circuits i Electrònica

2n curs

102685 – Arquitectura de Computadors i Perifèrics

102689 – Components i Circuits Electrònics

102688 – Electrònica Analògica

102714 – Fonaments de les Comunicacions

103800 – Organització i Gestió d’Empreses

102683 – Radiació i Ones Guiades

102712 – Senyals i Sistemes Discrets

102684 – Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware

3r curs

102691 – Comunicacions òptiques

102713 – Fonaments de Xarxes

102717 – Gestió de Projectes i Legislació

102710 – Sistemes de Radiocomunicació

102696 – Teoria de la Comunicació

102687 – Tractament Digital del Senyal

103518 – Transmissors i Receptors de Telecomunicacions

102699 – Xarxes de Telecomunicació

4t curs

102704 – Antenes

102695 – Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I

102694 – Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions II

102693 – Eines de Simulació i Disseny I

102703 – Enginyeria de Microones

102716 – Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat

106537 – Pràctiques Externes

102701 – Projecte Avançat d’Enginyeria

102700 – Serveis de Telecomunicació

102697 – Tecnologies d’Accés

106538 – Treball de Final de Grau

Ciències Biomèdiques

1r curs

101935 – Anatomia humana: aparell locomotor

101917 – Bioestadística i anàlisi de dades

101892 – Biofísica

101914 – Biologia cel·lular

101916 – Estructura i funció de biomolècules

101933 – Fonaments de microbiologia i virologia

101894 – Histologia i fisiologia general

101907 – Laboratori I

101915 – Metabolisme de biomolècules

101893 – Química orgànica

2n curs

101934 – Anatomia humana: òrgans interns

101890 – Biologia del desenvolupament i teratogènia

101898 – Biologia molecular de la cèl·lula

101919 – Estructura i funció del sistema nerviós

101905 – Fisiologia de sistemes

101887 – Genètica humana

101895 – Histologia de sistemes

101932 – Immunologia

101906 – Laboratori II

3r curs

101884 – Anatomia patològica

101909 – Bioinformàtica

101912 – Bioquímica clínica

101911 – Farmacologia

101886 – Genètica mèdica

101929 – Immunopatologia

101928 – Microbiologia mèdica

101901 – Principis d’epidemiologia, salut pública i bioètica

101910 – Toxicologia

4t curs

101925 – Animals transgènics

101904 – Antropologia forense

101899 – Biofísica de membranes

101889 – Biologia humana

101897 – Biologia molecular i cel·lular del càncer

101888 – Citogenètica

101896 – Control de l’expressió gènica en eucariotes

101903 – Economia i gestió d’empresa

101908 – Fisiologia aplicada

106067 – Fisiologia de la Conducta

101882 – Genètica del càncer i oncologia

101891 – Genètica i reproducció

101902 – Història de la biologia

101931 – Immunologia de les malalties infeccioses

101922 – Nanobiotecnologia

101918 – Neuroquímica

101881 – Nutrició i dietètica

101927 – Parasitologia

101926 – Pràctiques professionals

101921 – Tecnologia de la reproducció

101920 – Teràpia gènica i cel·lular

101885 – Treball de fi de grau

Comptabilitat i Finances

1r curs

102128 – Comptabilitat Financera I

102122 – Economia de l’Empresa

102143 – Economia Internacional

102115 – Estadística I

105784 – Història Econòmica

102121 – Introducció a la Comptabilitat

102120 – Introducció a l’Economia

102125 – Introducció al Dret

102097 – Matemàtiques I

102096 – Matemàtiques II

2n curs

102127 – Comptabilitat Financera II

102129 – Direcció de Recursos Humans

102140 – Dret Mercantil

105783 – Economia Espanyola

102114 – Estadística II

102112 – Finances I

102118 – Macroeconomia

102138 – Màrqueting

102124 – Mètodes de Valoració Financera I

102119 – Microeconomia

3r curs

102126 – Anàlisi d’Estats Financers

105767 – Comptabilitat de Costos

105769 – Control de Gestió

102094 – Direcció d’Operacions

102136 – Direcció Estratègica

102105 – Econometria

105768 – Finances Corporatives

102111 – Finances II

102095 – Història de l’Empresa

102099 – Sistema Financer

102113 – Sistemes d’Informació

102131 – Tributació I

4t curs

102117 – Actualització Comptable i Financera

102134 – Assessoria i Planificació Financera

102103 – Comptabilitat de Societats i Normatives Comptables

102102 – Comptabilitat i Fiscalitat

102101 – Comptabilitat Pública

102100 – Consolidació d’Estats Financers

102107 – Dret Bancari i Assegurador

102116 – Dret Laboral

105772 – Fonaments d’Auditoria

102092 – Gestió Asseguradora

102091 – Gestió Bancària

102095 – Història de l’Empresa

102137 – Màrqueting de Serveis i Intangibles

102123 – Mètodes de Valoració Financera II

102132 – Plans de Pensions i Planificació de la Jubilació

102098 – Pràctiques Externes

102099 – Sistema Financer

102113 – Sistemes d’Informació

102139 – Treball de Final de Grau

102130 – Tributació II

Empresa i Tecnologia

1r curs

102196 – Comptabilitat Bàsica

102183 – Dret Empresarial

102173 – Economia de l’Empresa

102143 – Economia Internacional

102115 – Estadística I

102154 – Fonaments de Programació

102151 – Introducció a la Resolució de Problemes i Disseny d’Algorismes

102120 – Introducció a l’Economia

102097 – Matemàtiques I

102096 – Matemàtiques II

2n curs

102186 – Bases de Dades

102144 – Economia Espanyola

102114 – Estadística II

102180 – Finances

106398 – Fonaments dels Sistemes Informàtics

104609 – Gestió per Processos

102141 – Història Econòmica

102148 – Introducció als Sistemes d’Informació

102150 – Investigació Operativa

102119 – Microeconomia

3r curs

102182 – Direcció d’Operacions

102181 – Direcció Estratègica de l’Empresa

102179 – Gestió de Recursos Humans

102163 – Introducció a la Gestió de la Innovació

102118 – Macroeconomia

102138 – Màrqueting

102191 – Projectes d’Innovació Tecnològica

104608 – Sistemes de Gestió dels Costos

102147 – Sistemes Integrats de Gestió

102142 – Societat de la Informació

4t curs

102194 – Business Intelligence (Sistemes d’Informació de Negoci)

102161 – Gestió de la Seguretat dels Sistemes d’Informació

102160 – Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació

101764 – Intel·ligència Artificial

104058 – Introducció a e-Business i e-Government

102155 – Pràctiques Externes

106399 – Programació d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils

102175 – Projectes de Desenvolupament de Programari Corporatiu

102192 – Sistemes de Suport a la Presa de Decisions

102168 – Sistemes d’Informació per a la Gestió de Relacions Comercials

102167 – Sistemes d’Informació per a la Gestió d’Operacions

102170 – Tecnologia Web

102187 – Treball de Fi de Grau

102169 – Xarxes

Gestió aeronàutica

1r curs

103815 – Càlcul

101748 – Comptabilitat

101747 – Dret empresarial

103816 – Estadística

103818 – Fonaments d’enginyeria

103819 – Fonaments d’informàtica

101746 – Introducció a l’economia

101757 – Operacions aeroportuàries I

101761 – Psicologia de les organitzacions i del treball

2n curs

103814 – Àlgebra

101752 – Direcció financera

101749 – Disseny gràfic per ordinador (CAD)

101751 – Economia del transport aeri

101765 – Informàtica avançada

101764 – Intel·ligència Artificial

101756 – Operacions aeroportuàries II

101745 – Recursos humans: aspectes econòmics i legals

101763 – Telecomunicacions en el sector aeronàutic

3r curs

101760 – Anàlisi de costos

101766 – Anàlisi i disseny de sistemes d’informació

101753 – Comerç exterior

101759 – Direcció estratègica, màrqueting i política de l’empresa

101770 – Dret aeronàutic

103817 – Ètica per a l’enginyeria

101768 – Gestió de projectes

101743 – Modelització i simulació de sistemes

101769 – Operacions d’aerolínies

101742 – Optimització

101750 – Tècniques de navegació i control del trànsit aeri

4t curs

101744 – Direcció d’operacions logístiques

102163 – Introducció a la Gestió de la Innovació

101740 – Manteniment, mantenibilitat i fiabilitat

101738 – Mètodes quantitatius d’ús en logística

101739 – Modelatge i simulació de sistemes logístics aeroportuaris

101737 – Operacions de càrrega aèria

106547 – Pràctiques Externes

102147 – Sistemes Integrats de Gestió

102142 – Societat de la Informació

106548 – Treball de Final de Grau

Administració i Direcció d’Empreses

1r curs

102340 – Dret

102343 – Economia de l’Empresa I

102387 – Economia Internacional

102386 – Estadística I

104675 – Fonaments de Màrqueting

102330 – Història Econòmica Mundial

102366 – Introducció a la Comptabilitat

102341 – Introducció a l’Economia

102345 – Matemàtiques I

102344 – Matemàtiques II

2n curs

102374 – Comptabilitat de Costos

102371 – Comptabilitat Financera

102308 – Econometria I

102320 – Economia Espanyola

102385 – Estadística II

102384 – Macroeconomia I

102337 – Microeconomia I

102336 – Microeconomia II

102342 – Recursos Humans

104676 – Teories de l’Empresa

3r curs

106397 – Anàlisi i Avaluació dels Estats Comptables

102364 – Creació d’Empreses

104678 – Direcció de Màrqueting

104677 – Direcció d’Operacions

102363 – Direcció Estratègica I

102362 – Direcció Estratègica II

102329 – Finances I

102328 – Finances II

102355 – Investigació Comercial I

104685 – Investigació Operativa

102352 – Màrqueting II

4t curs

102312 – Anàlisi Industrial i Estratègies Competitives

102375 – Auditoria

102324 – Comerç Exterior

102373 – Comptabilitat de Gestió

102370 – Comptabilitat Pública

102357 – Comunicació Comercial

102369 – Control Econòmic i de Gestió

104681 – Diagnòstic d’Empresa

102361 – Direcció i Planificació Estratègica

104679 – Disseny Organitzatiu

102381 – Dret del Treball

102380 – Dret Financer i Tributari

102307 – Econometria II

102323 – Economia Catalana

102339 – Economia de la Informació

102454 – Economia del Sector Públic

102321 – Economia del Treball

102302 – Economia Sectorial

102310 – Economia, Organització i Gestió

102360 – Empresa Familiar

104651 – Finances Públiques

102368 – Fiscalitat

102356 – Gestió de la Distribució

102317 – Història de l’Empresa

102316 – Història del Pensament Econòmic

102315 – Història Econòmica Contemporània

102314 – Història Econòmica d’Espanya

102367 – Innovació Comptable

104650 – Integració i Globalització Econòmica

102305 – Introducció a la Psicologia

102354 – Investigació Comercial II

102383 – Macroeconomia II

102382 – Macroeconomia III

102327 – Mercats de Capitals

102335 – Microeconomia III

102351 – Models de Gestió Comercial

104680 – Organització d’Empreses

102334 – Organització Industrial

102365 – Planificació Econòmica i Financera de l’Empresa

102326 – Política de Creixement de l’Empresa

102468 – Política Econòmica

103962 – Pràctiques Externes

102348 – Pràctiques Externes del Programa Universitat-Empresa I

102347 – Pràctiques Externes del Programa Universitat-Empresa II

102346 – Seminari Programa Universitat Empresa

102350 – Simulació de Gestió

102301 – Sistema Financer

102389 – Sistemes d’Informació

102388 – Sistemes d’Informació per a la Gestió

104682 – Sistemes d’Informació per a la Gestió d’Operacions, Qualitat i Processos

102304 – Sociologia de l’Empresa

102303 – Sociologia General

102477 – Teoria de Jocs

102331 – Treball de Final de Grau

Economia

1r curs

102340 – Dret

102343 – Economia de l’Empresa I

102387 – Economia Internacional

102386 – Estadística I

102314 – Història Econòmica d’Espanya

102330 – Història Econòmica Mundial

102366 – Introducció a la Comptabilitat

102341 – Introducció a l’Economia

102345 – Matemàtiques I

102344 – Matemàtiques II

2n curs

102376 – Anàlisi dels Estats Financers

102308 – Econometria I

102454 – Economia del Sector Públic

102320 – Economia Espanyola

102302 – Economia Sectorial

102385 – Estadística II

104650 – Integració i Globalització Econòmica

102384 – Macroeconomia I

102337 – Microeconomia I

102336 – Microeconomia II

3r curs

102312 – Anàlisi Industrial i Estratègies Competitives

102475 – Comerç Internacional

102374 – Comptabilitat de Costos

102370 – Comptabilitat Pública

102369 – Control Econòmic i de Gestió

102364 – Creació d’Empreses

102450 – Demografia i Economia de la Població

102470 – Desenvolupament Econòmic

104678 – Direcció de Màrqueting

104677 – Direcció d’Operacions

102363 – Direcció Estratègica I

102362 – Direcció Estratègica II

104679 – Disseny Organitzatiu

102381 – Dret del Treball

102380 – Dret Financer i Tributari

102307 – Econometria II

102323 – Economia Catalana

102339 – Economia de la Informació

102472 – Economia del Medi Ambient

102321 – Economia del Treball

104653 – Economia dels Recursos Naturals i Canvi Climàtic

102466 – Economia Regional

102465 – Economia Urbana

102310 – Economia, Organització i Gestió

102329 – Finances I

102328 – Finances II

104651 – Finances Públiques

104675 – Fonaments de Màrqueting

102316 – Història del Pensament Econòmic

102315 – Història Econòmica Contemporània

102481 – Integració Econòmica Europea

102305 – Introducció a la Psicologia

104685 – Investigació Operativa

102383 – Macroeconomia II

102382 – Macroeconomia III

102327 – Mercats de Capitals

102335 – Microeconomia III

102334 – Organització Industrial

102365 – Planificació Econòmica i Financera de l’Empresa

102326 – Política de Creixement de l’Empresa

102468 – Política Econòmica

102469 – Polítiques de Desenvolupament

102342 – Recursos Humans

102346 – Seminari Programa Universitat Empresa

102301 – Sistema Financer

102389 – Sistemes d’Informació

102304 – Sociologia de l’Empresa

102303 – Sociologia General

102477 – Teoria de Jocs

104676 – Teories de l’Empresa

4t curs

102312 – Anàlisi Industrial i Estratègies Competitives

102475 – Comerç Internacional

102374 – Comptabilitat de Costos

102370 – Comptabilitat Pública

102369 – Control Econòmic i de Gestió

102364 – Creació d’Empreses

102450 – Demografia i Economia de la Població

102470 – Desenvolupament Econòmic

104678 – Direcció de Màrqueting

104677 – Direcció d’Operacions

102363 – Direcció Estratègica I

102362 – Direcció Estratègica II

104679 – Disseny Organitzatiu

102381 – Dret del Treball

102380 – Dret Financer i Tributari

102323 – Economia Catalana

102339 – Economia de la Informació

102472 – Economia del Medi Ambient

102321 – Economia del Treball

104653 – Economia dels Recursos Naturals i Canvi Climàtic

102466 – Economia Regional

102465 – Economia Urbana

102310 – Economia, Organització i Gestió

102328 – Finances II

104675 – Fonaments de Màrqueting

102316 – Història del Pensament Econòmic

102481 – Integració Econòmica Europea

102305 – Introducció a la Psicologia

104685 – Investigació Operativa

102327 – Mercats de Capitals

102334 – Organització Industrial

102365 – Planificació Econòmica i Financera de l’Empresa

102326 – Política de Creixement de l’Empresa

102469 – Polítiques de Desenvolupament

103962 – Pràctiques Externes

102348 – Pràctiques Externes del Programa Universitat-Empresa I

102347 – Pràctiques Externes del Programa Universitat-Empresa II

102342 – Recursos Humans

102346 – Seminari Programa Universitat Empresa

102301 – Sistema Financer

102389 – Sistemes d’Informació

102304 – Sociologia de l’Empresa

102303 – Sociologia General

104676 – Teories de l’Empresa

102461 – Treball de Final de Grau

Estudis de Català i Espanyol

1r curs

100228 – Introducció a la Lingüística

103547 – Introducció a la Literatura Espanyola I

103548 – Introducció a la Literatura Espanyola II

100604 – Introducció a la Llengua Espanyola

100679 – Literatura catalana del segle XX I

100678 – Literatura catalana del segle XX II

100271 – Literatura Comparada

100702 – Llengua catalana

100603 – Llengua espanyola oral i escrita

2n curs

100677 – Fonaments lingüístics de la normativa

100700 – Fonologia catalana

100675 – Literatura catalana medieval II

100595 – Literatura Espanyola Contemporània

100593 – Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme

100599 – Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles

100711 – Metodologia de l’estudi de la filologia catalana

100586 – Morfologia de l’Espanyol

100694 – Novel·la catalana del segle XX

100583 – Sintaxi de l’Espanyol: L’Oració Simple

3r curs

103395 – Arts i Literatura Italianes

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

103394 – Cine i Literatura Italians

100582 – Comentari de Textos Literaris

100581 – Comentari lingüístic de textos literaris

103393 – Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

100682 – Dialectologia Catalana

100598 – Dialectologia de l’espanyol

100587 – Fonètica i Fonologia de l’Espanyol

100681 – Gramàtica històrica catalana

100597 – Gramàtica Històrica de l’Espanyol

100212 – Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

100211 – Història de la Cultura Alemanya

100596 – Història de la Llengua Espanyola

100680 – Història Social de la Llengua Catalana

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100205 – Idioma Modern III (Alemany)

103392 – Idioma Modern III (Italià)

100204 – Idioma Modern IV (Alemany)

103391 – Idioma Modern IV (Italià)

100698 – Lexicologia i Semàntica Catalanes

100210 – Literatura Alemanya i Cinema

100695 – Literatura Catalana del Segle XIX

100676 – Literatura Catalana Medieval I

100672 – Literatura Catalana Moderna

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100209 – Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

100594 – Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme

100624 – Literatura espanyola del segle XVI

100623 – Literatura Espanyola del Segle XVII

100622 – Literatura espanyola medieval

100630 – Literatura hispanoamericana: de la literatura prehispànica al segle XIX

100629 – Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l’Època Contemporània

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100274 – Llenguatge, Cultura i Cognició

100697 – Morfologia Catalana

100674 – Novel·la i Prosa Catalanes del Segle XV

103397 – Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània

100262 – Pensament Literari

100693 – Poesia Catalana del Segle XX

100673 – Poesia Catalana Medieval

103513 – Pràctiques Externes

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100585 – Semàntica i pragmàtica de l’espanyol

100696 – Sintaxi Catalana

100584 – Sintaxi de l’Espanyol: L’Oració Composta

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

100253 – Tradició Literària Occidental I

100252 – Tradició Literària Occidental II

4t curs

103395 – Arts i Literatura Italianes

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

103394 – Cine i Literatura Italians

103393 – Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

100682 – Dialectologia Catalana

100598 – Dialectologia de l’espanyol

100681 – Gramàtica històrica catalana

100597 – Gramàtica Històrica de l’Espanyol

100212 – Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

100211 – Història de la Cultura Alemanya

100596 – Història de la Llengua Espanyola

100680 – Història Social de la Llengua Catalana

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100205 – Idioma Modern III (Alemany)

103392 – Idioma Modern III (Italià)

100204 – Idioma Modern IV (Alemany)

103391 – Idioma Modern IV (Italià)

100698 – Lexicologia i Semàntica Catalanes

100210 – Literatura Alemanya i Cinema

100695 – Literatura Catalana del Segle XIX

100676 – Literatura Catalana Medieval I

100672 – Literatura Catalana Moderna

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100209 – Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

100594 – Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme

100624 – Literatura espanyola del segle XVI

100622 – Literatura espanyola medieval

100630 – Literatura hispanoamericana: de la literatura prehispànica al segle XIX

100629 – Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l’Època Contemporània

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100274 – Llenguatge, Cultura i Cognició

103397 – Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània

100262 – Pensament Literari

100673 – Poesia Catalana Medieval

103513 – Pràctiques Externes

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100585 – Semàntica i pragmàtica de l’espanyol

100584 – Sintaxi de l’Espanyol: L’Oració Composta

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

100253 – Tradició Literària Occidental I

100252 – Tradició Literària Occidental II

103512 – Treball de Final de Grau

Estudis d’Anglès i Català

1r curs

103410 – Gramàtica Descriptiva Anglesa

100228 – Introducció a la Lingüística

100270 – Literatura Anglesa del Segle XX

100679 – Literatura catalana del segle XX I

100678 – Literatura catalana del segle XX II

100271 – Literatura Comparada

100702 – Llengua catalana

103409 – Usos Bàsics de la Llengua Anglesa

2n curs

100677 – Fonaments lingüístics de la normativa

100227 – Fonètica i Fonologia Angleses I

100700 – Fonologia catalana

100217 – Història i Cultura de les Illes Britàniques

100675 – Literatura catalana medieval II

100250 – Literatura del Romanticisme Anglès

100711 – Metodologia de l’estudi de la filologia catalana

100694 – Novel·la catalana del segle XX

100234 – Ús de la Llengua Anglesa I

100233 – Ús de la Llengua Anglesa II

3r curs

103395 – Arts i Literatura Italianes

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

103394 – Cine i Literatura Italians

103393 – Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

100682 – Dialectologia Catalana

100226 – Fonètica i Fonologia Angleses II

100225 – Gramàtica Anglesa

100681 – Gramàtica històrica catalana

100212 – Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

100211 – Història de la Cultura Alemanya

100193 – Història de la Llengua Anglesa I

100192 – Història de la Llengua Anglesa II

100191 – Història i Cultura dels Estats Units

100680 – Història Social de la Llengua Catalana

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100205 – Idioma Modern III (Alemany)

103392 – Idioma Modern III (Italià)

100204 – Idioma Modern IV (Alemany)

103391 – Idioma Modern IV (Italià)

100698 – Lexicologia i Semàntica Catalanes

100210 – Literatura Alemanya i Cinema

100249 – Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració

100695 – Literatura Catalana del Segle XIX

100676 – Literatura Catalana Medieval I

100672 – Literatura Catalana Moderna

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100209 – Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

100248 – Literatura Nord-Americana del Segle XIX

100247 – Literatura Nord-Americana Moderna

100246 – Literatura Victoriana

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100224 – Llengua Comparada

100274 – Llenguatge, Cultura i Cognició

100697 – Morfologia Catalana

100674 – Novel·la i Prosa Catalanes del Segle XV

103397 – Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània

100245 – Orígens de la Literatura Anglesa

100262 – Pensament Literari

100693 – Poesia Catalana del Segle XX

100673 – Poesia Catalana Medieval

103517 – Pràctiques Externes

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100223 – Sintaxi Anglesa

100696 – Sintaxi Catalana

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

100253 – Tradició Literària Occidental I

100252 – Tradició Literària Occidental II

100232 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada

100231 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada

4t curs

103395 – Arts i Literatura Italianes

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

103394 – Cine i Literatura Italians

103393 – Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

100682 – Dialectologia Catalana

100226 – Fonètica i Fonologia Angleses II

100225 – Gramàtica Anglesa

100681 – Gramàtica històrica catalana

100212 – Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

100211 – Història de la Cultura Alemanya

100193 – Història de la Llengua Anglesa I

100192 – Història de la Llengua Anglesa II

100680 – Història Social de la Llengua Catalana

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100205 – Idioma Modern III (Alemany)

103392 – Idioma Modern III (Italià)

100204 – Idioma Modern IV (Alemany)

103391 – Idioma Modern IV (Italià)

100698 – Lexicologia i Semàntica Catalanes

100210 – Literatura Alemanya i Cinema

100249 – Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració

100695 – Literatura Catalana del Segle XIX

100676 – Literatura Catalana Medieval I

100672 – Literatura Catalana Moderna

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100209 – Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

100247 – Literatura Nord-Americana Moderna

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100224 – Llengua Comparada

100274 – Llenguatge, Cultura i Cognició

103397 – Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània

100245 – Orígens de la Literatura Anglesa

100262 – Pensament Literari

100673 – Poesia Catalana Medieval

103517 – Pràctiques Externes

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

100253 – Tradició Literària Occidental I

100252 – Tradició Literària Occidental II

103516 – Treball de Final de Grau

100232 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada

100231 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada

Estudis d’Anglès i de Clàssiques

1r curs

103410 – Gramàtica Descriptiva Anglesa

100228 – Introducció a la Lingüística

100270 – Literatura Anglesa del Segle XX

100271 – Literatura Comparada

100372 – Textos Llatins

103409 – Usos Bàsics de la Llengua Anglesa

2n curs

100227 – Fonètica i Fonologia Angleses I

100217 – Història i Cultura de les Illes Britàniques

100405 – Instruments per als estudis clàssics

100250 – Literatura del Romanticisme Anglès

100234 – Ús de la Llengua Anglesa I

100233 – Ús de la Llengua Anglesa II

3r curs

100412 – Arqueologia clàssica

103395 – Arts i Literatura Italianes

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

103394 – Cine i Literatura Italians

103393 – Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

100226 – Fonètica i Fonologia Angleses II

100225 – Gramàtica Anglesa

100212 – Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

100211 – Història de la Cultura Alemanya

100193 – Història de la Llengua Anglesa I

100192 – Història de la Llengua Anglesa II

100191 – Història i Cultura dels Estats Units

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100205 – Idioma Modern III (Alemany)

103392 – Idioma Modern III (Italià)

100204 – Idioma Modern IV (Alemany)

103391 – Idioma Modern IV (Italià)

100210 – Literatura Alemanya i Cinema

100249 – Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100209 – Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

100248 – Literatura Nord-Americana del Segle XIX

100247 – Literatura Nord-Americana Moderna

100246 – Literatura Victoriana

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100224 – Llengua Comparada

100274 – Llenguatge, Cultura i Cognició

103397 – Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània

100245 – Orígens de la Literatura Anglesa

100262 – Pensament Literari

103509 – Pràctiques Externes

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100223 – Sintaxi Anglesa

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

100253 – Tradició Literària Occidental I

100252 – Tradició Literària Occidental II

100232 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada

100231 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada

4t curs

100412 – Arqueologia clàssica

103395 – Arts i Literatura Italianes

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

103394 – Cine i Literatura Italians

103393 – Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

100226 – Fonètica i Fonologia Angleses II

100225 – Gramàtica Anglesa

100212 – Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

100211 – Història de la Cultura Alemanya

100193 – Història de la Llengua Anglesa I

100192 – Història de la Llengua Anglesa II

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100205 – Idioma Modern III (Alemany)

103392 – Idioma Modern III (Italià)

100204 – Idioma Modern IV (Alemany)

103391 – Idioma Modern IV (Italià)

100210 – Literatura Alemanya i Cinema

100249 – Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100209 – Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

100247 – Literatura Nord-Americana Moderna

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100224 – Llengua Comparada

100274 – Llenguatge, Cultura i Cognició

103397 – Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània

100245 – Orígens de la Literatura Anglesa

100262 – Pensament Literari

103509 – Pràctiques Externes

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

100253 – Tradició Literària Occidental I

100252 – Tradició Literària Occidental II

103508 – Treball de Final de Grau

100232 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada

100231 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada

Estudis d’Anglès i Espanyol

1r curs

103410 – Gramàtica Descriptiva Anglesa

100228 – Introducció a la Lingüística

103547 – Introducció a la Literatura Espanyola I

103548 – Introducció a la Literatura Espanyola II

100604 – Introducció a la Llengua Espanyola

100270 – Literatura Anglesa del Segle XX

100271 – Literatura Comparada

100603 – Llengua espanyola oral i escrita

103409 – Usos Bàsics de la Llengua Anglesa

2n curs

100227 – Fonètica i Fonologia Angleses I

100217 – Història i Cultura de les Illes Britàniques

100250 – Literatura del Romanticisme Anglès

100595 – Literatura Espanyola Contemporània

100593 – Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme

100599 – Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles

100586 – Morfologia de l’Espanyol

100583 – Sintaxi de l’Espanyol: L’Oració Simple

100234 – Ús de la Llengua Anglesa I

100233 – Ús de la Llengua Anglesa II

3r curs

103395 – Arts i Literatura Italianes

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

103394 – Cine i Literatura Italians

100582 – Comentari de Textos Literaris

100581 – Comentari lingüístic de textos literaris

103393 – Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

100598 – Dialectologia de l’espanyol

100226 – Fonètica i Fonologia Angleses II

100587 – Fonètica i Fonologia de l’Espanyol

100225 – Gramàtica Anglesa

100597 – Gramàtica Històrica de l’Espanyol

100212 – Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

100211 – Història de la Cultura Alemanya

100193 – Història de la Llengua Anglesa I

100192 – Història de la Llengua Anglesa II

100596 – Història de la Llengua Espanyola

100191 – Història i Cultura dels Estats Units

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100205 – Idioma Modern III (Alemany)

103392 – Idioma Modern III (Italià)

100204 – Idioma Modern IV (Alemany)

103391 – Idioma Modern IV (Italià)

100210 – Literatura Alemanya i Cinema

100249 – Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100209 – Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

100594 – Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme

100624 – Literatura espanyola del segle XVI

100623 – Literatura Espanyola del Segle XVII

100622 – Literatura espanyola medieval

100630 – Literatura hispanoamericana: de la literatura prehispànica al segle XIX

100629 – Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l’Època Contemporània

100248 – Literatura Nord-Americana del Segle XIX

100247 – Literatura Nord-Americana Moderna

100246 – Literatura Victoriana

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100224 – Llengua Comparada

100274 – Llenguatge, Cultura i Cognició

103397 – Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània

100245 – Orígens de la Literatura Anglesa

100262 – Pensament Literari

103511 – Pràctiques Externes

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100585 – Semàntica i pragmàtica de l’espanyol

100223 – Sintaxi Anglesa

100584 – Sintaxi de l’Espanyol: L’Oració Composta

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

100253 – Tradició Literària Occidental I

100252 – Tradició Literària Occidental II

100232 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada

100231 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada

4t curs

103395 – Arts i Literatura Italianes

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

103394 – Cine i Literatura Italians

103393 – Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

100598 – Dialectologia de l’espanyol

100226 – Fonètica i Fonologia Angleses II

100225 – Gramàtica Anglesa

100597 – Gramàtica Històrica de l’Espanyol

100212 – Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

100211 – Història de la Cultura Alemanya

100193 – Història de la Llengua Anglesa I

100192 – Història de la Llengua Anglesa II

100596 – Història de la Llengua Espanyola

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100205 – Idioma Modern III (Alemany)

103392 – Idioma Modern III (Italià)

100204 – Idioma Modern IV (Alemany)

103391 – Idioma Modern IV (Italià)

100210 – Literatura Alemanya i Cinema

100249 – Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100209 – Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

100594 – Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme

100624 – Literatura espanyola del segle XVI

100622 – Literatura espanyola medieval

100630 – Literatura hispanoamericana: de la literatura prehispànica al segle XIX

100629 – Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l’Època Contemporània

100247 – Literatura Nord-Americana Moderna

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100224 – Llengua Comparada

100274 – Llenguatge, Cultura i Cognició

103397 – Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània

100245 – Orígens de la Literatura Anglesa

100262 – Pensament Literari

103511 – Pràctiques Externes

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100585 – Semàntica i pragmàtica de l’espanyol

100584 – Sintaxi de l’Espanyol: L’Oració Composta

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

100253 – Tradició Literària Occidental I

100252 – Tradició Literària Occidental II

103510 – Treball de Fi de Grau

100232 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada

100231 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada

Estudis d’Anglès i Francès

1r curs

103383 – Francès Instrumental I

103382 – Francès Instrumental II

103410 – Gramàtica Descriptiva Anglesa

103361 – Introducció a la Cultura Francesa

100228 – Introducció a la Lingüística

100270 – Literatura Anglesa del Segle XX

103319 – Ús de la Llengua Francesa Escrita

103318 – Ús de la Llengua Francesa Oral

103409 – Usos Bàsics de la Llengua Anglesa

2n curs

100227 – Fonètica i Fonologia Angleses I

100217 – Història i Cultura de les Illes Britàniques

100271 – Literatura Comparada

100250 – Literatura del Romanticisme Anglès

103316 – Literatura Francesa Comtemporània

103380 – Literatura Francesa del Segle XIX

103365 – Llengua Francesa Oral i Escrita I

103355 – Morfosintaxi de la Llengua Francesa

100234 – Ús de la Llengua Anglesa I

100233 – Ús de la Llengua Anglesa II

3r curs

103360 – Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa

103395 – Arts i Literatura Italianes

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

103394 – Cine i Literatura Italians

103393 – Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

103371 – Èpica Romànica Medieval

100226 – Fonètica i Fonologia Angleses II

103359 – Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa

100225 – Gramàtica Anglesa

100212 – Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

100211 – Història de la Cultura Alemanya

100193 – Història de la Llengua Anglesa I

100192 – Història de la Llengua Anglesa II

103358 – Història de la Llengua Francesa

100191 – Història i Cultura dels Estats Units

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100205 – Idioma Modern III (Alemany)

103392 – Idioma Modern III (Italià)

100204 – Idioma Modern IV (Alemany)

103391 – Idioma Modern IV (Italià)

103370 – Introducció a les Literatures Romàniques

103357 – Lexicologia de la Llengua Francesa

103356 – Lingüística Francesa Comparada

103369 – Lírica Romànica Medieval

100210 – Literatura Alemanya i Cinema

100249 – Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100209 – Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

103381 – Literatura Francesa: Classicisme i Il·lustració

103379 – Literatura Francesa: Edat Mitjana i Renaixement

100248 – Literatura Nord-Americana del Segle XIX

100247 – Literatura Nord-Americana Moderna

100246 – Literatura Victoriana

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

103367 – Llegendes Medievals

100224 – Llengua Comparada

100274 – Llenguatge, Cultura i Cognició

103366 – Novel·la Romànica Medieval

103397 – Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània

100245 – Orígens de la Literatura Anglesa

100262 – Pensament Literari

103388 – Perspectives Crítiques de l’Anàlisi de la Literatura en Francès

103399 – Pràctiques Externes

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

103354 – Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa

100223 – Sintaxi Anglesa

103362 – Tècniques d’Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

100253 – Tradició Literària Occidental I

100252 – Tradició Literària Occidental II

100232 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada

100231 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada

4t curs

103360 – Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa

103395 – Arts i Literatura Italianes

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

103394 – Cine i Literatura Italians

103393 – Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

103371 – Èpica Romànica Medieval

100226 – Fonètica i Fonologia Angleses II

100225 – Gramàtica Anglesa

100212 – Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

100211 – Història de la Cultura Alemanya

100193 – Història de la Llengua Anglesa I

100192 – Història de la Llengua Anglesa II

103358 – Història de la Llengua Francesa

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100205 – Idioma Modern III (Alemany)

103392 – Idioma Modern III (Italià)

100204 – Idioma Modern IV (Alemany)

103391 – Idioma Modern IV (Italià)

103370 – Introducció a les Literatures Romàniques

103356 – Lingüística Francesa Comparada

103369 – Lírica Romànica Medieval

100210 – Literatura Alemanya i Cinema

100249 – Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100209 – Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

100247 – Literatura Nord-Americana Moderna

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

103367 – Llegendes Medievals

100224 – Llengua Comparada

100274 – Llenguatge, Cultura i Cognició

103366 – Novel·la Romànica Medieval

103397 – Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània

100245 – Orígens de la Literatura Anglesa

100262 – Pensament Literari

103388 – Perspectives Crítiques de l’Anàlisi de la Literatura en Francès

103399 – Pràctiques Externes

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

103354 – Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa

103362 – Tècniques d’Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

100253 – Tradició Literària Occidental I

100252 – Tradició Literària Occidental II

103396 – Treball de Final de Grau

100232 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada

100231 – Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada

Ciències Ambientals

1r curs

102812 – Física

102811 – Fisiologia Vegetal i Botànica

102848 – Geologia

102808 – Matemàtiques

102805 – Medi Ambient i Societat

102798 – Microbiologia

102828 – Química

102837 – Usos Humans del Sistema Terra

2n curs

102815 – Administració i Polítiques Ambientals

102834 – Cartografia i Fotointerpretació

102835 – Dret Ambiental

102840 – Economia Ambiental i dels Recursos Naturals

102846 – Equilibri Químic i Instrumentació

102810 – Estadística

102850 – Física de les Radiacions i de la Matèria

102842 – Hidrologia Superficial i Subterrània

102821 – Introducció al Dret

102795 – Zoologia

3r curs

102827 – Avaluació Ambiental de Plans, Programes i Projectes

102803 – Ciència del Sòl

102802 – Ecologia

102825 – Epidemiologia Ambiental i Gestió de Riscs

102819 – Fonaments d’Enginyeria Ambiental

102830 – Gestió i Planificació dels Recursos i del Territori

102849 – Meteorologia i Climatologia

102844 – Química de la Contaminació

4t curs

102804 – Anàlisi de la Vegetació

102801 – Ecologia Aplicada

102839 – Economia Territorial

102826 – Educació i Comunicació Ambiental

102820 – Eines de Gestió Ambiental en Empreses i Administracions

102832 – Energia i Societat

102851 – Energies Renovables i No Renovables

105026 – Geografia del Litoral

105028 – Geologia Ambiental

102814 – Institucions i Polítiques Mediambientals en l’Àmbit Internacional

102797 – Microbiologia Ambiental

102809 – Modelització Ambiental

102829 – Modelització i Anàlisi de la Informació Geogràfica

102813 – Negociació Ambiental

102824 – Oceanografia

105030 – Organització i Gestió de Projectes

103684 – Pràctiques Externes

102841 – Processos Geològics Externs

102817 – Tecnologies Netes i Efluents Industrials

100092 – Temes de Ciència Actual

102816 – Tractament i Gestió d’Aigües Urbanes i de Consum

105031 – Treball de Final de Grau

105029 – Turisme Sostenible

Nanociència i Nanotecnologia

1r curs

103979 – Biologia Cel·lular

103303 – Càlcul

103293 – Enllaç Químic i Estructura de la Matèria

103271 – Física General: Electricitat i Magnetisme

103270 – Física General: Mecànica i Ones

103277 – Fonaments de Bioquímica

103301 – Fonaments de Matemàtiques

103292 – Reactivitat Química

2n curs

103286 – Ampliació de Física Clàssica

102523 – Biologia Molecular

103276 – Bioquímica Metabòlica

103302 – Eines Matemàtiques

103308 – Instrumentació Electrònica

103307 – Laboratori de Microscòpies i Tècniques de Caracterització de Materials

103281 – Química dels Elements

103280 – Química Orgànica

103285 – Termodinàmica, Cinètica i Transformacions de Fase

3r curs

103289 – Dispositius Electrònics

103283 – Espectroscòpia Molecular

103288 – Estat Sòlid

103287 – Fenòmens Quàntics I

103498 – Fenòmens Quàntics II

103299 – Física i Química de Superfícies

103275 – Microbiologia, Immunologia i Cultius Cel·lulars

103282 – Química Analítica

103294 – Química Supramolecular i Reconeixement Molecular

103279 – Síntesi i Estructura de Materials Cristal·lins i Amorfs

4t curs

104061 – Economia i Gestió Empresarial

103300 – Física en la Nanoescala

103278 – Gestió de Projectes Cientificotècnics

103298 – Micro i Nanosistemes

103274 – Nanobiosistemes Analítics

103273 – Nanociència de Biomolècules

103306 – Nanofabricació

103297 – Nanomaterials Avançats

103296 – Nanomaterials per a l’Energia i el Medi Ambient

103272 – Nanotecnologia en Biomedicina

103290 – Nanotecnologia i Societat

103269 – Pràctiques Externes

104063 – Química i Enginyeria de Proteïnes

100092 – Temes de Ciència Actual

103284 – Treball de Final de Grau

Ciència i Tecnologia dels Aliments

1r curs

103251 – Biologia Animal, Vegetal i Cel·lular

103266 – Bioquímica I

103240 – Estadística

103249 – Experimentació al Laboratori

103250 – Física

103242 – Matemàtiques

103267 – Microbiologia i Parasitologia

103255 – Producció de Primeres Matèries

103264 – Química I

103263 – Química II

2n curs

103248 – Alimentació i Cultura

103245 – Anàlisi i Control de Qualitat dels Aliments

103265 – Bioquímica II

103252 – Fisiologia Humana

103254 – Fonaments de Processos

103268 – Nutrició Humana

103253 – Operacions Bàsiques

103239 – Productes Alimentosos

103238 – Química dels Aliments

103226 – Reactors, Instrumentació i Control

3r curs

103256 – Desenvolupament i Innovació

103247 – Economia, Gestió i Logística en l’Empresa Alimentària

103231 – Fonaments de Projectes

103262 – Gestió de la Seguretat Alimentària i Salut Pública

103261 – Higiene i Sistemes d’Autocontrol

103555 – Mètodes de Processament d’Aliments I

103556 – Mètodes de Processament d’Aliments II

103259 – Microbiologia dels Aliments

103228 – Pràctiques de Planta Pilot

103257 – Toxicologia dels Aliments

4t curs

103978 – Begudes i Aliments d’Origen Vegetal

103232 – Biotecnologia Alimentària

102649 – Carn i Productes Carnis

103236 – Legislació Alimentària

102648 – Llet i Productes Lactis

103963 – Menjar Preparat i Restauració Col·lectiva

103260 – Micologia dels Aliments

102646 – Ous i Ovoproductes

102645 – Peix i Productes de la Pesca

103241 – Pràcticum

103258 – Producció d’Aliments Ecològics

103227 – Productes Derivats de la Fermentació Alcohòlica

103246 – Psicologia i Màrqueting

103244 – Sistemes de Qualitat i Eines de Gestió Mediambiental

103235 – Treball de Final de Grau

Comunicació Audiovisual

1r curs

103844 – Estructura de la Comunicació

105002 – Fonaments Tecnològics de l’Audiovisual

103843 – Història de la Comunicació

105000 – Llengua Catalana per a Comunicació Audiovisual

103842 – Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals

103056 – Locució i Presentació

105014 – Mètodes i Fonts d’Investigació en Comunicació

105019 – Narrativa Audiovisual

104997 – Perspectiva Històrica del Món i de l’Art Contemporani

2n curs

105005 – Història dels Relats Audiovisuals

105001 – Llengua Espanyola per a Comunicació Audiovisual

105007 – Llenguatge Audiovisual

105008 – Llenguatges Sonors

104998 – Psicologia del Comportament de les Audiències

104999 – Sociologia de la Cultura

103841 – Tecnologies de la Informació i la Comunicació

103069 – Teoria dels Gèneres Audiovisuals

103840 – Teories de la Comunicació

3r curs

103039 – Animació Audiovisual

103846 – Disseny i Composició Visual en Comunicació Audiovisual

103066 – Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic

103029 – Dret de la Comunicació Audiovisual

103021 – Estructura del Sistema Audiovisual

103076 – Gèneres Cinematogràfics

103071 – Gèneres Televisius

103065 – Guió Audiovisual de Ficció

103064 – Guió Audiovisual de No-ficció

105020 – Llenguatge Multimèdia

105009 – Planificació, Producció i Gestió d’una Obra Audiovisual

105006 – Programació Audiovisual

103035 – Tècniques de Direcció Cinematogràfica

103048 – Teoria i Anàlisi de la Televisió

103047 – Teoria i Anàlisi del Film

103031 – Teoria i Pràctica del Documental

4t curs

103039 – Animació Audiovisual

103846 – Disseny i Composició Visual en Comunicació Audiovisual

103066 – Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic

103076 – Gèneres Cinematogràfics

103074 – Gèneres Interactius

103073 – Gèneres Publicitaris

103071 – Gèneres Televisius

103043 – Gestió de Continguts i Usabilitat en Mitjans Interactius Generats pels Usuaris

103064 – Guió Audiovisual de No-ficció

103068 – Prácticum

103042 – Semiòtica de la Comunicació

103035 – Tècniques de Direcció Cinematogràfica

103062 – Tècniques de Guió Audiovisual

103033 – Tècniques de Realització Interactiva

103032 – Tècniques de Realització Televisiva

103048 – Teoria i Anàlisi de la Televisió

103047 – Teoria i Anàlisi del Film

103031 – Teoria i Pràctica del Documental

103054 – Treball de Fi de Grau

Periodisme

1r curs

104971 – Escriptura Periodística I

103855 – Estructura de la Comunicació

103045 – Estructura Social i Política

104970 – Expressió i Argumentació en Català

104972 – Expressió i Argumentació en Espanyol

104990 – Fonaments Tecnològics del Periodisme

103107 – Història Contemporània de Catalunya i Espanya

103854 – Història de la Comunicació

104983 – Llenguatges Audiovisuals

104973 – Redacció i Locució en Mitjans Audiovisuals

2n curs

104980 – Dret de la Comunicació i Deontologia Professional

104989 – Escriptura Periodística II

104974 – Fonts, Tècniques i Organització del Treball Periodístic

104987 – Producció i Expressió dels Gèneres Audiovisuals

104984 – Producció, Expressió i Disseny de Productes Periodístics

103852 – Tecnologies de la Informació i la Comunicació

103127 – Teoria i Estructura Econòmica

103851 – Teories de la Comunicació

3r curs

103101 – Comunicació i Estudis de Gènere

103099 – Comunicació Intercultural

103125 – Comunicació, Educació i Alfabetització Mediàtica

103857 – Disseny i Composició Visual

103079 – Documentació Periodística

103098 – Economia de la Comunicació

103119 – Fotoperiodisme

104975 – Gèneres Periodístics d’Opinió

104986 – Gestió de Continguts Multimèdia i Interactius

104985 – Història del Periodisme

103118 – Informatius en Ràdio i Televisió

103858 – Mètodes de Recerca en Comunicació

103091 – Periodisme Cultural

104991 – Periodisme de Dades

103090 – Periodisme de Proximitat

103089 – Periodisme d’Investigació

103087 – Periodisme Esportiu

103085 – Periodisme Internacional

103095 – Polítiques de Comunicació

103112 – Relacions Internacionals

103042 – Semiòtica de la Comunicació

103031 – Teoria i Pràctica del Documental

4t curs

103101 – Comunicació i Estudis de Gènere

103123 – Comunicació i Salut

103099 – Comunicació Intercultural

103860 – Comunicació Política

103591 – Comunicació Política, Democràcia i Opinió Pública

103126 – Comunicació, Cooperació i Desenvolupament

103125 – Comunicació, Educació i Alfabetització Mediàtica

103857 – Disseny i Composició Visual

103079 – Documentació Periodística

103120 – Documental Periodístic

103119 – Fotoperiodisme

103121 – Gabinets de Premsa i Comunicació

103097 – Gestió de Continguts Digitals

103102 – Infografia, Animació i Espais Virtuals

103078 – Literatura Catalana Contemporània

103081 – Moviments Socials Contemporanis

103092 – Periodisme Científic

103091 – Periodisme Cultural

103090 – Periodisme de Proximitat

103089 – Periodisme d’Investigació

103087 – Periodisme Esportiu

103086 – Periodisme i Societat

103085 – Periodisme Internacional

103084 – Periodisme Mediambiental i de Viatges

103083 – Periodisme Polític i Parlamentari

103105 – Política Mundial Comparada

103094 – Polítiques de Comunicació i Indústries Culturals

104981 – Pràctiques Externes

103115 – Producció Periodística Multiplataforma

103112 – Relacions Internacionals

103042 – Semiòtica de la Comunicació

103104 – Sistema Polític Espanyol i Català

103093 – Tendències de Desenvolupament d’Internet

103031 – Teoria i Pràctica del Documental

103128 – Treball de Fi de Grau

Publicitat i Relacions Públiques

1r curs

103140 – Economia Aplicada i de l’Empresa

103870 – Estàndard Oral i Escrit de la Llengua Espanyola

103866 – Estructura de la Comunicació

103131 – Estructura Social i Sociologia del Consum

104895 – Expressió Escrita, Oral i Audiovisual

103865 – Història de la Comunicació

103867 – Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació

103133 – Màrqueting i Gestió Documental

104894 – Tecnologies i Comunicació Persuasiva

2n curs

103146 – Creativitat Publicitària

103144 – Disseny en Publicitat i Relacions Públiques

103134 – Estratègies en Publicitat i Relacions Públiques

104899 – Mètodes de Recerca en Comunicació Persuasiva

103129 – Psicologia de la Percepció Aplicada a la Publicitat i a les Relacions Públiques

103138 – Sistemes Publicitaris Contemporanis

103137 – Teoria i Estructura de la Publicitat

103136 – Teoria i Estructura de les Relacions Públiques

103862 – Teories de la Comunicació

3r curs

103163 – Comunicació de les Organitzacions

103162 – Direcció de Comptes

103132 – Estadística Aplicada a la Publicitat i les Relacions Públiques

103159 – Màrqueting Estratègic i Operatiu

103158 – Planificació de Mitjans

103142 – Processos i Tècniques Creatives

104902 – Producció Audiovisual Publicitària

104896 – Projectes Publicitaris i de Relacions Públiques

104897 – Redacció Publicitària i de les Relacions Públiques

4t curs

103139 – Actualitat en Publicitat i Relacions Públiques

103165 – Administració i Direcció d’Empreses de Publicitat

103149 – Book Creatiu

103148 – Creativitat Audiovisual

103147 – Creativitat Gràfica

103145 – Direcció d’Art

103161 – Estratègia de Mitjans Publicitaris

103160 – Gabinets de Comunicació

103157 – Planificació Estratègica

103151 – Pràctiques Externes

103150 – Recerca de Mercats i del Consumidor

103156 – Relacions Públiques en Sectors Específics

103155 – Sistemes d’Informació en Màrqueting

103154 – Tècniques de Negociació i Lideratge

103153 – Tècniques Especialitzades de Relacions Públiques

Enginyeria Informàtica

1r curs

103801 – Àlgebra

103802 – Càlcul

102771 – Electricitat i Electrònica

102765 – Fonaments dels Computadors

103805 – Fonaments d’Enginyeria

103806 – Fonaments d’Informàtica

102772 – Matemàtica Discreta

102764 – Metodologia de la Programació

103807 – Organització i Gestió d’Empreses

2n curs

102775 – Arquitectura de computadors

102744 – Bases de Dades

102743 – Enginyeria del Software

103803 – Estadística

102774 – Estructura de Computadors

102769 – Informació i Seguretat

102768 – Intel·ligència Artificial

102767 – Laboratori de Programació

102747 – Sistemes Operatius

102746 – Xarxes

3r curs

102783 – Anàlisi i Disseny d’Algorismes

102787 – Aprenentatge Computacional

102790 – Arquitectura i Tecnologies de Software

102778 – Arquitectures Avançades

102782 – Compiladors

102777 – Computació d’Altes Prestacions

102786 – Coneixement, Raonament i Incertesa

102759 – Disseny de Software

103804 – Ètica per a l’Enginyeria

102773 – Fonaments de Tecnologia de la Informació

102757 – Garantia de la Informació i Seguretat

102789 – Gestió del Desenvolupament de Software

102741 – Gestió i Administració de Bases de Dades

102776 – Gestió i Administració de Xarxes

102751 – Infraestructura i Tecnologia de Xarxes

102794 – Integració Hardware/Software

102788 – Laboratori Integrat de Software

102745 – Legislació

102793 – Microprocessadors i Perifèrics

102781 – Models de Qualitat en la Gestió de les TIC

102792 – Prototipatge de Sistemes Encastats

102763 – Requisits del Software

102785 – Robòtica, Llenguatge i Planificació

102752 – Sistemes d’Informació

102740 – Sistemes Distribuïts

102791 – Sistemes Encastats

102750 – Sistemes i Tecnologies Web

102754 – Sistemes Multimèdia

102749 – Tecnologies Avançades d’Internet

102742 – Tecnologies de Desenvolupament per a Internet i Web

102758 – Test i Qualitat del Software

102784 – Visió per Computador

102753 – Visualització Gràfica Interactiva

4t curs

102783 – Anàlisi i Disseny d’Algorismes

102762 – Anglès Professional I

102761 – Anglès Professional II

105074 – Aplicacions de la Teoria de Codis

102787 – Aprenentatge Computacional

102790 – Arquitectura i Tecnologies de Software

102778 – Arquitectures Avançades

102782 – Compiladors

102777 – Computació d’Altes Prestacions

102786 – Coneixement, Raonament i Incertesa

102759 – Disseny de Software

102773 – Fonaments de Tecnologia de la Informació

102757 – Garantia de la Informació i Seguretat

102760 – Gestió de Projectes

102789 – Gestió del Desenvolupament de Software

102741 – Gestió i Administració de Bases de Dades

102776 – Gestió i Administració de Xarxes

102751 – Infraestructura i Tecnologia de Xarxes

102794 – Integració Hardware/Software

105075 – Internet de les Coses

102788 – Laboratori Integrat de Software

102793 – Microprocessadors i Perifèrics

102781 – Models de Qualitat en la Gestió de les TIC

106541 – Pràctiques Externes

102792 – Prototipatge de Sistemes Encastats

102763 – Requisits del Software

102785 – Robòtica, Llenguatge i Planificació

102752 – Sistemes d’Informació

102740 – Sistemes Distribuïts

102791 – Sistemes Encastats

102750 – Sistemes i Tecnologies Web

102754 – Sistemes Multimèdia

105072 – Tecnologia Blockchain i Criptomonedes

102749 – Tecnologies Avançades d’Internet

105073 – Tecnologies de Compressió de la Informació

102770 – Tendències Actuals

102758 – Test i Qualitat del Software

106542 – Treball de Final de Grau

102784 – Visió per Computador

102753 – Visualització Gràfica Interactiva

Medicina

1r curs

103594 – Anatomia Humana: Cardiovascular, Cap i Coll

103592 – Anatomia Humana: Generalitats i Aparell Locomotor

103633 – Aprenentatge Integrat en Medicina I

102947 – Bioestadística

102962 – Biofísica

102954 – Biologia Cel·lular

103596 – Bioquímica Estructural i Biologia Molecular

103597 – Bioquímica Metabòlica

103632 – Fisiologia General

103631 – Histologia

102952 – Introducció a les Ciències de la Salut

104070 – Pràctica Clínica Assistencial I

2n curs

103593 – Anatomia Humana: Esplancnologia

103595 – Anatomia Humana: Neuroanatomia

103634 – Aprenentatge Integrat en Medicina II

102950 – Bioètica i Comunicació

102868 – Biologia del Desenvolupament i Teratogènia

102860 – Cervell i Conducta

102859 – Drogues i Conductes Addictives

102858 – Envellir Bé

102955 – Estructura Microscòpica d’Aparells i Sistemes

102957 – Fisiologia Mèdica I

103629 – Fisiologia Mèdica II

102958 – Genètica Humana

103628 – Història de la Genètica

103529 – Medicina, Cinema i Literatura

103645 – Nutrició Humana

104071 – Pràctica Clínica Assistencial II

104057 – Pràctiques en Departaments i Serveis Assistencials d’Atenció Primària

102946 – Psicologia Mèdica

102853 – Relació Metge-Pacient

102881 – Tècniques de Biologia Molecular

3r curs

103635 – Aprenentatge Integrat en Medicina III

103630 – Bases de la Cirurgia Clínica

102868 – Biologia del Desenvolupament i Teratogènia

102860 – Cervell i Conducta

102859 – Drogues i Conductes Addictives

102858 – Envellir Bé

102949 – Epidemiologia

102930 – Farmacologia General

102916 – Fisiologia Aplicada

102936 – Fisiopatologia i Semiologia Clínica

102886 – Genètica Mèdica

103638 – Histopatologia Molecular: del Laboratori a la Clínica

103628 – Història de la Genètica

102928 – Immunologia Mèdica

105017 – Intel·ligència Artificial i Salut

102875 – Medicina Basada en l’Evidència

103529 – Medicina, Cinema i Literatura

102933 – Microbiologia i Parasitologia Mèdiques

102927 – Patologia Estructural i Molecular

104072 – Pràctica Clínica Assistencial III

104057 – Pràctiques en Departaments i Serveis Assistencials d’Atenció Primària

103609 – Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris

102929 – Radiologia Clínica

102853 – Relació Metge-Pacient

102892 – Tècniques Bàsiques en Cirurgia

102881 – Tècniques de Biologia Molecular

103641 – Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica

4t curs

103598 – Anestesiologia

103636 – Aprenentatge Integrat en Medicina IV

102868 – Biologia del Desenvolupament i Teratogènia

102860 – Cervell i Conducta

103600 – Cirurgia Plàstica i Reparadora

102859 – Drogues i Conductes Addictives

102899 – Endoscòpia Digestiva i Terapèutica

102858 – Envellir Bé

102916 – Fisiologia Aplicada

102898 – Foniatria

102886 – Genètica Mèdica

103638 – Histopatologia Molecular: del Laboratori a la Clínica

103628 – Història de la Genètica

105017 – Intel·ligència Artificial i Salut

102875 – Medicina Basada en l’Evidència

102945 – Medicina i Cirurgia I

102944 – Medicina i Cirurgia II

103607 – Medicina i Cirurgia III

103647 – Medicina Maternofetal

103529 – Medicina, Cinema i Literatura

102937 – Obstetrícia i Ginecologia

102939 – Oftalmologia Clínica

102940 – Otorinolaringologia Clínica

103651 – Perinatologia

103643 – Pràctiques Clíniques de Laboratori I

103649 – Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil I

103621 – Pràctiques Clíniques Mèdiques I

103604 – Pràctiques Clíniques Quirúrgiques I

104057 – Pràctiques en Departaments i Serveis Assistencials d’Atenció Primària

103609 – Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris

102853 – Relació Metge-Pacient

105018 – Seguretat Clínica i Gestió de l’Error Mèdic

102892 – Tècniques Bàsiques en Cirurgia

102881 – Tècniques de Biologia Molecular

103641 – Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica

5è curs

103598 – Anestesiologia

103637 – Aprenentatge Integrat en Medicina V

102868 – Biologia del Desenvolupament i Teratogènia

102860 – Cervell i Conducta

103606 – Cirurgia Pediàtrica

103600 – Cirurgia Plàstica i Reparadora

102938 – Dermatologia Clínica

103611 – Diagnòstic per la Imatge

102859 – Drogues i Conductes Addictives

102899 – Endoscòpia Digestiva i Terapèutica

102858 – Envellir Bé

102931 – Farmacologia Clínica

102916 – Fisiologia Aplicada

102898 – Foniatria

102886 – Genètica Mèdica

103638 – Histopatologia Molecular: del Laboratori a la Clínica

103628 – Història de la Genètica

105017 – Intel·ligència Artificial i Salut

102875 – Medicina Basada en l’Evidència

103608 – Medicina i Cirurgia IV

102951 – Medicina Legal i Toxicologia

103647 – Medicina Maternofetal

102948 – Medicina Preventiva i Salut Pública

103529 – Medicina, Cinema i Literatura

103617 – Oncologia Mèdica

103602 – Patologia Quirúrgica Oral i Maxil·lofacial

102935 – Pediatria

103651 – Perinatologia

103643 – Pràctiques Clíniques de Laboratori I

103649 – Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil I

103650 – Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil II

103621 – Pràctiques Clíniques Mèdiques I

103624 – Pràctiques Clíniques Mèdiques II

103604 – Pràctiques Clíniques Quirúrgiques I

103605 – Pràctiques Clíniques Quirúrgiques II

104057 – Pràctiques en Departaments i Serveis Assistencials d’Atenció Primària

103609 – Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris

102941 – Psiquiatria

102853 – Relació Metge-Pacient

105018 – Seguretat Clínica i Gestió de l’Error Mèdic

102892 – Tècniques Bàsiques en Cirurgia

102881 – Tècniques de Biologia Molecular

103641 – Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica

103603 – Trasplantament d’Òrgans i Teixits

6

103598 – Anestesiologia

105016 – Atenció al Malalt Crític Hospitalari i Extrahospitalari

102868 – Biologia del Desenvolupament i Teratogènia

102860 – Cervell i Conducta

103599 – Cirurgia d’Urgència per Aparells

103606 – Cirurgia Pediàtrica

103600 – Cirurgia Plàstica i Reparadora

103611 – Diagnòstic per la Imatge

102859 – Drogues i Conductes Addictives

102899 – Endoscòpia Digestiva i Terapèutica

102858 – Envellir Bé

102916 – Fisiologia Aplicada

102898 – Foniatria

102886 – Genètica Mèdica

103638 – Histopatologia Molecular: del Laboratori a la Clínica

103628 – Història de la Genètica

105017 – Intel·ligència Artificial i Salut

103654 – Malalties Infeccioses i Immunitàries Pediàtriques

102875 – Medicina Basada en l’Evidència

103647 – Medicina Maternofetal

102910 – Medicina Pal·liativa

103529 – Medicina, Cinema i Literatura

103617 – Oncologia Mèdica

103602 – Patologia Quirúrgica Oral i Maxil·lofacial

103651 – Perinatologia

104073 – Pràctica Clínica Assistencial IV

104074 – Pràctica Clínica Assistencial V

103643 – Pràctiques Clíniques de Laboratori I

103649 – Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil I

103650 – Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil II

103621 – Pràctiques Clíniques Mèdiques I

103624 – Pràctiques Clíniques Mèdiques II

103604 – Pràctiques Clíniques Quirúrgiques I

103605 – Pràctiques Clíniques Quirúrgiques II

104057 – Pràctiques en Departaments i Serveis Assistencials d’Atenció Primària

103609 – Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris

102894 – Reanimació Avançada

102853 – Relació Metge-Pacient

105018 – Seguretat Clínica i Gestió de l’Error Mèdic

102893 – Suport Vital Avançat en Trauma

102892 – Tècniques Bàsiques en Cirurgia

102881 – Tècniques de Biologia Molecular

103641 – Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica

103603 – Trasplantament d’Òrgans i Teixits

102926 – Treball de Final de Grau

102904 – Urgències Mèdiques i Emergències Prehospitalàries

Psicologia

1r curs

102607 – Fonaments de Psicobiologia I

102606 – Fonaments de Psicobiologia II

102580 – Història de la Psicologia

102579 – La dimensió Social de la Persona

102566 – Mètodes, Dissenys i Tècniques d’Investigació

102578 – Personalitat i Diferències Individuals

102577 – Processos Psicològics: Atenció i Percepció

102576 – Processos Psicològics: Motivació i Emoció

102575 – Psicologia Evolutiva I

2n curs

102571 – Anàlisi de Dades

102574 – Avaluació Psicològica

102602 – Influència Social i Grups

102570 – Models Estadístics i Psicomètrics

102605 – Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament

102604 – Processos Psicològics: Memòria

102549 – Psicologia Evolutiva II

102547 – Psicologia Fisiològica I

102546 – Psicologia Fisiològica II

102572 – Psicopatologia al Llarg del Cicle Vital

3r curs

106400 – Introducció a la Psicologia de la Salut

102573 – Introducció al Tractament Psicològic

106401 – Pràctiques Integrades

102603 – Processos Psicològics: Pensament i Llenguatge

102548 – Psicologia de l’Educació

102559 – Psicologia de les Organitzacions

102601 – Psicologia Social del Món Contemporani

102569 – Psicometria

4t curs

102536 – Acció Pública i Canvi Social

102558 – Activitat Física i Salut

102596 – Àmbits d’Aplicació en Psicologia de la Salut

105773 – Anàlisi de la Interacció Docent

102568 – Aprenentatge del Llenguatge Oral i Escrit

102540 – Avaluació Psicològica Clínica en la Infància i l’Adolescència

105774 – Avaluació Psicològica Clínica en l’Edat Adulta

102539 – Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament

102595 – Educació per a la Salut

102598 – Estratègies d’Aprenentatge

102594 – Estrès i Salut

102562 – Gestió del Temps

102583 – Imatges i Símbols: Relacions Afectives i de Gènere

102582 – Infància i Famílies en Contexts de Dificultats

102597 – Intel·ligència i Processos Cognitius

102593 – Intervenció en Psicologia de la Salut

102590 – Intervenció i Consultoria de Processos

102565 – Intervenció Social i Comunitària

102535 – Investigació i Coneixement Psicosocial

102544 – Neuropsicologia Clínica

102589 – Planificació i Gestió de Recursos Humans

106165 – Pràctica de la Intervenció Educativa i Psicosocial

106402 – Pràctiques Externes

102586 – Psicoendocrinologia

102585 – Psicofarmacologia

102584 – Psicogenètica

102564 – Psicologia Cultural i de la Comunicació

102561 – Psicologia de la Comunicació Publicitària

102557 – Psicologia de l’Esport

102588 – Psicologia del Treball

106164 – Psicologia Forense: Processos Cognitius

102581 – Psicologia i Envelliment

102563 – Psicologia Social Aplicada

102534 – Psicologia Social per a l’Anàlisi i la Intervenció

102538 – Psicopatologia de la Infància i l’Adolescència

105775 – Psicopatologia de l’Edat Adulta

102537 – Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i l’Adolescència

105776 – Tractaments Cognitivoconductuals en l’Edat Adulta

102541 – Trastorns de la Personalitat

102608 – Treball de Final de Grau

Química

1r curs

105034 – Experimentació i Recursos Informàtics

105035 – Física I

105036 – Física II

102493 – Fonaments de Biologia Molecular i Cel·lular

102490 – Fonaments de Geoquímica

105032 – Fonaments de Química I

105033 – Fonaments de Química II

105037 – Matemàtiques I

105038 – Matemàtiques II

2n curs

102531 – Espectroscòpia

102528 – Estructura i Reactivitat dels Composts Orgànics

102492 – Fonaments d’Enginyeria Química

102487 – Química Analítica i Electroanàlisi

102505 – Química dels Elements

102503 – Química Quàntica

105039 – Termodinàmica i Cinètica

3r curs

102511 – Ciència de Materials

102532 – Determinació Estructural

105040 – Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfície

105044 – Laboratori d’Anàlisi Cromatogràfica i Espectroscòpica

105041 – Laboratori de Síntesi Inorgànica

105042 – Laboratori de Síntesi Orgànica

105043 – Laboratori d’Experimentació en Química Física

102488 – Mètodes Espectroscòpics d’Anàlisi

102527 – Mètodes Sintètics

102506 – Química de Coordinació i Organometàl·lica

102529 – Tècniques de Separació

4t curs

102501 – Anàlisi i Gestió de la Qualitat

102523 – Biologia Molecular

102513 – Caracterització de Materials

102500 – Economia i Gestió Empresarial

102499 – Electroquímica i Corrosió

102521 – Enginyeria de Proteïnes

102510 – Materials Polimèrics i Biomaterials

102520 – Metalls en Biologia i Medicina

102498 – Monitoratge Industrial i Ambiental

102509 – Nanoquímica i Nanomaterials

104052 – Pràctiques Externes

102497 – Química Ambiental i Sostenibilitat

102519 – Química Bioanalítica

102518 – Química Bioorgànica

102507 – Química de l’Estat Sòlid

102496 – Química Inorgànica Industrial

102495 – Química Orgànica Industrial

102491 – Redacció i Execució de Projectes

102517 – Simulació Biomolecular

102516 – Síntesi de Compostos Biològicament Actius

104053 – Temes de Ciència Actual

102489 – Treball de Final de Grau

Veterinària

1r curs

102628 – Agronomia i Economia Agrària

103540 – Bases de la Producció i Maneig Animal

102652 – Biologia Animal i Cel·lular

102662 – Bioquímica

102634 – Estructura i Funció del Sistema Nerviós

103539 – Etnologia i Etologia

102612 – Laboratori Integrat

102651 – Microbiologia

102679 – Morfologia I

102659 – Parasitologia

2n curs

102611 – Ciència dels Aliments

102643 – Epidemiologia i Estadística

102633 – Fisiologia

102674 – Genètica

102677 – Mètodes Exploratoris

102660 – Microbiologia i Aplicacions

102678 – Morfologia II

102626 – Nutrició Animal

102676 – Patologia

102610 – Tecnologia dels Aliments

3r curs

102618 – Aqüicultura i Ictiopatologia

102675 – Cirurgia i Anestesiologia

102665 – Farmacologia

102623 – Medicina i Cirurgia d’Animals d’Abastament

102673 – Millora Genètica

102625 – Producció Animal Integrada I

102624 – Producció Animal Integrada II

102661 – Reproducció Animal

102615 – Sanitat Animal I

102614 – Sanitat Animal II

4t curs

102664 – Farmacologia Clínica i Terapèutica

102632 – Higiene i Inspecció dels Aliments

102622 – Medicina i Cirurgia d’Animals de Companyia I

102621 – Medicina i Cirurgia d’Animals de Companyia II

102620 – Medicina i Cirurgia d’Èquids

102617 – Política Sanitària i Malalties d’Importància Legal

102616 – Pràctiques Integrades a Sanitat Animal

102613 – Sanitat Animal III

102631 – Seguretat Alimentària i Zoonosi

102663 – Toxicologia

5è curs

102640 – Avenços en Medicina i Cirurgia d’Èquids

102658 – Bases Moleculars i Mecanismes de les Malalties

103971 – Biotecnologia Embrionària Aplicada a la Ramaderia

102649 – Carn i Productes Carnis

102657 – Ciència de l’Animal de Laboratori

103977 – Cultius Cel·lulars en Recerca Biomèdica

104667 – Dermatologia

103972 – Disseny Experimental i de Projectes de Recerca

102639 – Ecopatologia de Fauna Salvatge

102680 – Ètica i Legislació. Gestió Empresarial

102619 – Història de la Veterinària

102648 – Llet i Productes Lactis

102637 – Medicina d’Animals Exòtics i de Zoològic

103963 – Menjar Preparat i Restauració Col·lectiva

103259 – Microbiologia dels Aliments

104668 – Neurologia

104669 – Oftalmologia

102646 – Ous i Ovoproductes

102645 – Peix i Productes de la Pesca

102609 – Pràctiques Externes

103968 – Producció i Sanitat d’Aus

103966 – Producció i Sanitat de Bovins

103969 – Producció i Sanitat de Petits Remugants

103967 – Producció i Sanitat de Porcs i Conills

102667 – Producció Ramadera i Agrícola Ecològica

104670 – Raonament Clínic i Patologia Clínica de Petits Animals

102682 – Rotatori Hospital Clínic Veterinari

102681 – Rotatori Salut Pública

103975 – Tècniques de Reproducció Assistida Aplicades a la Gestió de Soques d’Animals de Laboratori

104671 – Traumatologia i Cirurgia

102635 – Treball de Final de Grau

Prevenció i Seguretat Integral

1r curs

101829 – Anàlisi del risc

103995 – Anàlisi del risc

101835 – Dret de la Seguretat

103991 – Dret de la Seguretat

101880 – Economia de les organitzacions

103996 – Economia de les organitzacions

101856 – Estadística

103992 – Estadística

101855 – Història de la Seguretat

103990 – Història de la Seguretat

101827 – Metodologia per a la redacció de projectes I

103994 – Metodologia per a la redacció de projectes I

101826 – Metodologia per a la redacció de projectes II

103999 – Metodologia per a la redacció de projectes II

101836 – Models de seguretat

103998 – Models de seguretat

101838 – Regulació de les organitzacions

104003 – Regulació de les organitzacions

101867 – Tecnologia de la seguretat

104004 – Tecnologia de la seguretat

2n curs

105746 – Ciberseguretat

105779 – Ciberseguretat

101846 – Comunicació a les Organitzacions

104005 – Comunicació a les Organitzacions

101847 – Direcció i gestió de l’empresa

104006 – Direcció i gestió de l’empresa

101854 – Gestió de les organitzacions

103993 – Gestió de les organitzacions

101839 – Gestió pública de la seguretat

104007 – Gestió pública de la seguretat

101837 – Intervenció i Autoregulació

104001 – Intervenció i Autoregulació

101865 – Models sectorials de risc

104008 – Models sectorials de risc

104687 – Pràcticum I

104691 – Pràcticum I

104688 – Pràcticum II

104692 – Pràcticum II

101828 – Resolució de conflictes i sociologia del risc

104000 – Resolució de conflictes i sociologia del risc

3r curs

101845 – Criminologia i criminalística

104010 – Criminologia i criminalística

101859 – Gestió de projectes i equips humans

104015 – Gestió de projectes i equips humans

101843 – Models integrats de gestió: medi ambient

104011 – Models integrats de gestió: medi ambient

101844 – Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporatives

104016 – Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporatives

101842 – Models integrats de gestió: seguretat

104012 – Models integrats de gestió: seguretat

101858 – Plans de recuperació de desastres i assegurances

104017 – Plans de recuperació de desastres i assegurances

104689 – Pràcticum III

104693 – Pràcticum III

104690 – Pràcticum IV

104694 – Pràcticum IV

101857 – Seguretat informàtica i documental

104019 – Seguretat informàtica i documental

101841 – Tècniques d’investigació social

104014 – Tècniques d’investigació social

4t curs

104059 – Ampliació del dret de la seguretat

101872 – Direcció de recursos humans en seguretat privada

104023 – Direcció de recursos humans en seguretat privada

101879 – Direcció de seguretat

104024 – Direcció de seguretat

101834 – Direcció dels serveis de prevenció

104025 – Direcció dels serveis de prevenció

101874 – Dret de la seguretat privada

104026 – Dret de la seguretat privada

101878 – Gestió de recursos humans a les administracions públiques

104027 – Gestió de recursos humans a les administracions públiques

101871 – Gestió privada de la seguretat

104029 – Gestió privada de la seguretat

101833 – Higiene i salut

104030 – Higiene i salut

101870 – Investigació privada

104038 – Investigació privada

105745 – Mobilitat i Seguretat Vial

105778 – Mobilitat i Seguretat Vial

101832 – Normativa sobre riscos laborals

104033 – Normativa sobre riscos laborals

101877 – Organització i competència en seguretat pública

104034 – Organització i competència en seguretat pública

105076 – Pràctiques Professionals

105077 – Pràctiques Professionals

101876 – Protecció civil

104036 – Protecció civil

101831 – Psicosociologia i ergonomia

104037 – Psicosociologia i ergonomia

101864 – Regulació d’armes i explosius

101863 – Seguretat alimentària

104041 – Seguretat alimentària

101862 – Seguretat ambiental

104042 – Seguretat ambiental

101875 – Seguretat ciutadana

104043 – Seguretat ciutadana

105744 – Seguretat i Tecnologia

105777 – Seguretat i Tecnologia

101830 – Seguretat laboral

104044 – Seguretat laboral

101873 – Sistemes de protecció

104046 – Sistemes de protecció

101869 – Treball de Final de Grau

104020 – Treball de Final de Grau

Estudis Francesos

1r curs

103361 – Introducció a la Cultura Francesa

100228 – Introducció a la Lingüística

100271 – Literatura Comparada

100625 – Llatí

100222 – Llengua Estrangera, Alemany

100220 – Llengua Estrangera, Italià

103319 – Ús de la Llengua Francesa Escrita

103318 – Ús de la Llengua Francesa Oral

2n curs

103359 – Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa

103358 – Història de la Llengua Francesa

103357 – Lexicologia de la Llengua Francesa

103316 – Literatura Francesa Comtemporània

103365 – Llengua Francesa Oral i Escrita I

103355 – Morfosintaxi de la Llengua Francesa

3r curs

103360 – Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa

103371 – Èpica Romànica Medieval

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

103370 – Introducció a les Literatures Romàniques

103328 – Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Francesa

103356 – Lingüística Francesa Comparada

103369 – Lírica Romànica Medieval

103367 – Llegendes Medievals

103366 – Novel·la Romànica Medieval

103310 – Pràctiques Externes

103354 – Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa

103362 – Tècniques d’Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II

103323 – Traducció de/al Francès

4t curs

103371 – Èpica Romànica Medieval

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

103370 – Introducció a les Literatures Romàniques

103328 – Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Francesa

103369 – Lírica Romànica Medieval

103367 – Llegendes Medievals

103366 – Novel·la Romànica Medieval

103310 – Pràctiques Externes

103323 – Traducció de/al Francès

103342 – Treball de Fi de Grau

Humanitats

1r curs

100018 – Expressió escrita llengua catalana

100019 – Expressió escrita llengua espanyola

100337 – Fonaments del món contemporani

100338 – Fonaments del món modern

100305 – Història de la ciència

100010 – Introducció a l’antropologia social i cultural

100276 – Lectura de la imatge artística

100271 – Literatura Comparada

103575 – Llengua Estrangera I (Alemany)

103574 – Llengua Estrangera I (Anglès)

103573 – Llengua Estrangera I (Francès)

103572 – Llengua Estrangera I (Italià)

103571 – Llengua Estrangera II (Alemany)

103570 – Llengua Estrangera II (Anglès)

103569 – Llengua Estrangera II (Francès)

103568 – Llengua Estrangera II (Italià)

100333 – Visions geogràfiques del món

2n curs

100015 – Cultura Clàssica I

100016 – Cultura Clàssica II

100025 – Història de l’Art Antic i Medieval

100335 – Introducció a la Història Medieval

100022 – Literatura catalana

100023 – Literatura Espanyola

103567 – Llengua Catalana: Cultura i Societat

103566 – Llengua Espanyola: Variació i Discurs Oral

100017 – Pensament Filosòfic Antic i Medieval

100013 – Prehistòria i Història Antiga

3r curs

100071 – Documentació i Arxivística

100067 – Dret i Cultura

103563 – Els Clàssics en la Cultura Contemporània

100028 – Filosofia de la Cultura

103565 – Filosofia Moderna i Contemporània

100081 – Geografia de la ciutat contemporània

100029 – Geografia de la Globalització

101607 – Geografia del turisme

100031 – Gestió Cultural

100027 – Història Contemporània de Catalunya

100011 – Història de l’Art Modern i Contemporani

100054 – Història de les Idees Polítiques

100079 – Història del Cinema

100353 – Història Moderna de Catalunya

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100030 – La Cultura en els Mitjans de Comunicació

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100085 – Literatura Espanyola Actual

100065 – Mitjans i Tècniques de Comunicació Audiovisual

100422 – Mitologia i literatura

100055 – Museologia

103564 – Música en la Societat Contemporània

100032 – Patrimoni

100062 – Perspectives i Tècniques Editorials

100058 – Pràctiques Externes

100066 – Producció i Consum de la Cultura

100358 – Relacions internacionals i conflictes a l’època contemporània

4t curs

100071 – Documentació i Arxivística

100067 – Dret i Cultura

103563 – Els Clàssics en la Cultura Contemporània

100028 – Filosofia de la Cultura

100081 – Geografia de la ciutat contemporània

101607 – Geografia del turisme

100054 – Història de les Idees Polítiques

100079 – Història del Cinema

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100085 – Literatura Espanyola Actual

100065 – Mitjans i Tècniques de Comunicació Audiovisual

100422 – Mitologia i literatura

100055 – Museologia

103564 – Música en la Societat Contemporània

100062 – Perspectives i Tècniques Editorials

100058 – Pràctiques Externes

100066 – Producció i Consum de la Cultura

100358 – Relacions internacionals i conflictes a l’època contemporània

100057 – Treball de Final de Grau

Direcció Hotelera

1r curs

103726 – Alimentació, Higiene i Seguretat Alimentària

103743 – Comptabilitat General

103725 – Dret

103738 – Economia

103744 – Economia de l’Empresa

103746 – Estadística Aplicada

103747 – Fonaments del Sector Turístic i Hoteler

103769 – Habilitats Informàtiques i d’Estudi

103760 – Primera Llengua Estrangera I (Anglès)

103767 – Segona Llengua Estrangera I (Alemany)

103768 – Segona Llengua Estrangera I (Francès)

2n curs

103770 – Anàlisi d’Instal·lacions i Equips i Manteniment

103729 – Direcció i Gestió de la Cuina I

103730 – Direcció i Gestió de la Cuina II

103731 – Direcció i Gestió de la Restauració I

103732 – Direcció i Gestió de la Restauració II

103727 – Direcció i Gestió de l’Allotjament I

103728 – Direcció i Gestió de l’Allotjament II

103745 – Gestió dels Recursos Humans en la Indústria Hotelera

103763 – Primera Llengua Estrangera II (Anglès)

103714 – Segona Llengua Estrangera II (Alemany)

103715 – Segona Llengua Estrangera II (Francès)

3r curs

103739 – Comptabilitat en Gestió Hotelera

103758 – Direcció de Personal i Relacions Laborals

103749 – Geografia Turística i Econòmica

103742 – Gestió Financera de l’Empresa Hotelera

103735 – Màrqueting

106068 – Pràctiques Externes

103707 – Primera Llengua Estrangera III (Anglès)

103717 – Segona Llengua Estrangera III (Alemany)

103718 – Segona Llengua Estrangera III (Francès)

103756 – Seguretat i Prevenció Hotelera

4t curs

103781 – Comercialització Electrònica en el Sector Hoteler

103771 – Creació d’Empreses i Innovació

103778 – Direcció d’Empreses de Restauració

103733 – Direcció Estratègica i Comercial d’Hotels

103772 – Direcció Internacional de Grups Hotelers

103759 – Estratègies Directives i de Comunicació en la Gestió Hotelera

103779 – Gastronomia i Enologia

103752 – Gestió de la Qualitat i Medi Ambient

103753 – Gestió i Organització de Congressos i Convencions

103754 – Organització Hotelera i Atenció al Client

103755 – Parcs Temàtics d’Oci i Animació

103774 – Pràctiques de Restauració

103775 – Pràctiques Nacionals i Internacionals

103710 – Primera Llengua Estrangera IV (Anglès)

103712 – Primera Llengua Estrangera IV (Francès)

103737 – Publicitat i Relacions Públiques

104619 – Segona Llengua Estrangera IV, Alemany

103783 – Sistemes d’Informació i Gestió en el Sector Hoteler

103748 – Temes de Direcció Hotelera

103757 – Temes de Turisme

103720 – Tercera Llengua Estrangera I (Alemany)

103721 – Tercera Llengua Estrangera I (Francès)

104138 – Tercera Llengua Estrangera I (Xinès)

103784 – Treball de Final de Grau

Ciències de l’Antiguitat

1r curs

104195 – Elements de Llengua Grega

104194 – Elements de Llengua Llatina

104198 – Gèneres Literaris Antics

104199 – Història de l’Art Clàssic

104209 – Història i Civilització d’Egipte

104193 – Història i Civilització del Pròxim Orient Antic

104192 – Instruments i Eines Digitals per a l’Estudi de l’Antiguitat

100720 – Introducció a l’arqueologia

104196 – Textos Narratius Grecs

104197 – Textos Narratius Llatins

2n curs

100412 – Arqueologia clàssica

104212 – Civilització Grega

100306 – Filosofia antiga

104210 – Història de Grècia

104211 – Història de Roma

104205 – Historiografia i Filosofia Gregues

104200 – Historiografia i Oratòria Llatines

104201 – L’Eneida

104206 – La Ilíada i l’Odissea

104216 – Llengües i Pobles Indoeuropeus

3r curs

104213 – Civilització Romana

104202 – El Gènere Epistolar a Roma

104208 – El Teatre a Grècia

100339 – Història social i econòmica de l’antiguitat

104203 – La Poesia d’Horaci

104227 – Literatura Antiga (Grega)

104226 – Literatura Antiga (Llatina)

104232 – Numismàtica i Ceràmica Antigues

104207 – Poetes Lírics Grecs

100732 – Protohistòria del mediterrani

104221 – Textos i Contextos Epigràfics

4t curs

100734 – Arqueologia grega

100742 – Arqueologia hispànica

100733 – Arqueologia romana

100427 – Art grec

100426 – Art romà

104220 – Els Orígens de les Llengües Clàssiques

100355 – Guerra i imperialisme en l’antiguitat

100351 – Història antiga de Catalunya

100369 – Història i gènere a l’antiguitat

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

104228 – La Bíblia. Orígens i Tradició

104229 – La Tradició Clàssica en la Literatura Europea

104204 – Llatí Medieval

104219 – Llengua i Cultura a l’Antic Egipte

104218 – Llengua i Cultura al Pròxim Orient Antic

104214 – Mitologia i Religió

104224 – Paleografia

104231 – Pràctiques Externes

104230 – Treball de Final de Grau

104223 – Ús Avançat d’Eines Digitals per a l’Estudi de l’Antiguitat

Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

1r curs

104233 – Economia, Territori i Sostenibilitat

104236 – Fonaments de Geografia Física

104234 – Fonaments d’Ordenació del Territori

100218 – Grans temes de la història

104235 – Introducció a la Cartografia

100010 – Introducció a l’antropologia social i cultural

104238 – Mètodes i Tècniques per a l’Anàlisi Espacial

104239 – Sistemes d’Informació Geogràfica

104237 – Urbanització i Transformació del Territori

100333 – Visions geogràfiques del món

2n curs

104246 – Canvi Climàtic i Riscos Ambientals

104240 – Demografia i Societats Contemporànies

104241 – Geomorfologia

104247 – Laboratori Territorial i Ambiental: Memòria

104242 – Lloc, Societat i Cultura

104248 – Mètodes Qualitatius i Treball de Camp

104244 – Mètodes Quantitatius i Estadístics

104249 – Règim Jurídic de la Planificació

104245 – Societat, Territori i Medi Ambient a Catalunya

104243 – Teories de la Planificació Territorial

3r curs

104254 – Anàlisi Demogràfica

104256 – Anàlisi Espacial i Models

104251 – Biodiversitat i Hàbitats

104253 – Dinàmiques de l’Aigua, l’Energia i els Recursos Naturals

104255 – Laboratori Territorial i Ambiental: Projecte

104250 – Pensament Geogràfic

104252 – Planificació, Planejament i Avaluació

104259 – Polítiques i Administració Territorials

104257 – Polítiques Urbanes: Habitatge, Barris i Transport

104258 – Tècniques de Representació i Disseny Territorial

4t curs

104262 – Ciutats, Globalització i Sostenibilitat

104264 – Desenvolupament Local i Territorial

104260 – Geografia de les Desigualtats

104267 – Geografia i Gènere

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

104270 – Mobilitat Sostenible i Territori

104263 – Planificació d’Àrees Rurals i de Muntanya

104269 – Planificació d’Espais Litorals

104268 – Planificació i Gestió del Turisme

104275 – Pràctiques Externes

104274 – Sistemes d’Informació Geogràfica Aplicats a la Planificació

104266 – Tècniques de Laboratori i Treball de Camp

104272 – Teledetecció

104276 – Treball de Final de Grau

Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

1r curs

104381 – Àlgebra Lineal

104388 – Algorítmia i Combinatòria en Grafs. Mètodes Heurístics

104387 – Càlcul en Diverses Variables

104382 – Càlcul en Una Variable

104390 – Càlcul Numèric

104384 – Fonaments de Computadors

104383 – Iniciació a la Programació

104386 – Probabilitat

104389 – Programació Orientada als Objectes

104385 – Programari de Sistema

2n curs

104400 – Anàlisi Complexa i de Fourier

104399 – Anàlisi de Dades Complexes

104394 – Bases de Dades Relacionals

104397 – Equacions Diferencials Ordinàries

104398 – Intel·ligència Artificial

104395 – Mètodes Numèrics i Probabilístics

104392 – Modelització i Inferència

104396 – Optimització

104393 – Tècniques de Disseny d’Algoritmes

104391 – Visualització 3D

3r curs

104403 – Aprenentatge Computacional

104409 – Bases de Dades No Relacionals

104404 – Computació d’Altes Prestacions

104401 – Equacions en Derivades Parcials

104402 – Física, Abstracció i Computació

104408 – Informació Quàntica

104410 – Modelització i Simulació

104406 – Sistemes Distribuïts i el Núvol

104405 – Teoria de la Informació

104407 – Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund

4t curs

104416 – Anàlisi de Dades en Astrofísica

104412 – Anàlisi de Dades Financeres

104413 – Anàlisi de Dades Temporals

104419 – Anàlisi Topològica de Dades

104415 – Bioinformàtica

104418 – Informació i Seguretat

104421 – Internet de les Coses

104414 – Mètodes d’Anàlisi en Ciències de la Salut

104427 – Pràctiques Externes

104424 – Simulació d’Altes Prestacions

100092 – Temes de Ciència Actual

104420 – Teoria de Jocs

104411 – Treball de Final de Grau

104423 – Visió per Computador

Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

1r curs

104527 – Bases per a la Geoinformació

104526 – Demografia, Societat i Economia Urbana

104522 – Fluxos de Matèria i Energia

104523 – Fonaments d’Electrònica

104528 – Gestió Ambiental de l’Energia i dels Recursos

104524 – Informàtica

104529 – Instrumentació i Sensors

104525 – Introducció a la Ciutat Contemporània

104521 – Matemàtiques

104530 – Programació d’Aplicacions a Internet

2n curs

104535 – Bases de Dades

104540 – Ciència de Dades

104534 – Digitalització i Microcontroladors

104533 – Geodèsia i Sistemes de Localització

104531 – Gestió Empresarial i de Projectes

104538 – Innovació Urbana Oberta: Laboratori de Síntesi

104532 – Procés d’Urbanització: Sistemes i Morfologia Urbana

104539 – Seguretat i Privacitat dels Sistemes d’Informació

104537 – Sistemes de Comunicació

104536 – Sistemes d’Informació Geogràfica

3r curs

104541 – Gestió Pública i Polítiques Urbanes

104542 – Mobilitat, Logística i Transport

104543 – Modelització i Simulació de Sistemes Urbans

104550 – Models d’Innovació Urbana i Ciència Ciutadana

104547 – Planejament Territorial i Urbanístic

106545 – Pràctiques Externes

104554 – Programació d’Aplicacions Mòbils

104553 – Robòtica a la Ciutat Intel·ligent

104544 – Sistemes Ciberfísics

104545 – Sistemes Distribuïts

104552 – Tecnologies d’RFID i Sistemes de Sensors

104548 – Teledetecció per als Sistemes Urbans

106546 – Treball de Final de Grau

104551 – Vehicles Autònoms

Enginyeria de Dades

1r curs

104343 – Espais Vectorials

104339 – Fonaments d’Informàtica

104342 – Fonaments de Matemàtiques

104337 – Fonaments de Programació

104345 – Fonaments Físics per a l’Adquisició de Dades

104349 – Grafs, Topologia i Geometria Discreta

104344 – Organització i Gestió d’Empreses

104338 – Programació Avançada

104353 – Xarxes d’Ordinadors i Internet

2n curs

104351 – Bases de Dades No Relacionals

104350 – Bases de Dades Relacionals

104348 – Descripcions Probabilístiques i Estadístiques

104359 – Disseny d’Algoritmes

104341 – Enginyeria del Rendiment

104347 – Estructures de Dades

104346 – Processament de Senyal, Imatge i Vídeo

104356 – Programació Paral·lela

104354 – Teoria de la Informació i de la Codificació

3r curs

104360 – Ajust de Models d’Optimització

104364 – Anàlisi Estadística

104361 – Aprenentatge Computacional

104357 – Computació en Entorns al Núvol

104355 – Criptografia i Seguretat

104358 – Desenvolupament d’Aplicacions de Dades Massives

104340 – Enginyeria del Programari

104352 – Gestió d’Infraestructures per al Processament de Dades

104365 – Visualització de Dades

104362 – Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund

4t curs

104372 – Entorns Gràfics i de Realitat Augmentada

104366 – Govern de Dades

104371 – Mètodes Avançats de la Teoria de la Informació i de la Codificació

104367 – Mètodes Avançats de Processament de Senyal, Imatge i Vídeo

106543 – Pràctiques Externes

104376 – Seguretat i Vulnerabilitat del Programari

104368 – Sistemes de Visió per Computador

104378 – Sistemes Encastats

104375 – Teoria de Jocs

106544 – Treball de Final de Grau

Relacions Internacionals

1r curs

101100 – Ciència política

101077 – Economia política

101105 – Fonaments de sociologia

104508 – Història Econòmica Mundial

101099 – Política i món contemporani

101091 – Relacions Internacionals

2n curs

101113 – Anàlisi de les polítiques públiques

101119 – Dret internacional públic

101086 – Economia i comerç internacional

101083 – Institucions i política de la Unió Europea

101104 – Metodologia de l’anàlisi política

104514 – Processos Electorals en el Món

104475 – Seguretat Internacional 

101090 – Sistema internacional contemporani

101089 – Teoria de les relacions internacionals

3r curs

101097 – Anàlisi de polítiques exteriors

101096 – Anàlisi i resolució de conflictes

101144 – El canvi social i la globalització

104476 – La Democràcia en un Món Global

101095 – Organitzacions internacionals

101081 – Política comparada I

101080 – Política comparada II

101093 – Política internacional europea

101107 – Polítiques Comunitàries

104474 – Sistema Jurídic de la Unión Europea

4t curs

104481 – Cooperació al Desenvolupament i Ajuda Humanitària

101098 – Demografia

104482 – Migracions Internacionals

101094 – Política Exterior Espanyola

104479 – Política Internacional del Medi Ambient 

104484 – Pràctiques Professionals

101092 – Problemes actuals de les relacions internacionals

104480 – Protecció Internacional dels Drets Humans

101526 – Relacions internacionals de l’Àsia Oriental

104477 – Relacions Internacionals de l’Orient Mitjà

104483 – Religions i Política Global

104485 – Treball de Final de Grau

Estadística Aplicada

1r curs

104843 – Àlgebra Lineal

104853 – Anàlisi Exploratòria de Dades

104844 – Càlcul 1

104845 – Càlcul 2

104849 – Eines Informàtiques per a l’Estadística

104855 – Inferència Estadística 1

104846 – Introducció a la Probabilitat

104850 – Introducció a la Programació

104851 – Obtenció i Emmagatzematge de Dades

104847 – Probabilitat

2n curs

104867 – Anàlisi de la Supervivència

104869 – Aprenentatge No Supervisat

104872 – Bioinformàtica

104862 – Disseny d’Experiments

104857 – Distribucions Multidimensionals

104856 – Inferència Estadística 2

104848 – Mètodes Numèrics i Optimització

104860 – Models Lineals 1

104854 – Mostreig i Disseny d’Enquestes

104859 – Processos Estocàstics

3r curs

104870 – Aprenentatge Automàtic 1

104871 – Aprenentatge Automàtic 2

104873 – Estadística en les Ciències de la Salut

104874 – Introducció a l’Econometria

104858 – Mètodes Bayesians

104865 – Modelització Avançada

104864 – Modelització de Dades Complexes

104861 – Models Lineals 2

104863 – Sèries Temporals

104868 – Simulació i Remostreig

4t curs

104886 – Anàlisi de Big Data en Bioinformàtica

104879 – Anàlisi de Dades Longitudinals

104878 – Anàlisi de Dades Transversals

104877 – Consultoria Estadística

104876 – Enginyeria Financera Avançada

104875 – Introducció a l’Enginyeria Financera

104881 – Models Estadístics i Psicomètrics

104891 – Pràctiques Professionals de la Modalitat Assessor

103166 – Treball de Final de Grau

Comunicació de les Organitzacions

1r curs

104764 – Estructura de la Comunicació

104766 – Expressió i Argumentació en Català

104767 – Expressió i Argumentació en Espanyol

104784 – Fonaments Tecnològics de la Comunicació

104763 – Història de la Comunicació

104768 – Introducció a l’Economia Contemporània

104776 – Teoria i Estructura de les Relacions Públiques

106095 – Teoria i Tècniques de la Construcció i la Locució del Discurs

2n curs

104772 – Actors i Institucions Polítiques Contemporànies

104779 – Comunicació Corporativa: Plans Estratègics

104780 – Comunicació Interna

104770 – Dret de la Comunicació i Deontologia Professional

104769 – Gestió Documental i d’Arxius

104787 – Gestió i Creació de Continguts per a Xarxes Socials

104771 – Sociologia General

104786 – Tècniques de Redacció i Comunicació Audiovisual de les Organitzacions

104765 – Teoria de la Comunicació

3r curs

104781 – Comunicació de Crisis

104790 – Estadística Bàsica

104782 – Gestió de la Imatge Pública

104774 – Introducció al Màrqueting

104775 – Màrqueting de la Comunicació

104773 – Mètodes Bàsics de Recerca en Comunicació

104777 – Organització i Gestió d’Esdeveniments

104778 – Protocol

104788 – Responsabilitat Social Corporativa

104789 – Tècniques de Negociació, Mediació i Lideratge en les Organitzacions

Comunicació Interactiva

1r curs

104727 – Dret Digital i de les TIC

104726 – Expressió i Argumentació en Català

104725 – Expressió i Argumentació en Espanyol

104738 – Introducció a la Tecnologia Web

104724 – Llenguatges Audiovisual i Multimèdia

104728 – Sistemes d’Informació

104720 – Teoria i Història de la Comunicació

104722 – Teoria i Tècnica de la Fotografia

104732 – Teoria i Tècnica del Disseny

2n curs

104730 – Disseny d’Interacció

104746 – Emmagatzematge i Recuperació d’Informació

104721 – Estructura del Sistema de Comunicació

104743 – Fonaments de l’Animació

104737 – Gèneres en Videojocs

104729 – Matemàtiques i Física per a Objectes Digitals Animats

104739 – Serveis Web Avançats

104723 – Societat Xarxa

104734 – Teoria i Tècnica de la Creativitat

104735 – Teories Narratives i Gèneres del Discurs

3r curs

104731 – Disseny Centrat en l’Usuari

104747 – Emprenedoria i Creació d’Empreses

104751 – Estructura i Transmissió d’Informació

104752 – Gestió i Presentació de Projectes

104733 – Infografia i Visualització de Dades

104748 – Introducció al Big Data

104741 – Màrqueting Digital

104740 – Programació d’Aplicacions en Tecnologia Web

104736 – Teoria i Tècnica del Guió

Estudis Socioculturals de Gènere

1r curs

105789 – Construcció Psicosocial de les Identitats i Diversitats

105786 – Dret Antidiscriminatori

105791 – Educació i Gènere

105795 – Eines per a l’Anàlisi Social

105793 – Història del Feminisme en l’Educació

105798 – Llengua i Gènere

105790 – Principis Bàsics d’Antropologia Social i Cultural

105794 – Principis Bàsics de Sociologia

105800 – Principis de la Teoria de Gènere

105801 – Teoria i Crítica Feminista

2n curs

105804 – Economia i Desigualtat de Gènere

105815 – Estudis Culturals amb Perspectiva de Gènere

105797 – Gènere i Mitjans de Comunicació

105792 – Gènere, Famílies i Institucions Educatives

105808 – Identitat, Diferència i Desigualtat

105787 – Protecció Internacional i Europea dels Drets de les Dones

105819 – Psicologia, Salut i Sistema de Gènere

105788 – Relacions de Gènere en el Dret

105805 – Relacions Laborals, Drets Laborals i Gènere

105807 – Sociologia del Gènere

3r curs

105796 – Bases per al Disseny de Projectes d’Intervenció Socioeducativa i Plans d’Igualtat

105802 – Ciència i Gènere

105813 – Delicte i Dones

105816 – El Cos com a Arxiu Cultural

105818 – El Patrimoni en Clau de Gènere

105812 – Gènere, Espais i Vida Quotidiana

105811 – Globalització i Gènere

105803 – Història Contemporània de les Dones

105822 – Pràctiques Externes

105810 – Relacions de Gènere en les Societats No Occidentals

105809 – Seminari Interdisciplinari: Debats Crítics Actuals

105821 – Treball de Final de Grau

105806 – Treball, Economia i Gènere

105814 – Violències Masclistes

105820 – Violències Socioafectives i Salut Psicològica

Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística

1r curs

105826 – Fonaments de Filologia Catalana

105836 – Gèneres Literaris i Societat Contemporània

105824 – Gramàtica Descriptiva i Normativa: de l’Oració a l’Enunciat

105823 – Gramàtica Descriptiva i Normativa: del So al Mot

105825 – Història Social de la Llengua Catalana

100228 – Introducció a la Lingüística

100271 – Literatura Comparada

100625 – Llatí

105835 – Moviments Literaris del Modernisme a la Postmodernitat

100294 – Teoria i pràctica de l’argumentació

2n curs

105839 – De Bernat Metge a Curial e Güelfa

105837 – Dels Trobadors a Ramon Muntaner

105828 – Fonètica Catalana i Estàndard Oral

105829 – Fonologia Catalana

105838 – La Narrativa: de Víctor Català a Mercè Rodoreda

105827 – Lèxic i Gramàtica

105840 – Literatura Catalana del Renaixement a la Il·lustració

105841 – Poesia Catalana Contemporània

105830 – Sintaxi Catalana

105848 – Sociolingüística i Diversitat

3r curs

105844 – Ausiàs March i la Poesia Europea

105833 – Estructura, Significat i Discurs

105846 – Fonaments Lingüístics de la Normativa

105832 – Gramàtica Històrica Catalana

105852 – Literatura Catalana a l’Aula

105842 – Literatura Catalana del Romanticisme al Realisme

105847 – Llengua Estàndard: Aplicacions Professionals a l’Era Digital

105831 – Morfologia Catalana

105845 – Teatre Català

105843 – Tirant lo Blanc i la Narrativa Medieval

4t curs

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

105834 – Dialectologia Catalana

105850 – El Català com a Segona Llengua

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

104229 – La Tradició Clàssica en la Literatura Europea

105853 – Literatura i Periodisme: Josep Pla i la Prosa d’Entreguerres

100262 – Pensament Literari

105857 – Pràctiques Professionals I

105858 – Pràctiques Professionals II

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100272 – Tipologia Lingüística

100252 – Tradició Literària Occidental II

105859 – Treball de Final de Grau

Estudis d’Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura

1r curs

101520 – Història d’Àsia

100228 – Introducció a la Lingüística

103547 – Introducció a la Literatura Espanyola I

103548 – Introducció a la Literatura Espanyola II

100604 – Introducció a la Llengua Espanyola

105862 – Introducció a l’Espanyol Llengua Estrangera

105860 – Xinès I: Introducció a la Llengua i l’Escriptura Xineses

105861 – Xinès II: Introducció a la Llengua i l’Escriptura Xineses

2n curs

106039 – La Gramàtica a l’Aula d’ELE

100271 – Literatura Comparada

100623 – Literatura Espanyola del Segle XVII

100629 – Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l’Època Contemporània

100586 – Morfologia de l’Espanyol

100583 – Sintaxi de l’Espanyol: L’Oració Simple

105863 – Xinès III: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa

105864 – Xinès IV: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa

3r curs

100587 – Fonètica i Fonologia de l’Espanyol

100595 – Literatura Espanyola Contemporània

100593 – Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme

4t curs

100582 – Comentari de Textos Literaris

101544 – Estudis Culturals Comparatius de l’Àsia Oriental

101543 – Gènere, Literatura i Societat a l’Àsia Oriental

100597 – Gramàtica Històrica de l’Espanyol

100596 – Història de la Llengua Espanyola

101542 – Historia Moderna i Contemporània de l’Àsia Oriental

100594 – Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme

100584 – Sintaxi de l’Espanyol: L’Oració Composta

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100613 – Textos de Literatura Hispanoamericana

100253 – Tradició Literària Occidental I

100252 – Tradició Literària Occidental II

Llengua i literatura espanyoles

1r curs

106348 – Comentari de Textos Literaris

106345 – Discurs Oral i Escrit en Espanyol

106343 – Història d’Espanya Moderna i Contemporània

100228 – Introducció a la Lingüística

106350 – Introducció a la Literatura Hispanoamericana

100271 – Literatura Comparada

106347 – Literatura Espanyola des del Segle de les Llums fins a les Avantguardes

106346 – Literatura Medieval i del Segle d’Or

100625 – Llatí

106344 – Llengua Espanyola: Unitat i Diversitat

3r curs

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100262 – Pensament Literari

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

4t curs

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100036 – Idioma Modern I (Anglès)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100045 – Idioma Modern II (Anglès)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100262 – Pensament Literari

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

Estudis anglesos

1r curs

106279 – Gramàtica Anglesa I: de la Paraula a l’Oració

106280 – Gramàtica Anglesa II: l’Oració

106287 – Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I

106286 – Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I

106283 – Història Actual de les Illes Britàniques

106284 – Història Cultural de les Illes Britàniques

106281 – Introducció a la Filosofia del Llenguatge

100228 – Introducció a la Lingüística

106282 – Introducció a la Literatura Anglesa

100271 – Literatura Comparada

3r curs

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100262 – Pensament Literari

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

4t curs

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

100038 – Idioma Modern I (Alemany)

100037 – Idioma Modern I (Francès)

100044 – Idioma Modern I (Grec Modern)

100039 – Idioma Modern I (Italià)

100042 – Idioma Modern I (Portuguès)

104088 – Idioma Modern I (Romanès)

100047 – Idioma Modern II (Alemany)

100046 – Idioma Modern II (Francès)

100053 – Idioma Modern II (Grec Modern)

100048 – Idioma Modern II (Italià)

100051 – Idioma Modern II (Portuguès)

104089 – Idioma Modern II (Romanès)

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100263 – Literatura, Gèneres i Sexualitats

100262 – Pensament Literari

100688 – Qüestions de Gramàtica Comparada

100239 – Semàntica i Pragmàtica

100243 – Teoria i Anàlisi de la Poesia

100242 – Teoria i Anàlisi del Teatre

100588 – Teoria i Història de la Representació Teatral

100254 – Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

100272 – Tipologia Lingüística

Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics

1r curs

106180 – Eines per a l’Anàlisi Econòmica Empírica

106179 – Estructures Socials Contemporànies

106181 – Història Contemporània de l’Àsia Oriental (des de 1945)

106182 – Història Contemporània d’Europa (des de 1945)

106183 – Història Contemporània Universal (des de 1945)

106184 – Història Econòmica Mundial

106185 – Institucions Polítiques

106186 – Introducció a l’Economia I

106187 – Introducció a l’Economia II

106188 – Teoria de la Democràcia

3r curs

104262 – Ciutats, Globalització i Sostenibilitat

102475 – Comerç Internacional

101074 – Comunicació i Opinió Pública

101098 – Demografia

102470 – Desenvolupament Econòmic

102339 – Economia de la Informació

101157 – Economia de les Polítiques Socials

102321 – Economia del Treball

102465 – Economia Urbana

104651 – Finances Públiques

104260 – Geografia de les Desigualtats

101110 – Govern Local

101109 – Govern Multinivell

100340 – Història Contemporània de Catalunya I, del Catalanisme a la Generalitat Republicana

100341 – Història Contemporània de Catalunya II, el Franquisme i la Recuperació de l’Autonomia

100343 – Història Contemporània d’Espanya II, de la Monarquia a la República

100346 – Història Contemporània Universal II, l’Època de l’Imperialisme

100365 – Història Dels Moviments Socials a l’Època Contemporània

102314 – Història Econòmica d’Espanya

100373 – Mètodes i Tècniques per a la Recerca Històrica

100386 – Nacions i Nacionalismes en el Món Contemporani.

101108 – Negociació d’Intervencions Públiques

102334 – Organització Industrial

101072 – Partits

102468 – Política Econòmica

101094 – Política Exterior Espanyola

101107 – Polítiques Comunitàries

104514 – Processos Electorals en el Món

100387 – Revolució i Contrarevolució a l’Època Contemporània

104239 – Sistemes d’Informació Geogràfica

100390 – Tendències Historiogràfiques Actuals

102477 – Teoria de Jocs

101117 – Teoria Política

4t curs

104262 – Ciutats, Globalització i Sostenibilitat

102475 – Comerç Internacional

101074 – Comunicació i Opinió Pública

101098 – Demografia

102470 – Desenvolupament Econòmic

102339 – Economia de la Informació

101157 – Economia de les Polítiques Socials

102321 – Economia del Treball

102465 – Economia Urbana

104651 – Finances Públiques

104260 – Geografia de les Desigualtats

101110 – Govern Local

101109 – Govern Multinivell

100340 – Història Contemporània de Catalunya I, del Catalanisme a la Generalitat Republicana

100341 – Història Contemporània de Catalunya II, el Franquisme i la Recuperació de l’Autonomia

100343 – Història Contemporània d’Espanya II, de la Monarquia a la República

100346 – Història Contemporània Universal II, l’Època de l’Imperialisme

100365 – Història Dels Moviments Socials a l’Època Contemporània

102314 – Història Econòmica d’Espanya

100373 – Mètodes i Tècniques per a la Recerca Històrica

100386 – Nacions i Nacionalismes en el Món Contemporani.

101108 – Negociació d’Intervencions Públiques

102334 – Organització Industrial

101072 – Partits

102468 – Política Econòmica

101094 – Política Exterior Espanyola

101107 – Polítiques Comunitàries

104514 – Processos Electorals en el Món

100387 – Revolució i Contrarevolució a l’Època Contemporània

104239 – Sistemes d’Informació Geogràfica

100390 – Tendències Historiogràfiques Actuals

102477 – Teoria de Jocs

101117 – Teoria Política

Ciència, Tecnologia i Humanitats

1r curs

106216 – Antropologia Social i Cultural

106214 – Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia

106213 – Fonaments de Filosofia i Ètica

106218 – Fonaments de Sociologia

106221 – Forces i Energia en la Naturalesa

106217 – Història Social del Coneixement

106215 – Llengua i Discurs

106222 – Planeta Terra

106219 – Raonament i Conceptes Matemàtics

106223 – Vida i Evolució

4t curs

101249 – Anàlisi Antropològica del Món Contemporani

100275 – Bases Biològiques del Llenguatge

100071 – Documentació i Arxivística

101271 – Ecologia Humana

105818 – El Patrimoni en Clau de Gènere

100564 – Fotografia i Cinema: Classicisme i Postmodernitat

100170 – Història de la Física

101962 – Història de la Genètica

106082 – Història de les Matemàtiques

100367 – Història Social i Econòmica del Món Contemporani

100255 – Literatura Comparada i Estudis Culturals

100274 – Llenguatge, Cultura i Cognició

103529 – Medicina, Cinema i Literatura

100055 – Museologia

103290 – Nanotecnologia i Societat

100749 – Orígens Humans

100262 – Pensament Literari

103094 – Polítiques de Comunicació i Indústries Culturals

101134 – Sociologia de la Cultura