I Congrés Internacional d'Educació i Gènere

Altres pedagogies: (Trans) Formacions per educar en igualtat. Tindrà lloc els dies 3 i 4 de novembre a la Facultat de Ciències de l'Educació. UAB.

[+]
Nova publicació del Grup d'Educació i Gènere coordinat per la professora Ingrid Agud: Perspectiva de Gènere en l'Educació: Marc Conceptual

Han participat les professores del Departament: Marta Bertran, Berta Llos, Alejandro Caravaca, Mireia Foradada, Silvia Puente y Laura Corbella.

Consulta aquí la publicació.

[+]
Oferta de contractació de la 1ª convocatòria 2020 Programa SERRA HÚNTER

Codi: UAB-LE-120015
Categoria: Professor/a LECTOR/A
Perfil: Teoria i història de l’educació
Perfil docent: Graus i Assignatures on el/la candidat/a haurà de participar com a docent.

[+]
Open positions first call 2020 SERRA HÚNTER Programme

Code: UAB-LE-120015
Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Theory and History of Education
Teaching profile: Degrees and courses where the candidate should participate as teacher

 

[+]
Nova publicació del Grup d’Innovació Docent de la UAB amb la participació de Sílvia Puente i Ingrid Agud Les competències transversals de pensament crític i compromís ètic per a la millora de l’aprenentatge. Aproximació conceptual i orientacions metodològiques. Més informació.
  [+]

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social

Edifici G6
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34.93.581.14.19
Fax:+34.93.581.14.19

d.teories.educacio@uab.cat


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona