Personal UAB
Personal acadèmic i investigador

Convocatòries de concursos de professorat permanent

Si vols formar part del planter del personal acadèmic de la UAB, consulta les diferents places que s'oferten a cada una de les convocatòries següents. Si decideixes prendre part en algun dels processos de selecció, consulta els requisits específics a les bases del concurs.

També pots consultar a l'e-tauler les diferents resolucions relatives a les convocatòries de PDI.

Convocatòries
Convocatòria núm. 2019-D-LD-CC-6 - Professor Agregat Laboral (TAULI)
Resolució de 5 d’abril de 2019, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Convocatòria núm. 2019-D-LD-CC-7 - Professor Agregat Laboral
Resolució de 5 d’abril de 2019, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a una plaça d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Convocatòria núm. 2019-D-LD-CC-5 - Professor Agregat Laboral (UAB)
Resolució de 22 de febrer de 2019, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Convocatòria núm. 2019-D-FC-CD-1 - Catedràtic d'Universitat (St. Pau)
Resolució de 18 de gener de 2019, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per a l'accés a dues places de catedràtic d'universitat per ocupar places assistencials vinculades a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Convocatòria núm. 2019-D-LD-CC-3 - Professor Agregat Laboral (SANT PAU)
Resolució de 18 de gener de 2019, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Convocatòria núm. 2019/D/LD/CC/4 - Professor Agregat Laboral (Ramon y Cajal)
Resolució de 18 de gener de 2019, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a una plaça d'agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Convocatòria núm. 2019-D-LD-CC-2 - Professor Agregat Laboral (UAB)
Resolució de 18 de gener de 2019, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Convocatòria núm. 2019-D-LD-CC-1 - Professor Agregat Laboral (UAB)
Resolució de 18 de gener de 2019, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Convocatòria núm. 2018/D/FC/CD/14 - Catedràtic d'Universitat (Torn Lliure)
Resolució de 19 d'octubre de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés de torn lliure a places de cossos docents universitaris.
Convocatòria núm. 2018/D/LD/CC/11 - Professor Agregat Laboral (Ramon y Cajal)
Resolució de 19 d'octubre de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Convocatòria núm. 2018/D/FC/CD/11 - Catedràtic d'Universitat (Promoció Interna)
Resolució de 21 de setembre de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places de cossos docents universitaris.
Convocatòria núm. 2018/D/FC/CD/12 - Catedràtic d'Universitat (Torn Lliure)
Resolució de 21 de setembre de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places de cossos docents universitaris.
Convocatòria núm. 2018/D/FC/CD/13 - Catedràtic d'Universitat (Promoció interna)
Resolució de 21 de setembre de 2018, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Hospital del Mar, per la qual es convoca concurs d'accés a una plaça vinculada de cossos docents universitaris de promoció interna.
Convocatòria núm. 2018/D/LD/CC/10 - Professor Agregat Laboral (Ramon y Cajal)
Resolució de 21 de setembre de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Convocatòria núm. 2018/D/LD/CC/9 - Catedràtic Laboral
Resolució de 21 de setembre de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places de catedràtic laboral.
Convocatòria núm. 2018-D-FC-CD-8 - Catedràtic d'Universitat (Parc de Salut Mar)
Resolució de 21 de juny de 2018, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Hospital del Mar, per la qual es convoca concurs d'accés a una plaça vinculada de cossos docents universitaris de promoció interna.
Convocatòria núm. 2018-D-FC-CD-9 - Titular d'Universitat (Parc de Salut Mar)
Resolució de 21 de juny de 2018, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Hospital del Mar, per la qual es convoca concurs d'accés a una plaça vinculada de cossos docents universitaris.
Convocatòria núm. 2018-D-FC-CD-10 - Catedràtic d'Universitat (Parc de Salut Mar)
Resolució de 21 de juny de 2018, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Hospital del Mar, per la qual es convoca concurs d'accés a una plaça vinculada de cossos docents universitaris de torn lliure.
Convocatòria núm. 2018-D-LD-CC-8 - Professor Agregat Laboral (Parc de Salut Mar)
Resolució de 21 de juny de 2018, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Hospital del Mar, per la qual es convoca concurs públic per a l'accés a una plaça d'agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar una plaça assistencial bàsica.
Convocatòria núm. 2018-D-FC-CD-7 - Catedràtic d'Universitat (ICS)
Resolució del 5 de juny de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs de promoció interna a plaça vinculada de cossos docents universitaris.
Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5 - Professor Agregat Laboral
- RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral.