Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

17/11/2021 – Darreres notícies de la facultat:


29/10/2021- Taula de debat “Gènere i avaluació de la recerca: diagnòstic i propostes de millora”, organitzada pel Departament de Sociologia. 

Tindrà lloc el dimecres, 3 de novembre, de 13.30h a 14.30h, a la Sala de Juntes (i també via teams, si les condicions informàtiques ens ho permeten, llavors us enviariem l’enllaç). 

La taula de debat comptarà amb la participació de: 

Pilar Carrasquer, Responsable de la Unitat d’Igualtat de l’ANECA, i directora de l’Institut d’Estudis del Treball, UAB. 

Eva Anduiza, Col·laboradora de diverses agències d’avaluació de la recerca catalanes, espanyoles i europees, i coordinadora del grup de recerca DEC.

José Noguera, Col·laborador de diverses agències d’avaluació de la recerca catalanes, espanyoles i europees, i director del grup de recerca GSADI.

Serà una oportunitat per retrobar-nos i discutir sobre un tema molt rellevant. 

L’aforament de la Sala de Juntes és de 40 persones, pel que us demanem que ens envieu un correu en aquesta adreça de correu electrònic departament.sociologia.uab@gmail.com per fer reserva de l’assistència.

28/10/2021 – Horaris dels graus

Grau en Ciència Política i Gestió Pública + Dret

Grau en Estadística Aplicada + Sociologia

Grau en Ciència Política i Gestió Pública + Sociologia

Grau en Ciència Política i Gestió Pública

Grau en Relacions Relacions Internacionals

Grau en Sociologia

Horaris i aularis de l’avaluació dels diferents graus:

Grau en Ciència Política i Gestió Pública + Dret

Grau en Estadística Aplicada + Sociologia

Grau en Ciència Política i Gestió Pública + Sociologia

Grau en Ciència Política i Gestió Pública

Grau en Relacions Relacions Internacionals

Grau en Sociologia


28/10/2021 – Butlletí número 195 – Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.


26/10/2021 – Informació sobre les eleccions per renovar el sector C (alumnat) de la Junta de Facultat

Segons la resolució del Rector de data 21 d’octubre, el calendari de les eleccions queda suspès durant dos mesos (o el temps que es determini en possibles pròrrogues). La suspensió és efectiva a partir del dia 11 d’octubre. El procés es tornarà a activar a partir de la finalització de la suspensió (11 de desembre, en el cas que no hi hagi pròrrogues).

Per estar al dia de la informació, podeu:

 • Consultar la vitrina del Deganat (accés porta lateral Facultat)
 • Seguir-nos a les xarxes socials (@politiquesuab)
 • Consultar la web (alternativa) de la Facultat a https://www.uab.cat

20/10/2021Comunicat sobre l’ocupació de Gestió Acadèmica de la Facultat de Sociologia i CCPP

Aquest matí, l’equip de Deganat ens hem tornat a reunir amb els i les estudiants de l’Assemblea de la Facultat per tractar la incorporació d’alguns punts a la proposta del local d’estudiants de la FCPS.

El diàleg ha permès arribar a un acord i a les 16.30h les i els membres de l’Assemblea acceptaven aquesta normativa i es comprometien a desallotjar i deixar la planta de gestió acadèmica com el van trobar en menys de 2 hores.

Hem avançat i, avui, per primera vegada tenim una proposta de Reglament d’ús compartit del local de col.lectius d’estudiants, que haurà de ser aprovada per Junta de Facultat. En aquest sentit, instem una vegada més a fer ús dels canals de comunicació i organització democràtics i representatius, pel bé de tota la comunitat.

Gràcies a totes i a tots pel suport, l’acompanyament i la comprensió.


Els serveis interromputs són els següents:

 • Atenció públic estudiants
 • Atenció professorat
 • Atenció telefònica
 • Registre entrada de documentació
 • Comunicació amb el departaments i d’altres àmbits
 • Recollida de documents per incloure a expedients (màsters)
 • Entrega de titols i set

El telèfon, però, segueix actiu. Podeu contactar amb la Gestió Acadèmica al 935811221 i a ga.politiques.sociologia@uab.cat


19/10/2021 – Comunicat del deganat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Aquest matí l’assemblea de la facultat i altres estudiants de la CAF han ocupat els passadissos del primer pis de la facultat impedint l’accés a Gestio Acadèmica (GA), deganat, seminaris i despatxos de PDI. La degana i la vicedegana d’espais s’han reunit durant hores amb 2 dels seus respresentants. Fruit del diàleg s’ha acordat posar una porta de vidre amb clau al local d’estudiants i un reglament d’ús. Tot i això la negociació no ha estat reconeguda pels i les integrants de l’assemblea, per això la situació d’ocupació perdura. La degana insta fermament a desocupar l’interior de GA per una qüestió de seguretat i confidencialitat documental així com a fer ús del diàleg i els canals de comunicació i organització democràtics pel bon funcionament de tota la comunitat universitària.


La inauguració del curs 2021-2022 de la Facultat de CCPP i de Sociologia tindrà lloc el 21 d’octubre a les 12 30 a la Sala d’Actes i anirà a càrrec de Ciencia en el Parlamento, entitat sense ànim de lucre que promou una gestió informada de les institucions governamentals basada en el coneixement científic (@Cienciamento). El discurs inaugural serà pronunciat pel seu President, el Dr. Andreu Climent, investigador Ramón y Cajal del grup de recerca interdisciplinari COR a l’Institut ITACA (Institute of Information and Communication Technologies) de la Universitat Pública de València (UPV) i fundador de la spinoff Corify Care de tecnologia d’intervenció cardíaca. 

#cienciaenelparlamento neix el 2018 com una iniciativa impulsada per investigadores i investigadors de totes les àrees de coneixement davant la necessitat d’acostar la ciència a la política per tal que les decisions legislatives es basin en l’evidència científica (Evidence Based Decision-making). Es tracta d’assegurar de manera institucional, mitjançant mecanismes permanents i temporals, que els professionals de la política i de la ciència es troben i dialoguen de manera habitual i estructurada. Per definir espais i trobades, @Cienciamento proposa la creació d’una oficina d’assessorament científic parlamentari, seguint el model que ja existeix a més de 20 parlaments com ara al Regne Unit, Suècia, Mèxic, Dinamarca, Portugal i al Parlament Europeu. En aquesta línia, les primeres jornades de #CienciaenelParlamento2018 van consistir en una simulació del funcionament d’aquesta oficina. I a l’octubre de 2020 presentaven al Congrés dels Diputats l’informe  Oportunidades para el asesoramiento científico parlamentario en España’, sobre com podria ser l’oficina en el cas espanyol. Tal com s’explica a la seva pàgina web, l’associació es posa a la disposició del Congrés dels Diputats per ajudar a posar en marxa l’oficina i coordinar-la en els primers moments, com ja va passar en les primeres etapes de l’Oficina Britànica d’Assessorament Científic.

Sabem com ha contribuït la ciència a millorar les condicions de vida de la ciutadania. Ara us convidem a assistir a l’acte i aprofundir en l’impacte d’aquestes millores quan les evidències científiques són la base de les actuacions polítiques, socials i de la gestió pública. 


Facultat de CCPP i de Sociologia, 13 d’octubre a les 13 hores

Donada la situació d’excepcionalitat produïda per l’atac informàtic que està patint l’Autònoma, us informem de les següents mesures que seran efectives a partir de dimecres 13 d’octubre:

 • Tots els serveis que requereixen autenticació (Correu, OneDrive, Teams, Campus Virtual, biblioteques, remote ARE, etc..) estaran aturats.
 • Podeu entrar als correus de la UAB fins que la vostra sessió caduqui, quan se us demanarà la
 • Les classes es fan en l’horari normal a l’aula habitual de classe.
 • Els horaris de totes les titulacions estan penjats al vestíbul de la Facultat.

Al professorat:

 • Recomanem al PDI fer classe sense suport informàtic.
 • Si és imprescindible emprar l’ordinador, és preferible que connecteu el vostre portátil/tablet en mode avió connectat al projector (per això caldrà que tindreu l’entrada compatible amb els pocs cables HDMI disponibles a l’SLIPI, o dur el vostre propi cable VGA o HDMI).
 • Alternativament, podeu emprar l’ordinador de l’aula desconnectat de la xarxa i amb un USB nou prèviament desinfectat.
 • Cada professor haurà de reiniciar l’ordinador de l’aula en iniciar la classe (d’aquesta manera, s’eliminen els fitxers maliciosos i si s’ha connectat algun pendrive infectat, s’evitarà la seva propagació). Per tant, es recomana que les classes acabin uns deu minuts abans de l’hora habitual.
 • El PC estarà connectat al projector i podreu utilitzar les aplicacions d’Office (Word, Excel, PowerPoint) i l’Acrobat (PDF) en local.
 • Recomanem al PDI ajornar les dates de lliuraments que es facin pel CV i de proves d’avaluació, si s’escau, fins que torni la normalitat online.
 • Per les classes de pràctiques programades a les aules informatitzades no es podran utilitzar els ordinadors que hi instal·lats, ni tant sols si es desconnecten de la xarxa.

Pel que fa als ordinadors dels despatxos:

 • Si no el vau obrir el dilluns 11 d’octubre, abans d’engegar-lo, desconnecteu el cable de connexió a la xarxa (Ethernet).
 • En cas que el dilluns 11 d’octubre tinguéssiu l’ordinador connectat a la xarxa UAB i heu detectat la presència de fitxers amb extensions *.uab o *.readme, el millor és no fer servir aquest ordinador fins que arribin noves instruccions (contacteu amb el CAS al 2100).
 • En cas que el dilluns 11 d’octubre tinguéssiu l’ordinador connectat a la xarxa UAB i no heu detectat la presència de fitxers amb extensions *.uab o *.readme, el millor és engegar-lo fora de xarxa, gravar el que necessiteu en un pendrive i tornar-lo a tancar. Vigileu amb aquest pendrive; podria ser infecciós. No feu servir aquest ordinador fins que arribin noves instruccions.

No hi ha una data prevista de retorn a la normalitat, us seguirem informant pels comptes d’Instagram (@politiquesuab) i Twitter de la Facultat (@PolitiquesUAB).


CONTACTE

L’horari d’atenció presencial de Gestió Acadèmica és de dilluns a dijous, de 10 h a 13 h i dimarts i dijous de 15.30 h a 17.30 h.

Telèfon de contacte: 935811221 

Us agraïm la vostra col·laboració i esperem tornar aviat a la normalitat.