Facultat de Veterinària


L’actualitat i la informació rellevant adreçada als estudiants de la nostra Facultat es poden seguir a les xarxes socials:

S’ha creat un nou canal dirigit a professorat i PAS, en el qual s’informarà sobre aspectes de funcionament intern:

Les dades de comunicació directa dels diferents serveis i unitats de la Facultat són les següents: