Escola d’Enginyeria

11/11/21

Exàmens parcials del 1r semestre [Actualització]

25/10/2021 COMUNICAT DE L’ESCOLA D’ENGINYERIA

Benvolgudes i benvolguts,

Atesa la situació d’excepcionalitat produïda per l’atac informàtic a la UAB, us informem de les mesures adoptades a l’Escola d’Enginyeria. Anirem actualitzant aquesta informació a mida que vagin canviant les condicions.

Les comunicacions de l’Escola s’aniran publicant a aquesta web i als perfils de Twitter i Telegram on també trobareu la informació sobre actes institucionals i activitats organitzades a l’Escola.

DOCÈNCIA A AULES I LABORATORIS

Es manté l’activitat docent i d’avaluació prevista, que es durà a terme en els horaris i les aules assignades.

Les incidències es poden adreçar a la Gestió Acadèmica i Serveis (aulari, horaris) i a la Direcció, des d’on es derivaran per resoldre-les el més aviat possible.

LLIURAMENT DE TREBALLS D’AVALUACIÓ CONTINUADA

El professorat haurà de comunicar als estudiants la forma i els terminis de lliurament mentre no estigui en actiu el Campus Virtual i la resta de plataformes digitals.

COMUNICACIÓ AMB EL PROFESSORAT/ESTUDIANTS

La comunicació de la direcció amb el professorat es realitzarà a través de les direccions dels departaments i coordinacions de grau i de màster.

CONTACTE PROFESSORAT

Pel cas que no es pugui utilitzar el correu uab.cat, es recomana que el professorat proporcioni als estudiants una adreça electrònica alternativa a la institucional.

El professorat facilitarà als estudiants el material docent pertinent pel seguiment del curs mitjançant els delegats i les delegades del grup. S’han establert uns espais provisionals de comunicació als estudis de l’Escola.

El professorat recordarà als estudiants el seu horari presencial de tutories.

CONTACTES

CAMPUS DE BELLATERRA

Gestió Acadèmica i de Serveis: 

Horari d’atenció presencial per tramits academics de 10 a 13 h i 15 a 17h.

Telèfon 93 581 30 49

Atenció presencial de 9 h a 19.30 h per Serveis generals.

Telèfon 93 581 35 89

Correu: ga.enginyeria@uab.cat

Direcció de l’Escola: 93 581 33 33

Matins: dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

CAMPUS DE SABADELL

Gestió Acadèmica: 93 728 77 12 (de dilluns a divendres, de 10 a 13 h)

Atenció presencial: de dilluns a dijous de 10 a 13h i les tardes de dilluns i dijous de 15 a 16:30h (sense cita prèvia)

SLIPI: 93 728 77 00 (de dilluns a divendres, de 8,30 a 20,30 h)

CANALS D’INFORMACIÓ PÚBLICS:

Twitter: @enginyeriauab

Instagram: @enginyeriauab

Telegram: Canal oficial de l’Escola d’Enginyeria

https://t.me/joinchat/IYSsPzli6IoxZDJk

Facebook: enginyeriauab


22/10/2021 COMUNICAT DE L’ESCOLA D’ENGINYERIA

Benvolgudes i benvolguts,

Atesa la situació d’excepcionalitat produïda per l’atac informàtic a la UAB, us informem de les mesures adoptades a l’Escola d’Enginyeria. Anirem actualitzant aquesta informació a mida que vagin canviant les condicions.

Les comunicacions de l’Escola s’aniran publicant a aquesta web i als perfils de Twitter i Telegram on també trobareu la informació sobre actes institucionals i activitats organitzades a l’Escola.

DOCÈNCIA A AULES I LABORATORIS

Es manté l’activitat docent i d’avaluació prevista, que es durà a terme en els horaris i les aules assignades.

Les incidències es poden adreçar a la Gestió Acadèmica i Serveis (aulari, horaris) i a la Direcció, des d’on es derivaran per resoldre-les el més aviat possible.

LLIURAMENT DE TREBALLS D’AVALUACIÓ CONTINUADA

El professorat haurà de comunicar als estudiants la forma i els terminis de lliurament mentre no estigui en actiu el Campus Virtual i la resta de plataformes digitals.

COMUNICACIÓ AMB EL PROFESSORAT/ESTUDIANTS

La comunicació de la direcció amb el professorat es realitzarà a través de les direccions dels departaments i coordinacions de grau i de màster.

CONTACTE PROFESSORAT

Pel cas que no es pugui utilitzar el correu uab.cat, es recomana que el professorat proporcioni als estudiants una adreça electrònica alternativa a la institucional.

El professorat facilitarà als estudiants el material docent pertinent pel seguiment del curs mitjançant els delegats i les delegades del grup. S’han establert uns espais provisionals de comunicació als estudis de l’Escola

El professorat recordarà als estudiants el seu horari presencial de tutories.

CONTACTES

CAMPUS DE BELLATERRA

Gestió Acadèmica i Serveis: 

Horari d’atenció presencial per tràmits acadèmics de 10 a 13 h i 15 a 17h.
Telèfon 93 581 30 49
Atenció presencial de 9 h a 19.30 h per Serveis generals.
Telèfon 93 581 35 89

Direcció de l’Escola: 93 581 33 33
Matins: dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

CAMPUS DE SABADELL

Gestió Acadèmica: 93 728 77 12 (de dilluns a divendres, de 10 a 13 h)

Atenció presencial: de dilluns a dijous de 10 a 13h i les tardes de dilluns i dijous de 15 a 16:30h (sense cita prèvia)

SLIPI: 93 728 77 00 (de dilluns a divendres, de 8,30 a 20,30 h)

CANALS D’INFORMACIÓ PÚBLICS:

Twitter
Instagram
Telegram