Vés al contingut principal

Personal docent i investigador

El Departament de Dret Privat s'estructura d'acord amb les quatre àrees de coneixement que el componen: Dret Civil, Dret Internacional Privat, Dret Mercantil, i Dret Processal. I en formen part el personal docent i de recerca d'aquestes àrees.