Categories
Actualitat Investigar

Identificada una nova família de proteïnes encarregades de controlar l’estabilitat del material genètic bacterià

Un equip d’investigadors ha identificat una nova família de proteïnes que regula la resposta a lesions del DNA bacterià, conegut com a sistema SOS, en microorganismes del grup Bacteroidetes. La recerca, publicada en la revista Nucleic Acids Research, ha estat coordinada per Jordi Barbé, del grup de Microbiologia Molecular de la UAB, i Ivan Erill, de la Universitat de Maryland Baltimore County (UMBC).

El sistema SOS és una resposta universal dins del món bacterià induïda per la presència de lesions en el DNA, permetent així la seva reparació i, per tant, la supervivència cel·lular. Malgrat la seva esmentada universalitat, la seqüenciació dels primers genomes complets de Bacteroidetes a la fi del segle XX va exposar l’absència de gens reguladors del sistema SOS en aquests microorganismes, suggerint que aquest grup bacterià mancava d’una resposta SOS convencional.

No obstant això, mitjançant l’anàlisi bioinformàtica de bases de dades de genomes bacterians, així com experiments in vitro realitzats en el laboratori, els científics d’aquest estudi han trobat una nova família de proteïnes que s’encarrega de la regulació del sistema SOS en aquests microorganismes. Aquesta nova família va resultar estar allunyada evolutivament dels reguladors convencionals de la resposta SOS presents en la resta dels grups bacterians i, d’altra banda, va presentar naturalesa quimèrica, mostrant un dels seus dominis una sorprenent similitud estructural amb proteïnes codificades per bacteriòfags (o fagos).

Els resultats d’aquest estudi plantegen, segons els investigadors, la necessitat de reflexionar sobre l’origen de la resposta SOS i la seva relació amb els fagos. Els bacteriòfags són virus que infecten bacteris causant, en últim terme, mort cel·lular. No obstant això, alguns d’ells poden infectar cèl·lules i mantenir-se inactius durant un temps, fins que són activats i acaben matant la cèl·lula bacteriana. L’activació d’aquests bacteriòfags pot produir-se a conseqüència de lesions en el DNA bacterià, generant un senyal d’alarma per al bacteriòfag i desencadenant el seu cicle virulent. Aquest “sistema d’alarma” així com la identificació, en aquest estudi, de reguladors del sistema SOS bacterià similars als reguladors dels bacteriòfags, suposa un punt d’unió directe entre la resposta SOS bacteriana i els bacteriòfags, suggerint irrevocablement que el sistema SOS pugui tenir origen en aquests virus.

Article de referència:

Sánchez-Osuna M, Cortés P, Lee M, Smith AT, Barbé J, Erill I. Non-canonical LexA proteins regulate the SOS response in the Bacteroidetes. Nucleic Acids Res. 2021 Oct 6:gkab773. doi: 10.1093nar/gkab773

Categories
Actualitat Institucional

Marta Portero inaugura el curs a la Facultat de Ciències de l’Educació

La Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB inaugura el curs acadèmic 2021-2022 amb un acte el proper dimecres 27 d’octubre. Tindrà lloc a les 12,30 h, a l’aula 24 del mòdul II de la Facultat, i comptarà amb la conferència inaugural “Aportacions de la neurociència a l’educació”, impartida per Marta Portero, investigadora de l’Institut de Neurociències de la UAB i professora del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut de la UAB. L’acte serà presidit pel rector de la UAB, Javier Lafuente, i la degana de la Facultat, Marta Bertran.

Portero és doctora en neurociència. Ha impartit docència també a la Universitat de Girona i ha realitzat treballs de recerca, a més de la UAB, a la Universitat CEU-San Pablo de Madrid, al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, a la Universitat d’Utrecht (Països Baixos) i a la Universitat de La Sabana (Colòmbia). És coautora, juntament amb Anna Carballo, de Diez ideas clave. Neurociencia y educación: Aportaciones para el aula.

Categories
Actualitat Institucional

Josep Maria Colomer disserta sobre “història, política, economia i ètica”

El catedràtic de ciència política de la Universitat de Georgetown (EUA) Josep Maria Colomer impartirà la conferència “History, Politics, Economics… and Morals” en l’acte d’inauguració que donarà el tret de sortida al nou grau en Història, Política i Economia Contemporànies. Tindrà lloc el 25 d’octubre, a les 16 h, a la sala de graus de la Facultat de Filosofia i Lletres. En la xerrada, Colomer parlarà de l’herència de la il·lustració escocesa del segle XVIII pel que fa als conceptes de bé públic i la importància dels sentiments morals, així com de la influència, a partir dels anys setanta, de la nova psicologia que vincula les emocions humanes a les normes socials.

El nou grau s’imparteix en anglès i compta amb la implicació de tres facultats de la Universitat: a més de Filolosofia i Lletres, que el coordina, hi participen la Facultat d’Economia i Empresa i la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. Després de la xerrada del professor Colomer, l’acte comptarà amb les intervencions del vicerector de Personal Acadèmic de la UAB, Francisco Morente; la degana de la Facultat de Filosofia i Lletres, Margarita Freixas; i el catedràtic de ciència política Joan Botella, que presentarà el conferenciant.

Colomer ha estat professor de la UAB i investigador de l’Institut d’Anàlisi Econòmica del CSIC. És membre de l’Acadèmia Europea i soci de l’Associació Americana de Ciència Política. Ha signat més de dos-cents articles acadèmics i capítols de llibre. Entre les seves monografies, es troben Ciencia de la política (Ariel), Contra los nacionalismos (Anagrama), El arte de la manipulación política (Anagrama), La transición a la democracia: el modelo español (Anagrama), Grandes imperios, pequeñas naciones (Anagrama) i El gobierno mundial de los expertos (Anagrama).

Categories
Avisos

25/10/2021 – Informacions tècniques

A partir d’avui, dilluns 25 d’octubre, es pot aplicar un criteri uniforme i simplificat per a l’accés a la xarxa, tant amb fil com sense: es pot connectar a la xarxa wifi i amb fil tots els ordinadors de la UAB que hagin passat el triatge, independent del resultat d’aquest triatge.

Així, doncs, els únics ordinadors que no podran connectar-se a la xarxa són: 

– Ordinadors que encara no han passat el triatge. 

– Ordinadors que cal aïllar per fer-ne una anàlisi a fons. Això només s’aplica a un petit nombre d’ordinadors en què el triatge indiqui que podrien haver estat fets servir pels atacants.  

Preguntes i respostes relacionades: 

Cal seguir fent el triatge d’ordinadors? 

Sí, ja que cal identificar els ordinadors que hagin pogut fer servir els atacants i analitzar les eines que han fet servir i les accions dutes a terme. Convé acabar el triatge al més aviat possible per poder començar a planificar i executar els passos següents. 

Quin sentit té classificar els ordinadors? Fins a quin punt és important? 

Classificar els ordinadors permet saber el grau d’afectació de cada unitat, i permet a l’usuari veure fàcilment si el seu ordinador té fitxers xifrats o no i ajudarà a planificar adequadament la fase de recuperació següent.  

Quins ordinadors caldrà reinstal·lar? 

Caldrà reinstal·lar tots els ordinadors corporatius per tal d’assegurar-nos que no hi ha cap porta del darrere (backdoor)  ni accés privilegiat al qual puguin accedir els atacants. La xarxa “neta” que s’està dissenyant només permetrà que s’hi connectin ordinadors amb una versió actual, suportada i actualitzada del sistema operatiu. La planificació de com i quan s’han de reinstal·lar els ordinadors serà complexa, però és un requeriment per poder funcionar amb total seguretat.

Categories
Avisos

21/10/2021 – Resolució del rector de la UAB

En data 21 d’octubre de 2021 el rector de la UAB ha dictat una resolució per la qual disposa, amb caràcter general, la suspensió de tots els termes i terminis per a tramitar els procediments administratius de la Universitat amb una vigència de 2 mesos a comptar des de l’11 d’octubre de 2021.

No obstant, els òrgans competents de la Universitat poden acordar, de forma motivada, en aquells processos que ho considerin oportú, la continuïtat de les actuacions.

Aquesta resolució serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Categories
Avisos

20/10/2021 – Comunicat de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona reitera l’agraïment a tota la comunitat universitària per la seva capacitat d’adaptació, el seu compromís i la complicitat demostrada davant la difícil situació que estem travessant. Estem convençuts que sortirem reforçats d’aquesta situació demostrant la gran capacitat de reacció i fortalesa de la nostra institució. 

Es continua treballant en la detecció d’equips afectats amb l’eina de triatge, prioritzant els ordinadors portàtils. Un cop revisats aquests equips, s’iniciarà el procés de revisió dels ordinadors de sobretaula. 

Una vegada finalitzat el procés de triatge de tots els ordinadors UAB es procedirà a la reinstal·lació del sistema operatiu Windows 10 en tots els equips. Els diferents col·lectius anireu rebent instruccions per seguir un ordre de priorització establert des dels centres per tal de procedir a la reinstal·lació del programari en els propers dies. Si teniu documents desats al disc dur, els hauríeu de desar al núvol o en unitats d’emmagatzematge externs

Estem començant a desplegar l’accés a la xarxa per cable. Això permetrà que aquells equips que hagin passat positivament el triatge s’hi puguin connectar. 

Les aules d’informàtica podran donar servei sense connexió a cap xarxa.

El 2 de novembre està previst que es pugui connectar amb normalitat a l’entorn col·laboratiu de Microsoft (One Drive, Outlook i Teams), però encara es trigarà setmanes en habilitar la resta de serveis corporatius.

Es recomana que, una vegada estigui operatiu, es faci servir Teams com a eina corporativa alternativa al Campus Virtual (podeu consultar aquesta infografia amb les seves funcionalitats).

S’han detectat zones d’ombra a la xarxa WIFI provisional del campus que s’estan reparant amb la màxima celeritat possible.

Per tornar a la plena normalitat en el període més curt possible hem de treballar per garantir que tots els procediments es fan amb seguretat per mitigar els danys i accelerar el procés de recuperació. 

Categories
Avisos

18/10/2021 – Comunicat de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona, arran de l’atac informàtic sofert, vol agrair tot el suport rebut de les diferents universitats catalanes, del Govern de la Generalitat de Catalunya i, en concret, del seu vicepresident i de la consellera de Recerca i Universitats. 

Aquesta setmana es començarà a preparar un pla de contingència per a cadascun dels àmbits per atendre les necessitats urgents i inajornables i per planificar la transició fins a tornar a la normalitat plena. El pagament de les nòmines al personal de la Universitat mai ha estat compromès per l’atac informàtic.

Ja hi ha disponible una primera versió de l’eina de triatge per detectar si els equips han estat afectats i s’aplicarà, en primera instància, als ordinadors portàtils de la UAB. Des de les administracions de centre s’informarà del procediment que se seguirà mitjançant els SID dels centres i dels serveis centrals. Els equips portàtils de la UAB que hagin passat el procés i es detecti que estan infectats seran identificats per tal de ser reinstal·lats.

Ja disposem d’una xarxa wifi oberta (UAB-provisional) a la qual es pot accedir sense credencials, sense introduir NIU ni contrasenya. A aquest wifi s’hi podrà connectar tota la comunitat universitària i aquells ordinadors de la UAB que hagin passat el procés de triatge i no estiguin afectats pel virus. 

Estem treballant per tal de recuperar totes les aplicacions de Microsoft en un termini aproximat de dues setmanes. Això permetria la utilització del Teams com a plataforma de treball. Com a institució no hauríem de fer servir plataformes alternatives, no corporatives, que no donen garanties d’autenticitat a l’alumnat i no tenen filtres de seguretat.

Aquesta situació es pot prolongar en el temps més del que desitjaríem i només la superarem si ho fem conjuntament. En aquest sentit, volem donar les gràcies a tota la comunitat universitària per l’esforç, el compromís i la implicació que ha demostrat en tot moment aquesta darrera setmana.

Categories
Avisos

15/10/2021 – Comunicat de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona informa que els serveis informàtics han posat a disposició una eina de triatge per als ordinadors personals de la UAB que determina si han estat infectats o no en el ciberatac patit per la institució.  

En aquests moments ja s’ha iniciat el procés d’anàlisi dels equips portàtils per tal de detectar quins han estat afectats pel virus informàtic. En un pròxim comunicat, s’informarà del mecanisme que s’haurà de dur a terme als centres i als serveis centrals a partir de dilluns, 18 d’octubre.
Ja està operativa una xarxa wifi al campus (UAB-provisional), que només dona accés a Internet i a la qual es pot connectar tota la comunitat universitària, excepte el equips UAB que encara no hagin passat pel procés de triatge.

Per motius de seguretat, fins que no s’hagi passat aquesta eina de triatge, els ordinadors propietat de la UAB no s’han de connectar a cap xarxa, ni corporativa ni personal.

Aprofitem per informar a la comunitat universitària que ja ha entrat en vigor la Resolució del Departament de Salut, SLT/3090/2021, de 14 d’octubre, per la qual es retorna al 100% de la presencialitat de la docència.

Categories
Avisos

15/10/2021 – Comunicat de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona, davant les informacions que han sorgit als mitjans aquest matí, vol desmentir que ens hagin demanat un rescat de 3 milions d’euros per l’atac informàtic patit el passat dilluns 11 d’octubre. Des de la institució no s’ha iniciat cap contacte amb els ciberdelinqüents. Si algú ha actuat en nom de la UAB està cometent una suplantació d’identitat que representa un delicte.

No tenim cap constància de filtració de dades de cap mena, però hem notificat l’atac a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades tal i com indica el protocol que han de seguir les institucions públiques en casos com aquest.

Categories
Avisos

14/10/2021 – Comunicat de la UAB

Davant de l’atac informàtic patit a la Universitat Autònoma de Barcelona el dia 11 d’octubre, que ja ha estat denunciat a les autoritats competents, volem expressar el nostre agraïment a tot el personal que està treballant per recuperar la normalitat dels serveis. També volem agrair a tota la comunitat universitària la seva capacitat d’adaptació i el compromís que estan mostrant aquests dies.

Els nostres serveis informàtics continuen treballant conjuntament amb l’Agència Catalana de Ciberseguretat i amb una empresa especialitzada per detectar el grau d’afectació. Prèviament cal recuperar les dades, aïllar-les i analitzar-les. Els serveis corporatius, atès l’alt grau de dependència entre si, s’aniran recuperant de manera progressiva.

Mentrestant es proposaran solucions tecnològiques alternatives que donin una resposta ràpida a les diferents problemàtiques sorgides arran de l’atac informàtic, atès que encara no es pot determinar el temps de recuperació total.

Els serveis informàtics estan desenvolupant una eina de triatge específica per als ordinadors personals que estarà operativa demà divendres. El mecanisme d’execució d’aquesta eina encara no s’ha determinat. Per motius de seguretat, fins que no s’hagi passat aquesta eina de triatge, els ordinadors propietat de la UAB no s’han de connectar a cap xarxa, ni corporativa ni personal.

Dilluns vinent s’haurà habilitat una xarxa wifi al campus, independent i provisional, que només donarà accés a Internet, a la qual es podrà connectar tota la comunitat universitària, llevat dels equips que no hagin superat el triatge.