Categories
Actualitat Comunitat

Darrers dies per sol·licitar les Beques Impuls per al curs 2021-2022

Es torna a obrir la convocatòria de les beques impuls dirigides a estudiants amb discapacitat per al curs actual i ofertades per la Fundació Autònoma Solidària. 

L’objectiu d’aquestes beques és garantir la igualtat de condicions en l’accés a l’educació superior de persones amb discapacitat per tal que, una vegada acabin els seus estudis, puguin inserir-se al món laboral. Pel que fa als requisits dels beneficiaris, podran optar a les beques aquelles persones amb discapacitat i en situació de dependència als graus I, II i III o, en el seu defecte, que tinguin reconeguda la necessitat del concurs d’una tercera persona per  les activitats bàsiques diàries i que estiguin matriculades en primera titulació als estudis de Grau o Màster oficial a la Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs 2021/2022.

Les persones que hagin cursat estudis universitaris durant el curs anterior, per tal de poder participar en la convocatòria d’enguany, han d’haver superat més del 60% dels crèdits matriculats. I, en el cas de les persones beneficiàries d’una Beca Impuls en cursos anteriors, han d’haver presentat la corresponent documentació justificativa per poder optar a la present convocatòria del curs 2021/2022.

Respecte a l’ajut, els estudiants beneficiaris podran destinar els recursos a l’assistència personal i a la mobilitat, per cobrir despeses derivades de la contractació d’assistència o dels desplaçaments. La dotació econòmica de les Beques Impuls suposa un total de 10.000 € i l’import de l’ajuda a percebre és de màxim 3.000 € per a estudiants.

El termini de presentació de la documentació (que es pot consultar a les bases de la convocatòria) es va iniciar el 2 de novembre de 2021 i finalitza el 16 de novembre de 2021. Per fer efectiva la sol·licitud, cal omplir el formulari normalitzat i enviar la documentació complementària a l’adreça de correu fas.piune@uab.cat

La documentació a presentar, els criteris de valoració, compatibilitat d’ajuts i altres informacions es troben disponibles a les bases de la convocatòria.