Categories
Actualitat Comunitat

Nou programa de mentories, Entre joves

“Entre joves” és un projecte nou de la FAS que busca la inclusió de joves no acompanyats del Vallès Occidental amb la participació voluntària d’alumnat de la UAB.

El projecte “Entre joves” parteix de la necessitat de promoure una societat més justa i igualitària amb totes les persones que en formen part. Es basa en la inclusió i el treball amb joves no acompanyats/des a partir de la participació de l’alumnat de la UAB en diferents actuacions de voluntariat, com són les mentories, les activitats grupals i les activitats de sensibilització relacionades amb la temàtica. Es fomentarà així una major consciència sobre la importància d’avançar cap a una societat més inclusiva, crítica i compromesa. 

La iniciativa compta amb el suport del Departament de Drets Socials i es coordina conjuntament amb la Direcció General d’Infància, Adolescència i Joventut, la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i entitats socials del territori.

Aquest programa comporta l’acompanyament social individualitzat amb joventut migrada no acompanyada, quedades de mentories periòdiques al Campus de la UAB i/o a l’entorn proper, activitats grupals entre mentores i mentorades, així com activitats de sensibilització i mobilització al campus. 

Però… qui són aquests joves?

Els MENAs (Menors Estrangers No Acompanyats) és el nom que s’utilitza per a referir-se a tots els menors estrangers que emigren sols. Tot i que se’n fa gran ús a als mitjans de comunicació, aquest terme els deshumanitza i comporta una connotació negativa i estigmatitzant. 

Quan aquests nens i nenes arriben al territori són tutelats per l’estat, de manera que resideixen en centres d’acollida o pisos tutelats. Al complir la majoria d’edat queden en un llindar entre les administracions i l’emancipació, on no se’ls garanteix la possibilitat de regularitzar la seva situació o aconseguir un permís de treball. En altres paraules, augmenta la situació de vulnerabilitat en la que es troben. 

La reforma recent del reglament 557/2011 i de la llei d’estrangeria en relació al règim jurídic de les persones menors estrangeres i joves extutelades aprovada en el Real Decret 903/2021 suposa la incorporació de certa flexibilitat i millores per poder obtenir els permisos de treball i residència.

I tu, què pots fer?

Participar en el Projecte “Entre Joves” on compartiràs experiències i vivències amb joves extutelats del Vallès Occidental i voltants. A través de la mentoria social com a eina transformadora contribuiràs a fomentar la cohesió i el respecte mutu, i a la creació nous espais d’aprenentatge i intercanvi bidireccional. Si vols més informació, consulta la fitxa informativa i detallada del projecte aquí disponible, o contacta a fas.entre.joves@uab.cat.