Categories
Actualitat Investigar

13 projectes de recerca, reconeguts en la convocatòria 2021 “Proves de Concepte”

El Ministeri de Ciència i Educació, en la seva convocatòria d’enguany per a “Proves de Concepte”, ha reconegut 13 projectes d’R+I+i liderats per investigadors i investigadores de la UAB per avançar en el desenvolupament, la transferència i l’explotació dels resultats dels seus projectes de recerca.

La nova convocatòria per a la realització de “Proves de Concepte” té com a finalitat fomentar i accelerar la transferència de coneixements i resultats generats en projectes de recerca del Pla Estatal, a través de les modalitats de projectes d’I+D de «Excel·lència» o de «Generació de Coneixement», de projectes d’I+D+i «Reptes Recerca» i de projectes de recerca fonamental orientada. El pressupost total de la convocatòria ha estat de 40 milions d’euros, provinents dels fons europeus per a la recuperació Next Generation EU.

El personal de recerca de la Universitat i els projectes que lidera que han estat reconeguts són els següents:

Jordi Sort (Departament de Física), amb el projecte “Dispositiu de memòria magneto-iònic amb funcionalitats neuromòrfiques: optimització del rendiment, comerciabilitat i desenvolupament empresarial”

Ferran Martín (Departament d’Enginyeria Electrònica): “Validació i valorització d’encoders electromagnètics d’alta capacitat i sensors de microones d’alta sensibilitat i baix cost per a transferència en múltiples escenaris”

José A. López Salcedo (Departament de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes): “Prova de concepte de posicionament precís i segur en entorns vehiculars basat en sistemes GNSS i 5g”

– Carme Nogués (Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia): “Optimització de protocols d’actuació neuromòrfica per a un dispositiu de memòria accionat magnetoiònicament”

Marc Torrent (Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular): “Disseny d’una nova classe d’antimicrobians contra infeccions causades per bacteris gram negatius”

Maria Mar Puyol (Departament de Química): “Analitzador potenciomètric compacte com a instrument de diagnòstic (point-of care) per al monitoratge mèdic de malalties comunes i rares que causen hiperamonièmia”

Carme Miralles (Departament de Geografia): “Territoris per a la mobilitat activa a Espanya. Desenvolupament de l’atles MOVACT 1.0”

Salvador Ventura (Institut de Biotecnologia i Biomedicina – IBB i Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular): “Desenvolupament d’un estabilitzador cinètic de segona generació per a tractar l’amiloïdosi per transtiretina”

Xavier Gabarrell (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals – ICTA i Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Mediambiental): “SIRAH: promoting access to open urban agriculture from the fertilecity lab to the city”

Carlos Saura (Institut de Neurociències -INc i Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular): “Biomarcadors per al diagnòstic precoç del declivi cognitiu en demència”

Pepe Rodríguez (Institut de Neurociències -INc i Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular): “Validació d’un biomarcador en sang relacionat amb la disfunció sináptica per al diagnòstic primerenc de la malaltia d’Alzheimer”

Rubén López (Institut de Neurociències -INc i Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia): “Teràpia neuroresolutiva per a les lesions medul·lars agudes”

Albert Quintana (Institut de Neurociències -INc i Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia): “Desenvolupament de nous tractaments per a malalties mitocondrials primàries”