Categories
Avisos

5/11/2021-Publicada la guia d’ús de Teams per a la docència com a substitut del Campus Virtual

Per tal de facilitar l’ús del Microsoft Teams per a la docència, s’ha elaborat aquesta guia bàsica que explica com fer servir l’eina com a substitut de contingència del Campus Virtual i un document annex.

FORMACIÓ

La Unitat de Formació ha organitzat unes accions formatives amb la col·laboració de l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació:

UTILITZAR TEAMS COM A SUBSTITUT DE CONTINGÈNCIA DEL CAMPUS VIRTUAL

  • Objectiu: conèixer els elements clau per a utilitzar Microsoft Teams com a substitut temporal de les aules Moodle.
  • Continguts: crear equips, afegir membres, publicar materials, convocar sessions i gestionar pràctiques, qüestionaris i qualificacions.
  • Format: virtual, utilitzant Teams com a aula virtual.
  • Metodologia: activitat d’autoaprenentatge basada en la visualització de vídeos. Resolució de dubtes mitjançant un fòrum.
  • Durada: 4 hores.
  • Certificació d’aprofitament en cas que es superi el qüestionari final (cal obtenir un 8 sobre 10).

Les persones interessades poden sol·licitar la inscripció a una de les edicions següents:

Un cop feta la inscripció, la Unitat de Formació enviarà una invitació de Teams als participants per accedir a l’aula.