Categories
Avisos

21/10/2021 – Resolució del rector de la UAB

En data 21 d’octubre de 2021 el rector de la UAB ha dictat una resolució per la qual disposa, amb caràcter general, la suspensió de tots els termes i terminis per a tramitar els procediments administratius de la Universitat amb una vigència de 2 mesos a comptar des de l’11 d’octubre de 2021.

No obstant, els òrgans competents de la Universitat poden acordar, de forma motivada, en aquells processos que ho considerin oportú, la continuïtat de les actuacions.

Aquesta resolució serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.