Categories
Avisos

18/10/2021 – Comunicat de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona, arran de l’atac informàtic sofert, vol agrair tot el suport rebut de les diferents universitats catalanes, del Govern de la Generalitat de Catalunya i, en concret, del seu vicepresident i de la consellera de Recerca i Universitats. 

Aquesta setmana es començarà a preparar un pla de contingència per a cadascun dels àmbits per atendre les necessitats urgents i inajornables i per planificar la transició fins a tornar a la normalitat plena. El pagament de les nòmines al personal de la Universitat mai ha estat compromès per l’atac informàtic.

Ja hi ha disponible una primera versió de l’eina de triatge per detectar si els equips han estat afectats i s’aplicarà, en primera instància, als ordinadors portàtils de la UAB. Des de les administracions de centre s’informarà del procediment que se seguirà mitjançant els SID dels centres i dels serveis centrals. Els equips portàtils de la UAB que hagin passat el procés i es detecti que estan infectats seran identificats per tal de ser reinstal·lats.

Ja disposem d’una xarxa wifi oberta (UAB-provisional) a la qual es pot accedir sense credencials, sense introduir NIU ni contrasenya. A aquest wifi s’hi podrà connectar tota la comunitat universitària i aquells ordinadors de la UAB que hagin passat el procés de triatge i no estiguin afectats pel virus. 

Estem treballant per tal de recuperar totes les aplicacions de Microsoft en un termini aproximat de dues setmanes. Això permetria la utilització del Teams com a plataforma de treball. Com a institució no hauríem de fer servir plataformes alternatives, no corporatives, que no donen garanties d’autenticitat a l’alumnat i no tenen filtres de seguretat.

Aquesta situació es pot prolongar en el temps més del que desitjaríem i només la superarem si ho fem conjuntament. En aquest sentit, volem donar les gràcies a tota la comunitat universitària per l’esforç, el compromís i la implicació que ha demostrat en tot moment aquesta darrera setmana.