Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2018-D-FC-CD-3- Titulars d'Universitat (UAB)
Resolució d'1 de març de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places de cossos docents universitaris.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 18 de març al 17 d'abril de 2018.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.
Documentació
Bases de la Convocatòria:
Resolució de la Convocatòria: Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:
Llistat de places
TU/18/002 Bioquímica i Biologia Molecular
TU/18/003 Bioquímica i Biologia Molecular
TU/18/004 Bioquímica i Biologia Molecular
TU/18/008 Fisiologia