Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2018/D/FC/CD/2 - Catedràtic d'Universitat
Resolució de 11 de gener de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places de cossos docents universitaris.
Termini per presentar les sol·licituds
28/02/2018
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.
Documentació
Bases de la Convocatòria:
Resolució de la Convocatòria:
Sol·licitud:

Resolució d'admesos i exclosos:
Llistat de places
CU/18/47 Arquitectura i Tecnologia de Computadors
CU/18/48 Organització d'Empreses
CU/18/49 Psicologia Bàsica