Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5)
Referència
AL/17/327
Tipus
Laboral
Categoria
AL/17/327 Àrea de coneixement: Medicina i Cirurgia Animals
Nombre de places
1
Perfil
Docent: Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia I: Medicina d'Animals Exòtics
Investigador: Animals exòtics: medicina i cirurgia de petits mamífers
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència:  punts
Activitats docents:  punts
Activitats de gestió i altres mèrits:  punts
Llistat admesos
Llista provisonal de candidats admesos


Observacions
Calendari del Concurs
Tornar al concurs