Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5)
Referència
AL/17/323
Tipus
Laboral
Categoria
AL/17/323 Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
Nombre de places
1
Departament al qual està adscrita
Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Perfil
Docent: Macroeconomia
Investigador: Macroeconomia
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència: 60 punts
Activitats docents: 35 punts
Activitats de gestió i altres mèrits: 5 punts
Llistat admesos
Llista definitiva de candidats admesos:
Gambetti, Luca


Observacions
Calendari del Concurs
Resolució Calendari ConcursTornar al concurs