Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A PLACES DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS. (Convocatòria núm 2017/D/FC/CD/6)
Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al BOE. Fins al 29 de desembre de 2017
Documentació
Bases de la Convocatòria:


Sol·licitud:

Resolucio provisional d'admesos i exclosos
Llistat de places
TU/17/001 Àrea de coneixement: Música
TU/17/006 Àrea de coneixement: Psicologia Social