Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS DE PROMOCIÓ INTERNA PER A L’ACCÉS A UNA PLAÇA DE CATEDRÀTIC O CATEDRÀTICA EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL PER OCUPAR UNA PLAÇA ASSISTENCIAL VINCULADA A LA CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/9)
Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al DOGC. Fins el dia 16 de gener de 2018.
Documentació
Bases de la Convocatòria:
Sol·licitud:

Resolucio provisional d'admesos i exclosos
Llistat de places
CL/17/010 Medicina: Aparell Digestiu