Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A PLACES DE D’AGREGAT O AGREGADA EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL. (Convocatòria núm 2017/D/LD/CC/11)
Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al DOGC. Fins el dia 11 de gener de 2018.
Documentació
Bases de la Convocatòria:


Sol·licitud:

Resolució d'admesos i exclosos

Llistat de places
AL/17/281 Àrea de coneixement: Història Contemporània
AL/17/285 Àrea de coneixement: Periodisme
AL/17/302 Àrea de coneixement: Sanitat Animal