Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/6)
Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al DOGC (Fins al 22 de desembre de 2017.)
Documentació
Bases de la Convocatòria:

Sol·licitud: