Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/3)
Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al DOGC.(Fins el 8 de novembre de 2017.)
Documentació
Bases de la Convocatòria:

Sol·licitud:
Resolució definitiva d'admesos i exclosos:
Llistat de places
AL/17/253 Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
AL/17/254 Àrea de coneixement: Geografia Humana
AL/17/255 Àrea de coneixement: Genètica
AL/17/256 Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
AL/17/257 Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
AL/17/258 Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
AL/17/259 Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial