Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos docents universitaris de PROMOCIÓ INTERNA.(Convocatòria núm. 2017/D/FC/CD/4)
Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al BOE (Fins el 7 de novembre de 2017.)
Documentació
Bases de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Resolució definitiva d'admesos i exclosos
Llistat de places
CU/17/24 Àrea de coneixement: Producció Animal
CU/17/25 Àrea de coneixement: Producció Animal
CU/17/26 Àrea de coneixement: Química Analítica
CU/17/27 Àrea de coneixement: Toxicologia
CU/17/28 Àrea de coneixement: Física Teòrica
CU/17/29 Àrea de coneixement: Història Contemporània
CU/17/30 Àrea de coneixement: Producció Animal
CU/17/31 Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
CU/17/32 Àrea de coneixement: Dret Civil
CU/17/33 Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica