Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Resolució de 27 d'abril de 2017, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català de la Salut, per la qual es convoca concurs públic places d'agregat o agregada, en règim de contracte laboral, per ocupar places assistencials bàsiques (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/2)
Termini per presentar les sol·licituds
Termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils des de la publicació al DOGC. Finalitza el proper 20 de juliol de 2017.
Documentació
Bases de la Convocatòria:

Resolució al DOGC

Sol·licitud:
Llistat admesos i exclosos:
Llistat de places
AL/16/250 Àrea de coneixement: Psiquiatria
AL/16/251 Àrea de coneixement: Medicina
AL/16/252 Àrea de coneixement: Psiquiatria