Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Resolució de 25 de novembre de 2016, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places de cossos docents universitaris de promoció.
Documentació
Bases de la Convocatòria: Publicació resolució  BOE


Sol·licitud:
Relació definitiva d'admesos i exclosos:
Llistat de places
CU/16/02 Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
CU/16/03 Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats
CU/16/04 Àrea de coneixement: Tecnologia d'Aliments
CU/16/05 Àrea de coneixement: Medicina i Cirurgia Animals
CU/16/06 Àrea de coneixement: Medicina i Cirurgia Animals
CU/16/07 Àrea de coneixement: Química Orgànica
CU/16/08 Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada