A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Preguntes freqüents 
 Treball de Fi de Grau 
Mencions
Plans d'Estudi
Calendaris

Preguntes freqüents Treball de Fi de Grau


  1. Què és el Treball de Fi  de Grau?
  2. Quan haig de matricular el TFG?
  3. Puc matricular el TFG sense haver superat totes les assignatures dels tres primers cursos de la titulació?
  4. Quan es sol·licita la temàtica del TFG i quines opcions tinc si no la sol·licito en el període establert?
  5. Puc demanar un canvi de temàtica o professor/a?
  6. Quan haig de presentar el TFG? Puc sol·licitar un canvi de convocatòria?
  7. Puc cursar el meu TFG en una altra Universitat dins d’un Programa d’Intercanvi?
  8. Què és el Premi Extraordinari del TFG?
 
 

1. Què és el Treball de Fi  de Grau?
 
El Treball de Fi de Grau (TFG) és un projecte orientat al desenvolupament d'una recerca o una innovació que es desenvolupi en el camp professional de l'àmbit de la titulació que haurà de servir perquè puguin emergir les competències i coneixements associades al grau que hagi cursat l'estudiant.

2. Quan he de matricular el TFG?
 
Es recomanable que el matriculis en el període ordinari que tinguis assignat per matricular la resta de les assignatures, tot i que tens l’opció de fer-ho durant el període de modificació de matrícula del mes de febrer.
En aquest cas  no hauràs d’abonar la taxa de modificació de matrícula.
 
3. Puc matricular el TFG sense haver superat totes les assignatures dels tres primers cursos de la titulació?
 
Sí, sempre que hagis superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis.
 
4. Quan es sol·licita la temàtica del TFG i quines opcions tinc si no la sol·licito en el període establert?
 
Durant el mes d’octubre els estudiants sol·liciten la temàtica dels TFG. En el cas dels estudiants que no hagin fet la sol·licitud a l’octubre ho podran fer durant el període de modificació de matrícula de febrer, i podran escollir entre les temàtiques que hagin quedat vacants.
 
5. Puc demanar un canvi de temàtica o tutor/a?
 
Les diferents temàtiques van associades a un tutor/a. Podràs sol·licitar un canvi de temàtica en el període de modificació de matrícula del mes de febrer. Hauràs d’escollir entre les temàtiques que hagin quedat vacants.
 
6. Quan he de presentar el TFG? Puc sol·licitar un canvi de convocatòria?
 
Hi haurà dos terminis ordinaris per al lliurament del TFG (juny i setembre). A tots els estudiants se’ls assignarà per defecte el lliurament del treball en la convocatòria de juny.
 
En el cas de que es vulgui, hi ha una data màxima per sol·licitar un canvi de convocatòria i ajornar-la al setembre  o avançar-la al febrer:
En el primer cas: l'estudiant haurà d'acordar amb el seu tutor o tutora el canvi de convocatòria de juny a setembre. Per gestionar el canvi, l'estudiant haurà de descarregar-se la sol·licitud, emplenar-la i signar-la. És imprescindible que el tutor també la signi. Un cop signada, s'haurà de presentar a la Gestió Acadèmica del centre dintre del termini establert al calendari del procés.
 
Excepcionalment es pot lliurar el TFG en la convocatòria extraordinària de fi d’estudis de febrer sempre que l'estudiant la sol·liciti en el termini establert al calendari administratiu aprovat per la UAB  i compleixi amb les condicions establertes en la normativa d’Avaluació de la UAB.
 
En el cas de Pedagogia el coordinador o coordinadora de titulació tindrà en compte aquests canvis un cop autoritzats, per tal d’organitzar els tribunals.

En el cas de que l'estudiant no lliuri el treball en temps i forma perd la convocatòria. No s’acceptaran canvis de convocatòria fora del termini establert
 
7. Puc cursar el meu TFG en una altra Universitat dins d’un Programa d’Intercanvi?
 
No, en cap cas.
 
8. Què és el Premi Extraordinari del TFG?
 
El TFG és la culminació i el tancament dels estudis de grau, per tal de donar rellevància a aquest fet es donarà una distinció honorífica als millors TFG de cada titulació (Premi Extraordinari del TFG). A més  els estudiants guardonats obtindran la qualificació de Matricula d'Honor en l'assignatura del TFG.

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona