A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Accions propedèutiques 
 Matemàtiques bàsiques pel Grau d'Educació Primària 
Expressió escrita en l'àmbit acadèmic
Curs de reforç de català normatiu

Coneixement matemàtic fonamental per al Grau de mestre de Primària


Curs 2017-18

Informació:
 
La unitat de Didàctica de la Matemàtica del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació conjuntament amb la coordinació de la titulació del Grau en Educació Primària, considera l’opció d’engegar un curs propedèutic que permeti complementar el coneixement matemàtic dels estudiants que accedeixen al Grau. En concret, l’acció proposada pretén aprofundir en el coneixement matemàtic que cal desenvolupar a Educació Primària, reprenent aprenentatges relacionats amb els continguts de numeració, espai i forma, mesura i estadística i atzar.
 
Realització prova diagnòstica:
 
La primera setmana de classe de l’assignatura de 1er curs “102055 - Matemàtiques per a Mestres”, els professors de l’assignatura passaran una prova de matemàtiques als alumnes que inicien el Grau en Educació Primària i presentarà el curs propedèutic i el seu contingut. Al cap de pocs dies els alumnes rebran els resultats de la prova. Si necessiten algun aclariment o orientació en relació als seus resultats podran adreçar-se al responsable de la prova.

La guia docent de l’assignatura “Matemàtiques per a Mestres” estableix que durant el curs l'alumne ha de superar amb una qualificació mínima de 7 sobre 10 una prova de Coneixement Matemàtic Fonamental com a requisit per a l’avaluació de l’assignatura. Disposarà de tres oportunitats: a l'inici, a mitjans i al final del semestre. El curs propedèutic que es proposa té com a objectiu ajudar l’estudiant a preparar aquesta prova.

Aquells que estiguin interessats en seguir el curs propedèutic hauran de formalitzar la inscripció.

Inscripció:
 
Termini: 20 al 23 de febrer de 2018.
 

La incripció es formalitzarà per via telemàtica, a través d’una aplicació que s’activarà en el termini d’inscripció a través d’aquest mateix lloc web.


Un cop finalitzat el termini d’inscripció, el 26 de febrer, el centre trametrà un correu electrònic a l’alumnat que hagin formalitzat la inscripció, informant-los del procediment a seguir per al pagament de la matrícula del curs, així com de l’aula on es realitzarà.

Calendari:
 
De l’1 de març al 26 d’abril de 2018
Dimarts i dijous de 13,30 a 15,30 h.
Professora: Kaouthar Boukafri
Hores: 30
Crèdits: 3
Preu del curs: 90 euros
 
Programa de l’acció propedèutica:

Coneixement matemàtic fonamental per al Grau de mestre de Primària

Certificat de superació de l’acció:
 
En finalitzar el curs el centre emetrà un certificat de superació del curs a l’alumnat que l’hagi superat.
 
Aquest certificat el podreu passar a recollir per la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació a partir del mes de juny de 2018.
 
Altra informació important:
 
Només es té dret a la devolució de l'import de la inscripció en cas d'anul·lacions motivades per causes imputables a la UAB.
 
Les places són limitades. Per dur a terme aquestes activitats, cal que s'hi hagi inscrit un nombre mínim de persones. En cas que no sigui així, el centre trametrà un correu electrònic a l’alumnat inscrit informant-los de l’anul.lació del curs.
 

L’acció propedèutica no pot ser incorporada a l’expedient acadèmic del Grau.

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona