A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Practicum  Centres i serveis educatius del departament d’ensenyament 
 Centres formadors 
Procés a seguir per ser centre formador
Reconeixement UAB tasca tutorització i coordinació

Informació general


Centres i Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament. Centres formadors
 
Les pràctiques constitueixen una activitat de naturalesa formativa supervisada per les universitats amb l’objectiu que els estudiants complementin els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i adquireixin competències professionals.
 
Les pràctiques curriculars, que es realitzen en els centres i serveis educatius del Departament d’Ensenyament , es configuren com a activitats acadèmiques integrants del Pla d’estudis, i aquest estableix la durada de les pràctiques i les seves caractarístiques. La concreció de cada pràctica acadèmica es fixa en el projecte formatiu de la universitat on es determina els objectius educatius vinculats a les competències genèriques i professionals que ha d’adquirir l’estudiant i les activitats a desenvolupar.
 
Per a la realització de les pràctiques, els estudiants compten amb un tutor del centre o servei educatiu i amb un tutor acadèmic de la universitat.
 
El tutor del centre o servei educatiu ha de remetre al tutor acadèmic un informe final d’avaluació de les pràctiques de l’estudiant , tal com estableixi la universitat.

El Departament d’Ensenyament, a través de l’aplicació informàtica de gestió de les pràctiques , regula el procediment que inclou:

  • L’oferta de places dels centres i serveis educatius que aprova i incorpora el Departament d’Ensenyament.
  • La demanda de la universitat distribuint als estudiants (places reservades) i introduïnt el projecte formatiu corresponent i el perfil de la pràctica.
  • L’acceptació de les places reservades per part del Departament d’Ensenyament.
  • L’avaluació de les pràctiques (informe de l’estudiant, formulari de la universitat i del centre o servei educatiu).
  • La certificació dels tutors dels centres i serveis educatius per part del Departament d’Ensenyament.
Petició de certificats de tutoria de pràctiques anteriors al curs 2012-13:

A partir del curs 2012-13, d’acord amb les directrius del Departament d’Ensenyament, les universitats deixaran d’emetre les certificacions dels tutors dels centres i serveis educatius, ja que serà el propi Departament qui els emetrà.
 
En el cas, dels cursos anteriors, la Facultat continuarà emetent els corresponents certificats, a petició de l’interessat en cas de la pèrdua o la no recepció dels mateixos. Podreu fer-nos novament la petició a través de l'aplicatiu de Petició de certificats de tutoria de pràctiques indicant dintre del camp d'observacions per quan necessitaríeu rebre el corresponent certificat i l'adreça postal on us l'haurem de trametre.  
 
Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona